29 juli 2019

2019-07-29: Sommige Iraanse vrouwen doen de niqaab af tegen het beleid van hardliners in - Some Iranian women take off hijabs as hard-liners push back

Jongeren brengen een middag door op een trap buiten een winkelcentrum in het noorden van Teheran
Youngsters spend an afternoon while siting on steps outside a shopping mall in northern Tehran

Nederlands - English

NEDERLANDS

Sommige Iraanse vrouwen doen de niqaab af tegen het beleid van hardliners in.

'Ik moet bekennen dat het heel erg eng is', zegt de 30-jarige vrouw die zich soms zonder de verplichte hoofddoek op straat in Teheran begeeft. Ze rennen ons achterna, maar kunnen ons niet te pakken krijgen', beweert ze

Associated Press | Gepubliceerd: 07.20.19, 18:38
Vertaling: Paula van den Bos - Israelcnn

Simpel het lopen zonder een verplichte hoofddoek of niqaab is een blijk van verzet voor een jonge Iraanse vrouw die zich in de straten van Teheran beweegt. Met elke stap riskeert ze intimidatie of zelfs arrestatie door de politie van Iran, wiens taak het is om de strikte kledingvoorschriften, opgelegd na de Islamitische Revolutie van 1979, te handhaven. "Ik moet bekennen dat het echt, echt eng is", zei de 30-jarige adviseur op het gebied van brandveiligheid in een WhatsApp-audiobericht. Zij wilde dit alleen vertellen als zij anoniem kon blijven uit angst voor repercussies. Maar ze is ook hoopvol en zegt dat als er meer vrouwen meedoen dat het steeds moeilijker wordt om protesten te onderdrukken. "Ze rennen achter ons aan, maar kunnen ons niet vangen," zei ze. "Daarom denken we dat er verandering zal komen." Het niqaab-debat heeft de Iraniërs verder gepolariseerd in een tijd waarin het land gebukt gaat onder ongekende Amerikaanse sancties die zijn opgelegd sinds de Trump-regering vorig jaar zich terugtrok uit een nucleaire deal uit 2015 tussen Iran en wereldmachten. Het is onduidelijk in hoeverre de overheid naleving van het dragen van de niqaab kan afdwingen te midden van een economische malaise. Die malaise houdt een instorting van de valuta en stijgende huizenprijzen in. Er is anekdotisch bewijs (gebaseerd op beperkte voorvallen) dat meer vrouwen zich tegen de dresscode keren en proberen rode lijnen opnieuw te definiëren terwijl ze de reactie testen van de heersende Sjiitische Moslimgemeenschap en hun veiligheidsagenten.

Een vrouw test een kroon voor haar huwelijksceremonie op een markt in het centrum van Teheran

Een verslaggever van Associated Press zag in een periode van negen dagen ongeveer vierentwintig vrouwen op straat zonder een niqaab. Vooral in welgestelde gebieden van Teheran - een winkelcentrum, een park aan het meer, een hotellobby. Veel andere vrouwen, die niet regelrecht opstandig waren, kozen voor losjes gedrapeerde kleurrijke sjaals die net zoveel haar toonden als ze bedekten. Zelfs in de Grote Bazaar van Teheran, bezocht door vele traditionele vrouwen, droegen de meeste vrouwelijke klanten deze losse sjaals.

Iraniërs winkelen in de Grand Bazaar in Teheran, juni 2019 (Foto: AP) (Foto: AP)

Toch was een aanzienlijke minderheid van de vrouwen hoofd-tot-teen bedekt met zwarte gewaden en strak getrokken hoofddoeken, de zogenaamde boerka.De strijd tegen verplichte hoofddoeken haalde het eerst de krantenkoppen in december 2017, toen een vrouw bovenop een gereedschapskist in de Revolutiestraat van Teheran klom en haar niqaab op een stok zwaaide. Meer dan drie dozijn demonstranten zijn sindsdien vastgehouden, waaronder negen die momenteel in detentie zitten, zei Masih Alinejad, een Iraanse activist die nu in New York woont. Ondanks pogingen om demonstranten het zwijgen op te leggen, is het publieke debat geïntensiveerd, versterkt door sociale media. Vorige maand liet een veel bekeken online video zien dat een veiligheidsagent een niet-gesluierd tienermeisje greep en haar met geweld achterin een politieauto duwde, wat wijdverspreide kritiek opleverde.

