Nederlands + English

Tientallen Arabieren hebben in de oude stad van Akko twee Israëlische Joden op gewelddadige wijze aangevallen en verwond, een incident dat door sommigen wordt omschreven als een poging tot lynchen.

Bron: WIN

De politie arresteerde twee Arabieren op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de bedreiging van de Joden – twee broers die aan het vissen waren in de oude haven – ontaardde in een gewelddadige aanval met knuppels, ijzeren staven en messen.

De Joden raakten licht gewond en werden voor behandeling geëvacueerd naar het Galilea Medisch Centrum in Nahariya.

Gabi Moati, de vader van de twee broers van 18 en 20 jaar, vertelde aan het dagblad Israel Hayom dat een van zijn zonen een band van zijn ATV was gaan oppompen bij een benzinestation en dat vier Arabieren hem begonnen te treiteren. De broers gingen vervolgens verder op zoek naar een goede visplek.

Verderop in de haven stonden ze naast twee oudere Arabische vissers van in de vijftig, “en samen visten ze, en alles ging goed.”

“Plotseling zagen ze tientallen jongeren op hen afkomen. Ze begonnen hen te treiteren en vervolgens bedreigden en vielen ze hen aan,” zei Moati.

Volgens Moati belden zijn zonen de politie terwijl ze probeerden te ontsnappen. Bij hun aankomst vluchtten de tientallen aanvallers naar de Oude Stad.

Een van de slachtoffers moest gehecht worden nadat hij met een mes was gestoken.

“Het is een trieste en moeilijke gebeurtenis en zeer ernstig”, concludeerde Moati.

De politie zal een verlenging van detentie van de verdachten aanvragen in de Magistratenrechtbank in Akko.

Knessetlid Simcha Rothman waarschuwde minister van Openbare Veiligheid Omer Barlev en de politie dat als zij “deze gebeurtenissen niet met alle macht aanpakken, we ons over een paar uur opnieuw kunnen terugvinden in Operatie Bewaker van de Muren,” waarbij Arabieren rellen uitbraken in Israëlische steden in het hele land.

ENGLISH

Dozens of Arabs viciously assaulted and injured two Israeli Jews in Akko’s old city, an incident some described as an attempted lynching.

Ource: WIN
Police arrested two Arabs on suspicion of involvement in the assault. An initial investigation shows that the taunting of the Jews — two brothers who were out fishing at the old port — deteriorated into a violent attack with clubs, iron bars and knives.

The Jews were lightly wounded and evacuated for treatment at the Galilee Medical Center in Nahariya.

Gabi Moati, the father of the two brothers aged 18 and 20, told the Israel Hayom daily that one of his sons had gone to inflate a tire on his ATV at a gas station and four Arabs started teasing him. The brothers then continued on to search for a good fishing spot.

Further down the harbor, they stood next to two older Arab fishermen in their 50s, “and together they fished, and everything was fine.”

“Suddenly, they saw dozens of young people coming towards them. They started teasing them and then threatened and attacked them,” Moati said.

According to Moati, his sons called police while trying to escape. Upon their arrival, the dozens of attackers fled to the Old City.

One of the victims required stitches after being stabbed with a knife.

“It is a sad and difficult event and very serious,” Moati concluded.

The police will request an extension to the detention of the suspects in the Magistrate’s Court in Akko.

Member of Knesset Simcha Rothman warned Minister of Public Security Omer Barlev and the police that if they do “not handle these events with all their might, in a few hours we can find ourselves again in Operation Guardian of the Walls,” during which Arabs rioted in Israeli cities throughout the country.