20 mei 2019

2019-05-20:Een replica van de Gouden Menora, gestolen door Titus in het jaar 70, weer terug in Jeruzalem - A replica of the Golden Menora, stolen by Titus in the year 70, back in Jerusalem

Een replica van de gouden menorah voor de boog van Titus in Rome. (Courtesy) 
A replica of the golden menorah in front of Titus’ Arch in Rome. (Courtesy)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door Adam Eliyahu Berkowitz 2 mei 2019.

Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

"Wat zie je?”vroeg hij, en ik antwoordde: “Ik zie een lampenstandaard die helemaal van goud is, met een schaal erop, en op die schaal zijn zeven lampen bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes.”  Zacharia 4: 2 (NBV)

Een kleine groep Christenen heeft een ambitieuze doel:  de gouden menora van de Tempel, gestolen door Titus in het jaar 70, weer terug te brengen. Een opmerkelijke geloofsdaad. Bovendien proberen ze een deel van de goddelijke liefde terug te geven die Duitsland heeft gesteund, ondanks de verschrikkelijke misdaden gepleegd op de Joden in de Holocaust.

Deze ambitie krijgt gestalte in een gouden menora van 265 pond,  die op tijd voor de 71ste Onafhankelijkheidsdag in Israël zal aankomen, vergezeld van het verhaal van de mannen achter het project.

Alexander Dietz is een Duitse Christen die al meer dan drie jaar vrijwilligerswerk doet in Israël. Dietz is opgegroeid in een seculier gezin, zonder religieuze voorkeuren. Toen hij  een jonge man was, zat hij diep in de problemen en leefde een lichamelijk en geestelijk ongezond leven. De situatie werd verschrikkelijk en hij had wat hij noemde een 'spirituele crisis'. Zijn zoektocht leidde hem eerst naar het zenboeddhisme en hij verhuisde naar Dresden. Hij kwam onder de hoede van een fysiotherapeut, een 55-jarige vrouw die hij omschreef als 'moeder'.

"Ze maakte soep voor me en luisterde naar mijn verhalen", vertelde Dietz aan Breaking Israel News . 'Op een keer zei ze: “God kan je genezen. '' Ik geloofde haar niet, maar ze was zo aardig dat toen ze me voor een kerkdienst uitnodigde, ben ik met haar mee gegaan. Het was heel vreemd maar ik ging weer en zelfs nog een keer. Ik bleef vrienden met haar. Ik hielp haar met dingen in het huis en ze bleef echt lekkere soep maken. Op een nacht had ik een zware crisis. Zij en een vriend baden voor mij. Ik kan het niet uitleggen, maar ik voelde de hemel opengaan. Iets viel van mij af en ik besefte dat God een echte genezer was. '

Hij genas me, maar ik besefte meteen dat dit betekende dat mijn reis net begon. Op achtentwintigjarige leeftijd had ik alles achter me gelaten. Alles wat ik had was een kamer en een Bijbel, maar ik was zo gelukkig als nooit tevoren.


Dietz is een vrome Christen en heeft een sterk geloof in Jezus, maar door zijn Bijbelstudie realiseerde hij zich dat dit noodzakelijkerwijs hem met de Joden verbond.

"Ik realiseerde me opeens dat als ik het Oude Testament las, ik de Thora van het Joodse volk aan het lezen was. Ik las over de Joodse vaders en moeders, Israël en Jeruzalem. Ik besefte dat de Messias,  de Messias is voor iedereen. Het Joodse volk wacht op de Messias dus er moet iets zijn dat ik daar kan vinden. Natuurlijk wordt er veel gesproken over dat Hij al is gekomen, maar we wachten allemaal nog steeds op de Messias. Of Hij nu voor de eerste keer of de voor tweede keer komt, de verwachting van Zijn komst is wat Christenen en Joden samenbindt. We moeten de krachten bundelen om ons voor te bereiden op de Messias. We hebben allemaal een ander aandeel in Gods verlossingsplan voor de hele wereld, dat moeten we onthouden, maar Godzelf is één.”

Deze ontdekkingstocht leidde Dietz naar zijn zielsverwant en naar hun huwelijksreis naar het Heilige Land. Door zijn terugkeer naar de kerk ontdekte hij de schade die de vervangtingstheologie aan het Christendom had toegebracht.

