NEDERLANDS + ENGLISH
We bezochten het beroemde schilders echtpaar Abraham en Hannah Yakin na vele jaren in Jeruzalem. Goede vrienden van Christenen voor Israël. Via hun vriend Karel van Oordt hangen prachtige Bijbelse etsen bj ons thuis. Nu hoogbejaard zijn ze nog steeds actief zoals uit deze documentaire blijkt. Met hart en ziel bewogen met hun land en hun kinderen en kleinkinderen een kijkje in hun al lange leven en werk. Uniek en historisch.

***********************
ENGLISH:
We visited the famous painters couple Abraham and Hannah Yakin after many years in Jerusalem. Close friends of Christians to Israel. Beautiful biblical etchings hang at our home through their friend Karel van Oordt. Now very old, they are still active as this documentary shows. Moved with heart and soul with their country and their children and grandchildren a glimpse into their long life and work. Unique and historical.