19 juni 2019

2019-06-19: Eilat tekent een deal met skyTran - Eilat inks deal with skyTran

skyTran's testing facility being set up at a site in Mexico (Courtesy)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door: Shoshana Solomon -  The Times of Israel
VertalingL Paula van den Bos - IsraelCNN

Eilat tekent een deal met skyTran en neemt daarmee een stap richting een futuristisch hangrailsysteem met cabine.

Een startup uit de Verenigde Staten verwacht ministeriële goedkeuring en hoopt dit jaar met het project te starten; ‘maglev’ netwerk zou kunnen voorzien in de broodnodige oplossing van verkeersopstoppingen.

Een hoge ambtenaar van het bedrijf verklaarde: ”SkyTran, een bedrijf uit de Verenigde Staten, heeft een gemeenschappelijke intentieverklaring getekend met Eilat om een verhoogd railsysteem te bouwen naar voorbeeld van Jetson. Het verbindt de meest zuidelijke stad van Israël met het pas geopende vliegveld Ilan Ramon.”

“Het systeem gaat helemaal tot Taba (grensovergang naar Egypte) en komt rond het gebied waar alle hotels staan,” zei Thomas Curran, mede-uitvinder van de skyTran, in een telefonisch interview. “De stad heeft een verkeersprobleem en dit is een uitvoerbare oplossing. We hopen dit jaar nog te kunnen starten met de palen in de grond te krijgen, maar we wachten nog op toestemming van de Ministeries van Verkeer en van Financiën van Israël.

Dit is de vierde Israëlische stad, waar de startup een overeenkomst mee heeft kunnen sluiten. De voorlaatste stad was Netanya, waar skyTran toestemming kreeg het verhoogde hangrailsysteem aan te leggen tussen treinstation Sapir en de omgeving van Kiryat Nordau via kustroute 2. In skyTran werd geïnvesteerd door de voormalige voorzitter van Google Eric Schmidt en door India’s Reliance Industries.

De startup heeft een intentieverklaring getekend met Herzliya voor een haalbaarheidsonderzoek en ook met Raanana, waar het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en het project naar een regionaal comité is gestuurd om te worden beoordeeld.

A skyTran pod (simulation courtesy of www.skytran.us)

Het bedrijf moet twee dingen naast elkaar doen: doorgaan met het ontwikkelen van het systeem en tegelijkertijd gemeentebesturen en andere organisaties aan boord zien te krijgen, legt Curran uit.

Het transportsysteem is ontwikkeld door Irvine (skyTran in Californië) in partnerschap met Israel Aerospace Industries. Deze is ook een investeerder in de firma en gebruikt technieken die door NASA Ames Research Center uit Californië ontwikkeld zijn.

Het hele plan behelst een netwerk van computergestuurde, twee- of vierpersoons op een ‘jet’ lijkende voertuigen, die gebruik maken van passieve magnetische levitatietechniek; de aluminium rails hebben een motor die een magneet op de cabine ronddraait en het op die manier voortstuwt.

“Dit is een baanbrekende en revolutionaire oplossing voor de planeet en voor Israël,” zei hij. “Het is een geweldige verkeersoplossing waar a.h.w. een glijbaan in twee richtingen dezelfde capaciteit heeft als een zesbaans autoweg.”

Thomas Curran of skyTran at the OurCrowd conference in Jerusalem, March 7, 2019 (Shoshanna Solomon/Times of Israel)

Het bedrijf hoopt het in twee jaar op de markt te hebben, nadat het er vier jaar over heeft gedaan om investeerders te trekken en fondsen te werven.

Aanvullend op Schmidt en Reliance, hebben ook Draper Associates, WeWork’s Adam en OurCrowd in het bedrijf geïnvesteerd, geeft Curran aan, zonder erbij te vermelden hoeveel de startup binnen heeft gekregen. Hij voegt eraan toe dat er nog meer geld nodig is om de ontwikkeling tot een goed einde tebrengen.

Het bedrijf heeft vorig jaar een demonstratie met dit soort vervoer uitgevoerd op het terrein van Israel Aerospace Industries nabij het vliegveld Ben-Goerion, waarbij er sprake was van een zwevende cabine, die 720 kg (1,587 pound) woog en zich voortbewoog met een snelheid van 70 km.(44 mile) per uur, zei hij. Als het geheel helemaal klaar is zullen de rails ongeveer 8 á 9 meter (26-30 feet) boven de grond hangen.

