Deadly house fire in Gaza, Nov. 17, 2022. (Twitter/Joe Truzman/Screenshot)

Nederlands + English

Israël zal het juiste doen om de getroffen inwoners van Gaza te helpen, om levens te redden,” twitterde minister van Defensie Gantz.

Door Associated Press

Een brand die donderdagavond uitbrak in het noorden van de Gazastrook heeft ten minste 21 mensen gedood, aldus de Hamas-leiders van het gebied, in een van de dodelijkste incidenten van de afgelopen jaren buiten het geweld dat voortvloeit uit het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De brand brak uit op de derde verdieping van een gebouw van drie verdiepingen in het drukke vluchtelingenkamp Jabaliya, aldus de terreurgroep.

De civiele verdediging in Gaza, die wordt geleid door Hamas, schreef de oorzaak van de brand toe aan benzine die in het gebouw was opgeslagen. Het was niet meteen duidelijk hoe de benzine vlam vatte. Ambtenaren zeiden dat er een onderzoek gaande was.

Men zag vlammen uit de ramen van de brandende verdieping komen, terwijl honderden mensen zich buiten op straat verzamelden, wachtend op brandweerwagens en ambulances.

Gaza, dat wordt geregeerd door Hamas en onder een zware Israëlisch-Egyptische blokkade ligt, kampt met een ernstige energiecrisis. Mensen slaan vaak kookgas, diesel en benzine op in hun huizen als voorbereiding op de winter. Woningbranden zijn eerder veroorzaakt door kaarsen en gaslekken.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas condoleerde de families van de doden en riep vrijdag uit tot dag van rouw.

Hussein Al-Sheikh, een hoge functionaris van de Palestijnse Autoriteit, riep Israël op om zijn grensovergang met Gaza te openen zodat gewonden die geavanceerde medische zorg nodig hebben naar Palestijnse ziekenhuizen in Israël kunnen worden overgebracht.

“De staat Israël en het veiligheidsapparaat drukken hun medeleven uit voor de zware ramp in Gaza,” tweette minister van Defensie Benny Gantz, eraan toevoegend dat de coördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT) humanitaire hulp heeft aangeboden bij het overbrengen naar gewonde burgers.

“Israël zal het juiste doen om de getroffen inwoners van Gaza te helpen, om levens te redden,” verklaarde hij.

 

ENGLISH

“Israel will be do the right thing to help the residents of Gaza who were harmed, in order to save lives,” Defense Minister Gantz tweeted.

By Associated Press

A fire that broke out on Thursday evening in the northern Gaza Strip killed at least 21 people, the territory’s Hamas rulers said, in one of the deadliest incidents in recent years outside the violence stemming from the Israeli-Palestinian conflict.

The blaze erupted on the third floor of a three-story building in the crowded Jabaliya refugee camp, according to the terrorist group.

The Civil Defense in Gaza, which is run by Hamas, attributed the cause of the fire to gasoline that was being stored in the building. It was not immediately clear how the gasoline ignited. Officials said an investigation was underway.

Flames were seen spewing out of the windows of the burning floor as hundreds of people gathered outside on the street, waiting for fire trucks and ambulances.

Gaza, ruled by Hamas and under a crippling Israeli-Egyptian blockade, faces a severe energy crisis. People often store cooking gas, diesel and gasoline in homes in preparation for winter. House fires have previously been caused by candles and gas leaks.

Palestinian President Mahmoud Abbas offered condolences to the families of the dead and declared Friday a day of mourning.

Hussein Al-Sheikh, a senior Palestinian Authority official, called on Israel to open its border crossing with Gaza to allow for the evacuation of those injured who need advanced medical care to Palestinian hospitals in Israel.

“The State of Israel and the security establishment express sorrow for the heavy disaster in Gaza,” Defense Minister Benny Gantz tweeted, adding that the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) has offered humanitarian assistance in the evacuation of hurt civilians.

“Israel will be do the right thing to help the residents of Gaza who were harmed, in order to save lives,” he stated.