David Cliff / AP Motorrijders van de politie proberen door de menigte demonstranten heen te komen tijdens een pro-Palestijnse demonstratie in Londen, Verenigd Koninkrijk.
David Cliff / APPolice motorcyclists try to get through the crowd of protesters during a pro Palestinian demonstration in London, United Kingdom
.

Nederlands + English

De London Metropolitan Police is bekritiseerd vanwege het toestaan ​​van opruiende en antisemitische spreekkoren tijdens pro-Palestijnse bijeenkomsten

Door: i24News

Een extreem-linkse activist die tijdens een pro-Palestijnse bijeenkomst de spreekkoren ‘van de rivier naar de zee’ leidde, is een adviseur van de Londense politie over hoe te reageren op protesten die zijn aangewakkerd door de oorlog van Israël met Hamas, zo meldde de Britse Telegraph zondag.

De krant zei dat het een video had ontdekt waarin Attiq Malik de spreekkoren “van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn” in 2021 aanvoert.

Het spreekkoor wordt algemeen geïnterpreteerd als een oproep om Israël uit te roeien, en Downing Street noemt het ‘zeer beledigend’.

Malik was vorige maand aanwezig in de operationele ruimte van de politie tijdens een grote pro-Palestijnse mars , zo meldde de Telegraph. De politie kreeg luide kritiek vanwege de wijze waarop zij met de protesten omging en onder meer geen actie ondernam toen demonstranten opriepen tot ‘jihad’.

Volgens de Britse krant is Malik voorzitter van het London Muslim Communities Forum. De website van de Metropolitan Police beschrijft het als een ‘strategisch adviesorgaan voor de Met (ropolitan Policel)’.

Malik heeft zich eerder uitgesproken tegen wat hij ‘wereldwijde censuur door de zionisten’ noemde.

De Metropolitan Police weigerde te zeggen welk advies Malik eventueel had gegeven, meldde de Telegraph . Maar op de website staat dat Malik’s London Muslim Communities Forum “vertegenwoordigers van de diverse Londense moslimgemeenschappen en hoge politieagenten samenbrengt met als doel kwesties aan te pakken die door de moslimgemeenschap zijn opgeworpen en samen te werken om een ​​strategisch antwoord te bieden.”

*****************************************

*****************************************

ENGLISH

The London Metropolitan Police have been criticized for allowing inflammatory and anti-Semitic chants at pro-Palestinian rallies

By: i24News

A far-left activist who led chants of “from the river to the sea” at a pro-Palestinian rally is an advisor to London’s police on how to respond to protests sparked by Israel’s war with Hamas, Britain’s Telegraph reported Sunday.

The newspaper said it had uncovered a video showing Attiq Malik leading chants of “from the river to the sea, Palestine will be free” in 2021.

The chant is widely interpreted as a call to eradicate Israel, and Downing Street has called it “deeply offensive.”

Malik was present in the police operations room during a large pro-Palestinian march last month, the Telegraph reported. The police were loudly criticized for their handling of the protests, including taking no action when protestors called for “jihad”.

According to the British broadsheet, Malik is chairman of the London Muslim Communities Forum. The Metropolitan police website describes it as a “strategic advisory body for the Met.”

Malik has previously railed against what he called “global censorship by the Zionists.”

The Metropolitan Police declined to say what advice, if any, Malik had offered, the Telegraph reported. But its website said Malik’s London Muslim Communities Forum “brings together representatives from London’s diverse Muslim communities and senior police officers with the aim of addressing issues raised by the Muslim community and working together to provide a strategic response.”