Eve Kugler verkent haar ouderlijk huis aan de Reilstraße 18 in Halle, Duitsland. Met dank.

Nederlands + English

Voorafgaand aan de 83e verjaardag van Kristalnacht, bezocht Eve Kugler, 90, haar geboorteplaats Halle, Duitsland, en herinnert zich de gruwelijke periode die ertoe leidde dat haar familie vluchtte voor hun leven.

Door: JNS –  ISRAEL KASNETT

In de foyer van haar ouderlijk huis aan de Reilstraße 18 in Halle, Duitsland, haalde de negentiger Eve Kugler herinneringen op hoe ze haar geboortestad ontvluchtte vlak na de Kristalnacht toen ze een jong meisje was. Nu, 83 jaar later, haar kleine gestalte nog geaccentueerd door de torenhoge deuropening, was ze, al was het maar voor een moment, zowel de 90- als de 7-jarige Eve tegelijk.

Als onderdeel van de March of the Living UK- delegatie naar Duitsland vorige maand, maakte Eve gebruik van het aanbod om Halle te bezoeken voorafgaand aan de herdenking van de Kristalnacht, de verwoestende pogrom tegen Joden, hun bedrijven en hun religieuze instellingen die die nacht in Duitsland en Oostenrijk plaatsvonden van 9-10 november 1938. Halle is een prachtige stad, twee en een half uur rijden ten zuidwesten van Berlijn. Met zijn brede lanen in sommige gebieden en smalle geplaveide straten in andere, is het een magneet geworden voor universiteitsstudenten en jonge gezinnen.

Van nature jeugdig en levendig, was Eve nu dubbel jeugdig en levendig, meisjesachtig zelfs, toen ze de trap ontdekte die naar haar voormalige appartement leidde.

“Oh kijk!” riep ze uit, terwijl ze door het trappenhuisraam op de eerste verdieping naar de achtertuin wees en “oh, kijk!” terwijl ze opgewonden de trap opklom met jeugdige kracht en de deur ontdekte van het appartement waar ze op de derde verdieping had gewoond. Ze hoopte binnen te kunnen kijken, maar de eigenaren waren niet thuis.

Terug naar buiten liep ze langzaam in gedachten verzonken over het trottoir, denkend aan de gruwelijke ochtend na de Kristalnacht toen de nazi’s haar moeder dwongen het glas op te vegen dat tot de avond ervoor de gevel van haar vaders winkel was geweest.

Zoals uitgelegd op de website van het Holocaust Memorial Museum van de Verenigde Staten, braken er in de nacht van 9 november 1938 gewelddadige anti-Joodse demonstraties uit in Duitsland, Oostenrijk en de regio Sudetenland in Tsjechoslowakije. Nazi-functionarissen schilderden de rellen af ​​als gerechtvaardigde reacties op de moord op de Duitse buitenlandse functionaris Ernst vom Rath, die twee dagen eerder was neergeschoten door Herschel Grynszpan, een 17-jarige Poolse Jood die radeloos was over de deportatie van zijn familie uit Duitsland.

Eve vertelde dat ’toen ik zeven was, SS-officieren ons huis binnenstormden. Ze scheurden de pagina’s uit de Gemara van mijn grootvader, scheurden zijn tallit en verscheurden zijn Sefer Torah. Foto door Sam Churchill.

“In de komende 48 uur verwoestten gewelddadige bendes, aangespoord door antisemitische aansporingen van nazi-functionarissen, honderden synagogen, terwijl ze onderweg Joodse religieuze voorwerpen verbrandden of ontheiligden. Op bevel van het hoofdkwartier van de Gestapo deden politieagenten en brandweerlieden niets om de vernietiging te voorkomen. Alles bij elkaar werden ongeveer 7.500 joodse bedrijven, huizen en scholen geplunderd en 91 joden vermoord. Nog eens 30.000 joodse mannen werden gearresteerd en naar concentratiekampen gestuurd. Nazi-functionarissen beweerden onmiddellijk dat de Joden zelf verantwoordelijk waren voor de rellen, en een boete van een miljard Reichsmark (ongeveer $ 400 miljoen tegen de tarieven van 1938) werd opgelegd aan de Duits-Joodse gemeenschap.