" De vervangstheologie is de basis van antisemitisme en is slecht voor de Joden," zei Dietz. "Maar het is veel erger voor de Christenen. Het beïnvloedde ons geloof in Jezus. Demonische invloeden kwamen de kerk binnen. Ik vraag Hashem (God) altijd waarom hij dit heeft toegestaan. '

Dietz bad om een antwoord en ontving dat ook. Hij merkte op dat de veranderingen die hij de afgelopen jaren had meegemaakt, de groeiende connectie tussen het op geloof gebaseerde zionisme onder Christenen en Joden, hem lieten zien dat we op een cruciaal punt in de geschiedenis staan. Er is een grote verandering op komst voor beide religies.

"Het was nog niet de tijd om de vervangingstheologie de wereld uit te helpen," zei hij. "Nu is het tijd voor het Christendom om de vervangingstheologie terzijde te schuiven en terug te gaan naar het zich verbinden met Israël."

Dietz kwam samen met 11 vrienden in een groep genaamd 'Reforma-Tzion'. De naam is een woordspeling op basis van de Protestantse Reformatie, die in 1516 door Maarten Luther was begonnen, precies 500 jaar voorafgaand aan de vorming van hun groep.

"We hadden een nieuwe hervorming nodig, die gebaseerd was op Zion," zei Dietz. "Maarten Luther had een deel van de Heilige Geest, een echte ontmoeting met God. Maar aan het einde van zijn leven werd hij antisemitisch omdat de Joden weigerden om Jezus te accepteren. Hitler baseerde zijn antisemitisme op Maarten Luther. We moesten dat oplossen. Christenen hoeven Israël niet te hervormen. We moeten onszelf hervormen, om in het Christendom een openbaring van Israël te brengen, naar wat we in de Bijbel lezen. "

Tijdens zijn vrijwilligerswerk ontdekte Dietz dat er ongeveer 150.000 overlevenden van de Holocaust in Israël woonden. Dietz ontdekte ook dat hij persoonlijk een link had met de Holocaust.

"Mijn grootvader was heel oud," zei Dietz. "We wisten dat hij net als alle Duitsers van zijn leeftijd in de oorlog had gevochten. Maar hij heeft er nooit over gesproken. Toen hij ziek was en het duidelijk was dat hij de wereld zou gaan verlaten, haalde hij ineens een doos vol medailles tevoorschijn, inclusief enkele nazi-medailles. Het was iets belangrijks in zijn leven, maar hij weigerde erover te praten. Maar voor ons werd de Holocaust plotseling heel persoonlijk. '

Een Joods-Israëlische vriend helpt Dietz dit in een ander perspectief te plaatsen.

"De ergste vijanden van Israël hebben nu de grootste kans om de beste vrienden van Israël te zijn," zei Dietz. "In het Christendom noemen we het 'genade' maar in het Hebreeuws noem je het ‘Chesed’. ‘Chesed’ is waarom ik zelfs besta. Het is duidelijk dat de enige reden dat Duitsland nog steeds bestaat in Gods wereld, is vanwege ‘Chesed’. 

"Als je de ontvanger bent van zo'n liefde, moet je er iets voor teruggeven," zei Dietz. "En de enige manier om dat naar God te doen is door het door te geven aan je medemens."

Studies hebben aangetoond dat Holocaust-overlevenden last hebben  van sociale, economische en gezondheidsproblemen en Dietz besloot om actief te gaan helpen met deze problemen. Hij houdt zich bezig met een breed scala aan vrijwilligersactiviteiten, maar veel van zijn focus ligt op activiteiten die blijdschap brengen bij overlevenden van de Holocaust via de Yad L'Ezra-organisatie.

Dietz en zijn vrouw leggen ook contact met Duitse Christelijke groepen die naar Israël komen.

"Ik zeg tegen ze: 'Zwijg en wees een stralend voorbeeld', 'zei Dietz. "Dit gaat niet over theologie. We moeten dienen en het licht van God de boodschap laten doorgeven.”

Dietz merkte op dat het aantal overlevenden van de Holocaust elk jaar afneemt naarmate hun generatie uitsterft, maar de les wordt steeds belangrijker. Hij wees op verontrustende politieke ontwikkelingen in Europa en Amerika, waarin haat, extremisme en afwijzing van God sterker lijken te worden.

"De enige manier om niet opnieuw bedrogen te worden, de enige manier om een slechte heerser als Haman of Hitler te herkennen, is door te vertrouwen op wat de Bijbel  'Gods oogappel’ noemt.

