“Vertel me meer over hoe ze vechten voor democratie terwijl ze een klein bedrijf vernietigen door er wrede, vreselijke leugens over te verzinnen.”Door World Israel News Staff

Antiregeringsdemonstranten demonstreerden niet alleen buiten het Panda Hotel in Moshav Neveh Ativ in Noord-Israël, terwijl premier Benjamin en Sara Netanyahu daar deze week op vakantie waren. Honderden hebben het hotel ook bestraft door de afgelopen dag de beoordelingen te verlagen middels negatieve recensies in het Hebreeuws en Engels te schrijven.

Influencer en tech adviseur Hillel Fuld tweette: ” “Vertel me eens dat dit niet over Netanyahu gaat en dat ze echt protesteren tegen een justitiële hervorming. Vertel me meer waarom ze vechten voor democratie terwijl ze een klein bedrijf vernietigen door er afschuwelijke leugens over te verzinnen. ‘Democratie en vrije markten’, toch?

Op dinsdag, na een verzoekschrift bij de rechtbank, begaven honderden demonstranten zich naar het hotel waar de premier en zijn vrouw logeerden na een impasse van 48 uur.

De dag ervoor hadden de autoriteiten de toegangen tot de moshav afgesloten, wat leidde tot oproer onder zowel bewoners als activisten. De demonstranten dienden vervolgens een petitie in bij het Hooggerechtshof om de politieactie aan te vechten.

Protestorganisator Amy Klein diende de petitie in, waarin werd betoogd dat protesten in het dorp moeten kunnen plaatsvinden aangezien het een openbare ruimte is.

**********************************************

Twitter vertaling:
Dit is weerzinwekkend.

Netanyahu ging weg met zijn vrouw en duizenden mensen omsingelden het hotel om tegen hem te protesteren. Oké, dat is smerig. Maar wat ze daarna deden is echt weerzinwekkend! Ze overspoelden het internet met vreselijke beoordelingen van het hotel en vernietigden in feite zijn .

 

************************************

ENGLISH

“Tell me more about how they’re fighting for democracy while destroying a small business by making up vicious horrible lies about it.”

By World Israel News

Anti-government protesters not only demonstrated outside the Panda Hotel in Moshav Neveh Ativ in northern Israel while Prime Minister Benjamin and Sara Netanyahu vacationed there this week. Hundreds also punished the hotel by lowering its ratings over the last day and writing negative reviews in Hebrew and English.

Influencer and tech advisor Hillel Fuld tweeted: “Tell me more about how this isn’t about Netanyahu and they’re really protesting some judicial reform. Tell me more about how they’re fighting for democracy while destroying a small business by making up vicious horrible lies about it. ‘Democracy and free markets’, right?

On Tuesday, after petitioning the court, hundreds of protesters made their way to the hotel where the prime minister and his wife were staying following a 48-hour standoff.

The previous day, authorities had sealed off entrances to the moshav, causing an uproar among both residents and activists. The protestors subsequently filed a petition with the High Court challenging the police action.

Protest organizer Amy Klein filed the petition, which argued that protests must be allowed to take place in the village since it is a public space.