19 september 2019

2019-09-19: Het Witte Huis zegt dat de zoon van Bin Laden is vermoord bij een Amerikaanse operatie - White House says bin Laden son killed in U.S. operation

Hamza bin Laden (Foto: AP)

President Trump geeft een verklaring af, waarin staat dat Hamza bin Laden, zoon van de overleden leider van de terreurgroep Al-Qaida, werd gedood bij een Amerikaanse terrorismebestrijdingsactiviteit, zonder verdere details te verstrekken; de 30-jarige werd gezien als een uiteindelijke erfgenaam van het leiderschap van al-Qaida

Door: Associated Press |Published:  09.14.19 , 18:46
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Het Witte Huis heeft zaterdag aangekondigd dat Hamza bin Laden, de zoon van de overleden Al-Qaeda-leider die een steeds prominentere figuur in de terroristische organisatie was geworden, werd gedood in een Amerikaanse terrorismebestrijdingsoperatie in de regio Afghanistan-Pakistan.

Een verklaring uit naam van president Donald Trump hield geen verdere details in, zoals: wanneer Hamza bin Laden werd vermoord en of de Verenigde Staten zijn dood hebben bevestigd. Bestuursambtenaren hebben niet meer informatie verstrekt naast die verklaring in drie zinnen van het Witte Huis.

Die verklaring zei dat de dood van Hamza bin Laden "niet alleen Al-Qaida berooft van belangrijke leiderschapskwaliteiten en de symbolische connectie met zijn vader, maar ondermijnt belangrijke operationele activiteiten van de groep." Het zei dat de zoon van Osama bin Laden 'verantwoordelijk was voor het plannen en omgaan met verschillende terroristische groeperingen'.

Verschillende Amerikaanse functionarissen vermoedden deze zomer al dat Hamza bin Laden dood was, op basis van inlichtingenrapporten en het feit dat er al lang niets meer van hem was gehoord. De ambtenaren konden deze inlichtingenkwesties alleen bespreken onder voorwaarden van anonimiteit. Minister van Defensie Mark Esper vertelde Fox News Channel in een interview, eind augustus, dat "naar hij had begrepen" Hamza bin Laden dood was.

De jongere Bin Laden werd gezien als een uiteindelijke erfgenaam van het leiderschap van al-Qaida. De groepsleider, Ayman al-Zawahri, had hem geprezen in een video uit 2015 die op jihadistische websites verscheen, en hem een "leeuw uit het nest van al-Qaida " noemde.

De Amerikaanse regering zei in februari dat het $ 1 miljoen bood voor hulp bij het opsporen van Hamza bin Laden, als onderdeel van het Rewards for Justice-programma van het State Department. Op het bericht van de afdeling stond dat hij getrouwd was met een dochter van Abdullah Ahmed Abdullah, een leider van Al-Qaeda en Egyptenaar, die beschuldigd werd van zijn rol in de bomaanslagen in 1998 van Amerikaanse ambassades in Oost-Afrika. Ze zouden twee kinderen hebben, Osama en Khairiah, genoemd naar zijn ouders.

De Amerikaanse regering zei in februari dat het $ 1 miljoen bood voor hulp bij het opsporen van Hamza bin Laden

Hij werd in januari 2017 een 'speciaal aangewezen wereldwijde terrorist' genoemd en hij had audio- en videoboodschappen uitgebracht waarin werd opgeroepen tot aanvallen op de VS en zijn bondgenoten. Als markering van een bepaald jubileum van de aanslagen op 9/11, plaatste Al-Qaida een kinderfoto van hem boven een foto van het World Trade Center.

Op een video, die in beslag werd genomen tijdens de Amerikaanse inval in 2011 waarbij Osama bin Laden werd gedood, vrijgegeven door de CIA in 2017, was Hamza bin Laden te zien op zijn bruiloft met een getrimde snor maar geen baard. Op eerdere afbeeldingen was hij alleen als kind te zien.

Hamza bin Laden als kind

Men denkt dat Hamza bin Laden is geboren in 1989, het jaar waarin de Sovjetunie zich terugtrok uit Afghanistan, waar zijn vader bekend werd onder de Mujahedeen-strijders. Zijn vader keerde terug naar Saoedi-Arabië en vluchtte later naar Soedan nadat hij het koninkrijk had bekritiseerd voor het toelaten van Amerikaanse troepen in het land tijdens de Golfoorlog van 1991. Hij vluchtte later uit Soedan en vestigde zich in Afghanistan in 1996, waar hij de oorlog verklaarde aan de VS.