Dietz verwees uiteraard naar Israël in de hele Bijbel, met name in het Boek van Zacharia.

Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid openbaart en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: "Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel.” Zacharia 2:12

Hij legde zijn interpretatie van dit vers uit en merkte op dat de geschiedenis een groter-dan-menselijk perspectief vereist dat vele generaties overspant.

"De enige manier voor de naties om niet bedrogen te worden door slechte overheersing, is om de huidige gebeurtenissen vanuit Gods perspectief te zien, is om verbinding te maken met God door de mensen die verbonden zijn met Hasjem en zijn waarden en zijn waarheid."

Dietz merkte op dat elke natie die Israël en de Joden slecht behandeld heeft, waaronder Duitsland, in ruil daarvoor heeft geleden.

"Zelfs vandaag de dag is Duitsland in verwarring over wie de vijand is," zei Dietz. "Duitsland keert opnieuw Israël de rug toe."

"Ook in Israël, net als in andere naties, gebeuren goede en kwade dingen," legde Dietz uit. "Maar het kiezen voor Israël is geen kwestie van oordelen. Wij verheerlijken Israël niet omwille van zichzelf. Onze Bijbel identificeert God als de God van Israël. Het is de identiteit van Hasjem zoals christenen hem in de Bijbel zien. Christenen en Joden, we hebben elkaar nodig. '

Alexander Dietz omarmt een overlevende van de holocaust hartelijk. (Courtesy)

Dietz is nu betrokken bij een zeer opmerkelijk project. Terwijl hij in Israël was, ontmoette hij Bart Repko, een Nederlandse Christen die het op zich had genomen om de profetie van bidden voor de vrede van Jeruzalem in praktijk te brengen door elke dag te bidden bij de Kotel (westelijke muur). Als student geschiedenis, was Repko op de hoogte van de vele onrechtvaardigheden gepleegd tegen de Joden in de naam van religie.

"Hij verlangde ernaar om de onrechtvaardigheden te herstellen door te bidden, maar ook door daden," zei Dietz. "Hij had een openbaring voor ons dat de diefstal van de menora (Gods licht) door Titus, opgelost moest worden."

Repko is inmiddels overleden, maar de kleine Reforma-Tzion-groep heeft zijn ambities werkelijkheid gemaakt. Het Menora-project vereiste € 120.000 aan particuliere donaties en 18 maanden om de menora op te sporen, maar het lukte: een 265-pond sterling vergulde duplicaat van de menora afgebeeld op de Boog van Titus in Rome is nu op weg naar Israël. Net als de menora van Titus, werd de replica gemaakt met verschillende gebroken takken.

"We willen dat de menora Christenen eraan zal herinneren dat we iets hebben gebroken," zei Dietz. "Dit kan een teken zijn van ons berouw. De Joden zijn teruggekeerd, maar de Christenen moeten herstellen wat ze hebben gebroken, teruggeven wat ze hebben gestolen.

"We zagen dat het stelen van de menora in het jaar 70  niet alleen maar het stelen van goud was," zei Dietz. "Nadat hij de menora had gestolen, verklaarde Rome zichzelf als de stad van God, het ware Israël. God heeft Israël nooit verlaten, maar we moeten teruggeven wat gestolen was. Alles moet terugkeren naar de bron, waar het begon. "

De menora wordt langs dezelfde route teruggebracht als waarlangs het toendertijd gestolen werd. Afgelopen woensdag stond de menora uit Duitsland voor de Boog van Titus. Het is momenteel op weg van Griekenland naar Haifa, waar het zal worden ontvangen met een vreugdevolle ceremonie . Op dinsdag zal het op tijd worden ontvangen in Jeruzalem voor de Onafhankelijkheidsdag van Israël, die woensdagavond begint.

OVER DE AUTEUR
Adam Eliyahu Berkowitz is een schrijver van artikelen voor Breaking Israel News. Hij maakte Aliyah naar Israël in 1991 en diende in de IDF als een hospik. Berkowitz bestudeerde de Joodse wet en ontving rabbijnse wijding in Israël. Hij heeft gewerkt als freelances chrijver en heeft twee fictie-boeken geschreven. The Hope Merchant en Dolphins on the Moon, zijn beschikbaar op Amazon. Hij woont op de Golan-hoogvlakte met zijn vrouw en hun vier kinderen._____________________________________________________

ENGLISH:

By Adam Eliyahu Berkowitz May 2, 2019 

He said to me, “What do you see?” And I answered, “I see a menorah all of gold, with a bowl above it. The lamps on it are seven in number, and the lamps above it have seven pipes;” Zechariah 4:2 (The Israel Bible™)

A small group of Christians’ remarkable act of faith has ambitious aspirations: to fix the theft of the golden menorah from the Temple by Titus in 70 CE. In addition, they are seeking to return some of the Divine love that has sustained Germany despite the horrific crimes perpetrated on the Jews in the Holocaust.

