27 januari 2020

2020-01-27: De Jordaanvallei en de Israëlische staatsveiligheid - The Jordan Valley and Israeli state security

Voorgesteld plan voor de annexatie van de Westelijke Jordaanoever uit 2019 – Wikimedia Commons
Proposed plan for the annexation of the West Bank from 2019 - Wikimedia Commons

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In de aanloop naar de Israëlische verkiezingen van maart 2020 deden zowel premier Netanyahu als Blauw Wit-leider Benny Gantz de verkiezingsbelofte de Jordaanvallei te annexeren. Dit maakt naar verluidt ook deel uit van Trump’s ‘Deal van de Eeuw’, het vredesplan dat de twee Israëlische politici deze week in Washington zullen bespreken. Hoewel hun aanpak verschilt, is het duidelijk dat beide leiders, even als een meerderheid van de Israeli’s, het belang van de Jordaanvallei voor Israel’s veiligheid onderschrijven. Volgens Palestijnse bronnen heeft Mahmoed Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit – na Oslo de erkende vertegenwoordiger van de Palestijnen – een uitnodiging van Trump afgewezen om naar Washington te komen en over het plan te spreken. 

Bron: CIDI

Onderstaand stuk, van de hand van Dore Gold, geeft inzicht in het strategische belang van de Jordaanvallei voor Israel.

Dore Gold, nu verbonden aan de Jerusalem Center for Public Affairs, was ambassadeur van Israel naar de VN en later DG van het ministerie van Buitenlandse zaken. Het stuk maakt ook zijn politiek standpunt duidelijk, en daarom brengt CIDI u een vertaling hiervan. De standpunten van de auteur blijven zijn verantwoordelijkheid.  

De standpunten van Dore Gold zijn NIET die van het CIDI, maar het artikel illustreert goed het strategische belang van de Jordaanvallei. Het CIDI pleit voor constructieve vredesonderhandelingen tussen Israël en het Palestijnse leiderschap en is nadrukkelijk géén voorstander van unilaterale annexatie van de Jordaanvallei.

DORE GOLD – Tegen het einde van de Israëlische verkiezingscampagne van september 2019 heeft premier Benjamin Netanyahu beloofd de Israëlische wet en rechtsmacht uit te breiden naar de Jordaanvallei en de noordelijke Dode Zee, direct na de verkiezingen. Dit werd opgevat als een belofte om het belangrijkste deel van de Westelijke Jordaanoever voor de bescherming van Israël als geheel te annexeren.

Het is niet bekend hoe dit gebied in brede kringen werd gezien als zo belangrijk voor de veiligheid van Israël. Ook onduidelijk is hoe en waarom de Jordaanvallei nog steeds de frontlinie van de Israëlische defensie is, ondanks zoveel ontwikkelingen in de militaire technologie en de politiek van het Midden-Oosten. Wat jarenlang hetzelfde is gebleven, is het idee dat Israël zichzelf moet kunnen verdedigen en geen externe garanties moet accepteren in ruil voor zijn eigen zelfverdedigingscapaciteiten, zelfs niet van de Verenigde Staten. Dit geldt met name voor de discussie over het behoud van de Jordaanvallei.

Israël heeft de vallei en de rest van de Westelijke Jordaanoever veroverd in de Zesdaagse Oorlog van 1967. Vrijwel onmiddellijk werd de zone van de Jordaanvallei geïntegreerd in de oostelijke verdedigingslinies van Israël. Het idee dat Israël het recht had om zijn grenzen te wijzigen werd direct na afloop van het gevecht het onderwerp van diplomatieke discussie. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban schreef in zijn memoires dat de vooroorlogse lijnen waren gevormd door middel van wapenstilstandsovereenkomsten die waren gebaseerd op militaire overwegingen; het waren geen internationale politieke grenzen. Er waren nieuwe grenzen nodig.

