book psalm burnedPrintscreen

Nederlands + English

Dit is schandalig. Wat voor wreed persoon verbrandt en stampt op een boek met Psalmen? Op de heilige werken van een andere religie

Bron: Israel Unwired

Het is krankzinnig, dat er geen verontwaardiging is na wat deze Arabier deed – en dan hoe hij het publiceerde op TikTok! Stel je de wereldwijde islamitische verontwaardiging eens voor als iemand dit met een Koran zou doen! Niet alleen zouden er Arabische rellen en opstanden zijn, maar de hele internationale wereld zou degene die dit gedaan heeft veroordelen.

En toch, niemand veroordeelt wanneer een Arabier wreed een boek met Psalmen verbrandt en erop stampt. Niemand maakt zich er druk om als het heilige Joodse teksten zijn die niet worden gerespecteerd. De wereld lijkt de Arabieren niet uit te schelden als ze misdaden plegen. Ze hebben het te druk met de Joden en Israël uit te schelden voor…helemaal niets. Omdat ze gewoon bestaan. Omdat ze gewoon vreedzaam in hun oude thuisland willen leven.

Hoe kan men verwachten dat Israël vrede sluit met een volk dat zijn heilige boeken verbrandt? Het is gewoon zo verkeerd op zo veel niveaus. Zo hatelijk. Er zijn geen excuses voor de manier waarop dit soort Arabieren handelen.

*********************************************
ENGLISH:

This is outrageous! What kind of cruel person burns and stomps on a Book of Psalms? On the holy works of another religio

Source: Israel Unwired

It is insane that there is no outcry after what this Arab did – and then how he publicized it on TikTok! Just imagine the global Islamic outcry if someone did this to a Koran! Not only would there be Arab riots and uprisings, but the entire international world would condemn the one who did it.

And yet, no one is condemning when an Arab cruelly burns a book of Psalms and stomps on it. No one cares when it is holy Jewish texts being disrespected. The world doesn’t seem to call out the Arabs when they act criminally. They are too busy calling out the Jews and Israel for…absolutely nothing. For just existing. For just wanting to live peacefully in their ancient homeland.

How can Israel be expected to make peace with a people that burns its holy books? It is just so wrong on so many levels. So hateful. There are no excuses for the