NEDERLANDS + ENGLISH

IsraelCNN Production

Nederlands
Israël heeft nog steeds dringend hulp aan hulpgoederen. U kunt de transporten steunen van het ‘The Joseph Project’.

English
Israel still has urgent help of relief goods. You can support the transports of the ‘ The Joseph Project ‘.