04 april 2019

2019-04-04: De Israëlische spion die de aankondiging van Trump over de Golanhoogte mogelijk heeft gemaakt - The Israeli Spy Who Made Trump’s Golan Heights Announcement Possible

Oorspronkelijk gepost op de website van Lid Lid 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door  Jeff Dunetz  - 18 Adar II 5779 - 25 maart 2019
Bron: JewishPress
Vertaling: Paula van de Bos - IsraelCNN

President Trump heeft een verbluffende aankondiging gedaan, waarin hij de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogten erkent. De Golan is cruciaal voor de verdediging van Israël, daarom heeft Israël de Golanhoogte in 1981 geannexeerd. Maar vijf Amerikaanse presidenten hadden niet de moed om te erkennen dat Israël voor haar eigen veiligheid nooit de Golanhoogte kon opgeven tot president Trump. Dit is de derde moedige pro-Israëlische beweging uitgevoerd door Trump. Hij erkende ook dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël was. Hij verhuisde ook de Amerikaanse ambassade en trok zich terug uit de waardeloze nucleaire deal met Iran.

Terwijl we de aankondiging van president Trump vieren, moeten we ons ook Eli Cohen herinneren, de Israëlische spion wiens moed Israël hielp de Golanhoogten in te nemen nadat het tijdens de Zesdaagse Oorlog door Syrië was aangevallen.

Vóór de Zesdaagse Oorlog vuurde de Syrische artillerie gestaag beschietingen uit op de Israëlische boerderijen en dorpen in het lager gelegen Galilea en het leger stond klaar om de hoger gelegen grond te gebruiken om Israël aan te vallen. Door in juni 1967 de meest strategisch belangrijke gebieden van de Golan over te nemen, werd  Galilea beschermd en de IDF verwierf een optimale verdedigingslinie om een Syrische grondaanval tegen te houden.

Nu de Iraanse strijdkrachten vrij spel hebben in Syrië, is de Israëlische soevereiniteit over de Golan belangrijker dan ooit tevoren voor haar basisveiligheid. Iran wil een landbrug creëren over Israël naar de Middellandse Zee. Een feit dat president Trump gelukkig begrijpt. Het verijdelen van de Iraanse plannen maakte hij verbazingwekkend genoeg bekend op de dag van het Joodse Poerimfeest.  Tijdens Poerim vieren Joden over de hele wereld het verijdelen van het complot van de oude Perzen om het Joodse volk te vernietigen. Perzië bestaat nog steeds, het veranderde de naam in 1935 in Iran. Met andere woorden, president Trump hielp om nog een Poerim-wonder te creëren. Chazak Baruch Mr. President!

Het is tijd voor de Verenigde Staten om na 52 jaar Israël’s soevereiniteit over de Golanhoogte volledig te erkennen. De Golan is van uiterst strategisch belang voor de veiligheid van de Staat Israël en voor de stabiliteit van de regio.

President Trump zou zijn aankondiging niet hebben kunnen doen en Israël zou inderdaad geen soevereiniteit hebben over de Golanhoogten, als  Eli Cohen er niet was geweest, de man die bekend stond als de grootste spion in de geschiedenis van Israël. Sommigen beweren dat hij de grootste spion van de 20ste eeuw was.

Eli Cohen, agent van de Israëlische inlichtingendienst, slaagde erin om in de hoogste niveaus van de politieke en militaire elite van Syrië binnen te dringen. Op 18 mei 1965, bijna 54 jaar geleden werd hij gearresteerd en veroordeeld voor spionage. Hi werd opgehangen op het plein der Martelaren in  Damascus. De Israëlische spion Eli Cohen werd publiekelijk vermoord door de Syriërs. Deze executie werd uitgezonden op de Syrische nationale televisie. Na zijn executie werd een bord met antizionistische slogans op zijn hangende lichaam geplaatst. Zijn lichaam bleef zes uur hangen en keerde nooit terug naar zijn familie

Hoewel het twee jaar vóór de Zesdaagse Oorlog was,werd Eli Cohen meer dan enige persoon de held van de Syrische veldslagen van het conflict in juni 1967.