Vrouwen brengen een middag door rond het Martelarenmeer aan de Perzische Golf in Teheran

President Hassan Rouhani en de opperste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hebben een mildere houding tegenover vrouwen die zich niet aan de officiële kledingvoorschriften houden. Echter, hardliners die tegen een dergelijke versoepeling zijn, hebben meer invloed gekregen nu de nucleaire deal hapert. Ze hebben opgeroepen tot strenge straffen, zelfs stokslagen, met het argument dat het toestaan van vrouwen om hun haar te laten zien leidt tot moreel verval en de desintegratie van gezinnen. De rechterlijke macht heeft onlangs Iraniërs opgeroepen om vrouwen zonder niqaabs aan te geven d.m.v. foto's en video's. Deze moesten naar aangewezen sociale media-accounts gestuurd worden.

Hoofdbedekkingen te koop in Teheran (Foto: AP) (Foto: AP)

 "Hoe meer vrouwen zich op een openlijke seksuele manier kleden, hoe minder we sociale vrede zullen hebben en we geconfronteerd zullen worden met een hogere criminaliteit", vertelde vorige week Minoo Aslani, hoofd van de vrouwentak van de paramilitaire Basij-groep. Een andere bijeenkomst werd bijgewoond door enkele duizenden vrouwen in boerka’s. Eén hield een bordje voor dat luidde: 'De vrijwilligeniqaab is een complot door de vijand.' Hervormsgezinde wetgever Parvaneh Salahshouri zei dat dwang niet werkt. "Wat we zien is dat de moraliteitspolitie een mislukking is geweest", zei Salahshouri, die een hoofddoek draagt uit geloofsovertuiging. “Het veranderen van niqaabregels door middel van wetgeving is onwaarschijnlijk vanwege de beperkingen van het parlement,” zei ze. In plaats daarvan moeten vrouwen deelnemen aan niet-gewelddadige burgerlijke ongehoorzaamheid, zei Salahshouri. Ze waarschuwde dat het een trage, moeilijke weg is, maar dat 'Iraanse vrouwen hun pogingen niet moeten opgeven'.

 Hervormingsgezinde  Iraanse wetgever Parvaneh Salahshouri

De niqaab-controverse gaat terug tot het midden van de jaren 30 toen de politie vrouwen dwong hun niqaabs niet meer te dragen, een onderdeel van een verwesteringsbeleid ten tijde van Shah Reza Pahlavi. Onder zijn zoon en opvolger konden vrouwen kiezen. Westerse kleding was gebruikelijk bij de elite. Een enquête van 2018 door een onderzoekscentrum van het parlement geeft aan dat de meeste vrouwen een losse niqaab dragen en slechts 13% kiest voor een boerka. De meningen zijn veranderd. In 1980 geloofde tweederde dat vrouwen niqaabs moesten dragen. Tegenwoordig keurt minder dan 45% de overheidsinterventie in de kwestie goed, aldus het onderzoek. Iran heeft golven van anti-regeringsprotesten meegemaakt, waaronder een uitbarsting na de verkiezingen van 2009 waarvan velen beweerden dat ze door hardliners werden aangewakkerd. De protesten vanwege economische redenen klonken het vaakst. Alinejad, de activist, voerde aan dat de campagne tegen geforceerde niqaabs symbolisch gewicht in de schaal legde. Ook zei ze dat verplichte hoofddoeken "het symbool waren dat de Iraanse regering de hele samenleving gijzelde."

Iraniërs nemen een selfie tegen de achtergrond van het Martelarenmeer, ten westen van Teheran

 In de afgelopen jaren heeft ze video's en foto's van activisten gepost, waaronder van vrouwen die zichzelf filmen terwijl ze zonder een hoofddoek op straat lopen. Alinejad zei dat ze meer dan 20 afbeeldingen per dag ontvangt, maar er alleen maar een paar plaatst. De activisten in Iran nemen risico's.  In maart werd mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh, die vrouwelijke demonstranten heeft vertegenwoordigd, veroordeeld tot 38,5 jaar gevangenisstraf, waarvan ze volgens haar man 12 jaar moet uitzitten.

