Jamal Awad/Flash90Palestinians clash with Israeli police in riots at Damascus Gate in Jerusalem’s Old City on October, 2021.

Nederlands + English

Al verscheidene dagen heeft de Israëlische politie gewelddadige Arabische rellen bij de Damascuspoort, een overwegend Arabische wijk van Jeruzalem, moeten uiteendrijven.

Tijdens de Ramadan-rellen was het geweld bij de Damascuspoort in Jeruzalem typerend en toch lijkt de huidige vloedgolf van gewelddadige rellen los te staan van iets anders, het lijkt erop dat de verborgen hand van Hamas ook aan de touwtjes trekt achter deze rellen.

Waarom zou Hamas deze rellen nu beginnen? Hamas wil nog steeds de controle over Jeruzalem. Maar nu de gemeente meer en meer geld uitgeeft in Arabische wijken, heeft de Arabische bevolking in Jeruzalem minder reden om zich met Hamas te verbinden. Deze rellen zijn een poging van Hamas om zich te handhaven. Aangezien Hamas de straat aan het verliesen is, is geweld de beste manier om in de belangstelling te blijven.

Dus waarom houdt Hamas de rellen gaande – omdat Israël nog niet heeft ingegrepen en ze heeft verhinderd.

Daniel Luria, uitvoerend directeur van Ateret Cohanim, een organisatie die zich inzet voor de vernieuwing van het Joodse leven in de Oude Stad, had het volgende te zeggen:

“Het Arabische geweld en de daaropvolgende Israëlische zwakte heeft nu nieuwe hoogten bereikt.Als gevolg van Arabisch geweld rond het gebied van de Damascuspoort en in plaats van het Arabische terreurhoofd te onderdrukken en te verpletteren, wordt er met stenen gegooid.”

In wezen moeten wij, als wij willen dat het geweld ophoudt, voet bij stuk houden en het voorgoed de kop indrukken.

ENGLISH:

For multiple days in a row, Israeli police have had to break up violent Arab riots at Damascus Gate, a predominantly Arab area of Jerusalem.

During the Ramadan Riots, violence at Jerusalem’s Damascus Gate was typical and yet the current spate of violent riots appear to be disconnected with anything else, it appears that the hidden hand of Hamas is also pulling the strings behind these riots as well.

Why would Hamas start these riots now? Hamas still wants to control over Jerusalem. However, with more and more money being spent in Arab neighborhoods by the municipality, the more the Arab population in Jerusalem has less reason to be connected to Hamas. These riots is about Hamas trying to stay relevant. As Hamas loses the street, the best way to stay relevant is violence.

So why does Hamas keep the riots going – because Israel has not yet stepped in and stopped them.

Daniel Luria, Executive Director of Ateret Cohanim, an organization dedicated to renewing Jewish life throughout the Old City had this to say:

“Arab violence and subsequent Israeli weakness has now reached new heights . Due to Arab violence around the Damascus gate area and rather than quell and squash the Arab head of terror- EGGED has stones being thrown.”

Essentially if we want the the violence to stop, we must stand firm and push it away for good.