Eliyahu "Eli" Cohen werd in 1960 gerekruteerd door de Israëlische militaire inlichtingendienst. Hij kreeg een valse identiteit als een Syrische Arabier die terugkeerde naar Syrië nadat hij in Argentinië woonde. Om zijn ‘undercover’ te bevestigen, verhuisde Cohen naar Argentinië in 1961.

In het daaropvolgend jaar verhuisde Cohen naar Damascus. Hij had de vooruitziende blik om zich in te nestelen in de Ba'ath-partij waarvan hij geloofde dat die binnenkort over Syrië zou regeren.  Ze namen het land over via een militaire coup in 1963 en tegen die tijd was Cohen (die in Syrië bekend stond als Kamel Amin Tsa'abe) gesetteld in de sociale elite van Syrië. Hij werd een "vertrouwde vriend" van de hoogste leden van de partij, terwijl hij tegelijkertijd de verborgen zender in zijn huis gebruikte om de geheimen van Syrië naar Israël te verzenden.

Vanwege zijn hoge positie in de sociale lagen van Syrië, werd hij in 1963 uitgenodigd voor overleg over de intenties van Syrië om de bovenloop van de rivier de Jordaan om te leiden. Dat zou een van de belangrijkste zoetwatervoorraden van Israël hebben afgesneden. Cohen stuurde het omleidingsplan terug naar Israël en de IAF was in staat om de Syrische poging effectief te niet te doen. Opmerking: voor degenen onder u die nog nooit in Israël zijn geweest ... het wordt de Jordaan genoemd ... maar het is meer een kreek.

Eli Cohen in Syrië 

De belangrijkste prestatie van Cohen was om voorbereidingen te treffen waardoor de Golanhoogten door Israël veroverd zou kunnen worden in de Zesdaagse Oorlog. De Golan-hoogvlakte is een plateau dat uitkijkt op de grens tussen Syrië en Israël. Het Syrische leger gebruikte die hoogvlakte om beschietingen richting de Noord-Israëlische dorpen te doen.

Meestal mochten niet-militairen de versterkingen op de Golanhoogvlakte  in Syrië niet bezoeken. Het werd beschouwd als een verboden gebied waar alleen hooggeplaatste leden van het Syrische leger mochten komen. Eli Cohen kon echter niet alleen een rondleiding krijgen over de Golan-hoogvlakte, maar ook een uitgebreide militaire briefing over het strategische gebied en al zijn posities.

Zijn beste zet tijdens het bezoek was om een soort markering te laten plaatsen rondom de bunkers op de Golan aan de Syrische kant. Eli stelde het Syrische leger voor dat eucalyptusbomen zouden worden geplant rond de militaire bunkers en rond de mortieren die op Israël gericht stonden. Hij vertelde zijn Syrische "maatjes" dat de bomen een natuurlijke dekking zouden bieden voor de buitenposten (eucalyptusbomen vertakken zich snel), waardoor soldaten en personeel geen last van de hitte zouden hebben. De Syriërs vonden het een geweldig idee en plantten de bomen

Natuurlijk heeft Cohen de informatie doorgegeven aan de Israëlische inlichtingendienst. En tijdens de Zesdaagse Oorlog vernietigde de IAF het  grootste gedeelte van die locaties op de Golanhoogten door te richten op  die Eucalyptusbomen. Bij het bezoeken van die plekken zijn de nu volwassen bomen heden ten dage nog steeds duidelijk te zien. 

In januari 1965 huurde Syrië Sovjetexperts in.  Nadat ze grote hoeveelheden radio-interferentie hadden ontdekt, werd Cohen op heterdaad betrapt toen hij een radioboodschap verstuurde. Ongelooflijk maar waar, toen Eli Cohen werd betrapt was hij de derde in lijn om President van  Syrië te worden.

Na een show-proces werd hij schuldig bevonden aan spionage en publiekelijk opgehangen door Syrië op 18 mei 1965. Tot op de dag van vandaag weigert Syrië om Eli Cohens stoffelijk overschot terug te geven aan zijn familie om in Israël te worden begraven. 