Gesluierde Iraanse vrouwen wonen een ceremonie bij ter ondersteuning van de naleving van de islamitische dresscode voor vrouwen

In april werden activisten Yasaman Aryani, haar moeder Monireh Arabshahi en Mojgan Keshavarz gearresteerd na het plaatsen van een video waarop zij zonder hoofddoek te zien zijn in de metro van Teheran. In de video deelden ze bloemen uit aan vrouwelijke passagiers en spraken ze over een dag waarop vrouwen de vrijheid zouden hebben om te kiezen. Amnesty International zei maandag dat de Iraanse autoriteiten detenties-zonder-bezoek, langdurige eenzame opsluiting, bedreigingen tegen familieleden, op video opgenomen ‘bekentenissen’, hebben gebruikt om zo gedetineerde activisten te chanteren hun verzet tegen de gedwongen sluier op te geven. De groep zei dat het zo'n patroon sinds april in zes gevallen had ontdekt. Sommige activisten manoeuvreren voorzichtig. De 30-jarige adviseur op het gebied van brandveiligheid zei dat ze politieagenten probeert te vermijden wanneer ze zonder niqaab de straat op loopt. Ze zei dat ze met tegenzin voldoet aan het kledingvoorschrift wanneer ze lezingen geeft of zingt in een gemengd koor - activiteiten waar ze anders voor zou worden uitgesloten.

 Een van top tot teen gesluierde vrouw loopt op de binnenplaats van het heiligdom van Saint Saleh in het noorden van Teheran 

In het dure deel van de Palladium Mall in het noorden van Teheran negeerde een aantal klanten achteloos een teken dat de niqaab verplicht is. Eén vrouw trok alleen haar sjaal, die om haar schouders was gedrapeerd, over haar hoofd toen ze een lift instapte en naast een bewaker stond. Vlakbij, zat de 20-jarige Paniz Masoumi op de stenen trappen van een plein. Ze had een deel van haar haar blauw geverfd, maar hield die funky plek verborgen onder een losse sjaal. Ze zei dat de politie onlangs haar auto twee weken in beslag had genomen. Ze werd ervan beschuldigd een ondermaatse niqaab te hebben gedragen. Ze was gespot door een verkeerscamera. Als niqaabs vrijwillig zouden zijn, zou ze de hare niet dragen, zei Masoumi. Maar voor nu: "Ik ben niet op zoek naar problemen."

_______________________________________________
ENGLISH: 

'I have to confess it is really, really scary,' says 30-year-old woman who sometimes moves in Tehran’s streets without a compulsory headscarf, 'they run after us, but can't catch us,' she claims

Associated Press|Published:  07.20.19 , 18:38

The simple act of walking has become a display of defiance for a young Iranian woman who often moves in Tehran’s streets without a compulsory headscarf, or hijab. With every step, she risks harassment or even arrest by Iran’s morality police whose job is to enforce the strict dress code imposed after the 1979 Islamic Revolution. “I have to confess it is really, really scary,” the 30-year-old fire-safety consultant said in a WhatsApp audio message, speaking on condition of anonymity for fear of repercussions. But she is also hopeful, saying she believes the authorities find it increasingly difficult to suppress protests as more women join in. “They are running after us, but cannot catch us,” she said. “This is why we believe change is going to be made.” The hijab debate has further polarized Iranians at a time when the country is buckling under unprecedented U.S. sanctions imposed since the Trump administration pulled out of a 2015 nuclear deal between Iran and world powers last year. It’s unclear to what extent the government can enforce hijab compliance amid an economic malaise, including a currency collapse and rising housing prices. There’s anecdotal evidence that more women are pushing back against the dress code, trying to redefine red lines as they test the response of the ruling Shiite Muslim clergy and their security agencies.

A woman tests a crown for her wedding ceremony at a market in downtown Tehran

An Associated Press reporter spotted about two dozen women in the streets without a hijab over the course of nine days, mainly in well-to-do areas of Tehran — a mall, a lakeside park, a hotel lobby. Many other women, while stopping short of outright defiance, opted for loosely draped colorful scarves that show as much hair as they cover. Even in Tehran’s Grand Bazaar, frequented by many traditional women, most female shoppers wore these casual hijabs.

Iranians shopping at the Grand Bazaar in Tehran, June 2019 (Photo: AP) (Photo: AP)

Still, a sizeable minority of women was covered head-to-toe in black robes and tightly pulled headscarves, the so-called chador. The struggle against compulsory headscarves first made headlines in December 2017 when a woman climbed atop a utility box in Tehran’s Revolution Street, waving her hijab on a stick. More than three dozen protesters have been detained since, including nine who are currently in detention, said Masih Alinejad, an Iranian activist who now lives in New York. Despite attempts to silence protesters, public debate has intensified, amplified by social media.Last month, a widely watched online video showed a security agent grab an unveiled teenage girl and violently push her into the back of a police car, prompting widespread criticism.

