29 september 2018

20180929 GOG ….. Wat? Wie? Waar? Wanneer? - GOG ..... What? Who? Where? When?

Poetin bij de (Klaag)Muur in Jeruzalem (Foto: Jan van Barneveld) - Putin at the (Lament) Wall in Jerusalem (Photo: Jan van Barneveld)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hoe krijgen we wat meer zicht op het turbulente wereldgebeuren? Wat wil Vladimir Poetin? Het herstel van de oude USSR? Loopt de venijnige strijd met de EU, de VS en de NAVO om de macht in Oosteuropa uit op WO III? De theorie dat Rusland het land Magog is dat onder leiding van een zekere Gog in de eindtijd een enorm leger aanvoert dat Israël binnenvalt is nog springlevend

Bron: Jan van Barneveld, 2 januari 2015


Wie is die Gog? De vorst van Rosh (Rusland) of de grootvorst (kalief) van Mesech en Tubal, waarbij men Mesech en Tubal in Turkije lokaliseert?

Deze en nog meer vragen brengen ons in een doofhof van meningen, eindtijdscenario’s, onderzoeken en woordbetekenissen waardoor we meer verwarring dan antwoorden over ons heen krijgen. Toch moeten we aandacht geven aan het profetische Woord. We zullen dan ook wat nauwkeuriger kijken naar Ezechiël 38 en 39 waar de Gog-oorlog beschreven wordt. Misschien brengt dat onderzoek ons wat antwoorden op het “Wat, wie, waar en wanneer”. Dit artikel is voor een groot deel verschenen in het blad Profetisch Perspectief dat half december 2014 is verschenen.

Tsaar Poetinus

Vladimir Poetin werkte van 1985-1990 in Dresden in het toen nog communistische Oost Duitsland. Daarna werkte hij voor de KGB (Russische Geheime Dienst) tot hij in 2000 tot president van Rusland werd gekozen. In 2004 herkozen staat hij tot op heden aan het hoofd van Rusland. Hij was getrouwd met Maria, een vroom lid van de Russisch Orthodoxe Kerk. Ze hebben twee volwassen dochters, waarvan er een in Rotterdam woont. Poetin zelf werd in 1992 lid van de Russisch Orthodoxe Kerk. Toen, na de val van de USSR in 1991, kon dat pas. Belangrijke vragen zijn: Werkt hij aan het herstel van het oude USSR imperium? Of verdedigt hij alleen Rusland tegen een wilde uitbreidingsdrift van het Westen, van EU, VS en NAVO? Verzet hij zich tegen de manipulaties van het Westen in de Oekraïne of wil hij op z’n minst heel Oost Oekraïne inlijven zoals hij met de Krim heeft gedaan?

In 2005 sprak Poetin de Doema (het Russische parlement) toe: “De ineenstorting van de Sovjet Unie (1991) was de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw”. Wil hij die ramp ongedaan maken? Of vreest hij oprecht dat het Westen uit is op WO III? Het Russisch wapenarsenaal wordt in elk geval sterk gemoderniseerd. Nieuwe kernwapens met bijbehorende raketten. EMP (Electro Magnetische Puls) wapens waardoor in een grote streek alle elektronica wordt plat gelegd. Maar ook de VS is druk bezig met dergelijk afschuwelijk wapentuig. We zitten middenin een nieuwe wapenwedloop!

Poetin, het Westen en Israël

Er is in Rusland nog veel antisemitisme. Tegelijk constateren we dat er in de EU-landen veel en zelfs steeds meer antisemitisme voorkomt. Joden haasten zich uit Frankrijk en de Oekraïne naar Israël. Ook in ons land voelen onze Joodse vrienden zich niet veilig meer. Schande over ons! De VS en het “Beest in Brussel” berokkenen Israël (en daardoor zichzelf) veel schade door de politieke en ruime financiële steun aan de terroristen van Fatah en Hamas. En het drammerige, gevaarlijke gezeur over een “Palestijnse staat”, die de “Palestijnen” zelf niet eens willen. Immers sinds 1937 hebben ze consequent elk aanbod en elke opening van Israël afgewezen. Gelukkig heeft de VN de “Palestijnse resolutie” eind december 2014 afgekeurd.

