Natural gas. (shutterstock)

Nederlands + English

Het gas werd gevonden in een gasveld dat bekend staat als Zeus-1, een van de negen gasvelden in een gebied dat gezamenlijk bekend staat als het Olympus-blok.

Door Pesach Benson, TPS

Het Brits-Griekse energiebedrijf Energean heeft maandag de ontdekking aangekondigd van 13 miljard kubieke meter aardgas voor de kust van Israël.

“De Zeus-exploratieput, blok 12, voor de kust van Israël, heeft een succesvolle ontdekking gedaan, waarbij voorlopige schattingen aangeven dat de structuur 13,3 bcm aan winbare aardgasvoorraden bevat,” zei Energean in een verklaring.”

In de verklaring staat dat de vondst hoger is dan de schattingen van 10-12 miljard kubieke meter (bcm).

In de verklaring staat ook dat het aangrenzende Athena-gasveld 11,75 bcm aardgas bevat, wat 3,75 bcm meer is dan eerdere schattingen.

De ontdekking zal welkom nieuws zijn in Europa, dat zijn energiebronnen aan het spreiden is sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Israël zal de Europese Unie voorzien van aardgas dat via Egypte wordt verscheept, onder de voorwaarden van een in juni ondertekende trilaterale overeenkomst. Het Israëlische gas zal in Egyptische installaties worden omgezet in vloeibaar aardgas (LNG) alvorens het naar Europa wordt overgebracht. Israël heeft geen eigen LNG-installaties.

Energean zei dat het nu van plan is in het Hercules-veld te gaan boren.

 

ENGLISH

The gas was found in a gas field known as Zeus-1, one of nine gas fields in an area collectively known as the Olympus bloc.

By Pesach Benson, TPS

The British-Greek energy company Energean announced the discovery of 13 billion cubic meters of natural gas off the coast of Israel on Monday.

“The Zeus exploration well, block 12, offshore Israel, has made a commercial discovery with preliminary estimates indicating that the structure contains 13.3 bcm of recoverable natural gas resources,” Energean said in a statement.”

The statement noted that the find exceeds pre-drilling estimates of 10-12 billion cubic meters (bcm)

The statement also said that the adjacent Athena gas field holds 11.75 bcm of natural gas, which is 3.75 bcm more than previous assessments.

The discovery will be welcome news in Europe, which has been diversifying its energy sources since the Russian invasion of Ukraine.

Israel will provide the European Union with natural gas shipped via Egypt under the terms of a trilateral agreement signed in June. The Israeli gas will be converted into liquified natural gas (LNG) at Egyptian facilities before being transferred to Europe. Israel does not have its own LNG facilities.

Energean said it now plans to conduct drilling in the Hercules field.