Israëlische kinderen op weg terug naar school | Foto: Liron Moldovan
Israeli children on their way back to school | Photo: Liron Moldovan

(Nederlands + English)

Twee en een half miljoen Israëlische kinderen zijn vrijdagochtend met school begonnen na twee maanden zomervakantie waarin intensieve onderhandelingen plaatsvonden om een geplande staking door de ‘Secondary School Teachers Association’ tijdens de opening van het schooljaar af te wenden.

Door: Israel Hayom

De staking werd op het laatste moment afgeblazen nadat de vereniging, die leraren van middelbare scholen vertegenwoordigt, donderdagavond een akkoord bereikte met de ministeries van Onderwijs en Financiën.

Volgens de overeenkomst zullen de salarissen van de leraren met 2.000 shekels (480 Euro) worden verhoogd, met een extra 1,35% in een speciaal pensioenfonds. De verhogingen worden echter geleidelijk verdeeld over de komende vier jaar, met een eerste verhoging van 800 NIS (192 Euro).

Leraren zullen ook een uur per week klassikaal lesgeven, een maatregel waarvan ambtenaren hopen dat het zal helpen om het nijpende tekort aan onderwijzend personeel aan te pakken. Volgens schattingen heeft Israël een tekort van enkele duizenden leraren, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs.

De overeenkomst voorkomt ook dat leraren minstens zes en een half jaar kunnen staken vanwege salarisgeschillen.
“Morgen is het weer school, middelbare scholieren,” zei minister van Onderwijs Yoav Kisch, de belangrijkste drijvende kracht achter de onderhandelingen.

Premier Benjamin Netanyahu bezocht de Almog basisschool in Ma’ale Adumim ter ere van de eerste schooldag.

“Ieder van jullie is speciaal en gelijk aan de ander,” zei hij tegen een klas van brugklassers. “Kijk naar elkaar, wees vrienden van elkaar en wees aardig voor elkaar. Studeer goed en luister naar jullie leraren.

**********************************

Video: Israël start schooljaar 2023-2024 / Krediet: Yoni Rikner

Video: Israel kicks off 2023-2024 school year / Credit: Yoni Rikner

**********************************

ENGLISH

Two and a half million Israeli children began school Friday morning following two months of summer vacation during which intense negotiations took place to avert a planned strike by the ‘Secondary School Teachers Association’ during the opening of the school year.

By Israel Hayom

The strike was called off last minute after the association, which represents high school teachers, reached an agreement with the Education and Finance ministries on Thursday evening.

Under the agreement, the educators’ salaries will be upped by 2,000 shekels ($525) with an extra 1.35% into a special pension fund. The raises, however, will be distributed gradually over the next four years, with an initial increase of NIS 800 ($210).

Teachers will also add one hour of classroom lecturing a week, a move officials hope will help tackle the dire shortage of educational staff. According to estimates, Israel is short of several thousand teachers, impacting the standard of education.

The agreement also prevents teachers from going on a strike over salary disputes for at least six and a half years.
“School is on tomorrow, high schoolers,” Education Minister Yoav Kisch, the main driving force behind the negotiations, said

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited Almog Elementary School in Ma’ale Adumim in honor of the first school day.

“Each and every one of you is special and equal to the other,” he told a class of first-graders. “Look at each other, be friends of one another, and be kind to one another. Study well and listen to your teachers.