IsraelCNN TV
Deze week: De Hoop, de wedergeboorte van Israel - The Hope, the rebirth of Israel.News / Nieuws All news

2021-07-23: Olympische Spelen: Voor het eerst, moment van stilte voor slachtoffers bloedbad München - Olympics: Moment of silence for Munich massacre victims for the first time. Read more

2021-07-23: Palestijnse menigte lyncht bijna drie Israëlische tieners - Palestinian mob nearly lynches three Israeli teens. Read more

2021-07-22: Israël moet zich voorbereiden op de mogelijkheid dat Iran een kernwapen krijgt - Israel should prepare for the possibility of Iran getting a nuclear weapon. Read more

2021-07-22: Regisseur openingsceremonie Olympische Spelen ontslagen - Director of opening ceremony of Olympic Games fired. Read more

2021-07-22: IDF arresteert twee verdachten die vanuit Libanon Israël infiltreerden - IDF Catches Two Suspects Who Infiltrated Israel from Lebanon. Read more

2021-07-22: VS stellen heropening consulaat voor Palestijnen in Jeruzalem uit -US postpones reopening consulate for Palestinians in Jerusalem Read more

2021-07-22: De 'Spiderman'-technologie van het Israëlische bedrijf maakt nieuwe kunstmatige huid voor patiënten - Is.Company’s ‘Spiderman’ Technology Spins New Artificial Skin for Patients Read more

2021-07-21: Hamas en Palestijnse vlaggen gehesen op Tempelberg - Hamas and Palestinian flags raised on Temple Mount Read more

2021-07-21: EU-leiders verwelkomen met Noord-Korea de nieuwe president van Iran, een massamoordenaar - EU Leaders together with North Korea in welcoming Iran’s New President, a massmurderer Read more

2021-07-21: Syrië: Israëlische luchtaanvallen treffen doelen in Syrië - Syria: Israeli airstrikes hit targets in Syria Read more

2021-07-20: Pro-israel supporter aangevallen door moslimjongen in Amsterdam - Pro-israel supporter attacked by muslim kid in Amsterdam Read more

2021-07-20: MET VIDEO. Israël is helemaal klaar om Iran in een zinderende vuurzee te veranderen - WITH VIDEO. Israel is all set to turn Iran into a sweltering blaze Read more

2021-07-20: Libanon vuurt raketten af op Israël, IDF antwoordt met artillerievuur - Lebanon fires rockets into Israel, IDF responds with artillery fire Read more

2021-07-20: De duif ligt dood op de grond, vredesduif. Geraakt door een kogel - The dove lies dead on the ground, in front of the dove of peace. Hit by a bullet. Read more

2021-07-20: New Yorkse supermarktketens verwijderen Ben & Jerry's over Israël-boycot - New York supermarket chains pull Ben & Jerry’s over Israel boycott. Read more

2021-07-20: Biden geeft nog eens $ 135 miljoen aan Palestijnse vluchtelingenorganisatie van de VN - Biden gives another $135M to UN Palestinian refugee agency Read more

2021-07-20: Ben & Jerry's boycot Israëlische nederzettingen, bestempeld als 'morele fout' - Ben & Jerry’s boycotts Israeli settlements, blasted as ‘moral mistake’ Read more

2021-07-19: Verenigde Arabische Emiraten opent ambassade in Tel Aviv - United Arab Emirates opens embassy in Tel Aviv Read more

2021-07-19: Joodse gelovigen bidden op de Tempelberg, ondanks gemengde berichtgeving van de regering - Jewish Worshipers Pray on Temple Mount, Despite Mixed Messages from Government Read more

2021-07-19: "Joden hebben geen recht op Tempelberg of Kotel", beweert islamitische wetgever in Israël - ‘Jews Have No Right to Temple Mount or Kotel,’ Claims Islamist Lawmaker in Israel Read more

