Screenshot YouTube

Nederlands + English

Antisemitische incidenten in Groot-Brittannië bereikten vorig jaar een recordhoogte, mede gedreven door een reactie op het toenemende geweld in Israël en Gaza, zei een Joods adviesorgaan donderdag.

Bron: israelnieuws.nl – Joop Soesan

Uit het jaarverslag van de Community Security Trust, dat de naar schatting 280.000 Britse joden adviseert over veiligheidskwesties, bleek dat er 2.255 antisemitische incidenten waren gemeld in 2021, een stijging van 34 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

CST-topman Mark Gardner zei: “Deze recordniveaus van anti-Joods racisme, gerapporteerd door onze Joodse gemeenschap aan CST en de politie, laten zien hoe moeilijk vorig jaar was voor Joden in heel Groot-Brittannië”.

Het aantal incidenten piekte toen het conflict tussen Israël en Palestijnse militanten toenam, aldus het rapport.

Afgelopen mei werden 661 incidenten gemeld – het hoogste maandtotaal – met nog eens 210 in juni, en een derde van alle incidenten had betrekking op taal of beelden met betrekking tot problemen in het Midden-Oosten, of had een antizionistische motivatie.

De CST zei ook dat er 176 gewelddadige aanvallen waren gemeld, een stijging van 76 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Het rapport beschrijft de veroordelingen van een aantal mensen voor anti-Joodse misdaden, waaronder een man die gevangen werd gezet voor het opzetten van een neonazistische groep die “de uitroeiing van het Joodse volk” had aangemoedigd en een andere die antisemitische zelfgemaakte video’s op sociale media.

“Deze statistieken zijn schokkend en herinneren ons er sterk aan dat het racisme van antisemitisme niet is uitgeroeid”, zei minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel.

 

ENGLISH

Anti-Semitic incidents in Britain reached a record high last year, driven in part by a response to the increasing violence in Israel and Gaza, a Jewish advisory body said Thursday.

Source: israelnieuws.co.uk – Joop Soesan

The annual report of the Community Security Trust, which advises Britain’s estimated 280,000 Jews on security issues, showed that 2,255 anti-Semitic incidents had been reported in 2021, up 34 percent from the previous year.

CST chief executive Mark Gardner said, “These record levels of anti-Jewish racism, reported by our Jewish community to CST and the police, show how difficult last year was for Jews across Britain.”

The number of incidents peaked as the conflict between Israel and Palestinian militants intensified, the report said.

Last May, 661 incidents were reported – the highest monthly total – with another 210 in June, and a third of all incidents involved language or images related to Middle East issues, or had an anti-Zionist motivation.

The CST also said 176 violent attacks had been reported, up 76 percent from the previous year.

The report detailed the convictions of a number of people for anti-Jewish crimes, including a man jailed for setting up a neo-Nazi group that had encouraged “the extermination of the Jewish people” and another who posted anti-Semitic homemade videos on social media.

“These statistics are shocking and a stark reminder that the racism of anti-Semitism has not been eradicated,” said Interior Minister Priti Patel.