Dit was vastgelegd in de taal van resolutie 242 van de VN-Veiligheidsraad, waarvan de territoriale clausule niet aandrong op een volledige Israëlische terugtrekking uit de oude wapenstilstandslinies. Er werd verwezen naar een Israëlische terugtrekking “uit de gebieden”, maar niet naar “alle gebieden”, naar nieuwe lijnen die “veilige grenzen” moesten zijn. De Britse ambassadeur bij de VN, Lord Caradon, die destijds heeft geholpen bij het opstellen van UNSCR 242, heeft commentaar geleverd op de PBS: “We wisten allemaal dat de grenzen van ’67 niet als permanente grenzen werden getrokken.” Het vervangen van de vorige militaire lijnen door nieuwe internationale grenzen opende de deur voor de herziening van de vooroorlogse lijnen.

De belangrijkste pleitbezorger van de Jordaanvallei als nieuwe frontlinie van Israël was de toenmalige vice-premier Yigal Allon, die in 1948 had gediend als commandant van de Palmach, de elitaire voorstaatsstakingstroepen. Zijn plaatsvervanger was een jonge commandant genaamd Yitzchak Rabin. Allon kwam naar voren als zijn mentor, en toen Rabin als premier diende, hing er een portret van Allon aan een muur in het kantoor van Rabin.

Direct na de Zesdaagse Oorlog werd Allon de architect van een plan om een keten van voornamelijk agrarische nederzettingen in de Jordaanvallei en langs de heuvels die de vallei domineren op te richten. Vandaag de dag zijn er bijna 30 Israëlische nederzettingen in dit gebied. Allon’s kaart werd bekend als het Allon-plan.

Voor 1967 maakte de oude wapenstilstandslijn met de Jordaniërs Israël extreem kwetsbaar. Slechts 15 kilometer scheidde de stad Tulkarm op de Westelijke Jordaanoever van de Israëlische stad Netanya aan de Middellandse Zee. Er was geen grote fantasie voor nodig om te bedenken dat een binnenvallend leger uit het oosten Israël op dit punt in tweeën zou kunnen snijden. Israëlische planners moesten zo’n scenario afwenden.

Het structurele probleem van Israël bij het voorzien in zijn eigen verdediging is de grove asymmetrie tussen zijn eigen staande leger en die van zijn buren. Terwijl de Arabische staten in staat waren om internationale oorlogscoalities te vormen, vocht Israël alleen. Bovendien baseerden de Arabische staten hun legers op eenheden van soldaten in vaste dienst, terwijl de Israëlische Defensiemacht (IDF) voornamelijk van reservetroepen afhankelijk was. Om de kwantitatieve overmacht van zijn buurlanden aan te kunnen, moest Israël zijn reservetroepen mobiliseren, wat wel 48 uur kon duren.

Het terrein dat Israël veroverde op de Westelijke Jordaanoever, met name in de Jordaanvallei, voorzag Israël voor het eerst van een stevige barrière die de IDF in staat zou stellen een aanval op te vangen, en de kostbare tijd te winnen die het nodig had om zijn reserves op te roepen. Hoe werkt dat precies? Ten oosten van Israël bevindt zich het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië. Op zichzelf vormde Jordanië geen existentiële bedreiging voor Israël. Bovendien ondertekenden de Jordaniërs in 1994 een formeel vredesverdrag met Israël.

De oostelijke uitdaging van Israël is historisch gezien afkomstig van andere staten die Jordanië hebben uitgebuit als platform om Israël aan te vallen. Zo stak in 1948 en 1967 een Iraakse expeditiemacht, bestaande uit een derde van de Iraakse grondtroepen, Jordanië over om Israël aan te vallen. (In 1973 besloot diezelfde expeditiemacht om in plaats daarvan Syrië te doorkruisen om Israël aan te vallen.) Vandaag de dag zijn er nog steeds meerdere bronnen van instabiliteit in het oosten van Israël. Zo projecteert Iran zijn militaire macht over de regio via zwaarbewapende sjiitische milities die het met succes heeft ingezet om conventionele legers in Syrië en Irak te verslaan.

