Printscreen

Nederlands + English

Weer een Israëlische aanval? Deze keer was het doelwit de haven van de kuststad Latakia in Syrië. Het is tijd voor Iran om zich terug te trekken.

Bron: Israel nwired – Leah Rosenberg

Weer een Israëlische aanval op Iraans doelwit

Iran heeft overal in het Midden-Oosten plaatsen van terrorisme gecreëerd. Er zijn veel Iraanse bondgenoten, en Iran gebruikt de haven van Latakia om wapens over te brengen naar Hezbollah en anderen. Israël moet zich verdedigen tegen alle Iraanse terreur. Dit was niet de eerste Israëlische aanval deze maand.

De Syrische staatsmedia meldden dat er enorme schade was aangericht, wat niet verrassend is.

Aanvallen op Latakia zijn grotendeels vermeden vanwege de aanwezigheid van Russische troepen in de buurt, maar nu was het tijd.

Israël moet doen wat het moet doen om Iran te stoppen. De hele wereld lijdt onder het Iraanse terrorisme. Het is niet alleen Israël dat gevaar loopt. Het zijn zelfs niet alleen de Iraniërs zelf. De Iraanse terreur is in het hele Midden-Oosten aanwezig.

Zal de wereld Israël veroordelen? Waarschijnlijk wel. Wat er ook gebeurt, de wereld veroordeelt Israël. Dus Israël kan net zo goed actie ondernemen om Iran te stoppen en zichzelf te beschermen. Zelfs als dat betekent dat ze alleen moeten handelen. Hoe lang kan het wachten nog doorgaan?

********************************************


********************************************

 

ENGLISH

Another Israeli strike? This time, the target was the port of the coastal city of Latakia, Syria. It is time for Iran to back down.

Source: Israel nwired – Leah Rosenberg

Another Israeli Strike on Iranian Target

Iran has created places of terrorism throughout the Middle East. There are many Iranian proxies, and Iran uses the port of Latakia to transfer arms to Hezbollah and others. Israel must defend itself against all Iranian terror. This was not the first Israeli strike this month.

Syria’s State Media reported that massive damage was done, not surprisingly.

Strikes on Latakia have largely been avoided because of a presence of Russian forces nearby, but now, it was time.

Israel has to do what it needs to in order to stop Iran. The entire world suffers because of Iranian terrorism. It is not just Israel that is at risk. It is not even just Iranians themselves. Iranian terror has made a presence throughout the entire Middle East.

Will the world condemn Israel? Probably. No matter what, the world condemns Israel. So Israel might as well take action to stop Iran and protect itself. Even if it means they have to act alone. How much longer can the waiting game go on for?