(Nederlands + English)

Zondag werd een Israëlische identiteitskaart afgegeven aan een 100-jarige nieuwe oleh (immigrant) uit de VS genaamd Judy Neiman.

Neiman, die de Holocaust overleefde, ging wonen in de stad Beit Shemesh, ten westen van Jeruzalem.

Er werd een speciale ceremonie gehouden voor de overhandiging van de identiteitskaart in aanwezigheid van de burgemeester van Beit Shemesh, Dr. Aliza Bloch, de directeur-generaal van de dienst Bevolking en Immigratie, Tomer Moskowitz, andere ambtenaren en familieleden.

Judy Neiman werd geboren in Tsjecho-Slowakije in een familie met orthodox-joods-zionistische wortels. Voor de Tweede Wereldoorlog was zij lid van een geheime zionistische organisatie, waarvan zij zich de naam niet meer herinnert, waar zij het lied van de deugden van de voedselzegen leerde op de melodie van HaTikva.

Na de oorlog trouwde Judy met Bill Neiman, een Roemeense Jood die Europa voor de oorlog had verlaten. Zij kregen twee zonen, Howard en Mark. Bill was een getalenteerde bakker.

Judy voegt zich bij de familie van haar zoon Howard die al in Israël was.

 

 

ENGLISH:

On Sunday an Israel identity card was issued to a 100-year-old new oleh (immigrant) from the U.S. named Judy Neiman.

A Holocaust survivor, Neiman went to live in the town of Beit Shemesh, west of Jerusalem.

A special ceremony was held for the presentation of the ID card held in the presence of Beit Shemesh Mayor Dr. Aliza Bloch, Director General of the Population and Immigration Authority Tomer Moskowitz, other officials and family members.

Judy Neiman was born in Czechoslovakia in a family with Orthodox Jewish-Zionist roots. Before World War II, she was a member of a secret Zionist organization, the name of which she no longer remembers, where she learned the song of the virtues of the food blessing to the tune of HaTikva.

After the war, Judy married Bill Neiman, a Romanian Jew who left Europe before the war. They had two sons, Howard and Mark. Bill was a talented baker.

Judy joins her son Howard’s family which was already in Israel.