Deze website is zowel in het Nederlands als in het Engels.

This website is both in Dutch and in English.

Latest News / Laatste Nieuws

2023-11-24: Waarom is Israël van plan honderden auto’s met as en bloedvlekken te begraven? – Why does Israel plan to bury hundreds of cars with ashes and blood stains?

- Om de heiligheid van de overledenen te behouden besloten ze voor het eerst sinds de oprichting van de staat de voertuigen te begraven. Volgens het rapport zullen “na overleg met het Militaire Rabbinaat en het Opperrabbinaat de komende dagen honderden voertuigen worden begraven op Joodse begraafplaatsen in heel Israël.” - In order to preserve the sanctity of the deceased for the first time since the establishment of the state, they decided to bury the vehicles. According to the report, “After consulting with the Military Rabbinate and the Chief Rabbinate, hundreds of vehicles will be buried in the coming few days in Jewish cemeteries across Israel.”

Latest Articles / Laatste Artikelen

2023-11-23: Bruikbare idioten van Hamas in de VS, Europa – Hamas’s Useful Idiots in the U.S., Europe

- Pro Hamas demonstranten, die zich zo deugdzaam lijken te voelen, sturen een boodschap naar de terroristische groeperingen dat mensen in het Westen geweld, terrorisme en de Jihad (heilige oorlog) gelukkig steunen, niet alleen tegen Israël en Joden, maar ook tegen christenen, alle "ongelovigen", in Europa, de Verenigde Staten en het Westen. - Pro Hamas demonstrators, who appear to feel so virtuous, send a message to the terrorist groups that people in the West happily support violence, terrorism and the Jihad (holy war) not only against Israel and Jews, but also against Christians, all "infidels," Europe, the United States and the West.

Moadiem
Bijbelse Feest- en Gedenkdagen

Mohadiem de Bijbelse feestdagen

Overzicht Moadiem en Feest- en Gedenkdagen

 

 

Sjabbat en Havdalah

Shabbat, de Bijbelse wekelijkse rustdag.

Pesach

Pèsach - Pascha. Verlossing uit Egypte.

Joodse Feestdagen-Chag HaMatsot – Feest der ongezuurde broden

Chag HaMatsot – Feest der ongezuurde broden

wekenfeest

         Sjavoeot - (Het Wekenfeest)

Jom HaBikoeriem - Feest van de Eerstelingen

Jom HaBikoeriem - Feest van de Eerstelingen

Bazuinendag

 Jom Teroea (Dag van Bazuingeschal)

De zesde dag Grote Verzoendag

Jom Kipoer - Grote Verzoendag

 

Loofhuttenfeest

Soekot      (Het Loofhuttenfeest)

Joodse feest- en gedenkdagen

Joodse feest- en gedenkdagen

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...