“De nazi’s gingen de gebeurtenis Kristalnacht (“Kristalnacht” of “De Nacht van Gebroken Glas”) noemen, verwijzend naar de duizenden verbrijzelde ramen die daarna de straten bezaaiden, maar het eufemisme geeft niet de volledige brutaliteit van de gebeurtenis weer. De Kristalnacht was een keerpunt in de geschiedenis van het Derde Rijk en markeerde de verschuiving van antisemitische retoriek en wetgeving naar de gewelddadige, agressieve anti-Joodse maatregelen die zouden uitmonden in de Holocaust.”

‘De winkel was een puinhoop’

Eve vertelde dat ’toen ik zeven was, SS-officieren ons huis binnenstormden. Ze scheurde de pagina’s uit mijn grootvaders gemara , scheurde zijn tallit en versnipperd zijn Sefer Tora. Later hoorden we dat de synagoge die mijn grootvader had gesticht tot de grond toe was afgebrand. Ik denk niet dat de pijn ooit over zal gaan.”

Eve’s moeder, Mia, beschrijft haar ervaring van de dag na de Kristalnacht. “De deurbel ging. Ik stond stil, mijn hart bonsde pijnlijk in mijn borst. Weer zoemde het. Ik hoorde een gedempte vrouwenstem. Een vrouw die mijn naam riep. Ik liep door de gang en steunde mezelf tegen de muur. Met trillende handen draaide ik de knop om en opende de deur. Het was Ella, onze verkoopster. Tranen rolden over haar wangen. ‘Frau Kanner, je moet naar de winkel komen. O, het is vreselijk. Ik ben zo bang! De Gestapo zei dat je meteen moest komen. Alsjeblieft, meteen!’

“Ik kleedde me in twee minuten aan. Het was het beste om te gehoorzamen. Ik kon de Gestapo niet terug in het appartement hebben. Op straat zag het er niet goed uit. Ik sloot mijn ogen en voelde me duizelig. Een mannenstem riep: ‘Ruim deze rotzooi meteen op.’ ‘Rotzooi?’ Ik staarde naar de SS-officier die bij de ingang van de winkel stond, zijn armen over zijn borst gevouwen. Toen zag ik het. Ik zag overal platte, gekartelde stukjes glas. Het trottoir was bedekt met gebroken glas. De drie grote glazen ruiten van onze winkel waren verbrijzeld. Binnen was de winkel een puinhoop. De glazen toonbanken waren vernield. Koopwaar was uitgestrooid op de vloer en over de kapotte toonbanken. Dozen met sokken, jurken, handdoeken waren leeggehaald. Ik was verlamd door de chaos.

‘Heb je me niet gehoord?’ riep de officier. ‘Vandalen hebben vannacht ingebroken in uw winkel. Schoonmaken. Ik wil het je niet nog een keer vertellen. En een ander ding. Laat deze ramen repareren. Vandaag.’

“In het magazijn vond ik een bezem. Ik sleepte een lege doos de straat op en begon de kapotte ruiten op te vegen. De slager kwam uit zijn winkel aan de overkant, keek even en ging weer naar binnen. Het winkelend publiek stak over naar de andere kant van de straat. Karren denderden voorbij. De bewaker keek toe. Ik veegde. Vandalen? De nazi’s waren de vandalen. Bitterheid en woede overspoelden me terwijl ik veegde. Gangsters, criminelen, beesten. … Ik raasde in stilte en ging door met vegen. Ik vond nog meer lege dozen en vulde ze met glasscherven van het trottoir. De Gestapo-bewaker keek naar elke beweging die ik maakte.

‘Toen ik eindelijk klaar was met het opvegen van het glas op de stoep, mompelde ik het woord ‘Glaszetter’.

De bewaker knikte en ik liep het korte stukje naar de glaswinkel. De vrouw van de glazenier was een spiegel aan het poetsen toen ik binnenkwam.

