Palestijnse mannen breken door een gat in het prikkeldraadhek, deel van het Israëlische scheidingshek tussen de steden Bethlehem en Jeruzalem, 7 juli 2016. (Wisam Haslamoun/Flash90)
Palestinian men break through a gap in the barbed-wire gate part of the Israeli separation fence between the cities of Bethlehem and Jerusalem, July 7, 2016. (Wisam Haslamoun/Flash90)

Nederlands + English

De IDF heeft zijn aanwezigheid langs de “Seam Line” rond de regio Judea en Samaria opgevoerd na een recente reeks terreuraanslagen in Israël.

Door Aryeh Savir, TPS

Een Arabische arbeider werd zondag door Israëlische troepen doodgeschoten aan het veiligheidshek in de buurt van de stad Qalqilya van de Palestijnse Autoriteit (PA), blijkbaar na een poging om illegaal in Israël te infiltreren.

De IDF verklaarde dat zijn troepen een verdachte identificeerden die het veiligheidshek bij Qalqilya vernielde in een poging om Israëlisch grondgebied binnen te komen. De soldaten openden het vuur, en “een treffer werd vastgesteld.”

“De omstandigheden van het incident worden onderzocht,” verklaarde de IDF.

Het ministerie van Volksgezondheid van de PA identificeerde de man als Nabil Ahmad Ghanem, 53, een inwoner van Shechem (Nablus).

De IDF heeft zijn aanwezigheid langs de “Seam Line” rond de regio Judea en Samaria opgevoerd na een recente reeks terreuraanslagen in Israël waarbij 19 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. De meeste terroristen infiltreerden Israël illegaal via de Seam Line.

In gerelateerd nieuws voerden Israëlische troepen zaterdagnacht terreurbestrijdingsoperaties uit in Judea en Samaria, onder meer in de dorpen Idna, Dura, El Arub, en Khirbet Abu Najim.

De troepen opereerden in het dorp Barta’a in Samaria en arresteerden een terreurverdachte. Tijdens het vertrek van de troepen uit het dorp werden 10 Arabieren die ervan verdacht werden illegaal in Israël te willen infiltreren, opgepakt en meegenomen voor onderzoek.

In totaal werden acht gezochte personen gearresteerd en meegenomen voor verhoor door de veiligheidstroepen. Er vielen geen Israëlische slachtoffers.

De arrestaties werden verricht in het kader van Operatie Golfbreker, Israëls antiterrorisme-operatie na verscheidene dodelijke terreuraanslagen die het land de afgelopen maanden heeft gekend.

 

 

ENGLISH

The IDF has boosted its presence along the “Seam Line” surrounding the Judea and Samaria region following a recent series of terror attacks in Israel.

By Aryeh Savir, TPS

An Arab worker was shot dead by Israeli forces on Sunday at the security fence near the Palestinian Authority (PA) city of Qalqilya, apparently after trying to infiltrate illegally into Israel.

The IDF stated that its troops identified a suspect who vandalized the security fence near Qalqilya in an attempt to cross into Israeli territory. The soldiers opened fire, and “a hit was identified.”

“The circumstances of the incident are under investigation,” the IDF stated.

The PA’s Ministry of Health identified the man as Nabil Ahmad Ghanem, 53, a resident of Shechem (Nablus).

The IDF has boosted its presence along the “Seam Line” surrounding the Judea and Samaria region following a recent series of terror attacks in Israel which left 19 people dead and dozens injured. The majority of the terrorists infiltrated Israel illegally through the Seam Line.

In related news, Israeli forces conducted counterterrorism operations in Judea and Samaria on Saturday night, including in the villages of Idna, Dura, El Arub, and Khirbet Abu Najim.

The forces operated in the village of Barta’a in Samaria and arrested a terror suspect. During the departure of the forces from the village, 10 Arabs suspected of attempting to infiltrate Israel illegally were caught and taken for investigation.

A total of eight wanted persons were arrested and taken for questioning by security forces. There were no Israeli casualties.

The arrests were made as part of Operation Wave Breaker, Israel’s counterterrorism operation following several deadly terror attacks that the country experienced in recent months.