Een paar jaar geleden stond Poetin bij de (Klaag)Muur in Jeruzalem. Tot grote woede van Palestijnse leiders (nu zijn die nogal gauw kwaad) zei Poetin: “Hier zien we het Joodse verleden in de stenen van Jeruzalem gekerfd staan”. Waarmee hij de oude rechten van Israël op Jeruzalem benadrukte. Ik zie Koenders of Frederica Mogherini (de nieuwe dame voor buitenlandse zaken van de EU) daar nog lang niet bij de Muur staan en iets goeds over Israël zeggen. Uit Brussel hoor ik in het algemeen weinig positieve geluiden over Israël. Eerder gegrom over boycots, sancties en de beruchte Tweestatenoplossing. Poetin heeft ons ook gewaarschuwd voor het gevaar als we de Joodse-Christelijke wortels van onze cultuur loslaten. De EU en ook Nederland zijn druk bezig deze wortels definitief door te snijden.


Tijdens een persconferentie werd President Poetin gevraagd om een reactie naar aanleiding van zijn bezoek aan de Kotel

Poetin fan?

Denk niet dat ik een Poetin-fan ben. Ik probeer alleen maar wat tegengas te geven tegen de anti-Rusland en de anti-Poetin winden die door veel van onze media waaien. “De beer in Rusland gromt” las ik in een politiek commentaar. Ook “het Beest in Brussel” gaat lelijk tekeer.

Nog een paar statements naast elkaar: Graag geciteerde Russische dissidenten klagen: “Poetin is een onderdrukkende dictator”. Veel inwoners van de EU mopperen: “In Brussel zetelen dieven die niet alleen ons geld maar ook onze nationale identiteit stelen”. Rusland moppert boos: “We worden door het Westen omsingeld”. Het Westen klaagt over de toenemende militaire plaagstootjes van Rusland. Het Europese Leiderschap Netwerk (ELN) houdt dat allemaal precies bij. Het Westen vreest dat Rusland Oost Oekraïne wil inlijven, zoals met de Krim is gebeurd. Rusland ziet de manipulaties van de VS en de EU rond de Oekraïne als een poging dat land binnen hun invloedsfeer te brengen. “Blijf van onze voortuin af” gromt de Russische beer. Een zeer gevaarlijke situatie.

Gorbatsjov, die de moed had om het IJzeren Gordijn opzij te schuiven waarschuwde bij de herdenkingsbijeenkomst begin november dat als het Westen zo doorgaat, de Koude Oorlog weer losbarst. Ook Henri Kissinger waarschuwde onze Westerse leiders in dezelfde geest als Gorbatsjov. Die Koude Oorlog, die in feite al aan de gang is, levert angstige spanningen op, die makkelijk kunnen escaleren. WO I begon 28.06.1914 met één pistoolschot op aartshertog Franz Ferdinand in Serajewo. WO II begon op 1.9.1939 toen Duitsland Polen binnenviel en Danzig bezette. Wat zal er gebeuren als het Westen Rusland ervan beschuldigt Oekraïne binnen te vallen? Of als de VS/het Westen Kiev gevaarlijke wapens levert, die de Separatisten en burgers in Oost Oekraïne doden? Het gevaar zit in een klein hoekje. We leven in een heel gevaarlijke tijd. Een tijd waarin we oordelen over onszelf gehaald hebben.

Gevaarlijke chaos

Een tweede gevaar. De hele Islam gonst van de kaliefen. Abu Bakr al-Baghdadi van de Islamitische Staat (IS) speelt momenteel een hoofdrol in de media en onder de radicale Moslims. Veel radicale splintergroepen in veel landen sluiten zich bij IS aan. 80% - 90% van de Turkse Moslim jongeren staan achter de IS en vereren de (zelf)moord jihadisten. Onze overheden slapen door. Laten alleen af en toe wat snurkgeluiden horen.

