06 oktober 2019

2019-10-06: NEDERLANDS: Nederland financiert talloze Palestijnse NGO’s die banden hebben met terreurorganisaties


Door Joop Soesan - Joods.nl - 4 oktober 2019

Gisteren schreven we over Samer Arbid, de Palestijn die ervan verdacht wordt leider te zijn van de PFLP-terreurcel (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina). De terreurbeweging kon rekenen op tientallen miljoenen euro’s, gefinancierd door Europese lidstaten, waaronder Nederland. Naar aanleiding hiervan plaatsten we de details van de Nederlandse financiële steun, opgesteld door NGO Monitor

Via het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert Nederland verschillende Israëlische en Palestijnse NGO’s, de ambassade in Tel Aviv en het Netherlands Representative Office (NRO) in Ramallah. Indirect komt er ook geld binnen via Nederlandse hulporganisaties en Oxfam Novib

In 2013-2017 ontvingen Israëlische en Palestijnse NGO’s ook directe Nederlandse financiering via het  secretariaat voor mensenrechten en internationaal humanitair recht  (secretariaat), een gezamenlijk mechanisme voor de financiering van NGO’s, opgericht door de regeringen van Nederland, Denemarken ,  Zwitserland en Zweden .

Volgens het ‘ Mensenrechtenrapport 2018 ‘ van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederland meer dan € 2,7 miljoen aan directe en indirecte financiering verstrekt aan mensenrechten-ngo’s die actief zijn in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza. 

In juni 2016 heeft het Nederlandse parlement een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot ” het beëindigen van de financiering aan organisaties die direct of indirect een boycot of sancties tegen Israël nastreven “. 

Volgens het ‘ Werkplan 2018 ‘ van de Buitenlandse Zaken bevatten de contracten tussen het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en NGO’s nieuwe financieringsrichtlijnen die ervoor zorgen dat:

 • Ngo’s houden zich aan het besluit van het Nederlandse parlement dat “Nederland geen activiteiten financiert die BDS tegen Israël propageren” (vertaling van NGO Monitor).
 • Nederland financiert geen “organisaties die haatdragende taal, racisme, antisemitisme in welke vorm dan ook bevorderen” (vertaling van NGO Monitor).

Directe financiering

Financiering via vertegenwoordigingskantoor in Ramallah (NRO)

Sterk gepolitiseerde organisaties die worden  gefinancierd via het Representative Office in Ramallah  (NRO) zijn het  Union of Agricultural Works Committee  (UAWC), Al Mezan , Breaking the Silence , B’Tselem , Gisha , Bimkon ,  Yesh Din en de Palestijnse Working Woman Society for Development . 

In een rapport van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2018 staat dat het Nederlandse vertegenwoordigingskantoor in Ramallah € 489.151 beschikbaar stelde voor ‘ Diverse vertrouwelijke projecten ‘ in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza. 

NRO Financiering aan Palestijnse NGO’s

In 2013-2021 ontving het Union of Agricultural Works Committee  (UAWC) ongeveer $ 20 miljoen van de NRO. 

 • De UAWC wordt door Fatah geïdentificeerd als een officiële ‘ gelieerde ‘ en door  USAID  als de ‘agrarische arm’ van het   Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een door de VS ,  EU ,  Canada en  Israël aangewezen terroristische organisatie. Volgens academische geleerde Glenn E. Robinson, werd UAWC in 1986 opgericht door ” agronomen die los bij de PFLP zijn aangesloten .”
 • Maakt gebruik van zeer bevooroordeelde en demoniserende retoriek, waarbij de “Israëlische bezettingsmacht” wordt  beschuldigd van “voortzetting van zijn brutale en immorele offensieve [2014] oorlog tegen Gaza” en een voortdurend “beleid van collectieve bestraffing in veronachtzaming van het internationale recht en het humanitaire recht.”

In 2018, Al Mezan ontving € 192.280 van het NRO.

 • Al Mezan  is zeer actief in  anti-Israëlische rechtscampagnes , exploiteert rechtbanken en internationale juridische instanties om aanhoudingsbevelen tegen Israëlische regeringsfunctionarissen te zoeken, rechtszaken aan te spannen tegen bedrijven en regeringen die zaken doen met Israël en lobbyt voor zaken tegen Israëliërs bij het Internationaal Strafhof ( ICC).

In 2018 ontving de Palestijnse Working Woman Society for Development (PWWSD) € 83.600 van de NRO.

