Deze website is zowel in het Nederlands als in het Engels.

This website is both in Dutch and in English.

Latest News / Laatste Nieuws

2022-07-01: Mijn abortusverhaal – My abortion story

- Het is tijd om openlijk te praten: We wilden een wonder, maar mijn leven stond op het spel, en de rabbi was duidelijk. Dankzij hem hebben we mijn gezondheid en mijn voortplantingstoekomst gered . - It's time to talk openly: We wanted a miracle, but my life was at risk, and the rabbi was clear. Thanks to him, we saved my health and my reproductive future.

Latest Articles / Laatste Artikelen

2022-07-01: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 9: Het werk van de eerste Joodse bisschop in Jeruzalem en zijn tragische dood – A history of Messianic Jews in Israel, Part 9: The work of the first Jewish bishop in Jerusalem and his tragic death.

- In 1843 namen drie rabbijnen die eerst aarzelden de laatste stap en sloten zich definitief aan bij de kerk. Ze werden onmiddellijk geëxcommuniceerd door de Joodse gemeenschap. - In 1843, three rabbis who had been going back and forth took the final step and joined the church permanently. They were immediately excommunicated by the Jewish community.

Moadiem
Bijbelse Feest- en Gedenkdagen

Mohadiem de Bijbelse feestdagen

Overzicht Moadiem en Feest- en Gedenkdagen

 

 

Sjabbat en Havdalah

Shabbat, de Bijbelse wekelijkse rustdag.

Pesach

Pèsach - Pascha. Verlossing uit Egypte.

Joodse Feestdagen-Chag HaMatsot – Feest der ongezuurde broden

Chag HaMatsot – Feest der ongezuurde broden

wekenfeest

         Sjavoeot - (Het Wekenfeest)

Jom HaBikoeriem - Feest van de Eerstelingen

Jom HaBikoeriem - Feest van de Eerstelingen

Bazuinendag

 Jom Teroea (Dag van Bazuingeschal)

De zesde dag Grote Verzoendag

Jom Kipoer - Grote Verzoendag

 

Loofhuttenfeest

Soekot      (Het Loofhuttenfeest)

Joodse feest- en gedenkdagen

Joodse feest- en gedenkdagen

Volg ons / Follow us

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...