Nederlands + English

Minstens zes mensen werden gedood en 24 anderen raakten gewond en werden in het ziekenhuis opgenomen nadat een schutter het vuur opende tijdens een Fourth of July parade in Highland Park, een voorstad van Chicago, Illinois.

Door: Jewish Press

Twee van de slachtoffers waren Joods. Ten minste één kind werd naar het ziekenhuis gebracht en is in kritieke toestand.

Dr. Brigham Temple, een spoedarts van het NorthShore University Health System, zei dat het ziekenhuis 26 patiënten ontving van de aanval; 25 van hen hadden schotwonden, waaronder vier of vijf kinderen. Temple voegde eraan toe dat 19 van de gewonden zijn behandeld en ontslagen, aldus USA Today.

De politie zoekt nog steeds naar de schutter, die wist te ontkomen. Hij wordt omschreven als een blanke man van rond de 20 jaar met lang zwart haar en klein vaan postuur, die een blauw T-shirt droeg. Een verdachte van de aanslag is Robert “Bobby” E. Crimo, 22 jaar, die in een zilverkleurige Honda uit 2010 zou rijden.

Lake County Major Crime Task Force woordvoerder Christopher Covelli vertelde verslaggevers tijdens een briefing dat de schutter blijkbaar het vuur opende vanaf een nabijgelegen dak, met behulp van een geweer dat later werd teruggevonden op de plaats delict. Hij voegde eraan toe dat de politie denkt dat er maar één schutter was – en waarschuwde dat de aanvaller als gewapend en gevaarlijk moet worden beschouwd.

Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er berichten over Joden die onder de gewonden bevinden. Het Israëlische consulaat in het Midwesten staat in contact met de autoriteiten en de lokale Joodse gemeenschap, aldus het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Ik volg het verschrikkelijke nieuws uit Highland Park,” zei Yinam Cohen, Israëlisch consul-generaal in het midwesten van de VS. “Onze harten en gebeden zijn bij de leden van de gemeenschap. We danken de lokale autoriteiten voor hun onmiddellijke reactie.”

De schietpartij vond plaats op slechts twee blokken afstand van The Central Avenue Synagogue, een populaire Chabad-Lubavitch synagoge in de buurt.

Onder de vele parade-gangers die aanwezig waren toen de schietpartij begon, was een Chabad rabbinaal student die een tefillin stand runde op slechts een huizenblok afstand van het geweervuur.

De student in opleiding belde naar huis om zijn ouders te laten weten dat hij veilig was en geëvacueerd was naar het nabijgelegen Chabad Huis.

Videobeelden van de scène toonden tientallen mensen die zich in veiligheid vluchtten minuten nadat de schietpartij rond 10:15 uur lokale tijd begon.

De stad vroeg bewoners om de binnenstad te mijden en beloofde dat er meer informatie zou komen zodra die beschikbaar zou zijn. De burgemeester van Highland Park, Nancy Rotering, zei dat de festiviteiten op de Fourth of July na het incident zijn afgelast.

De Amerikaanse afgevaardigde Brad Schneider (D-IL) was met zijn campagneteam aan het verzamelen bij het begin van de parade toen de schoten begonnen. Hij zei in een tweet dat hij en zijn team allemaal veilig waren en de situatie in de gaten hielden.

Highland Park ligt ongeveer 25 mijl ten noorden van Chicago, aan Lake Michigan. Het wordt beschouwd als een van Chicago’s meest Joodse voorsteden; een mooie, welvarende voorstad met een laag misdaadcijfer.

 

ENGLISH

At least six people were killed and 24 others wounded and hospitalized after a gunman opened fire on a Fourth of July parade in Highland Park, a suburb of Chicago, Illinois.

By: Jewish Press

Two of the casualties were reportedly Jewish. At least one child was taken to the hospital and was listed in critical condition.

Dr. Brigham Temple, an emergency physician at NorthShore University Health System, said the hospital received 26 patients from the attack; 25 of them had gunshot wounds, including four or five children. Temple added that 19 of the wounded were treated and released, according to USA Today.

Police are continuing to search for the gunman, who managed to escape. He is described as a white male around age 20 with long black hair and a small build, wearing a blue tee shirt. A person of interest in the attack has been identified as Robert “Bobby” E. Crimo, 22, believed to be driving a 2010 silver Honda.

Lake County Major Crime Task Force spokesperson Christopher Covelli told reporters at a briefing the gunman apparently opened fire from a nearby rooftop, using a rifle that was later recovered at the scene. He added that police believe there was only one shooter – and warned the attacker should be considered armed and dangerous.

According to Israel’s Foreign Ministry, there are reports of Jews among the wounded. The Israeli Consulate in the Midwest is in contact with the authorities and the local Jewish community, Israel’s foreign ministry said.

“I am following the horrible news from Highland Park.” said Yinam Cohen, Israeli Consul-General to the US Midwest. “Our hearts and prayers are with the members of the community. We thank the local authorities for their immediate response.”

The shooting took place just two blocks away from The Central Avenue Synagogue, a popular Chabad-Lubavitch synagogue in the neighborhood.

Among the many parade-goers who were present when the shooting began was a Chabad rabbinical student who was running a tefillin outreach stand just a block from the gunfire.

The emissary-in-training called home to let his parents know that he was safe and had evacuated to the nearby Chabad House.

Video from the scene showed dozens of people racing for safety minutes after the shooting began around 10:15 am local time.

The city asked residents to avoid the downtown area and promised there would be more information as soon as it became available. Highland Park Mayor Nancy Rotering said Fourth of July festivities had been canceled following the incident.

US Representative Brad Schneider (D-IL) was gathering with his campaign team at the start of the parade when the gunfire began. He said in a tweet that he and his team were all safe and were monitoring the situation.

Highland Park is located about 25 miles north of Chicago, on Lake Michigan. It’s considered one of Chicago’s most Jewish suburbs; a beautiful, affluent suburb with a low crime rate.