Latest news All news

Palestijn die probeerde in te rijden op soldaten, gedood; 3e terreuraanslag van de dag - Palestinian tries to ram car into soldiers, is killed; 3rd attack of the day Read more

​'Joods bloed is niet goedkoop' - 'Jewish blood is not cheap' Read more

Twee Israëliërs gedood, twee zwaar gewond in tweede Palestijnse terreuraanslag deze week - Two Israelis killed, two severely wounded in second Palestinian shooting attack this week Read more

Hamas eist dodelijke Ofra-terreuraanslag op nadat Israël de schutter doodt - Hamas claims deadly Ofra terror attack after Israel kills shooter Read more

​Barkan terrorist geëlimineerd - Barkan terrorist eliminated Read more

​Israël arresteert 4 verdachten in Ofra terreuraanslag; de vijfde is tijdens een vluchtpoging gedood - Israel arrests 4 suspects in Ofra terror attack; fifth is killed trying to flee Read more

​IDF-officieren lichten Russische tegenhangers in over Northern Shield - IDF officers brief Russian counterparts on Northern Shield Read more

Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken: Israël is een bolwerk dat Europa en het Midden-Oosten verdedigt - Italy’s interior minister: Israel is a bulwark defending Europe and Middle East Read more

​Israëlische wetenschappers ontwikkelen geïmplanteerde organen die niet zullen worden afgestoten - Israeli scientists develop implanted organs that won’t be rejected​ Read more

​Hamas blij met 'heroïsche' schietpartij vanuit rijdende auto - Hamas celebrates ‘heroic’ drive by shootings Read more

Poging tot terreur in Judea en Samaria - Attempted terror in Judea and Samaria Read more

Archeologen: We hebben de Bijbelse stad Sodom gevonden - Archaeologists: We’ve located biblical city of Sodom Read more

​PA TV-presentatrice: Man die 3 Israëlische politieagenten neerstak 'gewild door maagden in het paradijs' - PA TV host: Man who stabbed 3 Israeli policemen ‘desired by virgins of Paradise’ Read more

​Qatar stelt luchthaven voor in Gaza, wacht op reactie van Israël - Qatar proposed airport in Gaza, waiting for Israel’s response Read more

​Nieuw boek J.K. Rowling waarschuwt voor antisemitisme - New book J.K. Rowling warns against anti-Semitism Read more

​De jacht op terroristen die de bushalte Ofra beschoten waarbij 7 gewonden vielen, gaat de tweede dag in - Manhunt for terrorists who shot at Ofra bus stop, injuring 7, enters second day Read more

​Hezbollah’s plaatsvervangend secretaris-generaal: Heel Israël ligt binnen onze raket range - Hezbollah’s second-in command: All of Israel in our missile range Read more

Israëlisch baanbrekend apparaat ontwikkeld, ter verlichting van migraine - Israeli breakthrough device developed, to aid migraine relief Read more

​IDF vuurt waarschuwingsschoten af op mogelijke Hezbollah strijders aan Libanese grens - IDF fires warning shots at possible Hezbollah force on Lebanese border Read more

​Netanyahu looft 'grote meerderheid' bij de VN voor het veroordelen van Hamas; Abbas steunt Hamas - Netanyahu praises ‘sweeping majority’ at UN for condemning Hamas; Abbas supports Hamas Read more

‘Onwrikbare’ samenwerking na Haley gaat door, zegt Danon – ‘No doubt’ cooperation after Haley will continue, says Danon Read more

​10.000 Palestijnen verzamelden zich langs de grens met Gaza, 33 gewonden - 10,000 Palestinians gathered along Gaza border, 33 wounded Read more

Met goedkeuring van Netanyahu: Weer miljoenen dollars naar Hamas - With Netanyahu's approval: Again millions of dollars to Hamas Read more

​Joodse groeperingen loven EU-aanname van maatregel tegen antisemitisme - Jewish groups praise EU’s adoption of anti-Semitism declaration Read more

Latest videos All videos

5

Ateret Cohanim: In the palm of their Hands - Daniel Luria Read more

5

HaYovel - Sandra Baras Read more

2

Israel je bent niet alleen - Israel you are not alone Read more

12

ILTV - Your Morning News From Israel - Dec. 13, 2018. Read more

57

Your News From Israel- Dec. 04, 2018 (test uitzending) Read more

71

Waarom is er geen Palestijns Staat - Why Is n't there a Palestinian State. Read more

