25 april 2019

2019-04-25: Ikea werkt samen met Israëlische groepen om producten toegankelijk te maken voor gehandicapten - Ikea teams with Israeli groups to make products accessible to disabled

Gehandicapte klanten bij een IKEA-winkel in Israël. 
Disabled customers at an IKEA store in Israel. (YouTube screenshot)

Nederlands- English

NEDERLANDS:

Zweedse meubelgigant sponsort hackathon zodat gehandicapten hun producten beter kunnen gebruiken. Zij komen met 13 nieuwe producten die kunnen worden gekocht of in 3D geprint

Door: The Times of Israel
Vertaling: Paula van den Bos - ICNN


De Zweedse meubelgigant Ikea werkt samen met twee Israëlische toegankelijkheidsorganisaties om nieuwe accessoires te produceren waarmee een deel van het meubilair van het bedrijf bruikbaar is voor mensen met een handicap.

Met het woord 'disable' creëerde 's werelds grootste meubelketen een nieuwe productlijn genaamd ThisAbles in samenwerking met de Israelische toegankelijkheidsorganisaties Milbat en Access Israel, die zich beide specialiseren in het produceren van oplossingen voor mensen met een handicap.

Met de eerste ‘joint venture’ van zijn soort ter wereld, startte het werk in 2017 om de toegankelijkheid van bestaande IKEA producten te testen en speciale toevoegingen te ontwikkelen waarmee gehandicapte klanten sommige van deze gemakkelijker kunnen gebruiken, zei Access op zijn Facebook pagina.

Het project werd gelanceerd in een van Israël's Ikea-winkels "met een hackathon van productingenieurs en gehandicapten die een beter begrip van hun behoeften mogelijk te maken," zei Ikea. "Aan het einde van het ontwikkelingsproces werden 13 nieuwe producten geboren, die elk een ander probleem met toegankelijkheid oplosten."

Producten waren onder meer verhogers voor de poten van een bank om ervoor te zorgen dat mensen met hersenverlamming gemakkelijker op konden staan, grotere handvatten voor kastdeuren en ritsen, en producten om blinden en slechtzienden te helpen dingen in de schappen te vinden.

"Hoewel ik hersenverlamming heb, doe ik er alles aan om mezelf te gedragen zoals iedereen, maar in mijn eigen huis en overal ben ik omringd door meubels die 'kreupel' roepen," zei Eldar Yusupov, een medewerker bij een reclamebureau. Hij wilde Ikea-producten kunnen gebruiken in plaats van speciale meubels te moeten kopen.

"Ik zou graag op een gewone bank willen zitten zonder bang te zijn dat ik niet in staat zal zijn om op te staan, om een gewone kast te openen, of zelfs om een gewone lamp aan te doen," zei Yusupov in de ThisAbles promotievideo.

Ikea merkte op dat minstens één op de tien mensen in Israël een handicap heeft en dat het project deel uitmaakt van het collectieve doel van het bedrijf.

De nieuwe producten worden verkocht in Ikea-winkels, maar de plannen kunnen gratis worden gedownload en geproduceerd op een 3D-printer.

"Nu moeten ze nog producten verzinnen die zichzelf opruimen", grapte Yusupov aan het einde van de video.

____________________________________
ENGLISH:

Swedish home furnishings giant sponsors hackathon so disabled can better use its goods, coming up with 13 new products that can be bought or 3D printed

By: The Times of Israel


The Swedish home furnishings giant Ikea has teamed up with two Israeli accessibility organizations to produce new accessories to make some of the company’s furniture usable by those with disabilities.

Playing on the word “disable,” the world’s largest retail furniture chain created a new product line called ThisAbles in a collaboration with the Israeli accessibility NGOs Milbat and Access Israel, both of which specialize in producing solutions for disabled people.

Calling it the first joint venture of its type in the world, the work started in 2017 to test the accessibility of existing IKEA products and develop special add-ons to enable disabled customers to more easily use some of them, Access Israel said on its Facebook page.

The project was launched at one of Israel’s Ikea stores “with a hackathon of product engineers and disabled people that enabled better understanding of their needs,” Ikea said. “At the end of the developing process 13 new products were born, each solving a different accessibility issue.”

Products included sofa elevating legs to allow those with cerebral palsy to stand up more easily, larger handles for closet doors and zippers, and products to help visually impaired and wheelchair-bound people find things on shelves.

“Although I have cerebral palsy I do everything I can to conduct myself like everyone else, but in my own home of all places I’m surrounded with furniture crying out ‘cripple’,” said Eldar Yusupov, an employee at an ad agency who wanted to be able to use Ikea products instead of having to buy specialty furniture.

“I’d like to sit on a regular sofa without being afraid I won’t be able to get up, to open a regular closet, or even to turn on a regular lamp,” Yusupov said in the ThisAbles promotional video.

Ikea noted that at least one in every 10 people in Israel has a disability and the project is part of the company’s corporate goal.

The new products are sold in Ikea stores, but the plans can be downloaded for free and produced on a 3D printer.

“Now they should come up with products that assemble themselves,” Yusupov joked at the end of the video.