Vergeet de bedrieglijke dubbelrol van Turkije niet. Erdogan werkt snel en hard aan het herstel van het oude Turks-Ottomaanse Rijk. Turkije is inmiddels een felle vijand van Israël geworden. Zo hoort het onder de Islam. Dit land wint krachtig aan invloed in het Middenoosten. De uit Egypte verjaagde Moslimbroederschap, de moeder van alle Moslim terroristen, heeft onderdak en hulp in Turkije gekregen. Hun eerste doel is Egypte terug te winnen. Dus generaal al-Sisi te verjagen. Misschien is deze situatie een voorspel van de strijd tussen de “koning van het Noorden” (Turkije?) en de “koning van het zuiden” (Egypte). Ook de toenadering tussen Turkije en Iran is opvallend. President Obama probeert goede maatjes met de ayatollah’s in Teheran te worden. Israël kijkt met argusogen naar deze gevaarlijke ontwikkelingen. Die strijd vindt u terug in Daniël 11:40-45.

Maar er staan meer kapers aan de kust van een Moslim sharia-kalifaat te wachten. Iran staat op het punt om hun moslim-bom af te bouwen. Als de VS Iran het groene licht geeft om hun plan, de bom, te voltooien, staat Israël er alleen voor. Het Joodse volk heeft een goed collectief geheugen. Ze weten dat, als een antisemitische machthebber dreigt Joden/Israël te vervolgen en te vernietigen, dat hij, zodra hij de macht daarvoor heeft dat ook onmiddellijk gaat doen. Dus Netanjahu zal dan, hoe voorzichtig hij ook is, iets moeten doen. Israël zal zelf dat “gevaar voor de wereldvrede” die moslim-bom, moeten uitschakelen. Nu slechts één profetie: “Zie IK ga de boog van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht... IK zal hen verstrooien naar al deze windstreken” (Jerema 49:35,36). Elam is Perzië is Iran. De boogschutters van Elam waren in de oudheid bekend om hun bekwaamheid. Wat is vandaag de “keur van hun gevechtskracht”? Waarmee hopen zij Israël te vernietigen en hun Shiïetische Mahdi (Messias) zijn kalifaat te bezorgen? Zeker, met een atoombom.

Er zijn zelfs geruchten dat het shiïetische Iran en het soennitische Turkije gaan samenwerken. Wat moeten we hiermee? Eindtijdscenario’s? Misschien straks hierover nog even. “Eindtijddeskundigen” (er is maar Een Deskundige en dat is de HEERE) maken met hun verschillende scenario’s in boeken, tijdschriften, tv programma’s en in de sociale media op het internet de zaak alleen maar ingewikkelder. Wie is nu die Gog, die volgens Ezechiël 38 en 39 in de eindtijd Israël gaat overvallen? Volgens “eindtijddeskundigen” zijn er twee of drie kandidaten. De eerste kandidaat, Rusland, is sinds Poetin, weer volop in beeld. Ook Turkije speelt een toenemende rol in eindtijdscenario’s als het land Magog van de machthebber Gog. En de EU als het “Herstelde Romeinse Rijk”?

Dan is er de vraag naar het beruchte en gevreesde rijk van de antichrist. De Europese Unie doet als het “Herstelde Romeinse Rijk" nog steeds mee als kandidaat voor dat monster. Tot nu toe horen wij alleen het griezelig gegrom van het “Beest in Brussel”. Ik schreef het al, Erdogan van Turkije werkt hard en efficiënt aan het “Herstelde Turks-Ottomaanse Rijk”. In die visie is niet het oude Romeinse Rijk het laatste wereldrijk, maar het Turks-Ottomaanse Rijk dat zo’n 400 jaar over het hele Middenoosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost-Europa heeft geheerst. Dat Turkse kalifaat is in 1918 door Engeland en Frankrijk verslagen. Probeert nu te herstellen van die “dodelijke wond” (zie Openbaring 13:1-4). Turkije speelt steeds meer een leidende rol in het Middenoosten.

Overslaan?