 • PWWSD maakt gebruik van zeer bevooroordeelde en vervormde retoriek, waarbij Israël wordt beschuldigd van ‘apartheidsbeleid’, ‘veroordeling’ van Jeruzalem en ‘voortdurende schendingen van de mensenrechten’.
 • In 2018 ontving de Onafhankelijke Commissie voor de Rechten van de Mens (ICHR) € 443.114 van de NRO.
  • ICHR is een ‘quasi-gouvernementele Palestijnse organisatie’, opgericht in 1993 met een verklaard  mandaat  ‘om op te volgen en ervoor te zorgen dat verschillende Palestijnse wetten, statuten en voorschriften, en het werk van verschillende afdelingen, agentschappen en instellingen van de staat Palestina en de Palestine Liberation Organisation voldoen aan de vereisten voor het waarborgen van de mensenrechten. “
 • In 2013-2018 ontving de AMAN-coalitie € 961.028 van de NRO.

NRO Financiering van Israëlische NGO’s

In 2018 ontving Breaking the Silence  € 191.840  voor “bilaterale steun.” Een van de doelstellingen van Breaking the Silence voor dit project stelt dat haar inspanningen gericht zijn op het aanmoedigen van “ Joodse gemeenschappen in de diaspora om hun stem te laten horen tegen de bezetting .” Breaking the Silence zal ook gebruik maken van de Nederlandse fondsen om “de oppositie in de internationale arena tegen de langdurige bezetting van Israël door de OPT te vergroten” door “belangrijke internationale publieke figuren … uit te dagen.” 

 • Breaking the Silence  maakt ingrijpende beschuldigingen op basis van anekdotische, anonieme en niet-verifieerbare verslagen van vaak laag gerangschikte soldaten. Deze ‘getuigenissen’ missen context, zijn politiek bevooroordeeld en wissen de gecompliceerde realiteit van asymmetrische oorlogvoering uit. Bovendien weerspiegelen ze een vertekende interpretatie van het conflict om de politieke agenda van Breaking the Silence-activisten vooruit te helpen, waardoor de internationale campagnes tegen Israël worden aangewakkerd. 

In 2018 ontving Gisha € 62.700

In 2018 ontving Bimkom € 75.240

 • Bimkom dient  regelmatig verzoekschriften in in een poging het overheidsbeleid met betrekking tot ruimtelijke ordening, planningsprocedures en bedoeïenengemeenschappen te wijzigen. 

In 2018 ontving Yesh Din  € 160.930 . 

 • Yesh Din  speelt een centrale rol in de aantijgingen dat Israëlische onderzoeks- en rechtssystemen niet in staat of niet bereid zijn om beschuldigingen van wangedrag te onderzoeken en maakt deel uit van een bredere “lawfare” -strategie om “oorlogsmisdaden” aan te spannen tegen Israëlische ambtenaren in buitenlandse rechtbanken en in de internationale strafrechtbank Rechtbank (ICC). Deze campagnes gebruiken verkeerde informatie en scheve statistieken om hun politieke claims te promoten. 

Financiering via ambassade in Tel Aviv

De ambassade in Tel Aviv publiceert geen details over NGO-financiering. Volgens informatie die door Israëlische NGO’s aan de Israëlische register van non- profitorganisaties is verstrekt , heeft de ambassade  van 2016-2018   NIS 606.591 aan Israëlische NGO’s toegewezen  . 

In 2018 ontving de openbare commissie tegen foltering in Israël  (PCATI) € 26.780 . 

 • PCATI verspreidt regelmatig niet-verifieerbare beschuldigingen van Israëlische marteling en gebruikt deze als basis voor campagnes in internationale fora en Israëlische rechtbanken.

In 2017 heeft HaMoked NIS 7280 ontvangen . 

Financiering via het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

De Union of Agricultural Work Committees  (UAWC) ontving in  samenwerking met  het Land Research Center, de Palestijnse Hydrologiegroep (PHG) en het Economic & Social Development Centre of Palestine € 8,4 miljoen  (2013-2018) en nog eens $ 11,250,000  (2017) -2021) van de Nederlandse MFA.

 • Land Research Center beweert dat de Balfour-verklaring “een giftige dolk in Palestina heeft geplaatst die tot doel heeft de vooruitgang van de Arabische natie te beperken en het oosten van het westen te verbreken”, en is onderdeel van een “voortdurende samenzwering”. LRC schetst “de samenzwering in jaren ”, waaronder ook de Amerikaanse oorlog in Irak, het“ Fatah-Hamas-conflict ”en de Arabische lente. 