2021-07-19: Jordaanse koning Abdullah in DC - een dag na Jordaanse klacht over Joodse gebeden op de Tempelberg - Jordan's King Abdullah in DC – a day after Jordanian complaint over Jewish Read more

2021-07-16: FC Barcelona buigt onder Palestijnse druk en annuleert wedstrijd in Jeruzalem - FC Barcelona caves under Palestinian pressure, cancels game in Jerusalem Read more

2021-07-16: In de zomerkampen worden kinderen in Gaza opgeleid tot de volgende generatie terroristen - Inside the Gaza Summer Camps Training Children to be the Next Generation of Terrorists Read more

2021-07-15: Wetsvoorstel Congo om joodse politicus uit te sluiten van het presidentschap - Congo bill to exclude Jewish politician from presidency Read more

Biblical News / Bijbels Nieuws All biblical news

2021-07-16: Biden wordt gemanipuleerd en het was voorspeld in het boek van Ezechiël, onthult Rabbi - Biden is being manipulated and it was prophesied in the book of Ezekiel, Rabbi reveals Read more

2021-07-16: IDF gebruikte autonome ai-drones in Gaza: Is dit het een teken van Gog-Magog - IDF used autonomous ai drones in Gaza: this rabbi claims it’s a sign of Gog-Magog Read more

2021-07-06: Israël bereidt zich voor op het sabbatsjaar vóór de messias, naties bieden beloning aan Israel prepares for the pre-messiah sabbatical year, nations offer to provide bounty Read more

2021-06-30: Het boek Zacharia onthult dat slechte regeringen zullen heersen vóórdat de messias komt - How the book of zechariah reveals that evil governments must reign for messiah to come Read more

2021-06-29: Bijbelse Hettitische hiërogliefen onthullen geheime onderwereld in de aardkorst - Biblical hittite hieroglyphics reveal secret underworld inside earth’s crust Read more

2021-06-22: 4.2 Aardbeving brengt Dode Zee in beweging - 4.2 Earthquake rocks Dead Sea Read more

2021-06-09: Enorm Zinkgat schokt Jeruzalem terwijl Israël het Thora gedeelte van Korach reciteert - Massive sinkhole shocks Jerusalem while Israel recites torah portion of Korah Read more

2021-06-08: De strijd in Gaza inspireert Israëlische vrouwen om Arabische echtgenoten te verlaten - Gaza battle inspires Israeli women to leave Arab husbands Read more

2021-06-04: Petrus, Pinksteren en de profeet Joël - Peter, Pentecost, and the Prophet Yoel Read more

2021-05-28: Vechten tegen Amalek in Israël (Bekijk Video) - Battling Amalek inside Israel (Watch Video) Read more

2021-05-11: VIDEO: Vuur op de Tempelberg: Zacharia's profetie luidt de bouw van de 3e tempel in - Fire on Temple Mount: Zecharia's Prophecy signaling 3rd Temple Construction Read more

2021-05-05: Gebedsbijeenkomst op plaats van Moloch-verering tegen kinderen offeren aan Covid19 - Prayer meeting at place of Moloch worship against children sacrifice to Covid19 Read more

2021-05-04: Rabbijn onthult: amerika's ondergang is gekomen en het was allemaal voorspeld door obadja - America’s demise has come and it was all prophesied by obadiah, rabbi reveals Read more

2021-04-28: Experiment creëert MensAap embryo's, de seksuele zonde van de godenzonen - Experiment creates HumanApes embryos. The sexual sin of the Nephilim Read more

2021-04-23: China getroffen door 3 stofstormen in één maand: een 'bijbels teken van God's ongenoegen' - China hit with 3 dust storms in one month: a ‘biblical sign of god’s displeasere Read more

2021-04-22: Chauvin vonnis: een schending van de Noahide wetten datl aanzet tot het oprichten van Sanhedrin - Chauvin verdict: a violation of noahide laws that will establish Sanhedrin Read more