De verwarring wordt steeds groter. Dus maar stoppen? Maar die verwarring is ook wel Bijbels. Want de “vier dieren” die de grote wereldrijken uit de oudheid voorstellen (Daniël 7) en het ene dier dat die vier dieren in één is (Openbaring 13:4) komen uit een opgezweepte, woelige, onrustige volkerenzee. Verwarring alom. Dus maar stoppen met scenario’s? Het profetische Woord uit de Schrift maar overslaan? De Heere Jezus geeft ons een belangrijke hint waarom wij het profetische Woord goed moeten bestuderen. Hij zegt tegen zijn discipelen: “Nu zeg IK het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, jullie zult geloven dat IK het ben” (Johannes 13:19). Als we zien hoe profetieën vervuld worden geeft dat niet alleen inzicht in onze tijd, maar wekt ook geloof op. Zelf heb ik, aarzelend in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” (6e druk) gesuggereerd dat de EU door een verbond met de islamitische landen (Arabische Liga of de OIC) de wankele voeten van klei en ijzer van het beeld van Nebukadnezar (Daniël 2) zullen gaan vormen. Wordt dat het rijk van de antichrist? De EU is er slap genoeg voor en de Islam is al een eind op weg met de derde poging Europa te veroveren. De islamisering gaat in veel Europse landen wel erg ver.

Het profetische Woord moet in elk geval bestudeerd worden. Daarom gaan we nu wat nauwkeuriger kijken naar Ezechiël 38 en 39. Misschien vinden we daar wat antwoorden op het “wie, wat, waar en wanneer” van wat gebeuren gaat. Bovendien zijn er een paar bijzonderheden in de profetie die in veel scenario’s verwaarloosd worden. Dus maar niet “overslaan”.

Het verhaal van de oorlog

Een zekere Gog neemt de leiding van een enorm leger dat Israël binnenvalt. Wat andere volken en economische machthebbers beperken zich tot een slap commentaar. Opeens wordt het hele Gog-leger door een aardbeving en een tsunami vernietigd (38:19,20). Dit gebeurt op de “bergen van Israël” waar het leger van Gog ook nog onderling slaags raakt (38:21). Een grote natuurramp van regen, vuur, pest en bloed maakt een einde aan Gog. De HEERE heeft Zich “heilig in Israël” (39:7) bewezen. Israël is zeven jaren (39:9) druk bezig met het wapentuig te verbranden en zeven maanden (39;11,12) de lijken te begraven.

Opvallende zaken bij de Gog-oorlog

Islam

Gog geeft leiding aan een leger uit landen die in onze tijd islamitisch zijn. We noemen: Perzen (Iran), Ethiopië (Soedan), Puteeërs (Libië), en vooral Turkije (inclusief een paar islamitische staten in het Kaukasus gebied. Nu vraagt men zich af of die, meest fanatieke moslim staten, wel onder leiding van een ‘verfoeide ongelovige’ uit het ‘atheïstische Rusland’ willen schikken.

Rusland of Turkije?

Zouden al die islamitische landen niet veel liever onder een sterke Turkse kalief Israël gaan beroven en vernietigen? Er worden nog meer landen of volken genoemd in Ezechiël 38:1-6. Bet-Togarma, Mesech en Tubal, Gomer en Magog worden door onderzoekers allemaal in Turkije gelokaliseerd. Natuurlijk vinden aanhangers van de visie Rusland = Magog argumenten om die plaatsen Zuid Rusland en nog “verder in het Noorden” (zie 39:2) te plaatsen. Het argument dat Poetin die Gog is door het annexeren van de Krim een grote stap dichtbij Israël is gekomen, kan door beide partijen gebruikt worden. Dan is er nog de kwestie Rosh. Sommigen zien hier Rusland in. Het woordje Rosh schijnt wel 600x in de Tenach voor te komen en wordt 599 keer als ‘hoofd’, ‘top’, 'leider’ zoals in Rosh Hashana (hoofd van het jaar) vertaald. Dus weinig kans op Rusland.

Vrede en rust

Vier keer benadrukt de Bijbel dat Israël tijdens de Gog-aanval in gerustheid (38:8), vreedzaam en zonder veiligheidsmuur (38:11) en zonder zich te verdedigen in Israël woont. Vrede of de verwachte ‘valse vrede’?

Oorlog

Israël heeft, waarschijnlijk een paar jaar voordat Gog en zijn bendes Israël overvalt, een oorlog moeten voeren. Er staat namelijk: “Een land dat zich van de krijg hersteld heeft” (38:8). Misschien is dat het moment waarop de “bergen van Israël” Gaza en een stuk van Jordanië bevrijd worden van terroristen. Efraïm met de stammen die erbij horen kunnen dan hun bezittingen weer in bezit nemen (Obadja:17). Nog een paar tekstgedeelten die op die oorlog kunnen duiden: Psalm 60:8-10, Psalm 80:3,4. Psalm 83 en Ezechiël 36:8-13.