‘Onze ramen’, ik bleef hulpeloos staan. Ik kon de woorden niet vinden om het uit te leggen, maar het was niet nodig. De vrouw wist het.”

‘Mijn man zal er ’s middags zijn,’ zei ze.

“Ik knikte.”

“Mevrouw Kanner?” zei ze aarzelend.

“Ja?”

“Frau Kanner, ik vind het zo erg.”

‘De Gestapo-bewaker was er nog toen ik terugkwam. De kinderen waren al meer dan twee uur alleen. Ik liep naar de lobby van het appartement, maar de nazi schudde zijn hoofd en wees naar het winkelpand. Ik verzamelde het glas van de gebroken toonbank. Ik keek naar de Gestapo. Hij schudde zijn hoofd en de rest van de ochtend sorteerde en vouwde ik koopwaar, scheidde droge goederen van kleding, scheidde grote maten van kleine, maakte een mentale inventarisatie. Dekens, overhemden en babykleertjes ontbraken. Natuurlijk hebben ze gestolen. Beesten, wilden, dieven …  raasde ik.”

‘Ik maak me wel zorgen over de toekomst’

Bijna een eeuw later is antisemitisme springlevend in Duitsland.

Eén incident valt op omdat het zich afspeelde in Halle . Op 9 oktober 2019, de Joodse heilige dag van Yom Kippur, probeerde Stephan Balliet, 28, in te breken in de synagoge en degenen die erin zaten te doden. Hoewel hij er verschillende keren op schoot, belette de zware, vergrendelde deur hem om binnen te komen. In plaats daarvan doodde hij een niet-joodse omstander en een klant in een nabijgelegen winkel.

‘Ik kon niet geloven dat het in Halle gebeurde’, zei Eve. “Ik voelde dat wij het weer waren. Het was weer Kristalnacht. Het was heel persoonlijk. Ik was bedroefd en woedend tegelijk. Ze zitten nog steeds achter ons aan, achter het Joodse volk aan, hier. Ik voelde het zo persoonlijk.”

“Helaas is er nog steeds antisemitisme en haat tegen Joodse mensen”, vervolgde ze. “Ik ben een beetje pessimistisch. Ik maak me wel zorgen over de toekomst. De Joden zullen overleven. We hebben kinderen. We hebben sjoels over de hele wereld. Maar het wordt moeilijk.”

In haar online boek getiteld Shattered Crystals beschrijft Eve de blijvende effecten van Kristalnacht en haar ervaring als geheel. Ze vertelt over de geschiedenis van de ontsnapping van haar moeder Mia, haar vader Sal en haar twee zussen, Ruth en Lea, uit nazi-Duitsland na de Kristalnacht en hoe ze het lot tartten en in Frankrijk overleefden, voor en na de Duitse bezetting, tot de bevrijding. In deze periode werden man en vrouw uit elkaar gedreven; kinderen werden gescheiden van ouders en zussen van elkaar. Gedurende een deel van deze tijd werden zij en haar zussen, samen met andere dakloze Joodse kinderen, opgevangen door het Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), dat van vitaal belang werd voor het voortbestaan ​​van het gezin.

De OSE werd in 1912 in St. Petersburg opgericht door Joodse artsen die zich bezighielden met de gezondheid en het welzijn van Joodse kinderen. Na de Russische revolutie verhuisde het naar Berlijn en in 1933 naar Parijs. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zorgde het voor Joodse kinderen die ontheemd waren door het nazisme. Eva en haar zus behoorden tot die kinderen.

In haar online boek getiteld ‘Shattered Crystals’ beschrijft Eve de blijvende effecten van Kristalnacht en haar ervaring als geheel. Foto door Israël Kasnett.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden Eve en haar zussen opgenomen in het OSE-huis buiten Parijs. Met de val van Parijs werden ze geëvacueerd naar een nieuw OSE-huis in de buurt van de stad Limoges in Midden-Frankrijk, waar het gezin weer herenigd was.