Het bedrijf test momenteel of de wissels goed werken, of de cabine van de ene naar de andere zwevende rail kan wisselen en op de goede hoogte kan stoppen, zodat passagiers op hun bestemming uit kunnen stappen.

In Mexico en Texas worden gelijke testen uitgevoerd alsmede bij NASA in Californië. Alleen op dat terrein zijn zij bezig met een deel van de ontwikkelingen.

skyTran’s testing facility being set up at a site in Mexico (Courtesy)

“Het hele systeem kan voor de prijs van 1/10 van een light-rail opgezet worden en 1/100 van een metrolijn,” zei Curran, “En de cabines hebben geen last van stoplichten en kruisingen.”

Curran zei dat hij niet wist waar de eerste commerciële toepassing van het systeem gelanceerd zal worden. “Ik hoop dat het in Israël zal zijn, maar ik weet het niet precies.”

__________________________________________
ENGLISH:


By: Shoshana Solomon -  The Times of Israel

Eilat inks deal with skyTran, taking step toward futuristic pod transport system

US startup awaits ministry approval but hopes to start project this year; ‘maglev’ network could provide much-need reduction in traffic congestion

US company skyTran has signed a memorandum of understanding with Eilat to build a Jetsons-style elevated rail system that will cross Israel’s southernmost city to the newly opened international Ilan Ramon airport, a senior official at the firm said.

“The system will go down to Taba [border crossing with Egypt] and around the hotel area,” said skyTran co-founder Thomas Curran in a phone interview. “The city has a problem with traffic and this is the most viable solution. We are hoping to already start putting poles in the ground this year, but we still need to get approvals from the transportation and finance ministries in Israel.”

This is the fourth agreement the startup has reached with an Israeli city, after last year skyTran — which has received investments from former Google chairman Eric Schmidt and India’s Reliance Industries — got the nod from the city of Netanya to operate the elevated rail transport system between the Sapir railway station and the Kiryat Nordau neighborhood, over coastal Route 2.

The startup also has memorandums of understanding with Herzliya – which is conducting a feasibility study for the project — and Raanana, where a feasibility study has been completed and the project is go to a regional committee for review.

A SkyTran pod (simulation courtesy of www.skytran.us) 

The company has to do things in parallel: continue to develop its system while bringing municipalities and other entities on board, Curran explained

The transportation system is being developed by the Irvine, California-based skyTran in partnership with Israel Aerospace Industries, which is also an investor in the firm, using technology developed at the NASA Ames Research Center in California.

The plan involves a network of computer-controlled, two- or four-person “jet-like” vehicles employing passive magnetic levitation (maglev) technology; aluminum rails have a motor that spins a magnet that sits on the transportation pod, propelling it forward.

“This is a disruptive and game-changing solution for the planet and Israel,” he said. “It is a mass transportation solution where one bi-directional glideway has the same capacity as six lanes of a freeway.”

Thomas Curran of skyTran at the OurCrowd conference in Jerusalem, March 7, 2019 (Shoshanna Solomon/Times of Israel)

The company hopes to have a commercial product up and running in the market in two years, Curran said, after it managed to raise funds over the past four years from investors.

 In addition to Schmidt and Reliance, investors in the company include Draper Associates, WeWork’s Adam Neumann and OurCrowd, Curran noted, without revealing how much the startup has raised. He added that more funding will be needed to complete development.

The company last year conducted a demonstration of its transportation pod at a location of the Israel Aerospace Industries near Ben-Gurion Airport in which it “levitated” a 720-kilogram (1,587-pound) vehicle and transported it at 70 kph (44 mph) an hour, he said. The rails of the fully completed system will be at a height of some 8 to 9 meters (26-30 feet) above ground.

The company is now testing out the switching system, seeing if the pods can change from one elevated track to another and align correctly so passengers can disembark when they reach their destination.

A similar testing facility is being set up in Mexico and Texas, Curran said, with an additional half-scale development site up and running at a NASA facility in California.

skyTran’s testing facility being set up at a site in Mexico (Courtesy)

“The whole system can be set up with one-tenth of the cost of a light rail or 1/100th of the cost of a subway,” Curran said. And the traveling pods “don’t have to deal with traffic lights or crossings.”

Curran said he didn’t know yet where the first commercial application of the system will be launched. “I am hoping it is going to be in Israel but we don’t exactly know.”