Ontwapening

Opvallend is dat het leger van Gog zo primitief bewapend is. Er zijn ruiters, ze dragen zwaarden (38:4), knotsen, speren, pijlen en bogen, schilden (39:9). Het meeste wapentuig is van hout. Dus geen wagens (Daniël 11:40) en geen “opspringende wagens”, “vlammende zwaarden en bliksemende lansen” (Nahum 3:2,3) waar men best modern wapentuig in kan zien. Of Joël 2 waar verteld wordt over “ratelende wagens die op de toppen van de bergen springen”. Waarschijnlijk is na de oorlog die we in punt 4 noemden, een verdrag opgedrongen, waarin algemene ontwapening afgedwongen wordt. Een 'valse vrede' dus. Vandaar dat Israël “onbezorgd, in gerustheid woont” (38:8).

Schatrijk Israël en rijke kooplieden

Gog en zijn bendes komen “om roof te plegen, om buit te roven” (38:12). De machthebbers en rijken van de wereld sturen een boodschap naar Gog: “Komen jullie om roof te plegen... om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren... om grote roof te plegen?” (38:13). Er valt blijkbaar heel wat te halen in Israël.

De bergen van Israël zijn bevrijd

De bergen van Israël zijn wat men tegenwoordig noemt “het hartland van Israël” dat opgeëist wordt voor een “Palestijnse staat”. Stamgebied van EfraIm, Juda en een deel van Manasse. De profetie zegt in dit verband dat Gog optrekt tegen “een land dat hersteld is van het zwaard bijeengebracht uit veel volken op de bergen van Israël” (38:8). Dus de Palestijnse Autoriteit en de terroristen zullen verdwenen zijn.

Eindtijd

Deze Gog-oorlog zal in de eindtijd plaatsvinden. De profetie zegt tegen Gog: “Aan het einde van de jaren zult gij komen” (38:8). En: “Het zal gebeuren aan het einde van de dagen” (38:16). Sommigen denken aan het begin van het Duizendjarig Vrederijk, als de Here Jezus orde op zaken gaat stellen op deze aarde. In die tijd zal er echt nog wel verzet zijn tegen het Koninkrijk van de Heer. Het zal best wel wat tijd kosten totdat de “zwaarden omgesmeed zijn tot ploegscharen” (Jesaja 2:4).

Advies van de Heere Jezus

De Heiland besluit zijn rede over de “grote verdrukking” (Lukas 20:36) met een bemoediging: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt”. En: “Waak dan altijd en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen”.

_____________

ENGLISH

How do we gain a little more insight into the turbulent world events? What does Vladimir Putin want? The restoration of the old USSR? Will the vicious battle with the EU, the US and NATO for the power in Eastern Europe end in WW III? The theory that Russia is the land Magog that under the leadership of a certain Gog in the end times a huge army that Israel invades is still alive

By: Jan van Barneveld, January 2, 2015

 

Who is that Gog? The prince of Rosh (Russia) or the prince (caliph) of Mesech and Tubal, in which Mesech and Tubal are located in Turkey?

These and other questions bring us into a maze of opinions, end-time scenarios, researches and word meanings that give us more confusion than answers. Yet we must pay attention to the prophetic Word. We will therefore look more closely at Ezekiel 38 and 39 where the Gog war is described. Perhaps that research will give us some answers to the "What, who, where and when". This article has largely been published in the magazine Profetisch Perspectief which was published mid December 2014. 

Tsar Poetinus

Vladimir Putin worked from 1985-1990 in Dresden in the then communist East Germany. He then worked for the KGB (Russian Secret Service) until he was elected president of Russia in 2000. In 2004 he was re-elected to the head of Russia. He was married to Maria, a devout member of the Russian Orthodox Church. They have two adult daughters, one of whom lives in Rotterdam. Putin himself became a member of the Russian Orthodox Church in 1992. Then, after the fall of the USSR in 1991, that was only possible. Important questions are: Does he work on the restoration of the old USSR empire? Or does he only defend Russia against a wild expansion drive from the West, from the EU, the US and NATO? Does he resist the manipulations of the West in the Ukraine or does he want to at least annex all Eastern Ukraine as he did with the Crimea?