In augustus 2017 publiceerde Dutch Open Aid een nieuw project (€ 60.000; 2017-2018) genaamd  Voices For Change  with the  Civic Coalition for Palestinian Rights  “ ontworpen om Palestijnse vrouwen  in drie gemarginaliseerde gemeenschappen in Oost-Jeruzalem te helpen hun financiële en sociale rechten te bereiken door relevante Israelische regeringskantoren kantoren en de gemeente Jeruzalem verantwoordelijk te houden voor het verlenen van verschillende welzijnsdiensten aan hen. ” 

Diakonia  ontving  € 251.712  (2016-2019) van de Nederlandse overheid voor “Verbetering van de juridische kennis over humanitaire hulp en ontwikkeling in gebied C.” 

 • Diakonia’s ” International Humanitarian Law ” -programma (IHL), dat zijn eigen online ” Resource Center ” heeft, exploiteert het internationale recht, demoniseert Israël en promoot anti-Israëlische lawfare-campagnes en een verhaal uitsluitend gebaseerd op Palestijnse slachtofferschap. Het IHL-programma richt zich uitsluitend op Israël, en Diakonia voert geen vergelijkbare soorten programma’s uit qua inhoud of middelen waarbij enige andere conflictregio ter wereld is betrokken. 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook financiering verstrekt aan de Israëlische NGO’s,  Comet-Me , B’Tselem en de Vereniging voor Burgerrechten in Israël . 

Comet-ME ontvangt ook een subsidie van  € 494.962  (2016-2017) van de MFA.

 • De MFA-subsidie 2016-2017 werd verstrekt voor een project dat “past bij de ambitie om  politiek relevante  projecten uit te voeren : het helpt een zeer kwetsbare gemeenschap in gebied C (prioriteit van de EU), waardoor de mensen in een gebied kunnen blijven waar nederzettingsactiviteiten en druk van de Israëlische regering anders mensen zou kunnen dwingen te vertrekken. ”(nadruk toegevoegd)

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook financiering verstrekt aan Israëlische NGO’s,  Comet-Me , B’Tselem en de Vereniging voor Burgerrechten in Israël .

 • De MFA-subsidie 2016-2017 werd verstrekt voor een project dat “past bij de ambitie om  politiek relevante  projecten uit te voeren : het helpt een zeer kwetsbare gemeenschap in gebied C (prioriteit van de EU), waardoor de mensen in een gebied kunnen blijven waar nederzettingsactiviteiten en druk van de Israëlische regering zou anders mensen kunnen dwingen te vertrekken. ”(nadruk toegevoegd)

B’Tselem  ontving NIS 7.115 (2017) van de Nederlandse MFA voor ‘Human Rights Defenders’.

Mensenrechten en humanitair recht Internationaal secretariaat

Nederland heeft samen met de regeringen van  Zwitserland ,  Denemarken  en  Zweden gezamenlijk het secretariaat voor mensenrechten en internationaal humanitair recht  (secretariaat) gefinancierd  . Dit financieringsmechanisme had een startbudget van $ 20 miljoen (2013-2017). Dit financieringsmechanisme had een budget van $ 20 miljoen voor meer dan vier jaar (2013-2017). De fondsen werden beheerd door het Institute of Law van Birzeit University (IoL-BZU) in Ramallah en het adviesbureau NIRAS. (Lees het rapport van NGO Monitor ” Secretariaat voor mensenrechten en internationaal humanitair recht: misbruik van openbare middelen om conflicten te bestendigen .”) 

 • Het secretariaat ontving meer dan € 3,7 miljoen van Nederland, van de   toegewezen € 3,9 miljoen (2013-2018). 
 • Het secretariaat financierde zeer gepolitiseerde ngo’s die  BDS- campagnes promoten en  legale oorlog voeren  tegen Israëlische functionarissen en bedrijven die zaken doen met Israël. Sommige van deze NGO’s hebben banden gemeld met het  Volksfront voor de Bevrijding van Palestina  (PFLP), een terroristische organisatie die als zodanig is aangewezen door de  VS , de  EU ,  Canada  en  Israël ; bevordering van flagrant  antisemitisme ; feiten verdraaien; een “agenda van 1948” bevorderen; gebruik maken van de valse analogie van de apartheid; en vrede ondermijnen en bijdragen aan radicalisering. 

In januari 2018 merkten toenmalig minister Zijlstra (buitenlandse zaken) en minister Kaag (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) op dat “ Ondersteuning van Palestijnse en Israëlische mensenrechtenorganisaties door Nederland en de andere partners via het secretariaat voor mensenrechten en internationaal humanitair recht afloopt op het einde van dit jaar [2017] . ” Volgens de begroting 2018 van de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking , “zal de regering Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties blijven steunen. De overheid onderzoekt hiervoor verschillende opties. ”

Indirecte financiering

Grootschalige indirecte financiering voor ngo’s van politieke belangenbehartiging verloopt via Nederlandse hulporganisaties, meestal Oxfam-Novib . Andere hulporganisaties zijn:  Interchurch Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO), Kerk in Actie (KIA), PAX en de  Katholieke Organisatie voor Hulp en Ontwikkelingshulp (Cordaid). Ngo’s in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza hebben sinds 2012 meer dan € 13 miljoen ontvangen via deze vorm van indirecte financiering van de Nederlandse overheid.

