Een Palestijnse smokkelaar klimt uit de ingang van een tunnel in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, aan de grens met Egypte | Archieven: AP/Eyad Baba
A Palestinian smuggler climbs out of the entrance to a tunnel in Rafah, southern Gaza Strip, on the border with Egypt | Archives: AP/Eyad Baba

Nederlands + English:

De regerende terreurgroep Hamas van Gaza heeft vrijdag verklaard dat het de lichamen van drie mannen uit een smokkeltunnel langs de Egyptische grens heeft geborgen.

Bron: Israel Hayom

De verklaring gaf geen doodsoorzaak. Maar een dag eerder beschuldigde de groep Egypte ervan giftig gas in de tunnel te hebben gepompt. Dergelijke beschuldigingen kunnen de spanningen met Egypte doen escaleren, net nu de Egyptenaren proberen een staakt-het-vuren-overeenkomst tussen Hamas en Israël tot stand te brengen. Egypte gaf geen onmiddellijk commentaar.

Het contact met de smokkelaars werd donderdag laat verbroken. Hamas en andere terroristische groeperingen zeiden later dat arbeiders waren omgekomen toen giftig gas in een “handelstunnel” werd gepompt, en noemden het “moord waarvoor de Egyptische autoriteiten de volledige verantwoordelijkheid dragen.”

Israël en Egypte legden Gaza een blokkade op nadat Hamas in 2007 de macht had gegrepen van rivaliserende Palestijnse strijdkrachten, noodzakelijk om te voorkomen dat de islamitische terreurgroep wapens het gebied binnen zou smokkelen.
Jarenlang gebruikten de Palestijnen een uitgebreid netwerk van tunnels onder de grens tussen Gaza en Egypte om van alles naar binnen te smokkelen, van voedsel en brandstof tot huishoudelijke apparaten en motorfietsen. Volgens Israël en Egypte werden de tunnels ook gebruikt voor wapensmokkel.

In 2013 begon Egypte hard op te treden tegen de tunnels en sloopte de tunnels en huizen in de stad Rafah, die aan de grens ligt, om een bufferzone te creëren aan zijn kant van de grens. De autoriteiten hebben gezegd dat de bewoners schadeloos zullen worden gesteld.

Egypte heeft de bemiddelingspogingen geleid sinds Israël en Hamas in mei een 11-daagse oorlog uitvochten, de vierde sinds Hamas de macht greep. Hamas eiste de versoepeling van de blokkade in ruil voor rust, en organiseerde de afgelopen weken gewelddadige rellen langs de grens met Israël.

Egypte fungeert vaak als bemiddelaar tussen Israël en Hamas, en zijn inspanningen om een breder bestand voor de lange termijn te bewerkstelligen hebben de afgelopen dagen tekenen van vooruitgang laten zien. Israël heeft deze week de blokkade versoepeld om bouwmaterialen die nodig zijn voor naoorlogse reparaties toe te laten in het gebied. Premier Naftali Bennett zal deze maand een bezoek brengen aan Egypte.

Het was niet onmiddellijk bekend welk effect de beschuldigingen van Hamas aan het adres van Egypte zouden hebben op de inspanningen om een staakt-het-vuren tot stand te brengen.

 

****************************
ENGLISH:

Gaza’s ruling Hamas terrorist group on Friday said it recovered the bodies of three men from a smuggling tunnel along the Egyptian border.

Source: Israel Hayom
The statement gave no cause of death. But a day earlier, the group accused Egypt of pumping poisonous gas into the tunnel. Such accusations could escalate tensions with Egypt just as the Egyptians are trying to broker a cease-fire agreement between Hamas and Israel. There was no immediate Egyptian comment.

Contact was lost with the smugglers late Thursday. Hamas and other terrorist factions later said that workers had died when toxic gas was pumped into a “trading tunnel,” calling it “murder for which Egyptian authorities bear full responsibility.”

Israel and Egypt imposed a blockade on Gaza after Hamas seized power from rival Palestinian forces in 2007, necessary to prevent the Islamic terrorist group from smuggling weapons into the territory.

For years, Palestinians used a vast network of tunnels beneath the Gaza-Egypt border to smuggle in everything from food and fuel to home appliances and motorcycles. Israel and Egypt said the tunnels were also used for weapons smuggling.

In 2013, Egypt began cracking down on the tunnel trade, demolishing tunnels as well as homes in the town of Rafah, which straddles the frontier, in order to create a buffer zone on its side of the border. Authorities said residents would be compensated.

Egypt has been leading mediation efforts since Israel and Hamas fought an 11-day war in May, their fourth since Hamas seized power. Hamas has demanded the easing of the blockade in return for calm, and in recent weeks has organized violent riots along the frontier with Israel.

Egypt often serves as a mediator between Israel and Hamas, and its efforts to secure a broader long-term truce have shown signs of progress in recent days. Israel this week eased the blockade to allow construction materials needed for postwar repairs into the territory. Prime Minister Naftali Bennett is scheduled to visit Egypt this month.

It was not immediately known what effect Hamas’ accusations against Egypt would have on the ceasefire efforts.