De voormalige synagoge in Winschoten. Foto gemeente Oldambt.

Nederlands + English

Nederlands
De gemeente Oldambt heeft aangekondigd zich aan te hebben gesloten bij de gemeentes Het Hogeland, Veendam en Westerkwartier bij een onderzoek naar de onteigening van Joods onroerend goed.

Door Joods.nl

Ook zal het naheffen van gemeentelijke belastingen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog onder de loep worden genomen. Het onderzoek van de andere gemeentes is in mei dit jaar van start gegaan.

Uit de publicatie van de zogenaamde ‘Verkaufsbücher’ door het Nationaal Archief blijkt dat er ook in gemeenten in Groningen tussen 1940 en 1945 Joods bezit onteigend is.

Naar aanleiding hiervan hebben de vier gemeenten besloten om helderheid te willen geven over hun eigen handelen. De onderzoekers focussen zich op hoe de gemeenten omgingen met terugkerende Joden in het algemeen en met Joods onroerend goed in het bijzonder.

Het onderzoek wordt geleid door Richard Paping, Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. De verwachting is dat het onderzoek in juni 2022 is afgerond.

Het Hogeland, Oldambt, Veendam en Westerkwartier zijn niet de eerste gemeenten die onderzoek doen naar de roof van joods onroerend goed. In de afgelopen jaren hebben meerdere gemeenten in Nederland onderzoek gedaan naar de uitbuiting van de joodse minderheid in dit land tijdens en na de tweede wereldoorlog.

*********************************
ENGLISH:

The municipality of Oldambt has announced that it has joined the municipalities of Het Hogeland, Veendam and Westerkwartier in an investigation into the expropriation of Jewish property.

By Joods.nl

It will also look into the levying of municipal taxes during and immediately after World War II. The investigation of the other municipalities began in May of this year.

From the publication of the so-called ‘Verkaufsbücher’ by the National Archives it appears that Jewish property was also expropriated in municipalities in Groningen between 1940 and 1945.

In response, the four municipalities decided to provide clarity about their own actions. The researchers focus on how the municipalities dealt with returning Jews in general and with Jewish property in particular.

The research is led by Richard Paping, Associate Professor at the University of Groningen. The research is expected to be completed by June 2022.

Het Hogeland, Oldambt, Veendam and Westerkwartier are not the first municipalities to investigate the looting of Jewish property. In recent years, several municipalities in the Netherlands have investigated the exploitation of the Jewish minority in this country during and after World War II.