In 2005 Putin addressed the Duma (the Russian Parliament): "The collapse of the Soviet Union (1991) was the largest geopolitical disaster of the 20th century". Does he want to undo that disaster? Or does he sincerely fear that the West is out on WW III? The Russian arsenal of weapons is in any case strongly modernized. New nuclear weapons with associated missiles. EMP (Electro Magnetic Pulse) weapons so that all electronics are put down in a large area. But the US is also busy with such horrible weaponry. We are in the middle of a new arms race! 

Putin, the West and Israel

There is still a lot of anti-Semitism in Russia. At the same time, we note that there is a lot of and even more antisemitism in the EU countries. Jews are rushing from France and the Ukraine to Israel. Our Jewish friends do not feel safe anymore in our country. Shame on us! The US and the "Beast in Brussels" are doing much damage to Israel (and therefore itself) through political and ample financial support to the Fatah and Hamas terrorists. And the tragic, dangerous whining about a "Palestinian state" that the "Palestinians" themselves do not even want. After all, since 1937 they have consistently rejected every offer and every opening of Israel. Fortunately, the UN has rejected the "Palestinian resolution" at the end of December 2014.

A few years ago Putin stood at the (Lament) Wall in Jerusalem. To the great anger of Palestinian leaders (now they are rather angry) Putin said: "Here we see the Jewish past carved in the stones of Jerusalem". With which he emphasized the old rights of Israel to Jerusalem. I do not see Koenders or Frederica Mogherini (the new EU foreign lady) standing near the Wall and saying something good about Israel. I generally do not hear many positive comments about Israel from Brussels. Previously growling about boycotts, sanctions and the infamous two-state solution. Putin also warned us of the danger if we let go of the Jewish-Christian roots of our culture. The EU and the Netherlands are also working hard to cut through these roots.

During a press conference, President Putin was asked for a response to his visit to the Kotel

Putin fan?

Do not think I'm a Putin fan. I am just trying to counteract the anti-Russia and the anti-Putin winds that blow through many of our media. "The bear in Russia growls," I read in a political comment. "The Beast in Brussels" is also going berserk.

A few statements side by side: Gladly quoted Russian dissidents complain: "Putin is an oppressive dictator". Many EU citizens grumble: "In Brussels there are thieves who steal not only our money but also our national identity". Russia grumbles angrily: "We are surrounded by the West". The West complains about the increasing military teasing of Russia. The European Leadership Network (ELN) keeps track of all that exactly. The West fears that Russia wants to annex East Ukraine, as happened with the Crimea. Russia sees the manipulations of the US and the EU around the Ukraine as an attempt to bring that country within their sphere of influence. "Stay away from our front yard" growls the Russian bear. A very dangerous situation.

Gorbachev, who had the courage to push aside the Iron Curtain, warned at the commemoration meeting in early November that if the West goes on like this, the Cold War will erupt. Henri Kissinger also warned our Western leaders in the same spirit as Gorbachev. That Cold War, which is in fact already under way, produces anxious tensions that can easily escalate. WW I started 28.06.1914 with one pistol shot at Archduke Franz Ferdinand in Serajewo. WW II began on 1.9.1939 when Germany invaded Poland and occupied Danzig. What will happen if the West accuses Russia of invading Ukraine? Or if the US / West Kiev delivers dangerous weapons that kill the Separatists and civilians in Eastern Ukraine? The danger is in a small corner. We live in a very dangerous time. A time in which we have called judgments upon ourselves.

Dangerous chaos

A second danger. The whole Islam is buzzing with the caliphs. Abu Bakr al-Baghdadi of the Islamic State (IS) is currently playing a leading role in the media and among the radical Muslims. Many radical splinter groups in many countries join IS. 80% - 90% of Turkish Muslim youth are behind the IS and are worshiping the suidice jihadists. Our governments are continuing to sleep. Let only hear some snoring sounds occasionally.