This ambition is embodied in a 265-pound gold menorah set to land in Israel in time for the country’s 71st Independence Day and encapsulated by the story of the men behind the project.

Alexander Dietz is a German Christian who has been volunteering in Israel for over three years. Dietz was raised in a secular home with no religious affiliations. He became deeply troubled as a young man and was living a lifestyle that was unhealthy for him physically and spiritually. The situation became dire and he had what he called a “spiritual crisis.” His search led him first to Zen Buddhism and to relocate to Dresden. He came under the care of a physiotherapist, a 55-year-old woman he described as “mommy.”

“She made soup for me and listened to my stories,” Dietz told Breaking Israel News. “One time, she said, ‘God can heal you.’’ I didn’t believe her but she was so nice that when she invited me to a church, I went with her. It was very strange but I went again and even again. I stayed friends with her. I helped her around the house and she continued to make really yummy soup. One night, I was having a real crisis and she and a friend prayed for me. I can’t explain it but I felt the heavens open. Something fell away from my heart and I realized that God was a true healer.”

He fixed me but I realized right away that it meant that my journey was just starting. I left everything at the age of 28. All I had was a room and a Bible but I was the happiest I had ever been.


Dietz is a devout Christian and has a strong belief in Jesus but, through his Bible study, he realized that this necessarily connected him to the Jews.

“It hit me that here I was, reading the Torah of the Jewish People. I was reading about the Jewish fathers and mothers, Israel, and Jerusalem. I realized the Moshiach is the Moshiach for everyone. The Jewish people are waiting for the Moshiach so there must be something for me to find there. Of course, there is a lot of talk about whether he already came but we are all still waiting for Moshiach. Whether it is the first time or the second time, this idea of Moshiach should be what brings Christians and Jews together. We need to join forces to prepare for Moshiach. We each have a different part in God’s redemption plan for the whole world but we have to remember that but God is One.”

This renewed journey led Dietz to his soulmate and their honeymoon in the Holy Land. His return to the Church led him to discover the damage replacement theology had wreaked on Christianity.

“Replacement theology is the basis of antisemitism and is bad for the Jews,” Dietz said. “But it is much worse for the Christians. It affected our faith in Jesus. Demonic influences entered the Church. I always ask Hashem why he allowed this.”

Dietz prayed for and received an answer. He noted that the changes he had witnessed in recent years, the growing connection between faith-based Zionism among Christians and Jews showed him that we are at a pivotal point in history when a great change is developing for both religions.

“It wasn’t yet time to remove replacement theology from the world,” he said. “Now is the time for Christianity to move away from replacement theology and to move back to connecting with Israel.”

Dietz joined with 11 friends in a group called ‘Reforma-Tzion’. The name is a  play on words based on the Protestant Reformation, which was begun by Martin Luther in 1516, exactly 500 years prior to the formation of their group.

“We needed a new reformation, one that was based on Zion,” Dietz said. “Martin Luther had some of the Holy Spirit, a real encounter with God. But at the end of his life, he became antisemitic because the Jews refused to accept Jesus. Hitler based his antisemitism on Martin Luther. We needed to fix that. Christians don’t need to reform Israel. We need to fix ourselves, to bring into Christianity a revelation of Israel, where the Bible started.”

While volunteering, Dietz discovered that there were approximately 150,000 Holocaust survivors living in Israel. Dietz also discovered that he had a personal connection to the Holocaust.

“My grandfather was very old,” Dietz said. “We knew that like all Germans his age he had fought in the war. But he never spoke about it. When he was sick and it was clear that he was going to be leaving the world, he suddenly pulled out a box full of medals including some Nazi medals. It was a major thing in his life but he refused to speak about it. But for us, the Holocaust suddenly became very personal.”

A Jewish-Israeli friend help Dietz put this into a different perspective.

