Youtube
Screen

Dagelijkse aanslagen in Judea en Samaria

Door: Israel Unwired

Kun je je voorstellen dat dit je moeder was? Je zus? Je vrouw? Je vriendin? Dit soort aanvallen gebeuren dagelijks in Judea en Samaria. Dit zijn geen kleine onschuldige steentjes. U kunt in de video zien hoe de Palestijnse Arabieren rotsblokken gooien naar joodse auto’s die langskomen om ze te vermoorden. Maar deze agressie en andere krijgen nooit media-aandacht. Deze aanslagen krijgen niet de aandacht van de wereld. Wat als dit in Nederland gebeurde en terroristen dagelijks auto’s bekogelden? De wereld zou gek worden!

Maar als het in Israël en tegen Joden is, is het muisstil. Stilte lijkt de norm te zijn, helaas. Een te groot deel van de wereld denkt dat Joden “Palestijns” land hebben gestolen; dat Judea en Samaria – het Bijbelse hart van Israël – niet aan het Joodse volk toebehoort. Ze denken dat Joden illegaal in hun eigen thuisland wonen. En dan kan het ze niet schelen als Joden gewond raken of vermoord worden. Hoe verkeerd is de wereld! Het heet JUDEA!

Wanneer zal de wereld de Joden toestaan om vrij te leven in hun EIGEN thuisland? Wanneer zal de wereld Israël en de Joden verdedigen in plaats van hen aan te vallen voor hun bestaan? Wanneer zal de wereld deze dagelijkse aanvallen met rotsen en andere aanvallen veroordelen? Joden proberen gewoon hun leven te leiden. Deze vrouw reed gewoon terug van een werkvergadering in haar thuisland. Ze deed niets verkeerd.

Het volk van Israël is sterk. Terreur zal nooit winnen.

************************************

 

De terreur in Judea en Samaria is om razend te worden!!*
The terror in Judea & Samaria is raging!!*

************************************

ENGLISH

Daily Attacks in Judea and Samaria

By: Israel Unwired

Can you imagine if this was your mom? Your sister? Your wife? Your friend? These types of attacks happen daily in Judea and Samaria. These are not tiny innocent pebbles. You can see in the video that the Palestinian Arabs throw boulders at Jewish cars passing by in order to kill them. But this attack and others never get media attention. These attacks don’t get the world’s attention. What if this was in The Netherlands and terrorists stoned cars on a daily basis? The world would go insane!

But when it’s in Israel and against Jews, there is silence. Silence seems to be the norm, sadly. Too much of the world thinks that Jews stole “Palestinian” land; that Judea and Samaria – the Biblical heartland of Israel – doesn’t belong to the Jewish people. They think that Jews illegally live in their own homeland. And then they don’t care if Jews are injured or murdered. How wrong the world is! It is called JUDEA!

When will the world allow the Jews to live freely in their OWN homeland? When will the world defend Israel and the Jews instead of attacking them for existing? When will the world condemn these daily rock attacks as well as other attacks? Jews are just trying to live their lives. This woman was just driving back from a work meeting in her homeland. She did nothing wrong.

The people of Israel are strong. Terror will never win.