Israëlische soldaten bedienen een onbemand luchtvoertuig, vervaardigd door Elbit Systems. (Flash90/Miriam Alster)

Nederlands + English

NEDERLANDS

Terwijl de Taliban onlangs Amerikaans militair materieel buitmaakten ter waarde van miljarden dollars, “is het onwaarschijnlijk dat de Taliban de Israëlische systemen in handen hebben gekregen die hen zo lang hebben opgejaagd.”

Door Josh Plank, World Israel News

Israëlische wapensystemen zijn gebruikt door verschillende westerse coalitielanden tijdens de 20-jarige oorlog tegen de Taliban in Afghanistan, meldde de Jerusalem Post dinsdag.

Militaire uitrusting van Israëlische makelij, waaronder drones en raketten, werden gebruikt door landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en Australië.

Hoewel de Taliban onlangs Amerikaans militair materieel hebben buitgemaakt ter waarde van miljarden dollars, “is het onwaarschijnlijk dat de Taliban de hand hebben weten te leggen op de Israëlische systemen die hen zo lang hebben opgejaagd,” aldus het rapport, omdat de Canadezen, Britten en Duitsers hun strijd enkele jaren geleden hebben beëindigd.

De Spike NLOS (Non Line Of Sight) raket, geproduceerd door Rafael Advanced Defense Systems, was een van de wapens die door Britse en Canadese strijdkrachten in Afghanistan tegen de Taliban werden gebruikt.

Terwijl het gebruik van de precisie-antitankraket eerst werd verzwegen, gaf het Verenigd Koninkrijk in 2014 toe de Spike, ook bekend als de Exactor, te gebruiken.

De Heron TP, een op afstand bestuurd vliegtuig (RPA) vervaardigd door Israel Aerospace Industries (IAI), werd vanaf 2010 door de Duitse luchtmacht in Afghanistan gebruikt. De RPA’s waren betrokken bij duizenden missies in verkennings-, gevechts- en ondersteunende rollen.

De Canadezen en de Australiërs gebruikten de Heron 1 RPA van IAI tijdens het conflict.

Australië gebruikte ook de Skylark 1 onbemande luchtvaartuigen (UAV) van Elbit Systems vanaf 2005, en Singapore zou in 2009 de Searcher 2 UAV van IAI hebben ingezet in Afghanistan.

Calcalist meldde zondag dat de verkoop van Israëlische wapens aan westerse bondgenoten tijdens de oorlog in Afghanistan opliep tot meer dan een miljard dollar.

“De Israëlische industrieën reageerden snel en waren flexibel, vooral in UAV-leasetransacties aan Westerse landen die ze nodig hadden in Afghanistan, en als gevolg daarvan verdienden ze nieuwe klanten,” vertelde een bron uit de defensie-industrie aan Calcalist.

“Naarmate de Westerse legers hun aanwezigheid in Afghanistan verminderden, verminderden ook de contracten met de Israëlische defensie-industrieën. In de afgelopen twee jaar waren er nauwelijks nieuwe transacties voor strijdkrachten in Afghanistan,” zei de bron.

Velen hebben kritiek geuit op de manier waarop de regering Biden omging met de terugtrekking uit Afghanistan, waarbij grote hoeveelheden Amerikaans militair materieel werden afgestaan aan Taliban-strijders.

Zoals voor het eerst gemeld door de Washington Post in maart 2012, voorspelde de voormalige leider van Al-Qaeda in Afghanistan, Osama bin Laden, dat Biden “totaal onvoorbereid” zou zijn voor de rol van president en “de VS in een crisis zou leiden”.

 

****************************************

ENGLISH:

While the Taliban recently captured U.S. military equipment valued at billions of dollars, “It’s unlikely that the Taliban got their hands on the Israeli-made systems that hunted them for so long.”

By Josh Plank, World Israel News

Israeli weapons systems have been used by several Western coalition nations during the 20-year war against the Taliban in Afghanistan, the Jerusalem Post reported Tuesday.

Israeli-made military equipment, including drones and missiles, were used by countries like the United Kingdom, Germany, Canada, and Australia.

While the Taliban recently captured U.S. military equipment valued at billions of dollars, “It’s unlikely that the Taliban got their hands on the Israeli-made systems that hunted them for so long,” the report said, due to the Canadians, Brits, and Germans having ended their fight several years ago.

The Spike NLOS (Non Line Of Sight) missile, produced by Rafael Advanced Defense Systems, was one of the weapons used against the Taliban by British and Canadian forces in Afghanistan.

While use of the precision anti-tank missile was first kept quiet, the UK admitted to using the Spike, also known as the Exactor, in 2014.

The Heron TP, a remotely piloted aircraft (RPA) manufactured by Israel Aerospace Industries (IAI), was in use by the German Air Force in Afghanistan starting in 2010. The RPAs were involved in thousands of missions in reconnaissance, combat, and support roles.

The Canadians and the Australians used IAI’s Heron 1 RPA during the conflict.

Australia also used Elbit Systems’ Skylark 1 unmanned aerial vehicle (UAV) starting in 2005, and Singapore is said to have deployed IAI’s Searcher 2 UAV in Afghanistan in 2009.

Calcalist reported Sunday that sales of Israeli weapons to Western allies during the war in Afghanistan amounted to over a billion dollars.

“The Israeli industries responded quickly and were flexible, especially in UAV leasing transactions to Western countries who required them in Afghanistan, and as a result earned new customers,” a defense industry source told Calcalist.

“As Western armies reduced their presence in Afghanistan, contracts with Israeli defense industries also lessened. Over the past two years, there were barely any new transactions for forces in Afghanistan,” the source said.

Many have criticized the Biden administration’s handling of the withdraw from Afghanistan, abandoning large quantities of U.S. military equipment to Taliban fighters.

As first reported by the Washington Post in March 2012, the former leader of Al-Qaeda in Afghanistan, Osama bin Laden, predicted that Biden would be “totally unprepared” for the role of president and would “lead the U.S. into a crisis.”