115

Ik ben in Samaria en ik ben BOOS - I’m in Samaria and I’m ANGRY Read more

308

Loofhuttenfeest - Soekot Read more

482

HaYovel: Avraham Herzlich - The Hills of Samaria deel 2 Read more

824

HaYovel: Avraham Herzlich - The Hills of Samaria deel 1 Read more

1671

Hinnomdal - Jeruzalem: De stad in het dal?- Hinnom Valley – Jerusalem: The Valley City? Read more

112

Wij zijn de Joden - We are the Jews Read more

76

Diner en Blanc Read more

33

Cochleaire implantaten voor Palestijnse kinderen - Cochlear implants for Palestinian children Read more

53

Christenen voor Israel - Christians for Israel Read more

35

Netanyahu, Liberman challenged on response to Hamas Read more

52

Jerusalem mayor slams European leaders for letting terrorism win Read more

313

Hoofdkwartier van Hamas vernietigd - Hamas Headquarters destroyed Read more

65

WAR NEWS: Het Zuiden van Israel onder aanval Hamas 02 - Southern Israel under attack Hamas 02 Read more

92

WAR NEWS: Het Zuiden van Israel onder aanval Hamas 01 - Southern Israel under attack Hamas 01 Read more

31

Tientallen raketten op het zuiden afgevuurd; IDF treft 12 Hamas-targets in Gaza - Dozens of rockets fired at south; IDF strikes 12 Hamas targets in Gaza Read more

437

Het Kinderleger van Hamas - Children’s Army of Hamas Read more

337

David Ha'ivri - Kfar Tapuach, Samaria Read more

157

Nikki Haley's perfecte interview over de VN - Nikki Haley’s perfect interview about the UN Read more

Latest articles All articles

91

2018-12-05 Kinderen die in de buurt van de grens met Gaza wonen, drukken angst uit door te tekenen - Children living near Gaza border express fear through drawing Read more

180

2018-12-01 Christenen in het Midden-Oosten worden bedreigd. Hoe denken zij over Joden en Israël? - Middle Eastern Christians are under threat. How do they feel about Jews and Israel?​ Read more

277

2018-11-27 ​De Sneltrein naar het Koninkrijk - The Express train to the Kingdom​ Read more

419

2018-11-24 Nederlandse christelijke bootbouwer wil exacte replica Ark van Noach naar Israël brengen - Dutch Christian boatmaker aims to bring exact replica of Noah’s Ark to Israel Read more

368

2018-11-17 Israël, Gaza, Netanyahu en ... de Bijbel (!) - Israel, Gaza, Netanyahu and ... the Bible (!) Read more

211

2018-11-16 Verbluffende 1.600 jaar oude Bijbelse mozaïeken geven een nieuw beeld van het Galileïsche leven - Mind-blowing 1,600-year-old biblical mosaics paint new picture of Galilean life Read more

196

2018-11-15 Israël’s Netwerk Zorg voor Kinderen met meerdere ernstige handicaps tijdens raketregen - Israel’s Network Care for Children with severe multiple disabilities during rocket shower Read more

115

​2018-11-15 Heldhaftigheid is onze enige optie - Heroism is our only option Read more

211

​2018-11-05 Jodendom en alom bekend bijgeloof - Judaism and common superstitions Read more

173

2018-11-03 De 'op hogere leeftijd' aliyah naar Israel - zoals Abraham en Sarah - ​'Golden age' aliyah to Israel - like Abraham and Sarah Read more

279

2018-11-01 ​Tien foute veronderstellingen aangaande Israël - Ten false assumptions regarding Israel Read more

442

2018-10-28 Israël, TIJD en Goddelijke Interventie - Israel, TIME and Divine Intervention Read more

354

​2018-10-25 Het Beloofde Land - The Promised Land Read more

255

2018-09-20 Het terugwinnen van de Eer van Sion - Reclaiming the Honour of Zion​ Read more