In 1941 gaven de Verenigde Staten een beperkt visum af voor slechts een paar honderd Joodse kinderen die vastzaten in Franse concentratiekampen. In die tijd was het Franse verzet niet in staat om kinderen uit de kampen te smokkelen en werden de visa aan de OSE gegeven. Door een meevaller maakten Eve en haar oudere zus Ruth deel uit van de tweede groep en verlieten eind juni 1941 het OSE-huis.

Eve was 10 jaar oud toen ze in de herfst van 1941 in de Verenigde Staten aankwam, een van de meer dan 100 OSE-kinderen die die zomer vanuit Frankrijk de Atlantische Oceaan over zeilden met een speciaal Amerikaans visum. Vanaf het moment dat het schip in New York aanmeerde tot ze vijf jaar later met haar ouders werd herenigd, woonde ze in drie verschillende pleeggezinnen.

“Het waren moeilijke en eenzame jaren voor mij”, schrijft ze in haar memoires. “In tegenstelling tot kinderen die zich de liefde en veiligheid van hun huizen en families in Europa herinnerden en met zich meedroegen, heb ik zulke herinneringen niet mee kunnen nemen. Ik heb het trauma van de Kristalnacht en het verwarde, onzekere en soms gevaarlijke bestaan ​​van de daaropvolgende jaren verwerkt door uit te wissen wat er is gebeurd.”

“Mijn ouders, zussen en ik zijn een zeldzaam kwintet, een hele kernfamilie die de Holocaust intact heeft overleefd”, schreef ze. “Mijn zussen en ik trouwden, stichtten gezinnen en genoten van succes in onze gekozen beroepen. … Maar de verloren jaren waarin we uit elkaar waren, vitale jaren waarin we opgroeiden, konden nooit worden teruggehaald.”

Eve keek nog een laatste keer vanaf de overkant van de straat naar de winkel van haar vader en het appartement van haar familie erboven, en dacht aan de gedwongen vlucht van haar familie uit Halle na de Kristalnacht, de onverschilligheid van haar buren, de vernietiging van de Joodse gemeenschap en de diefstal door de nazi’s van al hun bezittingen, evenals haar eigen jeugd.

‘Schokkend,’ zei ze en schudde ongelovig haar hoofd.

Het volledige verhaal van Eve is online te vinden op: http://shatteredcrystals.net/ .

 

ENGLISH

Eve Kugler exploring her childhood home at Reilstraße 18 in Halle, Germany. Credit: Courtesy.

Ahead of the 83rd anniversary of Kristallnacht, Eve Kugler, 90, visited her hometown of Halle, Germany, and recalls the horrifying period that led to her family fleeing for their lives.

Standing in the foyer of her childhood home at Reilstraße 18 in Halle, Germany, nonagenarian Eve Kugler recalled fleeing her hometown soon after Kristallnacht when she was a young girl. Now, 83 years later, her small frame further accentuated by the towering doorway, she was, if even for a moment, both 90- and 7-year old Eve at once.

By: JNS –  ISRAEL KASNETT

As part of the March of the Living UK delegation to Germany last month, Eve took advantage of the offer to visit Halle ahead of Kristallnacht, the devastating pogrom against Jews, their businesses and their religious institutions that took place in Germany and Austria on the night of Nov. 9-10, 1938. Halle is a beautiful city, a two-and-a-half-hour drive southwest of Berlin. With its wide avenues in some areas and narrow cobblestoned streets in others, it has become a magnet for university students and young families.

Naturally youthful and sprite, Eve was doubly so, girl-like even, as she discovered the staircase leading up to her former apartment.

“Oh look!” she exclaimed, as she pointed to the backyard through the stairwell window on the first floor, and “oh, look!” as she excitedly climbed the staircase with youthful vigor and discovered the door to the apartment in which she had lived on the third floor. She hoped to see inside, but the owners were not home.

Back outside, she walked slowly along the sidewalk deep in thought, remembering the horrific morning after Kristallnacht when the Nazis forced her mother to sweep up the glass that had, until the night before, been the facade of her father’s general store.

As explained on the United States Holocaust Memorial Museum’s website, “on the night of November 9, 1938, violent anti-Jewish demonstrations broke out across Germany, Austria, and the Sudetenland region of Czechoslovakia. Nazi officials depicted the riots as justified reactions to the assassination of German foreign official Ernst vom Rath, who had been shot two days earlier by Herschel Grynszpan, a 17-year old Polish Jew distraught over the deportation of his family from Germany.

