AP Photo/Markus SchreiberKinderen uit Afghanistan wachten met andere evacués om naar de Verenigde Staten of een andere veilige locatie te vliegen in een geïmproviseerde vertrekgate in een hangar op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Ramstein, Duitsland, 1 september 2021.
AP Photo/Markus SchreiberChildren from Afghanistan wait with other evacuees to fly to the United States or another safe location in a makeshift departure gate inside a hanger at the U.S. Air Base in Ramstein, Germany, September 1, 2021.

Nederlands + English

De organisatie hielp bij de evacuatie van verschillende personen die gevaar liepen onder het Taliban-bewind

Bron i24News

De Israëlische NGO IsraAID coördineerde eerder deze maand de evacuatie van 125 mensen uit Afghanistan via Albanië, meldde de Jerusalem Post. De organisatie hielp bij de evacuatie van verschillende personen die gevaar liepen onder het Taliban-regime.

Rechters, wielerprofessionals, journalisten, televisiepresentatoren, mensenrechtenactivisten, familieleden van Afghaanse diplomaten, kunstenaars en anderen die kwetsbaar zijn voor aanvallen van de Taliban, kregen hulp bij het verlaten van Afghanistan.

In september hielp IsraAID ook bij de evacuatie van 42 Afghaanse vrouwen en meisjes naar de Verenigde Arabische Emiraten.

De Taliban hebben in augustus de Afghaanse regering omvergeworpen, waardoor veel vrouwen en meisjes het land zijn ontvlucht en in gevaar zijn gekomen.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, was naar verluidt “ontzet” na het horen van de rapporten over de situatie van de Afghaanse vrouwen, en veroordeelde de “ernstige beperkingen van de mensenrechten in de gebieden die zij controleren” door de Taliban.

De Taliban hebben gezegd dat meisjes naar verluidt wel onderwijs zullen mogen volgen, maar alleen als zij in aparte klaslokalen zitten.

Intussen waarschuwde de Taliban-regering woensdag Amerikaanse en Europese gezanten dat pogingen om druk uit te oefenen in de vorm van sancties een golf van economische vluchtelingen op gang zouden kunnen brengen.

De woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, meldde dinsdag dat hij “vruchtbare gesprekken” had gevoerd met Taliban-functionarissen over initiatieven voor humanitaire hulp.

 

English

The organization helped evacuate several individuals at risk under Taliban rule.

Source: i24 News

Israel NGO IsraAID coordinated the evacuation of 125 people from Afghanistan via Albania earlier this month, the Jerusalem Post reported. The organization helped evacuate several individuals at risk under Taliban rule.

Judges, professional cyclists, journalists, television presenters, human rights activists, relatives of Afghan diplomats, artists, and others vulnerable to targeting by the Taliban were assisted in leaving Afghanistan.

In September, IsraAID also helped evacuate 42 Afghan women and girls to the United Arab Emirates.

The Taliban overthrew the Afghan government in August, sparking large-scale flight from the nation, and putting many women and girls at risk.

United Nations Secretary General Antonio Guterres was reportedly “horrified” after hearing reports of the situation facing Afghanistan’s women, and decried the Taliban’s “severe restrictions on human rights in the areas they control.”

The Taliban said that girls will allegedly be allowed to receive an education, but only if they are in segregated classrooms.

Meanwhile, the Taliban government warned American and European envoys on Wednesday that attempts to exert pressure in the form of sanctions could trigger a wave of economic refugees.

US State Department spokesperson Ned Price reported on Tuesday that he held “productive discussions” with Taliban officials regarding humanitarian aid initiatives.