“The worst enemies of Israel have the greatest opportunity now to be Israel’s closest friends,” Dietz said. “In Christianity, we call it ‘Grace’ but in Hebrew, you call it Chesed. Chesed is why I even exist. Clearly, the only reason Germany still exists in God’s world is because of Chesed.”

“If you are the recipient of such love, you have to return it,” Dietz said. “And the only way to do that toward God is to pass it along to your fellow man.”

Studies have shown that Holocaust survivors suffer from a prevalence of social, economic, and health problems and Dietz decided to become an active part of helping with these difficulties. He engages in a wide range of volunteer activities but much of his focus is on activities that bring joy to Holocaust survivors through the Yad L’Ezra organization.

Dietz and his wife also connect with German Christian groups who come to Israel.

“I tell them, ‘Shut up and shine’,” Dietz said. “This isn’t about theology. We need to serve and let God’s light give the message.”

Dietz noted that the number of Holocaust survivors is dropping each year as their generation fades away, but the lesson is becoming more important. He pointed to disturbing political developments in Europe and America, in which hate, extremism, and rejection of God seem to be getting stronger.

“The only way not to be deceived again, the only way to recognize an evil ruler like Haman or Hitler, is by relying on what the Bible calls the ‘pupil of God’s eye.’”

Dietz was, of course, referring Israel as is referred to throughout the Bible, most notably in the Book of Zechariah.

For thus said the lord of Hosts—He who sent me after glory—concerning the nations that have taken you as spoil: “Whoever touches you touches the pupil of his own eye. Zechariah 2:12

He explained his interpretation of the phrase, noting that history requires a greater-than-human perspective spanning many generations.

“The only way for the nations not to be deceived by bad rulership, to see current events from God’s perspective, is to connect to God through the people who are connected to Hashem, through His values and His truth.”

Dietz noted that any nation that has treated Israel and the Jews badly, including Germany, has suffered in return.

“Even today, Germany has confused who is the enemy,” Dietz said. “Germany is turning their back on Israel yet again.”

“Israel is, like other nations, full of good and bad,” Dietz explained. “But siding with Israel is not a matter of judging. We aren’t glorifying Israel for its own sake. Our Bible identifies God as the God of Israel. It is the identity of Hashem as Christians see him in the Bible. Christians and Jews, we need each other.”

Alexander Dietz warmly embraces a Holocaust survivor. (Courtesy)

Dietz is now involved in a most remarkable project. While in Israel, he encountered Bart Repko, a Dutch Christian who had taken it upon himself to enact the prophecy of praying for the peace of Jerusalem by praying at the Kotel (Western Wall) every day. As a student of history, Repko was aware of the many injustices perpetrated against the Jews in the name of religion.

“He longed to fix the injustices by praying but also through acts,” Dietz said. “He had a revelation that we needed to fix the theft of the Menorah, God’s light, by Titus.”

Repko has since passed away but the small Reforma-Tzion group has made his ambitions a reality. The Menorah Project required  €120,000 in private donations and 18 months to create but they succeeded: a 265-pound gold-plated duplicate of the menorah depicted on the Arch of Titus in Rome is now on its way to Israel. Like the menorah of Titus, the replica was made with several of the branches broken.

“We want the menorah to stand as a reminder to Christians that we broke something,” Dietz said. “This can be a sign of our repentance. The Jews have returned but the Christians need to fix what we broke, to return what we stole.”

“We saw that the stealing of the menorah in 70 CE was not just stealing of gold,” Dietz said. “After stealing the menorah, Rome declared themselves as the city of God, the true Israel. God never left Israel but we need to return what was stolen. Everything needs to return to the source, where it began.”

The menorah is being returned along the same route that it was stolen away. Last Wednesday, the menorah from Germany stood in front of the Arch of Titus. It is currently on its way from Greece to Haifa where it will be received in a joyous ceremony. On Tuesday, it will be received in Jerusalem in time for Israel’s Independence day which begins on Wednesday evening.

ABOUT THE AUTHOR
 

Adam Eliyahu Berkowitz is a features writer for Breaking Israel News. He made Aliyah to Israel in 1991 and served in the IDF as a combat medic. Berkowitz studied Jewish law and received rabbinical ordination in Israel. He has worked as a freelance writer and two works of fiction, The Hope Merchant and Dolphins on the Moon, are available on Amazon. He lives in the Golan Heights with his wife and their four children.