2021-04-16: IDF-chef op herdenkingsdag: Wij zijn de generatie die door Jeremia werd voorspeld - IDF chief on Memorial Day: We are the generation that was prophesied by Jeremiah Read more

2021-04-16: Magnetische pool omkering weer verwacht. Was dit voorspeld door Maleachi? - Magnetic pole reversal comeback expected. Was this prophesied by Malachi? Read more

2021-04-15: Biden brengt 'nucleaire holocaust' met 'wegterend vlees', een profetie van Zacharia - Biden to bring ‘nuclear holocaust’ with ‘burning flesh’, a prophecy of Zecharia Read more

Videos All videos

2021-07-23: Arabische moslim brandstichters slaan weer toe in Judea en Samaria - Arab muslim arsonists strike again in Judea and Samaria Read more

Zo ongastvrij was Nederland in de jaren 30 voor vluchtelingen - This is how inhospitable the Netherlands was to refugees in the 1930s Read more

De Hoop, De wedergeboorte van Israël Read more

2021-07-15: De film die de kijk van de wereld op Black Lives Matter zal veranderen - The film that change the way the world views Black Lives Matter Read more

2021-07-07: Kan Israël de rollen omdraaien tegen Iran in Libanon? - Can Israel turn tables on Iran in Libanon? Read more

Nüremberg - Alec Baldwin (4:3) Read more

2021-06-25: Gewelddadig of niet, de komende botsing om Evyatar zal een keerpunt zijn voor Israël - Violent or not, the coming clash over Evyatar will be a turning point for israel Read more

2021-06-21: Het grote plan van Israël en de VAE om het Suezkanaal en de revolutie te omzeilen - Israel and UAE’s grand plan to bypass the Suez Canal and revolution Read more

2021-06-15: Gazaanse vrouw gemarteld omdat ze haar verkrachting als kind door Hamas-terrorist had gemeld - Gazan Woman Tortured For Reporting her Rape of Child By Senior Hamas Terrorist Read more

Wandeling Ceasarea - Walkabout Caesarea Read more

2021-05-05: Mars ter ere van SS-soldaten in Kiev - March in honor of SS soldiers in Kiev Read more

Jos van Westing - 2021-05-01: Van Henoch tot Noach deel 4: De Zondvloed verklaard in de Moderne Wetenschap Read more

2021-04-15: Israël toen en nu, hoe het land in 73 jaar veranderde in een moderne staat - Israel then and now, how the country turned into a modern state in 73 years Read more

2021-03-16: Staats TV: Iran neemt nieuwe ondergrondse raketfaciliteit in gebruik - State TV: Iran Inaugurates New Underground Missile Facility​ Read more

2021-03-11: Belangrijke Noodkreet voor de hele wereld, vanuit Israël! - Important Distress Cry for the whole world, from Israel! Read more

2021-02-05: Waarom bouwt Israël een 14-meter 'zoutmuur' aan zijn Jordaanse grens? - Why is Israel building a 46-foot ‘salt wall’ on its Jordan border? Read more

Het DNA van God - The DNA of God Read more

2021-01-14: VIDEO:Trump spreekt over de Capitol Rellen, Censuur en de Noodzaak van Eenheid - Trump Addresses the Capitol Riots, Censorship and the Need for Unity Read more

2021-01-13: Israëlische organisatie redt levens van de kinderen uit Gaza redt - The Israeli organization saving the lives of Gaza’s children Read more

2020-12-11: Virtuele Chanoeka viering in de Tweede Kamer - Virtual Hanukkah celebration in the Dutch House of Representatives. Read more

2020-12-09: Hulpproject israel Read more

2020-12-03: Piloot van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog keert terug naar de luchtruimte - Israeli War of Independence pilot returns to sky Read more

2020-11-23: Geheime Satmar bruiloft omzeilt COVID beperkingen in NYC - Secret Satmar wedding bypasses COVID restrictions in NYC Read more