Do not forget the deceptive double role of Turkey. Erdogan is working fast and hard on the restoration of the old Turkish-Ottoman Empire. Turkey has now become a fierce enemy of Israel. That's how it is supposed to be under Islam. This country is gaining momentum in the Middle East. The Muslim Brotherhood, expelled from Egypt, the mother of all Muslim terrorists, has been given shelter and assistance in Turkey. Their first goal is to win back Egypt. So to dispel General al-Sisi. Perhaps this situation is a prelude to the battle between the "King of the North" (Turkey?) And the "King of the South" (Egypt). The rapprochement between Turkey and Iran is also striking. President Obama is trying to become good friends with the ayatollahs in Tehran. Israel is watching these dangerous developments with suspicion. You can find that battle in Daniel 11:40-45.

But there are more hijackers waiting on the shores of a Muslim Sharia caliphate. Iran is about to finish their Muslim bomb. If the US gives Iran the green light to complete their plan, the bomb, Israel is alone. The Jewish people have a good collective memory. They know that if an anti-Semitic ruler threatens to persecute and destroy Jews / Israel, he will immediately do so as soon as he has the power to do so. So Netanyahu will have to do something, however careful he may be. Israel itself will have to eliminate that "danger of world peace" that Muslim bomb. Now only one prophecy: "Behold I will break the bow of Elam, the choice of their fighting power ... I will scatter them to all these points of the compass" (Jeremiah 49: 35,36). Elam is Persia is Iran. The archers of Elam were known in ancient times for their ability. What is today the "label of their combat power"? With what hope do they hope to destroy Israel and deliver their Caliphate to their Shia Mahdi (Messiah)? Certainly, with an atomic bomb.

There are even rumors that Shiite Iran and Sunni Turkey are going to cooperate. What should we do with this? End time scenarios? Maybe later on about this. "End time experts" (there is only One Expert and that is the Lord) make their case even more complicated with their different scenarios in books, magazines, TV programs and in the social media on the internet. Who is that Gog who, according to Ezekiel 38 and 39, is going to raid Israel in the end-time? According to "end-time experts" there are two or three candidates. The first candidate, Russia, has been fully in the picture again since Putin. Turkey is also playing an increasing role in end-of-life scenarios such as the land Magog of the ruler Gog. And the EU as the "Restored Roman Empire"?

Then there is the question of the infamous and feared realm of the anti-christ. The European Union is still a candidate for that monster as the "Restored Roman Empire." So far we only hear the creepy growls of the "Beast in Brussels." I wrote it, Erdogan from Turkey works hard and efficiently the "Restored Turkish Ottoman Empire." In that view, not the ancient Roman Empire is the last empire, but the Turkish Ottoman Empire that has been around 400 years across the Middle East, North Africa, and much of Eastern Europe. The Turkish Caliphate was defeated by England and France in 1918. Now trying to recover from that "deadly wound" (see Revelation 13: 1-4), Turkey is increasingly playing a leading role in the Middle East.

To skip?

The confusion is getting bigger. So just stop? But that confusion is also Biblical. For the "four beasts" representing the great empires of the world (Daniel 7) and the one animal that is the four animals in one (Revelation 13: 4) come from an agitated, turbulent, troubled peoples sea. Confusion everywhere. So stop scenarios? Skip the prophetic Word from the Scriptures? The Lord Jesus gives us an important hint why we should study the prophetic Word carefully. He tells his disciples: "Now I tell you before it happens, so that when it happens, you will believe that I am" (John 13:19). When we see how prophecies are fulfilled, this not only provides insight into our time, but also raises faith. I myself have hesitantly suggested in my book "End Time, Israel and Islam" (6th edition) that the EU, through an alliance with the Islamic countries (Arab League or OIC), the shaky feet of clay and iron from the image of Nebuchadnezzar (Daniel 2) will form. Will that be the realm of the anti-christ? The EU is weak enough and Islam is already well on its way with the third attempt to conquer Europe. Islamization goes very far in many European countries. The prophetic Word must in any case be studied. That is why we now look more closely at Ezekiel 38 and 39. Perhaps we find some answers to the "who, what, where and when" of what is going to happen. Moreover, there are a few details in the prophecy that are neglected in many scenarios. So do not "skip". The story of the war A certain Gog takes the lead of a huge army that invades Israel. What other peoples and economic leaders limit themselves to a weak comment. Suddenly the entire Gog army is destroyed by an earthquake and a tsunami (38: 19,20). This is happening on the "mountains of Israel" where Gog's army is also intermingled (38:21). A major natural disaster of rain, fire, plague and blood puts an end to Gog. The Lord has proved "holy in Israel" (39: 7). Israel is seven years (39: 9) busy burning the weaponry and burying the corpses for seven months (39; 11,12).