Oxfam-Novib

Oxfam-Novib  ontving  € 126,8 miljoen van de Nederlandse overheid  (2016-2018). Oxfam-Novib is ook hoofd van de IMPACT-alliantie, die € 373,7 miljoen ontving van de Nederlandse overheid in 2011-2015. Vanaf juli 2019 hebben de projecten van Oxfam-Novib in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza die zijn vermeld als ” actief ” gecombineerde begrotingen van ongeveer € 10 miljoen.

Oxfam-Novib steunt het  Palestijnse Centrum voor Mensenrechten (PCHR) ,  Adalah ,  Al Mezan ,  Bimkom ,  Breaking the Silence , Coalition of Women for Peace ,  Culture and Free Thought Association ,  Emek Shaveh ,  Gisha ,  HaMoked ,  MIFTAH ,  Palestijnse landbouwhulpcommissies (PARC) ,  Palestinian Medical Relief Society ,  Palestinian Working Women Society for Development ,  Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ), The Coalition for Accountability and Integrity – AMAN,  Union of Health Work Committees  (UHWC),  Women’s Affairs Centre  (WAC),  Womens Centre for Legal Aid a Counseling (WCLAC) ,  Women’s Studies Centre ,  Yesh Din , en andere ‘niet openbaar gemaakte ‘ ”Partners.

Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (ICCO)

De Interchurch-organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (ICCO) ontving  in 2016 € 19,6 miljoen van de Nederlandse overheid en leverde meer dan NIS 3 miljoen aan Israëlische NGO’s van 2012-2016. Na het verlies van MSFII-financiering is de financiering van ICCO aan Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza aanzienlijk gedaald. In 2016 heeft ICCO NIS 43.168 verstrekt aan Who Profits , volgens informatie die is voorgelegd aan de Israëlische registrar van non-profitorganisaties.

Vanaf 2015 vermeldt ICCO niet langer Israël, de Westelijke Jordaanoever of Gaza in de lijst met landen waarin het actief is of in de lijst met projecten . Volgens het Jaarverslag 2017, Amman, is Jordanië het enige land in het Midden-Oosten waarin ICCO actief is .

In november 2010 onthulde NGO Monitor dat ICCO Nederlandse overheidsmiddelen had overgedragen aan Electronic Intifada (EI) (bekend bedrag van € 200.000 tussen 2006-2010). De toenmalige Nederlandse minister van BZ Uri Rosenthal zei tegen de  Jerusalem Post : “Ik zal de zaak persoonlijk onderzoeken.”

 • In januari 2011 had minister Rosenthal een ‘ openhartige en open discussie ‘ met ICCO, waarbij hij opmerkte dat de activiteiten van EI ‘rechtstreeks in strijd zijn met het Nederlandse overheidsbeleid’. 
 • ICCO weigerde haar beleid te wijzigen en  verdedigde de steun voor BDS en EI als “een vreedzame en legale manier om een einde te maken aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.” 

Kerk in Actie

Kerk in Actie (KIA) runt projecten die worden gecofinancierd met de overheid, maar geeft niet aan welke. KIA-partners zijn onder meer Rabbijnen voor de mensenrechten , oecumenisch begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) en Sabeel .

Cordaid

Van 2012-2015 financierde  Cordaid  23 projecten in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza, met een totaal budget van € 4,7 miljoen. Het grootste deel van de door Cordaid toegewezen financiering werd verstrekt door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken via het MSFII-programma. De projecten werden allemaal voltooid op of vóór 31 december 2015.

Cordaid heeft onder andere Ma’an Development Centre , Israel Social TV , Culture and Free Thought Association , Mada al-Carmel , Sadaka Reut , Baladna en Kayan gefinancierd .

PAX

PAX (voorheen IKV Pax Christi) ontving in 2015-2016 € 9,9 miljoen van de Nederlandse overheid via het MSFII-financieringsprogramma. PAX werd gekozen in “2015 als strategische partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken.” In 2016 ontving PAX € 12,8 miljoen van de Nederlandse overheid.

Pax maakt geen financiering bekend aan Israëlische of Palestijnse NGO’s.

Nederlandse financiering voor Israëlische en Palestijnse NGO’s