2020-11-20: Beladen Treinen (Zwarte blz. NS) - Sensitive Train ((black Page N.S. Dutch Railway) Read more

Articles / Artikelen All articles

2021-07-15: Israël is niet exclusief verantwoordelijk voor Palestijnse vluchtelingenprobleem - Israel is not exclusively responsible for Palestinian refugee problem Read more

2021-07-09: UNESCO: Rachel’s Tombe en Graf Patriarchen zijn ‘Palestijns’ en Islam - UNESCO: Rachel's Tomb and Tomb of Patriarchs are 'Palestinian' and Islam Read more

2021-07-06: Een zoveelste mythe weerlegd: ‘Joden hadden altijd in perfecte harmonie met de Arabieren geleefd’ - Yet another myth refuted: 'Jews had always lived in perfect harmony with Arabs Read more

2021-07-05: Nieuw apparaat voor telezorg maakt huisbezoeken een virtueel makkie - New telehealth device makes home visits a virtual snap Read more

2021-07-02: Zo ongastvrij was Nederland in de jaren 30 voor vluchtelingen - This is how inhospitable the Netherlands was to refugees in the 1930s Read more

2021-06-24: Duitse Bundeswehr heeft voor het eerst in 100 jaar weer een veldrabbijn in het leger - German Bundeswehr has field rabbi in the army for the first time in 100 years Read more

2021-06-22: Palestijnisme opent postuum een nazi-front tegen joden - Palestinianism is opening up a posthumous Nazi front against Jews Read more

2021-06-14: Israëlisch bedrijf maakt wereldwijd water uit lucht - Israeli Company Makes Water Out of Air Worldwide. Read more

2021-06-10: Hamas, Islamitische Jihad hebben nog steeds genoeg raketten - Hamas, Islamic Jihad Still Have Enough Rockets Read more

2021-06-09: De Armeense wijk van Jeruzalem - The Armenian quarter of Jerusalem. Read more

2021-06-03: Het evangelie delen in de Sharon-regio van Israël - Sharing the Gospel in the Sharon Region of Israel Read more

2021-05-28: Woorden hebben betekenis: de beschuldiging tegen Israël van etnische zuivering is een grote leugen - Words Have Meaning: Ethnic Cleansing Accusation Against Israel is a Big Lie Read more

2021-05-26: ​Barry Shaw: Kristallnacht in Lod - ​Barry Shaw: Kristallnacht in Lod Read more

2021-05-18: Israël stuurt 44 experimenten de ruimte in voor een nieuwe missie - Israel to send 44 experiments into space on new mission Read more

2021-05-18: Hier is een coole groene manier om miljoenen oude banden te recyclen - Here’s a cool green way to upcycle millions of old tires Read more

2021-05-10: Sh.HaTzadik en Sheikh Jarrah in Jeruzalem: het Arabisch-Israëlische conflict in een notendop - Sh HaTzadik and Sheikh Jarrah in Jerusalem: the Arab-Israeli conflict in a nutshell Read more

2021-05-06: De 4 mei-mythe, herdenkingsdag van oorlog, slachtoffers en verzet in Nederland - The May 4 myth, commemoration day of war, victims and resistance in the Netherlands Read more

2021-05-06: 4 Mythes en feiten over "christelijke missionarissen" in Israël - 4 Myths and Facts About ‘Christian Missionaries’ in Israel. Read more

2021-05-05: Hoe Israëlische Arabieren gepassioneerde pro-Israëlactivisten zijn geworden - How Israeli Arabs became passionate pro-Israel activists Read more

2021-04-30: Hoe nemen bacteriën het werk van darmcellen over? - How do bacteria take over intestinal cells?​ Read more

2021-04-29: Onwaarschijnlijke missie: het verhaal van de politie-eenheid die Eichmann bewaakte - Mission implausible: The story of the police unit that protected Eichmann Read more

