Uitleg Moadiem

Jaartelling gerekend van 2022

Op deze pagina gaan we uitleggen wat de Moadiem inhoudt en wat de Joodse Feest- en gedenk dagen zijn. Vaak zie je dat het alle feesten bij elkaar staan, maar er is wel degelijk verschil tussen de Bijbelse Moadien en de Joodse Feest- en Gedenkdagen zijn.

Moadiem:
Al voor de schepping van de mens schiep God de zon, maan en sterren. Hij deed dit om: “Scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van de vaste tijden (Mo’adim) en van dagen en jaren!” Gen. 1:14
De Moadiem heeft 7 feestdagen t.w.

Pesach – Pascha: Nisan 15 t/m 21  5782 = 16 t/m 22 april 2022

Chag HaMatsot – Feest van de Ongezuurde Broden: Nisan 15 t/m 21  5782 = 16 t/m 22 april 2022

Jom HaBikoeriem – Feest van de Eerstelingen: Nisan 16  5782 = 17 april 2022

Sjavoeot – Het Wekenfeest:  Sivan 06  5782 = 05 juni 2022

Jom Teroea – Het Bazuinenfeest: Tishrei 01  5783 = 07 September 2022

Jom Kipoer – Grote Verzoendag: Tishrei 05  5783 = 16 September 2022

Soekot – Het Loofhuttenfeest: Tishrei 15 t/m 22  5783 = 21 t/m 28 September 2022 (Incl. Dag 8)

******************************************************************

De Joodse Feest- en Gedenkdagen:

Maand Sjevat (januari/februari)
Toe Bisjwat – Boomplantingsdag
: Sjevat 15  5782 = 17 januari 2022

Maand Adar Bet (februari/maart)
Taäniet Ester –
(vastendag die aan Poerim voorafgaat): Adar Bet 16  5782 = 16 maart 2022
Poeriem – Lotenfeest:
Adar Bet 14 t/m 15  5782 = 17 t/m 18 Maart 2022

Maand Nisan (maart/april)
Bijbels Nieuwjaar:
Nisan 1  5782 = 2 april 2022
Omertelling: Nisan 16 t/m Sivan 05  5782 17 april t/m  04 juni 2022
Jom Hasjoa – (herdenking Shoa 2e wereldoorlog): Nisan 27  5782 = 28 april 2022

Maand Iyar (april mei)
Jom Hazikaron – (Herdenking voor gevallen Israëlische soldaten): Lyar 03  5782 = 04 mei 2022
Jom Haätsmaoet – (Onafhankelijkheidsdag van Israël): Lyar 04  5782 = 05 mei 2022
Jom Jeroesjalajiem – (Viering van de hereniging van Jeruzalem): Lyar 28  5782 = 29 mei 2022

Maand Tammoez (juni/juli)
Shiv’a Asar Betammoez – Rouwperiode: Tamuz 18 5782 = 17 juli 2022

Maand Av (juli/augustus)
Tisja BeAv – Einde Rouwperiode:
Av 10  5782 = 07 augustus 2022

Maand Tishrei (september/oktober)
Rosh HaShana – Joodse Nieuwjaar: Tishrei 01  5782 = 26 september 2022      
Simchat Thora – Vreugde der Wet: Tishrei 22  5782 = 28 september 2022
Sjemini Atseret – Afsluiting Soekot
: Tishrei 22  5782 = 28 September 2022  (Dag 8)

Maand Chesjvan (oktober/november)
Sigd  – Feestdag van de Ethiopisch Joodse Gemeenschap: Chesjvan 29  5782 =  15 november 2022

Maand Kislev (november/december)
Chanoeka – Feest van het licht en herinwijding van de Tempel:
Kislev 25 t/m Tevet 02  5782 = 29 november t/m 06 december 2021