Weduwe Eli Cohen, Nadia

Uit erkenning voor de bijdrage van Cohen aan de overleving van Israël, interviewde de Jerusalem Post de radio-operator die Cohens berichten uit Syrië ontving en decodeerde:

Eli Cohen's radio-operator: Een spion bepaalt het lot van Israël 

Drieënveertig jaar zijn verstreken sinds hij werd geëxecuteerd, maar Eli Cohen - "Our Man in Damascus" - wordt nog steeds door het defensieapparaat beschouwd als de grootste spion in de Israëlische geschiedenis. Maandag interviewde The Jerusalem Post de man die drie jaar lang de uitzendingen ontving en decodeerde die Cohen uit diep van binnen Syrië naar Israël stuurde.

Cohen opereerde achter de vijandelijke linies. Hij ontwikkelde vanaf 1962 nauwe banden met de top van de Syrische politiek en militaire leiding tot hij werd opgehangen bijna 43 jaar geleden op 18 mei 1965.

"A", vandaag de dag een 62-jarige veteraan van de Israëlische inlichtingendienst,  was toen een 20-jarige radio-operator bij de  Militaire Inlichtingendienst (MI) toen hij in 1962 begon met het ontvangen van de dagelijkse radio-uitzendingen vanuit Damascus.

"Ik wist niet wie de berichten stuurde," vertelde A aan de Post op maandag tijdens een rondleiding door een tentoonstelling over de geschiedenis van MI. Die tentoonstelling wordt op Onafhankelijkheidsdag opengesteld voor het publiek. "Het was echter duidelijk dat de korte berichten extreem belangrijk waren voor de bestemming van Israël, voorafgaand aan de Zesdaagse Oorlog."

De uitzendingen van Cohen waren van belang voor de IDF bij de voorbereiding van de oorlog van 1967 met Syrië. Hij verstrekte informatie over de Syrische luchtmacht en militaire posities op de Golan. Mossad-chef Meir Amit zei over hem: "Eli’s successen stegen boven de capaciteiten van de meeste andere mannen uit."

Volgens "A", stuurde Cohen dagelijks berichten altijd op hetzelfde tijdstip van de dag - 8:30 uur.  Cohen, die in MI bekend was onder nummer 566, schreef in gecodeerd Frans en stuurde zijn berichten via een kleine radiozender.

Het Syrische leger heeft na de gevangenneming van Cohen het laatste originele bericht naar het MI-hoofdkwartier in Israël verzonden: 

Aan [premier] Levi Eshkol en de opdrachtgever van zijn spionnen: Kamel [de nep-identiteit van Eli Cohen in Syrië] en zijn vrienden verblijven nu zo'n drie jaar bij ons. Ondertekend door: Syrian Arab Intelligence. "

Met die boodschap wisten de leiders van Israël wat Eli Cohen te wachten stond.

Cohen werd gemarteld en veroordeeld door een militair tribunaal dat hem een advocaat had ontzegd. Ondanks vele oproepen, waaronder die van Paus Paulus VI en de regeringen van Frankrijk, België en Canada, weigerde de Syrische regering de doodstraf om te zetten, en werd Eli Cohen geëxecuteerd op het plein der Martelaren in Damascus, in mei 1965. Het gebeurde vóór ongeveer 10.000 toeschouwers en werd uitgezonden op TV.

Hoewel de Zesdaagse Oorlog pas twee jaar later zou plaatsvinden, was Eli Cohen een van de sleutels tot de overwinning van Israël op Syrië in 1967. Het lijdt geen twijfel dat de inlichtingendienst, die hem stuurde, van groot belang was voor Israël om snel en effectief de Syriërs te 

verslaan en de Golanhoogten in te lijven. Het enige dat ze moesten doen, was op de bomen te richten.

Als Eli Cohen er niet was geweest, zou waarschijnlijk president Trump de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogte niet hebben kunnen erkennen, omdat die soevereiniteit misschien niet bestaan zou hebben.

Moge God de ziel van Eliyahu Cohen beschermen en moge zijn herinnering altijd een zegen zijn.  Hij was een echte held.