Wat de Jordaanvallei aan Israël gaf, was geen strategische diepte, maar eerder strategische hoogte. Bedenk dat het punt waar de Jordaan in de Dode Zee stroomt het laagste punt op aarde is; het ligt zo’n 400 meter onder zeeniveau. Maar dit gebied grenst ook aan de steile oostelijke hellingen van de bergen van de Westelijke Jordaanoever, die een maximale hoogte van 1000 meter bereiken. Samen vormen de laagste delen van de Jordaanvallei en de bergrug een virtuele strategische muur met een netto hoogte van zo’n 1400 meter.

Deze steile barrière vormde een enorme uitdaging voor gepantserde en gemechaniseerde eenheden, die in die tijd op grote schaal werden ingezet door moderne legers in het Midden-Oosten. In 1973, toen de IDF zich volledig bezighield met gevechten langs twee fronten op de Golanhoogte en op het Sinaï-schiereiland, had Israël nog maar kleine formaties over om het heuvelachtige terrein van de Westelijke Jordaanoever te verdedigen tegen een grondaanval. Het was leerzaam dat de Jordaniërs dit front niet openden, maar in plaats daarvan hun troepen naar het Golangebied stuurden, waar ze de Syriërs en de Irakezen konden aanvullen.

In de jaren daarna bleef Israël vasthouden aan een militaire doctrine die de Jordaanvallei beschouwde als een hoeksteen van zijn verdediging. Zelfs na de ondertekening van de Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in 1993, herhaalde premier Yitzhak Rabin een visie voor een definitieve vredesregeling die de Jordaanvallei onder Israël hield. In een toespraak voor de Knesset (het Israëlische parlement) op 5 oktober 1995 verklaarde Rabin: “De grenzen van de staat Israël zullen na de permanente regeling voorbij de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog liggen. We zullen niet terugkeren naar de lijn van 4 juni 1967”.

Rabin gaf in dezelfde toespraak een speciale behandeling aan de Jordaanvallei. Hij benadrukte dat “de veiligheidsgrens van de staat Israël zich in de Jordaanvallei zal bevinden, in de ruimste zin van het woord”. Rabin wilde er zeker van zijn dat de geografie die hij beschreef, begrepen werd. Hij definieerde de Jordaanvallei niet alleen aan de hand van de breedte van de Jordaan. Hij wilde geen toekomstige Israëlische grens die zich tot aan de rand van het water uitstrekte. Wat hij in gedachten had was dat Israël de hoge grond langs de oostelijke hellingen van de bergrug die afdaalt naar de Jordaan, zou blijven beheersen. Israël noemde de noord-zuid route die langs deze hoogvlakte liep de Allon Road. Het herinnerde eraan dat het Allon-plan niet alleen over de Jordaan ging.

De Israëli’s leerden nog in een ander context het Allon-plan te waarderen. In oktober 1976 schreef Allon, als Israëls minister van Buitenlandse Zaken, een artikel in Foreign Affairs getiteld “Israël”: The Case for Defensible Borders.” Het omlijnde in essentie de strategische logica van zijn plan. Terwijl sommigen beweerden dat in een tijdperk van geavanceerde militaire technologie het behoud van defensief terrein zijn belang had verloren, was Allon ervan overtuigd dat oorlogen nog steeds werden beslist door de beweging van grondtroepen. Hij schreef: “. . . wat conventionele oorlog betreft, blijft het volgende basisprincipe overeind: zonder een aanval door grondtroepen die het betrokken land fysiek onder de voet lopen, kan geen enkele oorlog beslist worden”. Zolang dat het geval was, geloofde hij dat factoren als topografie, terrein en strategische diepgang nog steeds zeer bepalend waren voor de Israëlische nationale veiligheid.

Allon legde ook uit dat elk gebied waaruit Israël zich zou terugtrekken op de Westelijke Jordaanoever gedemilitariseerd zou moeten worden. De vraag die hij stelde was hoe de demilitarisering zou worden gewaarborgd. Er was een dorre zone, die de Judea-woestijn omvatte, ten oosten van waar het grootste deel van de Palestijnse bevolking woonde. Allon schatte deze veiligheidszone op ongeveer 1800 vierkante kilometer. Hij bood dus een tweede argument aan voor het behoud van de door hem voorgestelde lijn die boven de Jordaan liep. Die lijn zou de demilitarisering dat hij voor ogen had veiligstellen.

