2023-03-20: Een waarschuwing aan het Westen. Palestijnen Willen Hamas – A Warning to the West. Palestinians Want Hamas

– Het Palestinian Center for Policy and Survey Research maakte op 14 maart 2023 de resultaten bekend van een enquête waaruit bleek dat een grote meerderheid van de Palestijnen (71%) het vermoorden van Joden goedkeurt.Slechts 21% had bezwaar tegen het vermoorden van Joden.
– The Palestinian Center for Policy and Survey Research released the results of a survey on March 14, 2023 that showed a vast majority of Palestinians (71%) approve of murdering Jews.Only 21% objected to murdering Jews.

Lees verder

2023-03-17: Israël onder vuur: Biden’s coup om Iran de bom te bezorgen – Israel Under Attack: Biden’s Coup to Get Iran the Bomb

– “Amerikaanse steun voor demonstraties in Tel Aviv gaat niet over de toekomst van Israëls rechterlijke macht. Het gaat over het boeien van Israël terwijl Iran de bom krijgt,” schrijft Lee Smith in Tablet Magazine.
– “U.S. support for demonstrations in Tel Aviv isn’t about the future of Israel’s judiciary. It’s about handcuffing Israel while Iran gets the bomb,” writes Lee Smith in Tablet Magazine.

Lees verder

2023-03-09: De Joden van Iran: 10 verbazingwekkende feiten – The Jews of Iran: 10 Amazing Facts

– Joden hebben bijna 3000 jaar in het hedendaagse Iran gewoond. Tegenwoordig is Iran ’s werelds grootste sjiitische moslimstaat, met een theocratisch regime dat religieus fanatisme aanhangt. Maar religieuze diversiteit en tolerantie waren enkele van de hoekstenen van de oude Perzische geschiedenis.
– Jews Have Lived in Modern-Day Iran for Almost 3,000 Years. Today, Iran is the world’s largest Shiite Muslim state, with a theocratic regime that espouses religious fanaticism. But religious diversity and tolerance were some of the cornerstones of ancient Persian history.

Lees verder

2023-03-07: Hoe ‘de collectieve stem van de moslimwereld’ de VN bewapent tegen Israël – How ‘The Collective Voice of the Muslim World’ Weaponizes the UN against Israel

– De Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) noemt zichzelf aanmatigend “De Collectieve Stem van de Moslimwereld,” en eenvoudige observatie van haar activiteiten lijkt haar te plaatsen als het politieke Kalifaat van de Islam.
– The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) presumptuously calls itself “The Collective Voice of The Muslim World,” and simple observation of its activities would seem to place it as Islam’s political Caliphate.

Lees verder

2023-03-06: Een opmerkelijk album met soulvolle chassidische melodieën, uitgevoerd door vrouwen – A remarkable album of soulful Hasidic melodies performed by women

– Een opmerkelijk nieuw album met traditionele chassidische nigunim, woordeloze melodieën, is er. En het geeft luisteraars een voorproefje van de soulvolle, onopgesmukte manier waarop rebbes ze in het vooroorlogse Oost-Europa zongen.
– A remarkable new album of traditional Hasidic nigunim, wordless melodies, is here. And it’s giving listeners a taste of the soulful, unadorned way in which rebbes used to sing them in pre-war Eastern Europe.

Lees verder

2023-03-02: Het doden van Joden brengt licht in de harten van de Palestijnen – Killing Jews Brings Light into The Hearts of Palestinians

– Na de recente golf van terreuraanslagen in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever gingen de Palestijnen opnieuw de straat op om de moord op Joden te vieren. Als onderdeel van de viering dansten de Palestijnen, scandeerden leuzen ter ondersteuning van de terroristen en deelden snoepjes uit aan voorbijgangers.
– After the recent wave of terror attacks in Jerusalem and the West Bank, Palestinians again took to the streets to celebrate the murder of Jews. As part of the celebrations, the Palestinians danced, chanted slogans in support of the terrorists and handed out sweets to passersby.

Lees verder

2023-03-01: Bekentenissen van een Koning – Confessions of a King

– Iedereen houdt van een liefdesverhaal. Tenzij je toevallig een profeet bent die Nathan heet en het liefdesverhaal gaat over een getrouwde vrouw genaamd Bathseba die wordt achtervolgd door een man genaamd David die toevallig de koning van Israël is.
– Everyone loves a love story. Unless you happen to be a prophet named Nathan and the love story involves a married woman named Bathsheba being pursued by a man named David who happens to be the king of Israel.

