Nederlands + English
 Terroristen hebben in de buurt van de gemeenschap Maale Hever in de zuidelijke heuvels van Hebron een Beith Midrash/Beit Knesset in brand gestoken.

Bron: Israel Unwired

Het Beit Midrasj werd opgericht ter nagedachtenis van de overleden soldaat Yehuda Ben Yosef en de overleden Yoav Doron.

Naast de politie en het leger die op zoek gingen naar de daders, organiseerden bewoners van Maale Hever een protest op de plaats van de vernieling in de hoop dat de autoriteiten de actie tot terrorisme zouden verklaren en zich zouden inzetten voor de herbouw van het Beit Knesset.

Er vinden steeds meer aanslagen plaats in heel Judea en Samaria – vooral sinds de 6 ontsnapte terroristen

Voorzitter van Jewish Power MK Itamar Ben Gvir reageerde: “De politie moet anderen onderzoeken en behandelen zoals ze terrorisme behandelen. Nu is het slechts een bouwwerk, maar in de toekomst kan het eindigen in de dood. Men moet dit niet negeren en het hoofd in de grond steken. Laten we van de politie verwachten dat ze de daders vindt en in de gevangenis stopt.”

*******************************
ENGLISH:
Near the Southern Hebron Hills community of Maale Hever, terrorist burned a Beith Midrash/Beit Knesset.

Source: Israel Unwired

The Beit Midrash was established in memory of the late soldier Yehuda Ben Yosef and the late Yoav Doron.

Besides the police and army who began searching for the perpetrators, residents from Maale Hever staged a protest at the spot of the destruction in hopes of getting the authorities to declare the action terrorism and commit to rebuilding the Beit Knesset.

More and more attacks are occurring throughout Judea and Samaria – especially since the 6 escaped terrorists have been

Chairman of Jewish Power MK Itamar Ben Gvir responded: “The police should investigate and treat others as they treat terrorism. Now it is only a structure, but in the future it can end in death. One should not ignore and bury one’s head in the ground. Let’s expect the police to find the culprits and put them in jail.”