AP Photo/Hassan Eslaiah Palestijnen vieren feest bij een vernietigde Israëlische tank bij het hek van de Gazastrook ten oosten van Khan Younis op zaterdag 7 oktober 2023.
AP Photo/Hassan EslaiahPalestinians celebrate by a destroyed Israeli tank at the Gaza Strip fence east of Khan Younis Saturday, Oct. 7, 2023.

Nederlands + English

Lieberman voorspelde dat het plan van Hamas de verovering van Israëlische gemeenschappen nabij de grens met Gaza en de ontvoering van burgers zou omvatten.

Een document uit 2016, opgesteld door de voormalige Israëlische minister van Defensie Avigdor Liberman, benadrukte de mogelijkheid van een toekomstige aanval door Hamas, die op 7 oktober 2023 bijna woord voor woord bewaarheid werd.

Dit document, gepresenteerd aan de toenmalige premier Benjamin Netanyahu, luidde de alarmklokken over de intenties van de in Gaza gevestigde terreurgroep om Israël te infiltreren, gemeenschappen langs de grens met Gaza te bezetten en Israëlische burgers als gijzelaars mee terug te nemen naar de Gazastrook.

Het document, getiteld ‘De vernietiging van Israël tegen het jaar 2022 en de bevrijding van alle Palestijnse gebieden’, bracht naar voren dat Hamas actief werkte aan een sinister plan dat een grootschalige aanval op Israëlisch grondgebied voorzag.

Het document waarschuwde expliciet tegen het besluit om na juli 2017 geen preventieve aanval op Gaza te lanceren, en waarschuwde dat dit verstrekkende gevolgen zou hebben, mogelijk erger dan de nasleep van de Jom Kipoeroorlog.

De impact op de zuidelijke regio van Israël, de psyche van die burgers en het internationale imago en de status van Israël werden allemaal geschetst als potentiële slachtoffers.

Het document nam geen blad voor de mond over de bedoelingen van Hamas. Hieruit bleek dat Hamas het volgende conflict wilde laten escaleren door aanzienlijke en hooggekwalificeerde strijdkrachten, waaronder marine-eenheden, te mobiliseren en naar Israëlisch grondgebied te sturen. Lieberman voorspelde dat het plan van Hamas de verovering van Israëlische gemeenschappen nabij de grens met Gaza en de ontvoering van burgers zou omvatten.

Yonatan Sindel/Flash90 Oppositiepartijleiders Avoda Merav Michaeli, Yesh Atid Yair Lapid, Nationale Eenheid Benny Gantz en Israel Beyteinu Avigdor Liberman in de Knesset

Het document uit 2016 voorzag ook in een geïntegreerd conflictscenario op meerdere fronten, waaronder Libanon, Syrië, Jordanië en zelfs de Sinaï. Hamas was van plan om extra arena’s in de Gazastrook te vestigen. Bovendien sloot het de mogelijkheid van aanvallen op Joodse doelen wereldwijd niet uit.

Het document concludeerde dat het onvermogen om medio 2017 het initiatief te nemen tot een ernstige fout zou kunnen leiden, waardoor Israël mogelijk in een uitdagend strategisch dilemma terecht zou kunnen komen.

 

**************************************

ENGLISH

Lieberman predicted that Hamas’ plan would of included the capture of Israeli communities near the Gaza border and the abduction of civilians

A 2016 document prepared by former Israeli Defense Minister Avigdor Liberman highlighted the possibility of a future attack by Hamas, which nearly unfolded word-for-word on October 7, 2023.

This document, presented to then-Prime Minister Benjamin Netanyahu, sounded an alarm about the Gaza-based terror group’s intentions to infiltrate Israel, occupy communities along the Gaza border, and take Israeli civilians as hostages back to the Strip.

The document, titled “The destruction of Israel by the year 2022 and the liberation of all Palestinian territories,” conveyed that Hamas was actively working on a sinister plan that envisioned a large-scale attack on Israeli territory.

The document explicitly cautioned against the decision not to launch a preemptive strike on Gaza after July 2017, warning that this would have far-reaching consequences, potentially worse than the aftermath of the Yom Kippur War.

The impact on Israel’s southern region, the psyche of its citizens, and its international image and standing were all outlined as potential casualties.

The document did not mince words about Hamas’s intentions. It revealed that Hamas aimed to escalate the next conflict by mobilizing significant and highly skilled forces, including naval units, toward Israeli territory. Lieberman predicted that Hamas’ plan would of included the capture of Israeli communities near the Gaza border and the abduction of civilians.

Yonatan Sindel/Flash90Opposition party leaders Avoda Merav Michaeli, Yesh Atid Yair Lapid, National Unity Benny Gantz and Israel Beyteinu Avigdor Liberman in the Knesset

The 2016 document also foresaw an integrated multi-front conflict scenario. Hamas intended to establish additional arenas in the Gaza Strip, including Lebanon, Syria, Jordan, and even Sinai. Furthermore, it didn’t rule out the possibility of attacks against Jewish targets worldwide.

The document concluded that the failure to take the initiative by mid-2017 could lead to a grave error, potentially pushing Israel into a challenging strategic predicament.