Lees verder

2023-02-27: Plant, gevonden in Berg Sodom, heeft wetenschappers verbijsterd – Plant found in Mount Sodom has scientists baffled

– Een gids verkende een grot diep in de berg Sodom aan de oevers van de Dode Zee toen hij een plant ontdekte die groeide in de ultrazouten rotsachtige bodem in totale duisternis. Het zoveelste teken dat de geprofeteerde revitalisering van de Dode Zee op dit moment plaatsvindt.
– A tour guide was exploring a cave deep in Mount Sodom on the shores of the Dead Sea when he discovered a plant growing in the ultra-saline rocky soil and total darkness. The plant as just another sign that the prophesied revitalization of the Dead Sea is happening right now.

Lees verder

2023-02-23: Europa’s oorlog bij volmacht tegen Israël. Hoe de EU de misdaden van Hamas negeert – Europe’s Proxy War against Israel. How The EU Ignores Hamas’ Crimes

– Op 30 januari bezochten vertegenwoordigers van de Europese Unie en verschillende andere landen, waaronder België, Brazilië, Denemarken, Ierland, Spanje en Zweden, de Palestijnse gemeenschap van Khan al-Ahmar op de Westelijke Jordaanoever “om hun bezorgdheid te uiten over de dreigende sloop van het illegale Palestijnse dorp.”
– On January 30, representatives of the European Union and several other countries, including Belgium, Brazil, Denmark, Ireland, Spain and Sweden, visited the Palestinian community of Khan al-Ahmar in the West Bank “to express their concern at the threat of demolition facing the illigale palestinian village.”

Lees verder

2023-02-22: Drie Moslims en een Kolonist – Three Muslims and a Settler

– Tijdens een recente reis naar de VS ontmoette ik – een Israëlische “kolonist” die de trotse Joodse gemeenschap van het Bijbelse Hebron vertegenwoordigde – drie moslims op drie verschillende plaatsen. Onze interacties waren verrassend en misschien wel inspirerend.
– On a recent trip to the U.S., I—an Israeli “settler” representing the proud Jewish community of biblical Hebron—encountered three Muslims in three different places. Our interactions were surprising and perhaps inspiring.

Lees verder

2023-02-10: Palestijnen rekruteren minderjarigen als terroristen en veroordelen vervolgens Israël voor het neerschieten van “onschuldige kinderen” – Palestinians Recruit Minors as Terrorists, Then Condemn Israel for Shooting ‘Innocent Children’

– Degenen die minderjarigen sturen om terreuraanslagen uit te voeren, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het plegen van een misdaad tegen de Palestijnen, voor het opzettelijk in gevaar brengen van hun kinderen, en niet alleen voor Israël.
– Those who send minors to carry out terror attacks should be held responsible for committing a crime against the Palestinians, for deliberately placing their children in danger, and not only Israel.

Lees verder

2023-02-09: VIDEO: Kruispunten: Het ontdekken van de geografie van Israël – VIDEO: The Crossroads: Exploring the geography of Israel

– Israël heeft een unieke geografische ligging op het kruispunt van continenten en historische rijken. Het ligt precies in het midden en verbindt Afrika, Azië en tot op zekere hoogte ook Europa. Het is een landbrug en ook de bakermat van de beschaving.
– Israel has a unique geographic position at the crossroads of continents and historic empires. It’s right in the middle, connecting Africa, Asia and to a certain degree Europe, as well. It’s a land bridge and also the cradle of civilization.

Lees verder

2023-02-03: VIDEO: Israëls Negev-woestijn. Verleden, heden en de wereld veranderende toekomst – VIDEO: Israel’s Negev Desert. Past, present and the world-changing future

– Met zijn rijke geschiedenis en verbazingwekkende potentieel voor de toekomst van de mensheid, is de Negev-woestijn echt het verleden, het heden en de toekomst van Israël – en de wereld.
– With its rich history and amazing potential for humanity’s future, the Negev Desert is truly the past, present and future of Israel – and the world.

Lees verder

2023-01-27: Dus, hoe was de staat van dienst van paus Benedictus over joden eigenlijk? – So, how was Pope Benedict’s record on Jews anyway?

– Paus Benedict, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger in Marktl in Opper-Beieren, trad toe tot de Hitlerjugend, organisatie van de nazi-partij, toen hij 14 was. latere dienstplicht op 16-jarige leeftijd voor luchtafweertaken in München en op 21-jarige leeftijd voor het nazi-leger.
– Pope Benedict, born Joseph Aloisius Ratzinger in Marktl in Upper Bavaria, Benedict joined the Hitler Youth organization of the Nazi Party when he was 14, at 16 into anti-aircraft duties in Munich and subsequent drafting, at 21, into the Nazi military.

