Politie en reddingswerkers op de plaats van een terreuraanslag in Dizengoff Street, centraal Tel Aviv, waar minstens twee doden en zes gewonden vielen bij de schietpartij, 7 april 2022. (Foto: Avshalom Sassoni/FLASH90)
Police and rescue workers at the scene of a terror attack on Dizengoff Street, central Tel Aviv, where at least two were killed and six wounded in the shooting, April 7, 2022. (Photo: Avshalom Sassoni/FLASH90)

Nederlands + English

Na een massale klopjacht, die de hele nacht duurde, doden Israëlische veiligheidstroepen tijdens een schietpartij een terrorist, na een aanslag waarbij twee doden vielen en nog eens minstens tien gewonden.

Bron: Allisrael News

Terrorist Ra’ad Hazem (28)

Na een klopjacht van de hele nacht is de terrorist die verantwoordelijk was voor een dodelijke aanslag in het centrum van Tel Aviv, gedood in een vuurgevecht met Israëlische veiligheidstroepen.

Agenten van de Shin Bet vonden Ra’ad Hazem, 28, in de buurt van een moskee in Jaffa meer dan acht uur na de schietaanslag op donderdag om 21.00 uur waarbij twee mensen omkwamen en tien gewond raakten.

Premier Naftali Bennett, die tijdens de hele gebeurtenis werd ingelicht door de ordehandhavers, zei: “Het is een zeer moeilijke nacht geweest.”

“Ik stuur mijn condoleances naar de families van degenen die werden vermoord en ik bid voor het volledige herstel van de gewonden,” zei Bennett.

Hazem, uit de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever, had “geen duidelijke organisatorische verwantschap, geen veiligheidsachtergrond en geen eerdere arrestaties”. Een andere recente aanval werd uitgevoerd door een inwoner van Jenin. Vorige week schakelden Israëlische veiligheidstroepen daar een terreurcel uit, die bezig was een nieuwe aanslag te beramen.

Meer dan 1.000 politieagenten en militairen werden na de aanslag op pad gestuurd om de verdachte te zoeken, nadat ze ontdekten dat hij nog steeds op vrije voeten rondliep. Inwoners werden gesommeerd binnen te blijven met hun deuren op slot en zelfs niet op hun balkon te komen. Het openbaar vervoer in het gebied werd stilgelegd.

De Israëlische politie zei dat de schietpartij op een paar verschillende locaties afspeelde. Dizengoff is een van de drukste straten in Tel Aviv, vooral op een donderdagavond wanneer veel bars en restaurants vol zitten met zowel binnen- als buitenzitplaatsen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken veroordeelde de aanslag en zei dat de Amerikanen “rouwen met het Israëlische volk in de nasleep van een nieuwe dodelijke terroristische aanslag.”

“Onze harten gaan uit naar de families en andere geliefden van de doden, en we wensen een spoedig herstel voor de gewonden,” zei hij. “Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen regelmatig contact blijven houden met onze Israëlische partners met wie wij vastberaden het hoofd bieden aan zinloos terrorisme en geweld.

Israël wordt opgeschrikt door een nieuwe golf van terreur sinds de eerste aanslag twee weken geleden in Beersheva, waarbij vier mensen werden gedood. Sindsdien zijn nog eens zeven mensen gedood bij twee andere aanslagen, de laatste in Bnei Brak, waarbij vijf mensen om het leven kwamen.

Israël is op zijn hoede vanwege deze aanslagen en de Ramadan – de islamitische vastenmaand die gewoonlijk wordt gekenmerkt door hoge spanningen en geweld.

Bennett zal vandaag, toevallig ook de eerste vrijdag van de ramadan, verder overleg plegen. De politie was al van plan de wegen naar en rond de Oude Stad af te sluiten om moslimgelovigen in staat te stellen te bidden in de Al Aqsa Moskee.

*********************************

De familie van de Tel Aviv-terrorist viert zijn daad: “De overwinning zal spoedig komen”
Tel Aviv terrorist’s family celebrates his actions saying ‘Victory will come soon’

*********************************
ENGLISH:

After massive all-night manhunt, Israeli security forces kill terrorist in shootout after attack which left two dead, at least 10 more wounded

Source: Allisrael News

Terrorist Ra’ad Hazem (28)

After an all-night manhunt, the terrorist responsible for a deadly attack in downtown Tel Aviv was killed in a shootout with Israeli security forces.

Shin Bet agents found Ra’ad Hazem, 28, near a mosque in Jaffa more than eight hours after the 9 p.m. shooting attack on Thursday that killed two people and injured 10.

Prime Minister Naftali Bennett, who was briefed by law enforcement agencies throughout the event, said, “It has been a very difficult night.”

“I send my condolences to the families of those who were murdered and I pray for the complete recovery of the wounded,” Bennett said.

Hazem, from the West Bank town of Jenin, had “no clear organizational affiliation, no security background and no previous arrests.” Another recent attack was carried out by a Jenin resident. Last week, Israeli security forces eliminated a terror cell there that was plotting another attack.

More than 1,000 police and soldiers were dispatched to search for the suspect after the attack after they discovered he was still on the loose. Residents were ordered to stay inside with their doors locked and to not even step onto their balconies. Public transportation was shut down in the area.

Israeli police said that the shooting unfolded at a few different locations. Dizengoff is one of busiest streets in Tel Aviv, especially on a Thursday night when many bars and restaurants are packed with both indoor and outdoor seating.

U.S. Secretary of State Antony Blinken condemned the attack and said that Americans were “grieving with the Israeli people in the wake of another deadly terrorist attack.”

“Our hearts go out to the families and other loved ones of those killed, and we wish a speedy recovery to the injured,” he said. “We are closely following developments and will continue to be in regular contact with our Israeli partners with whom we stand resolutely in the face of senseless terrorism and violence.”

Israel has been rocked by a new wave of terror since the first attack two weeks ago in Beersheva in which four people were killed. Since then another seven have been killed in two more attacks, the last one in Bnei Brak in which five were killed.

Israel has been on high alert because of these attacks and because of Ramadan – the Muslim fasting month which is usually marked by high tensions and violence.

Bennett will convene further consultations today, which also happens to be the first Friday of Ramadan. Police were already planning to close roads leading to and surrounding the Old City in order to allow Muslim worshippers to pray at al Aqsa Mosque.