Eve recounted that “when I was 7, SS officers burst into our home. They tore the pages out of my grandfather’s Gemara, ripped his tallit and shredded his Sefer Torah. Photo by Sam Churchill.

“Over the next 48 hours, violent mobs, spurred by anti-Semitic exhortations from Nazi officials, destroyed hundreds of synagogues, burning or desecrating Jewish religious artifacts along the way. Acting on orders from Gestapo headquarters, police officers and firefighters did nothing to prevent the destruction. All told, approximately 7,500 Jewish-owned businesses, homes, and schools were plundered, and 91 Jews were murdered. An additional 30,000 Jewish men were arrested and sent to concentration camps. Nazi officials immediately claimed that the Jews themselves were to blame for the riots, and a fine of one billion reichsmarks (about $400 million at 1938 rates) was imposed on the German Jewish community.

“The Nazis came to call the event Kristallnacht (“Crystal Night” or “The Night of Broken Glass”), referring to the thousands of shattered windows that littered the streets afterwards. , but the euphemism does not convey the full brutality of the event. Kristallnacht was a turning point in the history of the Third Reich, marking the shift from anti-Semitic rhetoric and legislation to the violent, aggressive anti-Jewish measures that would culminate with the Holocaust.”

‘The store was a shambles’

Eve recounted that “when I was 7, SS officers burst into our home. They tore the pages out of my grandfather’s gemara, ripped his tallit and shredded his Sefer Torah. Later, we learned that the synagogue which my grandfather had established had been burned to the ground. I don’t think the pain will ever leave me.”

Eve’s mother, Mia, describes her experience the day after Kristallnacht. “The doorbell rang. I stood still, my heart pounding painfully in my chest. Again, it buzzed. I heard a muffled female voice. A woman calling my name. I walked down the corridor, supporting myself against the wall. With shaking hands, I turned the knob and opened the door. It was Ella, our saleswoman. Tears rolled down her cheeks. ‘Frau Kanner, you have to come down to the store. Oh, it’s dreadful. I’m so afraid! The Gestapo said you were to come right away. Please, right away!’

“I dressed in two minutes. It was best to obey. I could not have the Gestapo back in the apartment. In the street, things did not look right. I closed my eyes, feeling dizzy. A man’s voice shouted, ‘Clean up this mess, at once.’ ‘Mess?’ I stared at the SS officer standing at the store entrance, arms folded across his chest. Then I saw. I saw flat, jagged pieces of glass everywhere. The sidewalk was covered with broken glass. Our store’s three large plate glass windows had been shattered. Inside, the store was a shambles. The glass display counters had been smashed. Merchandise was strewn on the floor and over the broken counters. Cartons had been emptied of socks, dresses, towels. I was immobilized by the disorder.

“ ‘Didn’t you hear me?’ the officer shouted. ‘Vandals broke into your store in the night. Clean up. I do not want to tell you again. And another thing. Get these windows repaired. Today.’

“In the stockroom, I found a broom. I dragged an empty carton into the street and began to sweep up the broken panes. The butcher came out of his shop across the street, watched for a moment and went back inside. Shoppers crossed to the other side of the street. Trolleys rumbled by. The guard watched. I swept. Vandals? The Nazis were the vandals. Bitterness and anger engulfed me as I swept. Gangsters, criminals, beasts. … I raged silently and continued to sweep. I found more empty cartons and filled them with shards of glass from the sidewalk. The Gestapo guard watched every move I made.

“When I finally finished sweeping up the glass on the sidewalk, I mumbled the word ‘Glazier.’

The guard nodded, and I walked the short distance to the glass shop. The glass cutter’s wife was polishing a mirror when I entered.

“ ‘Our windows’—I stopped helplessly. I could not find the words to explain, but it wasn’t necessary. The woman knew.”

“My husband will be there in the afternoon,” she said.

“I nodded.”