Striking things in the Gog war

Islam

Gog leads an army from countries that are Islamic in our time. We call: Persians (Iran), Ethiopia (Sudan), Puteeans (Libya), and especially Turkey (including a few Islamic states in the Caucasus region) Now one wonders whether those, most fanatical Muslim states, under the leadership of a 'displeased infidel' from 'atheist Russia'.

Russia or Turkey?

Would not all these Islamic countries prefer to rob and destroy Israel under a strong Turkish caliph? More nations or nations are mentioned in Ezekiel 38: 1-6. Bet-Togarma, Mesech and Tubal, Gomer and Magog are all located in Turkey by researchers. Of course, followers of the vision Russia = Magog find arguments to place those places in Southern Russia and still "further in the North" (see 39: 2). The argument that Putin who Gog is by the annexation of the Crimea has come a big step close to Israel, can be used by both parties. Then there is the Rosh issue. Some see Russia here. The word Rosh seems to occur in the Tanakh 600 times and is translated 599 times as 'head', 'top', 'leader' as in Rosh Hashana (head of the year). So little chance of Russia.

Peace and tranquility

Four times the Bible emphasizes that during the Gog attack Israel lives in peace (38: 8), peaceful and without a security barrier (38:11) and without defending in Israel. Peace or the expected 'false peace'?

War

Israel has had a war, probably a few years before Gog and his gangs attack Israel. It says: "A country that has recovered from war" (38: 8). Perhaps that is when the "mountains of Israel" Gaza and a part of Jordan are freed from terrorists. Ephraim with the tribes that belong to it can then take possession of their possessions again (Obadiah: 17). A few more parts of the text that may indicate that war: Psalm 60: 8-10, Psalm 80: 3,4. Psalm 83 and Ezekiel 36: 8-13.

Disarmament

It is striking that the army of Gog is so primitively armed. There are horsemen, they carry swords (38: 4), clubs, spears, arrows and bows, shields (39: 9). Most of the weaponry is made of wood. So no wagons (Daniel 11:40) and no "leaping wagons", "flaming swords and lightning lances" (Nahum 3: 2,3) where modern weapons can be seen. Or Joël 2 where is told about "rattling cars jumping on the tops of the mountains". Probably after the war we mentioned in point 4, a treaty was imposed in which general disarmament was enforced. A 'false peace'. That is why Israel lives "carefree, in peace" (38: 8).

Treasure rich Israel and rich merchants

Gog and his gangs "come to plunder, to take spoil" (38:12). The rulers and the rich of the world send a message to Gog: "Do you come to plunder ... to plunder for spoil, to carry away silver and gold ... to bring great spoil?" (38:13). Apparently there is a lot to be gained in Israel.

The mountains of Israel have been liberated

The mountains of Israel are what is now called "the heartland of Israel" that is claimed for a "Palestinian state". Tribal area of Ephraim, Judah and part of Manasseh. The prophecy says in this connection that Gog goes up against "a land restored from the sword brought up from many peoples on the mountains of Israel" (38: 8). So the Palestinian Authority and the terrorists will be gone.

End time

This Gog war will take place in the end time. The prophecy says to Gog: "At the end of the years you will come" (38: 8). And: "It will happen at the end of the days" (38:16). Some think of the beginning of the Millennial Kingdom of the Kingdom when the Lord Jesus sets things right on this earth. In that time there will really be resistance against the Kingdom of the Lord. It will take some time until the "swords are forged into plowshares" (Isaiah 2: 4).

Advice from the Lord Jesus

The Savior concludes his speech on the "great tribulation" (Luke 20:36) with an encouragement: "Be on your guard that your heart is not at any time burdened by intoxication and drunkenness and worries about everyday things, and that day you do not come across unexpectedly". And: "Always watch and pray that you will be worthy to escape all those things that are happening and to be able to exist for the Son of man".