NEDERLANDS + ENGLISH
Adonai Roi is een Messiaans-Joods Hebreeuws sprekende Gemeente. Adonai Roi’ is Hebreeuws voor ‘De Heer is mijn Herder’. Het werd gesticht door Avi en Chaya Mizrachi in de zomer van 1996 met een paar mensen die elkaar ontmoetten in een privé-huis. Toen de Heer hun aantal uitbreidde, groeide de kleine groep en is nu een levendige gemeente in het centrum van Tel Aviv.

Wij zijn toegewijd aan het delen van het evangelie met Israëli’s en het brengen van het goede nieuws van de Messias naar alle volkeren. Individuen of kleine teams zijn uitgezonden naar India, Irak, Sri Lanka met het uitdrukkelijke doel om het evangelie te delen en humanitaire hulp te bieden.

Teams zijn ook uitgezonden naar kerken over de hele wereld om te onderwijzen over de Joodse wortels van het christelijk geloof en om de visie van Gods hart voor het volk en het Land Israël te delen.

ENGLISH:
Adonai Roi is a Messianic Jewish Hebrew speaking Congregation. ‘Adonai Roi’ is Hebrew for ‘The Lord is my Shepherd’. It was founded by Avi and Chaya Mizrachi in the summer of 1996 with a few people meeting in a private home. As the Lord added to their numbers, the small group grew and is now a vibrant congregation in central Tel Aviv.

We are committed to sharing the gospel with Israelis and taking the good news of the Messiah to all peoples. Individuals or small teams have been sent to India, Iraq, Sri Lanka with the express purpose of sharing the gospel and offering humanitarian aid.

Teams have also gone out to churches around the world to teach about the Jewish roots of the Christian faith and to share the vision of God’s heart for the people and the Land of Israel.