14 september 2018

2018-09-14 Amsterdammer bouwt synagoge in Israël, als eerbetoon aan zijn vergaste voorouders - Amsterdammer build synagogue in Israel, as a tribute to his gassed ancestor

(Foto: Gerco Mons) - (Photo: Gerco Mons)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Mevo Horon, een klein, Israëlisch stadje in de buurt van Jeruzalem, is het decor van iets heel bijzonders. De van origine Amsterdamse Israëliër, Pesach Pop, bouwt hier een synagoge die vroeger in de Achterhoek heeft gestaan

Bron: NH Nieuws, 6 september 2018

 

Pop deed onderzoek naar zijn voorouders: Amsterdamse Joden die in de 19e eeuw uit armoede de hoofdstad verlieten en een nieuw bestaan opbouwden in het Gelderse plaatsje Terborg. Al snel stond er een synagoge in het dorp. Maar niet voor lang.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Joodse bewoners afgevoerd en werd de synagoge gebombardeerd. Niets herinnerde meer aan de eens zo bloeiende Joodse gemeenschap in het dorp.

Bij de Israëlische Pop groeide het idee om de synagoge die ooit in Terborg stond, te herbouwen in Israël. Er was niets over van de oude synagoge, maar de originele bouwtekeningen bleken gewoon op internet te staan. Pop: "Het leek me leuk om zoiets in Israël op te bouwen. Als statement!"

Tien jaar lang was hij er mee bezig, maar nu staat het er: een nieuwe 'oude' synagoge, middenin het kleine plaatsje Mevo Horon. En hij is in gebruik. Zelfs de oude Thora rollen, die in de oorlog in veiligheid zijn gebracht, worden gebruikt. Voor Pop is dit niet zomaar een gebedshuis. "Het is een eerbetoon, een herdenkingsproject voor onze overgrootouders, die in Europa zijn vergast”.

______________

ENGLISH

Mevo Horon, a small, Israeli town near Jerusalem, is the setting for something very special. The originally Dutch Israeli from Amsterdam, Pesach Pop, builds a synagogue here that used to stand in the Achterhoek

By: NH Nieuws, September 6, 2018

 

Pop conducted research into his ancestors: Amsterdam Jews who left the capital in poverty in the 19th century and built a new life in the village of Terborg, in Gelderland. Soon there was a synagogue in the village. But not for long.

During the Second World War, the Jewish inhabitants were eliminated and the synagogue was bombed. After that, nothing reminded of the once thriving Jewish community in the village.

Pop got the idea to rebuild the synagogue that once stood in Terborg, in Israel. There was nothing left of the old synagogue, but the original building plans turned out to be on the internet. Pop: "I thought it would be nice to build something like that in Israel, as a statement!"

For ten years he was working on it, but now it is there: a new 'old' synagogue, in the middle of the small town of Mevo Horon. And it’s in use. Even the ancient Torah scrolls, brought to safety during the war, are used. For Pop this is not just a house of prayer. "It is a tribute, a memorial project for our great-grandparents who have been gassed in Europe”.