Woningen en een speeltuin in Kochav Yaakov (YouTube/Screenshot)
Homes and a playground in Kochav Yaakov (YouTube/Screenshot)

Nederlands + English

“Ik ben echt geschokt, ik kan het niet verwerken,” zei de moeder van het meisje. Verwacht wordt dat het kind volledig zal herstellen.

Door Adina Katz, World Israel News

Een zevenjarig Israëlisch meisje werd zaterdagochtend in de maag geschoten terwijl ze speelde in de voortuin van haar huis in Kochav Ya’akov, een Joodse stad in Samaria ongeveer 10 minuten ten noorden van Jeruzalem.

Het meisje, dat door Hebreeuws-talige media werd geïdentificeerd als Bracha Solam, werd door paramedici van Magen David Adom (MDA) naar het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem vervoerd.

“Een zevenjarig meisje werd geëvacueerd naar de spoedeisende hulp door MDA, met een wond aan haar maag, als gevolg van een geweerschot,” zei het ziekenhuis in een persverklaring op zaterdag.

“Ze wordt momenteel behandeld door het personeel van het medisch centrum voor spoedeisende hulp en chirurgische zorgteams en volledig bij bewustzijn in redelijke conditie.”

De moeder van het meisje, Yael Solam, zei dat het kind naar verwachting volledig zal herstellen.

“Ik ben echt geschokt, ik kan het niet verwerken,” vertelde Solam aan Walla News.

“De dokter zei dat het echt een wonder is dat [de kogel] erin en eruit is gegaan. Vandaag is het mijn dochter, morgen kan het andere kinderen overkomen.”

Solam voegde eraan toe dat haar dochters gewoonlijk de zaterdagmiddag doorbrengen met “spelen in de tuin” voor hun huis. Maar op deze zaterdag kwamen de meisjes “plotseling erg overstuur en bang terug.”

Aanvankelijk zeiden ze dat iemand haar met een doorn had geslagen. De moeder tilde vervolgens het shirt van het kind op en zag een in- en uitgangswond van de kogel en een grote hoeveelheid bloed.

De IDF zei in een verklaring dat het meisje waarschijnlijk per ongeluk was neergeschoten door een “verdwaalde kogel” die was afgevuurd uit de richting van Qalandiya, een nabijgelegen door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde Arabische stad. Een veiligheidsfunctionaris uitte echter twijfel over die karakterisering van het incident.

Tegenover Israel National News zei de ambtenaar dat hij geloofde dat terroristen opzettelijk op de stad hadden geschoten en dat de daders met succes de plaats van het incident waren ontvlucht en aan gevangenneming waren ontsnapt.

 

ENGLISH

“I’m really shocked, I can’t process it,” the girl’s mother said. The child is expected to make a full recovery.

By Adina Katz, World Israel News

A seven-year-old Israeli girl was shot in the stomach on Saturday morning while playing in the front yard of her home in Kochav Ya’akov, a Jewish town in Samaria some 10 minutes north of Jerusalem.

The girl, identified by Hebrew-language media as Bracha Solam, was transported by Magen David Adom (MDA) paramedics to Hadassah hospital in Jerusalem.

“A seven-year-old girl was evacuated to the emergency room by MDA, with a wound to her stomach, apparently due to gunfire,” the hospital said in a press statement on Saturday.

“She is currently being treated by the medical center’s staff for urgent and surgical care teams, fully conscious and in moderate condition.”

The girl’s mother, Yael Solam, said the child is expected to make a full recovery.

“I’m really shocked, I can’t process it,” Solam told Walla News.

“The doctor said it’s really a miracle that [the bullet] went in and out. Today it’s my daughter, tomorrow it could happen to other children.”

Solam added that her daughters usually spend Saturday afternoons “playing in the garden” in front of their home. But on this Saturday, the girls “suddenly came back very upset and scared.”

Initially, the said that someone had hit her with a thorn. The mother then lifted up the child’s shirt and saw an entry-and-exit wound from the bullet and a large amount of blood.

The IDF said in a statement that the girl was likely shot accidentally by a “stray bullet” fired from the direction of Qalandiya, a nearby Palestinian Authority-controlled Arab town. However, a security official expressed doubt over that characterization of the incident.

Speaking to Israel National News, the official said he believed that terrorists had intentionally shot at the town and that the perpetrators had successfully fled the scene and evaded capture.