Women spend an afternoon around the Persian Gulf Martyrs' Lake in Tehran

 President Hassan Rouhani and Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, have supported a softer attitude toward women who don’t comply with the official dress code. However, hard-liners opposed to such easing have become more influential as the nuclear deal is faltering. They have called for harsh punishment, even lashes, arguing that allowing women to show their hair leads to moral decay and the disintegration of families. The judiciary recently urged Iranians to inform on women without hijabs by sending photos and videos to designated social media accounts.

Head coverings for sale in Tehran (Photo: AP) (Photo: AP)

“The more women dress in an openly sexual way, the less we’ll have social peace, while facing a higher crime rate,” Minoo Aslani, head of the women’s branch of the paramilitary Basij group, told a rally last week. Another gathering was attended by several thousand women in chadors. One held up a sign reading, “The voluntary hijab is a plot by the enemy.” Reformist lawmaker Parvaneh Salahshouri said coercion does not work. “What we see is that the morality police have been a failure,” said Salahshouri, who wears a headscarf out of religious belief. Changing hijab rules through legislation is unlikely because of the constraints on parliament, she said. Instead, women should engage in non-violent civil disobedience, Salahshouri said. She cautioned that it’s a slow, difficult road, but that “Iranian women have not given up their efforts.”

Reformist Iranian lawmaker Parvaneh Salahshouri

The hijab controversy goes back to the mid-1930s when police forced women to take off their hijabs, part of a Westernization policy by then-Shah Reza Pahlavi. Under his son and successor, women could choose. Western apparel was common among the elite. A 2018 survey by a parliament research center indicates that most women wear a casual hijab and only 13% opt for a chador. Attitudes have changed. In 1980, two-thirds believed women should wear hijabs. Today, fewer than 45% approve of government intervention in the issue, the research said. Iran has seen waves of anti-government protests, including an outcry after a 2009 election many contended was stolen by hard-liners. Those with economic grievances frequently protest. Alinejad, the activist, argued the campaign against forced hijabs carries symbolic weight, saying that mandatory headscarves were “the symbol that the Iranian government used to take the whole society hostage.”

 Iranians take selfie around of the Persian Gulf Martyrs lake, west of Tehran

In recent years, she has posted videos and photos of activists, including of women filming themselves as they walk in the streets without a headscarf. Alinejad said she receives more than 20 images a day, but posts only some. The activists in Iran take risks. In March, human rights lawyer Nasrin Sotoudeh, who has represented female protesters, was sentenced to 38.5 years in prison, of which she must serve 12, according to her husband.

Veiled Iranian women attend a ceremony in support of the observance of the Islamic dress code for women

In April, activists Yasaman Aryani, her mother Monireh Arabshahi and Mojgan Keshavarz were arrested after posting a video showing them without headscarves in the Tehran metro. In the video, they distributed flowers to female passengers and spoke of a day when women have the freedom to choose. Amnesty International said Monday that Iranian authorities have used incommunicado detentions, prolonged solitary confinement and threats against family members to coerce detained activists to retract their opposition to forced veiling in video-taped “confessions.” The group said it had detected such a pattern in six cases since April. Some activists manoeuvre carefully. The 30-year-old fire-safety consultant said she tries to avoid policemen when she walks the streets without a hijab. She said she grudgingly complies with the dress code when she delivers lectures or sings in a mixed choir — activities she would otherwise be barred from.

A head-to-toe veiled woman walks in the courtyard of the shrine of Saint Saleh in northern Tehran

At the high-end Palladium Mall in northern Tehran, several shoppers casually ignored a sign reminding customers that the hijab is mandatory. One woman only pulled up her scarf, which was draped around her shoulders, when she stepped into an elevator and found herself next to a security guard. Nearby, 20-year-old Paniz Masoumi sat on the stone steps of a plaza. She had dyed some of her hair blue, but kept that funky patch hidden under a loose scarf. She said police recently impounded her car for two weeks, fining her amid claims that a traffic camera snapped her with a below-standard hijab. If hijabs were voluntary, she’d throw off hers, Masoumi said. But for now, “I am not looking for trouble.”