Coronavirusafdeling (ter illustratie)
Coronavirus ward (illustrative)

Nederlands + English

“80% van de ernstige COVID-gevallen is volledig gevaccineerd”, zegt de directeur van het Ichilov-ziekenhuis. Vaccin heeft “geen betekenis met betrekking tot ernstige ziekte,” zegt Prof. Yaakov Jerris.

Bron Israel National News

Zijn de Israëlische ziekenhuizen werkelijk overbelast met ongevaccineerde COVID-patiënten? Volgens Prof. Yaakov Jerris, directeur van de coronavirusafdeling van het Ichilov Ziekenhuis, is de situatie volledig omgekeerd.

“Op dit moment zijn de meeste van onze ernstige gevallen gevaccineerd,” vertelde Jerris aan Channel 13 News. “Ze hebben ten minste drie injecties gehad. Tussen de zeventig en tachtig procent van de ernstige gevallen zijn gevaccineerd. Het vaccin heeft dus geen betekenis voor de ernstige ziekte, daarom is slechts twintig tot vijfentwintig procent van onze patiënten ongevaccineerd.”

Jerris onthulde ook een deel van de verwarring bij het melden van gevallen. Tijdens een kabinetsvergadering op zondag zei hij tegen de ministers: “Het definiëren van een ernstige patiënt is problematisch. Een patiënt met een chronische longziekte had bijvoorbeeld altijd al een laag zuurstofgehalte, maar nu heeft hij een positieve coronavirustestuitslag waardoor hij technisch gezien een ‘ernstige coronaviruspatiënt’ is, maar dat is niet juist. De patiënt verkeert alleen in een moeilijke toestand omdat hij een ernstige onderliggende ziekte heeft.”

 

ENGLISH

‘80% of serious COVID cases are fully vaccinated’ says Ichilov hospital director. Vaccine has “no significance regarding severe illness,” says Prof. Yaakov Jerris.

Source: Israel National News

“Right now, most of our severe cases are vaccinated,” Jerris told Channel 13 News. “They had at least three injections. Between seventy and eighty percent of the serious cases are vaccinated. So, the vaccine has no significance regarding severe illness, which is why just twenty to twenty-five percent of our patients are unvaccinated.”

Jerris also revealed some of the confusion in reporting cases. Speaking at a cabinet meeting on Sunday, he told ministers, “Defining a serious patient is problematic. For example, a patient with a chronic lung disease always had a low level of oxygen, but now he has a positive coronavirus test result which technically makes him a ‘serious coronavirus patient,’ but that’s not accurate. The patient is only in a difficult condition because he has a serious underlying illness.”