Israëli’s protesteren tegen de plannen van de regering om het rechtsstelsel van
het land te herzien, in Tel Aviv, Israël, zaterdag 14 januari 2023.
Israelis protest against the government’s plans to overhaul the country’s legal system,
in Tel Aviv, Israel, Saturday, Jan. 14, 2023.
(AP Photo/Oded Balilty)

 

Nederlands + English

Blauw-witte leider Benny Gantz riep “linkse en rechtse” mensen op zich aan te sluiten bij de protesten.

Door World Israel News

Meer dan 80.000 demonstranten verzamelden zich zaterdagavond op het Habima-plein in Tel Aviv om te protesteren tegen de regering, waarbij de politie aankomende demonstranten wegstuurde vanwege verkeersopstopping.

Kleinere protesten vonden tegelijkertijd plaats in Jeruzalem en Haifa.

“Geen democratie zonder het Hooggerechtshof”, scandeerden de demonstranten tegen de justitiële hervorming van minister van Justitie Yariv Levin.

Levins justitiële hervorming omvat een “opheffingsclausule”, waardoor de Knesset opnieuw wetten kan uitvaardigen die het Hooggerechtshof heeft verworpen, mits er een 61-MK meerderheid is.

Ook wijzigingen in de manier hoe de rechters worden gekozen, het beperken van de mogelijkheden van niet-gekozen raadslieden om regeringsbesluiten te beïnvloeden, en een duidelijke omschrijving van de omstandigheden waaronder het Hof mag ingrijpen in wetgevingszaken, maken deel uit van de mogelijke hervorming.

Dan Netanyahu, een volle neef van premier Benjamin Netanyahu, zei dat zijn overleden moeder, die als rechter van het Hooggerechtshof had gediend, bezwaar zou hebben gemaakt tegen de door de regering voorgestelde justitiële hervormingen.

Ook vergeleek hij de hervormingen van zijn neef met de methoden die nazi-Duitsland vanaf 1933 toepaste en die Hitler in staat stelden juridische belemmeringen voor zijn duivelse plan te overwinnen.

De leider van Blauw-Wit en voormalig minister van Defensie MK Benny Gantz arriveerde bij de demonstratie begeleid door beveiligers en politieagenten.

Gantz riep vrijdag mensen van “links en rechts” op om te komen protesteren.

Ook voormalig premier Ehud Barak sloot zich bij het protest aan, aldus Israëlische media.

 

***************************

ENGLISH

Blue and White leader Benny Gantz urged “left-wing and right-wing” people to join the protests.

By World Israel News

More than 80,000 demonstrators gathered at Tel Aviv’s Habima Square to protest the government on Saturday evening, with police turning away arriving protesters because of a gridlock.

Smaller protests took place at the same time in Jerusalem and Haifa.

“No democracy without the High Court,” protesters chanted in opposition to Justice Minister Yariv Levin’s judicial reform.

Levin’s judicial overhaul includes an “override clause” which would allow the Knesset to re-legislate laws that the Supreme Court had struck down, pending a 61-MK majority.

Changes to the manner in which justices are chosen, reducing unelected legal advisors’ ability to influence government decisions, and clearly defining under which circumstances the court is allowed to intervene in legislative matters are also part of the potential reform.

Dan Netanyahu, a first cousin of PM Benjamin Netanyahu, said his late mother who had served as a High Court judge would have objected to the government’s proposed judicial reforms.

He also accused compared his cousin’s reforms to methods that Nazi Germany employed, starting in 1933, that allowed Hitler to overcome legal barriers to his evil plan.

Blue and White leader and former defense minister MK Benny Gantz arrived the protest flanked by security guards and police officers.

Gantz on Friday urged people from “the left and the right” to come out in protest.

Former Prime Minister Ehud Barak also joined the protest, according to Israeli media reports.