2021-04-28: Gewist: waarom het verwijderen van vrouwelijke gezichten in de haredi-wereld een probleem is - Erased: Why the removal of female faces in the haredi world is a problem Read more

2021-04-27: Het heroïsche verhaal van de Joodse Brigade in WO II - The heroic story of the Jewish Brigade in WWII Read more

2021-04-20: In de kijker: Wanneer werd Palestina Palestina? - Into The Fray: When did Palestine become Palestine? Read more

Biblestudies / Bijbelstudies

Jaap Dieleman - 2021-07-22: De Wachter 55 - Valse Profeten Read more

J.D. Farag - 2021-07-18: Ik heb antwoorden nodig - I need answers (NEDERLANDS) Read more

Jos van Westing - 202-07-17: ​Gods schepping van het menselijk lichaam in combinatie met het voedsel dat we tot ons nemen. Read more

Jaap Dieleman - 2021-07-14: De Wachter 53 - Opwekking of Opname Read more

J.D. Farag - 2021-07-11: Spelen terwijl de wereld in brand staat - Playing While the World is Burning (NEDERLANDS) Read more

Jaap Dieleman - 2021-06-07: De Wachter 53 - Bent u klaar voor Zijn Komst? Read more

J.D. Farag - 2021-07-04: God heeft een ramp afgekondigd - God Has Declared Disaster (NEDERLANDS) Read more

Rabbijn R. Evers - 2021-07-06: Seider Cursus, deel 2 Read more

Rabbijn R. Evers - 2021-07-06: Seider Cursus, deel 1 Read more

Rabbijn R. Evers - 2021-07-01: Het tabernakel in het Jodendom, toen en nu - The Tabernacle in Judaism, then and now Read more

Jaap Dieleman - 2021-07-01: De Wachter 52 - De Goede Herder Read more

Jaap Dieleman - 2021-06-24: De Wachter 51 - Machts-Misbruik Read more

2021-06-20: Dr. Ed Hindson "Zeven grote leugens over Bijbel Profetie" - "Seven huge lies about Bible Prophecy" (NEDERLANDS) Read more

Jaap Dieleman - 2021-06-15: Verdeel en Heers Read more

J.D. Farag - 2021-06-13: The Signs are now in place (NEDERLANDS) Read more

Jaap Dieleman - 2021-06-08: Jozef en Jezus Read more

J.D.Farag - 2021-06-06: Angst voor het onbekende - Fear of the unknown - Bible Prophecy update (NEDRLANDS) Read more

J.D. Farag - 2021-05-30: Waar gaat het heen met de wereld? - What's the world coming to Read more

Jos van Westing - 2020-11-29: Van Henoch tot Noach deel 1: geslachtsregister van de aartsvaders Read more

JD. Farag - 2021-05-23: Het staat allemaal op het punt te knappen - It's all about to snap (NEDERLANDS) Read more

Jaap Dieleman - 2021-05-19: De Wachter 46 - Israel is Gods Profetische Tijdklok (Ezechiël 38) Read more

J.D.Farag - 2021-05-16: Waarom Dit? - Waarom Nu? Why This? - Why Now? (NEDERLANDS) Read more

JD Farag - 2021-05-09: Een kwestie van tijd - A matter of time - Bible Prophecy Update (NEDERLANDS) Read more

Jaap Dieleman - 2021-05-07: Vervolging Read more

Teachers and speakers

Jaap Dieleman Read more

J.D. Farag Read more

Jos van Westing Read more

Rabbijn Raphael Evers Read more

MEDEDELING

Wij zoeken mensen die ons maandelijks willen ondersteunen met een gift(je).

Klik hier en ga naar de doneer pagina van de Evangelische Video Stichting
Vermeld a.u.b. Gift Project ICNN

Wij danken de mensen die ons reeds financieel ondersteunen