Als leider van Al Qaida hield Osama bin Laden toezicht op aanvallen waaronder de bomaanslagen van 1998 op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania, evenals de bombardementen op de USS Cole voor Jemen. Hij en anderen hebben de aanslagen van 2001 tegen de VS, die hebben geleid tot de Amerikaanse invasie in Afghanistan, gepland en uitgevoerd. US Navy SEAL's vermoordden de oudere bin Laden in 2011 tijdens een aanval op een huis in Abbottabad, Pakistan.

Afgelopen maart kondigde Saudi-Arabië aan dat het het burgerschap van Hamza bin Laden had ingetrokken. Het koninkrijk ontbond het burgerschap van Osama bin Laden in 1994 toen hij in ballingschap leefde in Soedan. Toen was Hamza bin Laden nog maar een kind. Het was onduidelijk waar Hamza bin Laden was ten tijde van de Saoedische actie.

Hamza bin Laden (Foto: EPA)

Hamza bin Laden begon in 2015 in militante video's en opnames te verschijnen als een woordvoerder van Al Qaida.

"Als je denkt dat je zondige misdaad die je in Abbottabad hebt begaan, zonder straf zal blijven, heb je misgerekend", zei hij in zijn eerste audio-opname.

Na de aanslagen van 11 september probeerde een door de VS geleide invasie in Afghanistan de Taliban, een bondgenoot van Al-Qaida, ten val te brengen en de oudere Bin Laden te grijpen. Hij ontsnapte en vestigde zich in Pakistan, waar hij gescheiden van zijn familie woonde. Hamza was 12 toen hij zijn vader voor het laatst zag. Hij kreeg als afscheidscadeau een snoer met gebedskralen.

אוסמהבןלאדן (Foto: Getty Images)

 "Het was alsof we onze lever eruit trokken en daar achterlieten", schreef hij over de scheiding.

Hamza en zijn moeder volgden andere Al-Qaida-leden naar Pakistan en vervolgens naar  Iran, waar andere Al-Qaida-leiders hen verborgen. Volgens experts bleek dit uit een analyse van in beslag genomen documenten na de Amerikaanse inval, waarin Osama bin Laden gedood werd. Iran heeft later de Al Qaida-leden, die zich op zijn grondgebied bevonden, in hechtenis genomen. Gedurende deze tijd trouwde Hamza.

In maart 2010 verlieten Hamza en anderen de Iraanse gevangenis. Volgens een brief aan de oudere Bin Laden ging hij naar de Pakistaanse provincie Waziristan, waar hij vroeg om wapentraining. Zijn moeder vertrok naar Abbottabad en voegde zich bij haar man in zijn schuilplaats. Op 2 mei 2011 viel het Navy SEAL-team Abbottabad binnen en doodde Osama bin Laden en zijn zoon Khalid, evenals anderen. Saber en andere echtgenotes, die in het huis woonden, werden gevangengezet. Hamza verdween opnieuw.

In augustus 2015 verscheen een video op jihadistische websites van al-Zawahri met de introductie van "een leeuw uit het nest van Al-Qaida" - Hamza bin Laden. Sindsdien was Hamza te zien in al-Qaida-berichten, die toespraken inhielden over alles, van de oorlog in Syrië tot het bezoek van Donald Trump aan Saoedi-Arabië tijdens zijn eerste buitenlandse reis als president.

Maar sinds een bericht in maart 2018, waarin hij de heersers van Saoedi-Arabië bedreigde, is er niets meer van hem gehoord.

__________________
ENGLISH:

President Trump issues statement, saying Hamza bin Laden, son of the late al-Qaida terror group leader, was killed in a U.S. counterterrorism activity, without providing any further details; the 30-year-old had been viewed as an eventual heir to the leadership of al-Qaida

By: Associated Press |Published:  09.14.19 , 18:46

The White House announced Saturday that Hamza bin Laden, the son of the late al-Qaida leader who had become an increasingly prominent figure in the terrorist organization, was killed in a U.S. counterterrorism operation in the Afghanistan-Pakistan region.

A statement issued in President Donald Trump's name gave no further details, such as when Hamza bin Laden was killed or how the United States had confirmed his death. Administration officials would provide no more information beyond the three-sentence statement from the White House.

That statement said Hamza bin Laden's death "not only deprives al-Qaida of important leadership skills and the symbolic connection to his father, but undermines important operational activities of the group." It said Osama bin Laden's son "was responsible for planning and dealing with various terrorist groups."