Eli Cohen's gedenkteken in Jeruzalem's "Garden of the Missing Soldiers"


____________________________


ENGLISH:

By Jeff Dunetz  - 18 Adar II 5779 – March 25, 2019
Credits: JewishPress

President Trump made a stunning announcement today, recognizing Israel’s sovereignty over the Golan Heights. The Golan is crucial for Israeli’s defense which is why Israel annexed the Golan Heights in 1981. But five U.S. Presidents didn’t have the courage to recognize that for her own security Israel could never give up the Golan Heights until President Trump. This is the third courageous pro-Israel move executed by Trump.  He also recognized that Jerusalem was Israel’s capital relocating the U.S. embassy, and pulled out of the lousy Iran nuclear deal.

As we celebrate President Trump’s announcement we should also remember Eli Cohen, the Israeli spy whose courage helped Israel take the Golan Heights after being attacked by Syria during the Six-Day-War.

Before the Six-Day-War, Syrian artillery steadily rained down on the Israeli farms and villages in the Galilee below, and its military was poised to use the high ground to attack Israel. By taking over the most strategically important areas of the Golan in June 1967, the Galilee was protected, and the IDF acquired an optimal line of defense to hold back a Syrian ground attack.

With Iranian forces having free reign in Syria, Israeli sovereignty over the Golan is more critical for its basic security than ever before. Iran wants to create a land bridge across Israel and into the Mediterranean Sea.  A fact that thankfully President Trump understands. Amazingly he made the announcement and foiled Iran’s plans on the Jewish holiday of Purim. During Purim Jews across the world celebrate foiling the ancient Persians’ plot to destroy the Jewish people. Persia still exists today, it changed its name to Iran in 1935. In other words, President Trump helped to create another Purim miracle. Chazak Baruch Mr. President!

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

President Trump wouldn’t have been able to make his announcement; indeed Israel would not have sovereignty over the Golan Heights if it weren’t for Eli Cohen, the man known as the greatest spy in Israeli history. Some might even suggest that he was the greatest spy of the 20th century.

On May 18, 1965, almost 54 years ago, Eli Cohen, the Israeli intelligence agent who succeeded in penetrating the highest levels of Syria’s political and military elite before being arrested and convicted of espionage, was executed by hanging in Damascus’ Martyrs’ Square. Israeli spy Eli Cohen was publicly killed by the Syrians. This execution was aired on Syrian national television. After his execution, a sign with Anti-Zionist messages was placed on his hanging body. His body was left to hang for six hours, and never returned to his family

Even though it was two years before the Six-Day War, more than any single person, Eli Cohen was the hero of Syrian battles of the June 1967 conflict.

Eliyahu “Eli” Cohen was recruited into Israeli military intelligence in 1960. He was given a false identity as a Syrian Arab who was returning to Syria after living in Argentina. To establish his cover, Cohen moved to Argentina in 1961.

Early the following year, Cohen moved to Damascus. He had the foresight to embed himself with the Ba’ath party which he believed would soon rule Syria. They took over the country via a military coup in 1963, and by that time Cohen  (who was known in Syria as Kamel Amin Tsa’abe) was entrenched within the social elites of Syria. He became a “trusted friend” of the highest-ranking members of the party, while at the same time he used the hidden transmitter in his home to send Israel Syria’s secrets.

Because of his high position in Syria’s social strata, in 1963  He was invited to discussions regarding Syria’s intentions to divert water from the headwaters of the Jordan River. That would have cut off one of Israel’s major freshwater supplies. Cohen transmitted the diversion plan back to Israel the IAF was able to effectively destroy the Syrian attempt.  Note: for those of you who have never been to Israel…it’s called the Jordan River…but it’s more like a creek.

Eli Cohen In Syria

Cohen’s most significant achievement was to set up the Golan Heights to be conquered by Israel in the Six-Day-War.  The Golan Heights is a plateau which overlooked the Syria/Israel border and allowed the Syrian military the high ground to send armaments into the northern Israeli villages.

Usually, non-military personnel were not allowed to visit Syria’s Golan Heights fortifications. It was considered a restricted area where only senior members of the Syrian military were allowed to visit. However Eli Cohen was able to not only get a tour of the Golan Heights,  but he got a comprehensive military briefing of the strategic area and all its positions.