516

2018-10-13 ​Het vervullen van de profetie – Fullfilling the prophecy Read more

220

2018-10-09 Christenen worden bedankt met koekjes - Thanking Christians with cookies Read more

650

​2018-10-08 Geheimen van verloren dorp uit het oude Israël, komen aan het licht - Secrets of a lost village of ancient Israel, come to light Read more

896

20181006 Ooit vervloekt in de Bijbel, is de Dode Zee nu een zegen voor het leven - Once cursed in the Bible, The Dead Sea is now a blessing for Life Read more

250

20181005 ​ Zev Levi, Israëliër: “Aan mijn belager“- Zev Levi, an Israeli: “To my attacker” Read more

300

20180929 GOG ….. Wat? Wie? Waar? Wanneer? - GOG ..... What? Who? Where? When? Read more

913

2018-09-25 Vooraankondiging van de Messias: Rode Vaars is geboren - Harbinger to Messiah: Red Heifer is born​ Read more

558

2018-09-16 De Bijbel zegt: Israël behoort toe aan de Joden, al meer dan 3000 jaar - The Bible says Israel belongs to the Jews, and has for over 3,000 years​ Read more

194

2018-09-15 Analyse van de akkoorden van Oslo 25 jaar later - Deconstructing the Oslo Accords 25 years later Read more

128

2018-09-14 Amsterdammer bouwt synagoge in Israël, als eerbetoon aan zijn vergaste voorouders - Amsterdammer build synagogue in Israel, as a tribute to his gassed ancestor Read more

Latest columns All columns

305

Het gazon maaien in Gaza, of met wortel en al uitroeien? - Mowing the lawn in Gaza, or with root and all out? Read more

382

De zonen van Abraham - The sons of Abraham Read more

398

Ria Doekes: Beter iets dan niets - Better something than nothing. Read more

259

Jaap Bönker: Hoe kijken we? - How do we look? Read more

140

Barry Shaw: De schijnheiligheid van het kruispuntdenken en de Joodse kwestie - The Hypocrisy of Intersectionality and the Jewish Question Read more

146

Avi Lipkin: Joods-=Christelijke partij is uiteindelijk opgericht - Jewish-Christian party officially founded Read more

435

Jaap Bönker - Een vrede met verrassende gevolgen Read more

1236

Ria Doekes: Een droom of luchtkasteel? - A dream or air castle? Read more

6354

Ria Doekes: Chaos in het zuiden van Israël Read more

1316

Ria Doekes: Waarom ik schrijf wat ik schrijf - Why I write what I write Read more

886

Corinne Sudaï: 70 jaar voor de staat Israël. Read more

145

Avi Lipkin: Voor de eerste keer: Een Joods-christelijke partij voor de Knesset Read more

181

Barry Shaw - Uw toekomst zal worden geleid door Israëlische Innovatie. Read more

156

Barry Shaw: Waarom trappen de westerse media altijd in de val van Hamas? Why does the Western media always fall into the Hamas trap? Read more

220

Barry Shaw: Wat er in Gaza gebeurt. Een korte geschiedenis. Barry Shaw Read more

225

Barry Shaw: ​Palestijns-Arabisch antisemitisme te zien voor iedereen Read more

187

Feike ter Velde. Israëls roeping Read more

152

Barry Shaw. Laat je niet voor de gek houden door Hamas en Fatah verzoening in Gaza Read more

177

Barry Shaw. ​Terreuraanval in Israël. Read more

109

Avi Lipkin: Ha’azinu, Luister! Read more

139

Avi Lipkin. Nitzavim-Va’yelech Read more

161

Feike ter Velde - ​Een staat die terreur steunt Read more

136

Avi Lipkin. Read more

126

Avi Lipkin. Re'eh Read more

Columnists

Ria Doekes Read more

Corinne Sudaï Read more

Jaap Bönker Read more

Barry Shaw Read more

Avi Lipkin Read more

Feike ter Velde Read more


ADVERTENTIES
____________________________________________________________________

Advertentie mogelijkheid. Onderstaand geven wij u de gelegenheid om uw advertentie te plaatsen. Vraag naar onze tarieven bij redactie@israelcnn.com

Advertising opportunity. Below we give you the opportunity to place your advertisement. Ask for our rates at redactie@israelcnn.com