Several U.S. officials had suspected this summer that Hamza bin Laden was dead, based on intelligence reports and the fact that he had not been heard from in some time.The officials spoke on condition of anonymity to discuss intelligence matters. Defense Secretary Mark Esper told Fox News Channel in a late August interview that it was "my understanding" that Hamza bin Laden was dead.

The younger bin Laden had been viewed as an eventual heir to the leadership of al-Qaida, and the group's leader, Ayman al-Zawahri, had praised him in a 2015 video that appeared on jihadi websites, calling him a "lion from the den of al-Qaida."

The U.S. government in February said it was offering $1 million for help tracking down Hamza bin Laden as part of the State Department's Rewards for Justice program. The department's notice said he was married to a daughter of Abdullah Ahmed Abdullah, an al-Qaida leader and Egyptian charged for his role in the 1998 bombings of U.S. embassies in East Africa. They were said to have two children, Osama and Khairiah, named after his parents.

 

The U.S. government in February said it was offering $1 million for help tracking down Hamza bin Laden

He was named a "specially designated global terrorist" in January 2017, and he had released audio and video messages calling for attacks against the U.S. and its allies. To mark one 9/11 anniversary, al-Qaida superimposed a childhood photo of him over a photo of the World Trade Center.

Video released by the CIA in 2017 that was seized during the 2011 U.S. raid that killed Osama bin Laden showed Hamza bin Laden with a trimmed mustache but no beard at his wedding. Previous images have only shown him as a child.

Hamza bin Laden as a child

 Hamza bin Laden is believed to have been born in 1989, the year of the Soviet withdrawal from Afghanistan, where his father became known among the mujahedeen fighters. His father returned to Saudi Arabia and later fled to Sudan after criticizing the kingdom for allowing U.S. troops to deploy in the country during the 1991 Gulf War. He later fled Sudan for Afghanistan in 1996, where he declared war against the U.S.

As al-Qaida's leader, Osama bin Laden oversaw attacks that included the 1998 bombings of the U.S. embassies in Kenya and Tanzania, as well as the bombing of the USS Cole off Yemen. He and others plotted and executed the 2001 attacks against the United States that led to the U.S. invasion of Afghanistan. U.S. Navy SEALs killed the elder bin Laden in a raid on a house in Abbottabad, Pakistan, in 2011.

This past March, Saudi Arabia announced that it had revoked the citizenship of Hamza bin Laden. The kingdom stripped Osama bin Laden's citizenship in 1994 while he was living in exile in Sudan when Hamza bin Laden was just a child. It was unclear where Hamza bin Laden was at the time of the Saudi action.

Hamza bin Laden (Photo: EPA)

Hamza bin Laden began appearing in militant videos and recordings in 2015 as an al-Qaida spokesman.

"If you think that your sinful crime that you committed in Abbottabad has passed without punishment, then you thought wrong," he said in his first audio recording.

After the September 11 attacks, a U.S.-led invasion of Afghanistan sought to topple the Taliban, an ally of al-Qaida, and seize the elder bin Laden. He escaped and split from his family as he crossed into Pakistan. Hamza was 12 when he saw his father for the last time - receiving a parting gift of prayer beads.

 אוסמהבןלאדן (Photo: Getty Images)

"It was as if we pulled out our livers and left them there," he wrote of the separation.

Hamza and his mother followed other al-Qaida members into Pakistan and then Iran, where other al-Qaida leaders hid them, according to experts and analysis of documents seized after U.S. raid that killed Osama bin Laden. Iran later put the al-Qaida members on its soil into custody. During this time, Hamza married.

In March 2010, Hamza and others left Iranian custody. He went to Pakistan's Waziristan province, where he asked for weapons training, according to a letter to the elder bin Laden. His mother left for Abbottabad, joining her husband in his hideout. On May 2, 2011, the Navy SEAL team raided Abbottabad, killing Osama bin Laden and his son Khalid, as well as others. Saber and other wives living in the house were imprisoned. Hamza again disappeared.

In August 2015, a video emerged on jihadi websites of al-Zawahri introducing "a lion from the den of al-Qaida" - Hamza bin Laden. Since then, Hamza had been featured in al-Qaida messages, delivering speeches on everything from the war in Syria to Donald Trump's visit to Saudi Arabia on his first foreign trip as president.

But he hadn't been heard from since a message in March 2018, in which he threatened the rulers of Saudi Arabia.