Lees verder

2023-01-25: 10 dingen die je niet weet over Fauda maar wel zou moeten weten – 10 things you don’t know about Fauda but should

– Nu seizoen 4 van de beroemde serie eindelijk van start gaat, kijken we nog eens naar enkele interessante feiten over de serie die je misschien niet weet. ‘Fauda’ is super populair in de Arabische wereld.
– As Season 4 of the famous show finally kicks off we take another look at some of the interesting facts about the series that you may not know. ‘Fauda’ is super popular in the Arab world

Lees verder

2023-01-24: ‘Leven als Fauda: Vrouwen van Israëlische undercovereenheden vertellen hun ‘gekke’ verhalen. (Deel 3) – Living ‘Fauda’: Women from Israeli undercover units share their ‘crazy’ experiences (Part 3)

– Van slopende training tot missies diep in vijandelijk gebied, vrouwen die in de undercover Yamas-eenheid van de grenspolitie dienden, vertellen ons over hun dramatische operaties en over de momenten waarop terroristen zich realiseerden dat ze door een vrouw waren opgepakt.
– From grueling training to missions deep within enemy territory, women who served in Border Police’s undercover Yamas unit tell us about their dramatic operations and moments terrorists realize they’ve been caught by a woman.

Lees verder

2023-01-19: De oorlog van de Europese Unie tegen Israël – The European Union’s War on Israel

– De EU moedigt de Palestijnen aan niet terug te keren naar de onderhandelingstafel met Israël. In plaats daarvan vertelt de EU aan de Palestijnen dat de EU hen zal helpen land te stelen als alternatief voor het bereiken van een vreedzame regeling met Israël via onderhandelingen.
– The EU is encouraging the Palestinians not to return to the negotiating table with Israel. Instead, the EU is telling the Palestinians that the EU will help them steal land as an alternative to reaching a peaceful settlement with Israel through negotiations

Lees verder

2023-01-17: ‘Leven als Fauda: Vrouwen van Israëlische undercovereenheden vertellen hun ‘gekke’ verhalen. (Deel 2) – Living ‘Fauda’: Women from Israeli undercover units share their ‘crazy’ experiences (Part 2)

– Van slopende training tot missies diep in vijandelijk gebied, vrouwen die in de undercover Yamas-eenheid van de grenspolitie dienden, vertellen ons over hun dramatische operaties en over de momenten waarop terroristen zich realiseerden dat ze door een vrouw waren opgepakt.
– From grueling training to missions deep within enemy territory, women who served in Border Police’s undercover Yamas unit tell us about their dramatic operations and moments terrorists realize they’ve been caught by a woman.

Lees verder

2023-01-16: De onzichtbare Joden – The Invisible Jews

– Afgaande op gegevens van het New York City Police Department is 94% van de gemelde geweldsincidenten tussen 2018 en 2022 gepleegd tegen orthodoxe Joden, voornamelijk in de wijken waar chassidische Joden wonen.
– Relying upon data supplied by the New York City Police Department, 94% of the reported incidents of violence between 2018 and 2022 were committed against Orthodox Jews, primarily in the neighborhoods where Hasidic Jews live.

Lees verder

2023-01-12: ‘Leven als Fauda: Vrouwen van Israëlische undercovereenheden vertellen hun ‘gekke’ verhalen. (Deel 1) – Living ‘Fauda’: Women from Israeli undercover units share their ‘crazy’ experiences (Part 1)

– Van slopende training tot missies diep in vijandelijk gebied, vrouwen die in de undercover Yamas-eenheid van de grenspolitie dienden, vertellen ons over hun dramatische operaties en over de momenten waarop terroristen zich realiseerden dat ze door een vrouw waren opgepakt.
– From grueling training to missions deep within enemy territory, women who served in Border Police’s undercover Yamas unit tell us about their dramatic operations and moments terrorists realize they’ve been caught by a woman.

Lees verder

2023-01-03: De regering-Biden en de tweestaten-waan – Biden Administration and the Two-State Delusion

– Uit een peiling bleek dat 69% van de Palestijnen van mening is dat de “tweestatenoplossing” niet langer praktisch of haalbaar is. Nog eens 72% gelooft dat de kans op de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël in de komende vijf jaar klein of onbestaande is.
– A poll found that 69% of Palestinians believe that the “two-state solution” is no longer practical or feasible. Another 72% believe that the chances for the creation of a Palestinian state alongside Israel in the next five years are slim or nonexistent.

Lees verder

2022-12-29: VIDEO: Bethlehem, geboorteplaats van heersers en van een rijke Bijbelse geschiedenis – VIDEO: Bethlehem, birthplace of rulers and a rich biblical history

– Bethlehem heeft, in verhouding tot zijn omvang, een enorme impact gehad op het Bijbelse verhaal. Het is de geboorteplaats van zowel koning David als Jezus, en toch was het nooit de zetel van de koninklijke administratie. 
– Bethlehem has had an enormous impact on the biblical story in relation to its size. It is the birthplace of both King David and Jesus, and yet, it was never the seat of royal administration.

Lees verder

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...