His best move during the visit was when Cohen was able to put the equivalent of a target on Syria’s Golan Heights bunkers. Eli suggested to the Syrian military that eucalyptus trees should be planted around the military bunkers and the mortars targeting Israel. He told his Syrian “buddies” the trees would provide natural cover for the outposts (eucalyptus trees quickly), preventing soldiers and personnel from suffering the effects of heat stroke. The Syrians thought it was a great idea, and planted the trees

Of course, Cohen passed on the information to Israeli intelligence. And during the Six-Day-War the IAF destroyed the majority of those Golan Heights locations by targeting the Eucalyptus trees. Those now mature trees are still evident today when visiting the sites

In January 1965 Syria hired Soviet experts who caught Cohen in the act of sending a radio message after they detected large amounts of radio interference. Incredibly, when was caught, Eli Cohen was the third in line to the Presidency of Syria

After a showcase trial, he was found guilty of espionage and publicly hanged by Syria on May 18, 1965. To this day Syria refuses to return Eli Cohen’s remains to his family for burial in Israel.

Eli Cohen’s Widow, Nadia

A few years ago, in recognition of Cohen’s contribution to Israel’s survival, the Jerusalem Post interviewed the radio operator who received and decoded Cohen’s messages while he was in Syria:

Eli Cohen’s radio operator: Spy determined Israel’s destiny:

Forty-three years have passed since he was executed, but Eli Cohen – “Our Man in Damascus” – is still considered by the defense establishment as the greatest spy in Israeli history. On Monday, The Jerusalem Post interviewed the man who for three years received and decoded the transmissions Cohen sent back to Israel from deep inside Syria.

Cohen operated behind enemy lines – establishing close ties with the top Syrian political and military leadership – from 1962 until he was hanged almost exactly 43 years ago on May 18, 1965.

“A,” today a 62-year-old veteran of the Israeli intelligence community, was a 20-year-old radio operator with Military Intelligence (MI) when in 1962 he began receiving the daily radio transmissions from Damascus.

“I didn’t know who was sending the messages,” A told the Post on Monday during a tour of an exhibition on MI’s history that will open to the pubic on Independence Day. “It was, however, clear that the short messages were of extreme importance, which later helped determine Israel’s destiny ahead of the Six Day War.”

Cohen’s transmissions were instrumental in helping the IDF prepare for the 1967 war with Syria. He provided information about the Syrian Air Force and military positions on the Golan. Mossad chief Meir Amit has been quoted as saying: “Eli succeeded far beyond the capabilities of most other men.”

According to “A,” Cohen used to send daily messages always at the same time of the day – 8:30 a.m. Cohen, who was known in MI by the number 566, wrote in encrypted French and sent his messages via a tiny radio transmitter.

The last original message that was transmitted to MI headquarters in Israel was sent by the Syrian military following Cohen’s capture:

To [prime minister] Levi Eshkol and the handler of his spies: Kamel [Eli Cohen’s fake identity in Syria] and his friends have been staying by us for some three years. Signed by: Syrian Arab Intelligence.”

With that message, Israel’s leaders knew what Eli Cohen was about to face.

Cohen was tortured and convicted by a military tribunal which had denied him a lawyer. Despite many appeals, including from Pope Paul VI and the governments of France, Belgium, and Canada,  the Syrian government refused to commute the death sentence, Eli Cohen was executed in Martyrs’ Square, Damascus, in May 1965 before some 10,000 spectators and a TV audience.

Although the Six-Day-War wouldn’t happen for another two years, Eli Cohen was one of the keys to Israel’s victory over Syria in 1967. There is no question that the intelligence that he sent was instrumental in allowing Israel to quickly and effectively defeat the Syrians and gain the Golan Heights.  All they had to do was target the trees.

If it weren’t for Eli Cohen, most probably President Trump would not have been able to recognize Israel’s sovereignty over the Golan Heights, because that sovereignty might not exist.

May God protect the soul of Eliyahu Cohen and may his memory always be for a blessing, he was a true hero.

Eli Cohen’s memorial in Jerusalem’s “Garden of the Missing Soldiers”