“Frau Kanner?” she said hesitantly.

“Yes?”

“Frau Kanner, I’m sorry.”

“The Gestapo guard was still there when I returned. The children had been alone for more than two hours. I started for the apartment lobby, but the Nazi shook his head, pointing to the store premises. I collected the broken counter glass. I looked at the Gestapo. He shook his head and for the rest of the morning, I sorted and folded merchandise, separating dry goods from clothes, separating larges sizes from small, making a mental inventory. Blankets, shirts and baby clothes were missing. Of course, they stole. Beasts, savages, thieves … I raged.”

‘I do worry about the future’

Nearly a century later, anti-Semitism is alive and well in Germany.

One incident stands out because it took place in Halle. On Oct. 9, 2019, the Jewish holy day of Yom Kippur, Stephan Balliet, 28, attempted to break into the synagogue and kill those inside. Though he shot at it several times, the heavy, bolted door prevented him from gaining entrance. Instead, he killed a non-Jewish bystander and a customer in a nearby shop.

“I couldn’t believe it happened in Halle,” said Eve. “I felt it was us again. It was Kristallnacht all over again. It was very personal. I was distressed and enraged at the same time. They are still after us, after the Jewish people here. I felt it so personally.”

“Unfortunately, anti-Semitism, hatred of Jewish people is still here,” she continued. “I’m a bit pessimistic. I do worry about the future. The Jews will survive. We have children. We have shuls all over the world. But it is going to be difficult.”

In her online book titled, Shattered Crystals, Eve describes the lasting effects of Kristallnacht and her experience as a whole. She recounts the history of the escape of her mother Mia, her father Sal, and her two sisters, Ruth and Lea, from Nazi Germany after Kristallnacht and how they defied the odds and survived in France before and after German occupation until liberation. During this period, husband and wife were forced apart; children were separated from parents and sisters from each other. For some of this time, she and her sisters were sheltered, along with other homeless Jewish children, by the Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), which became vital to the family’s survival.

The OSE was founded in 1912 in St. Petersburg by Jewish doctors concerned with the health and welfare of Jewish children. Following the Russian revolution, it moved to Berlin, and in 1933, to Paris. During and after World War II, it cared for Jewish children displaced by Nazism. Eve and her sister were among those children.

In her online book titled, “Shattered Crystals,” Eve describes the lasting effects of Kristallnacht and her experience as a whole. Photo by Israel Kasnett.

At the outbreak of World War II, Eve and her sisters were admitted to the OSE home outside of Paris. With the fall of Paris, they were evacuated to a new OSE home near the city of Limoges in central France, where the family was again united.

In 1941, the United States issued a limited visa for just a few hundred Jewish children trapped in French concentration camps. At that time, the French Resistance was unable to smuggle children out of the camps, and the visas were given to the OSE. By a stroke of luck, Eve and her older sister Ruth were part of the second group and left the OSE home at the end of June 1941.

Eve was 10 years old when she arrived in the United States in the fall of 1941—one of more than 100 OSE children who sailed across the Atlantic from France that summer on a special U.S. visa. From the time the ship docked in New York until she was reunited with her parents five years later, she lived in three different foster homes.

“They were difficult and lonely years for me,” she writes in her memoir. “Unlike children who remembered and carried with them the love and security of their homes and families in Europe, I brought with me no such memories. I dealt with the trauma of Kristallnacht and the confused, insecure and at times dangerous existence of the ensuing years by obliterating what happened.”

“My parents, sisters and I are a rare quintet, an entire nuclear family who survived the Holocaust intact,” she wrote. “My sisters and I married, raised families and enjoyed success in our chosen professions. … But the lost years during which we were apart, years that included vital time during which we were growing up, could never be retrieved.”

Gazing from across the street one last time at her father’s store and her family’s apartment above it, Eve thought of her family’s forced flight from Halle after Kristallnacht, the indifference of her neighbors, the destruction of the Jewish community and the theft by the Nazis of all their possessions, as well as her own childhood.

“Shocking,” she said, shaking her head in disbelief.

Eve’s full story can be accessed online at: http://shatteredcrystals.net/.