Waarom zo’n lijn absoluut noodzakelijk was, bleek in 2005, toen premier Ariel Sharon zijn eenzijdige terugtrekkingsplan uit de Gazastrook ten uitvoer bracht, dat een volledige terugtrekking uit het gebied met zich meebracht. Critici van het plan benadrukten, net als de voormalige plaatsvervangend stafchef, generaal Uzi Dayan, dat Israël op zijn minst de grenszone tussen de Gazastrook en de Egyptische Sinaï, die in Israël als de Philadelphi-route bekend staat, moet behouden. Wat duidelijk gebeurde in de nasleep van de Israëlische terugtrekking was een enorme toename van de wapensmokkel door Hamas en andere Palestijnse terreurorganisaties uit Egypte naar de Gazastrook. Dit had een directe invloed op het tempo van het raketvuur op Israël.

Zo werden in 2005, het jaar van de terugtrekking uit de Gazastrook, in totaal 179 Palestijnse raketten afgevuurd op Israëlisch grondgebied. Men zou kunnen verwachten dat na de Israëlische terugtrekking het aantal raketaanvallen sterk zou dalen, samen met de motivatie om op Israël te vuren. Maar precies het tegenovergestelde gebeurde: in 2006 steeg het aantal Palestijnse raketaanvallen op Israël naar 946, een toename van meer dan 500 procent van het aantal afgevuurde raketten. In 2008 werden 1.730 raketten vanuit de Gazastrook op Israël geschoten. Hamas had in de loop der jaren een systeem van tunnels gebouwd waardoor de Palestijnse terreurorganisaties enorme hoeveelheden artillerieraketten en zelfs draagbare luchtafweerraketten konden smokkelen. Drie oorlogen waren het gevolg van deze escalatie van het Palestijnse raketvuur.

De Jordaanvallei was voor de Westelijke Jordaanoever wat de Philadelphi-route was voor de Gazastrook. Het was de buitenrand van het gebied en grenst aan een naburige Arabische staat. In het geval van Gaza hebben Palestijnse terreurgroepen niet alleen wapens gesmokkeld, maar ook voor zichzelf een militaire aanwezigheid in de noordelijke Sinaï opgebouwd in nauwe samenwerking met ISIS, die vervolgens de Egyptische soevereiniteit in dat gebied ondermijnde. Het Egyptische leger werd moest al gauw een opstand bestrijden op eigen grondgebied. Naar analogie daarvan kan men een soortgelijk proces in Jordanië zelf verwachten, als Israël de controle over de Jordaanvallei zou verliezen.

De belangrijkste factoren die de positie van Israël in de Jordaanvallei tegenwerkten, waren diplomatiek. Toen de Israëlische elites geloofden dat een onderhandeld vredesakkoord in het vooruitzicht lag, werd het politieke leiderschap in Israël bereid om te overwegen Rabins erfenis overboord te gooien. Dit gebeurde tijdens de onderhandelingen in Camp David in 2000, onder premier Ehud Barak, en enkele jaren later tijdens de gesprekken die premier Ehud Olmert voerde met de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas.

Er was ook Amerikaanse inbreng in dit proces. Begin 2001 definieerde president Bill Clinton de “Clinton Parameters”, waarin de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen werden samengevat. De Jordaanvallei werd niet aan Israël toegewezen. In 2014 werkte generaal John Allen, die met pensioen ging nadat hij het bevel had gevoerd over de Amerikaanse strijdkrachten in Irak en Afghanistan, aan een veiligheidsmodel voor de Jordaanvallei dat uitging van een Israëlische terugtrekking.

Maar het Israëlische publiek werd niet overtuigd door de overwegingen van hun elites of door de nieuwste Amerikaanse voorstellen. Het idee dat de nieuwste militaire technologie of internationale ordebewakers het Israëlische leger op betrouwbare wijze konden vervangen leefde niet bij de meeste Israëli’s.

Het belang van de Jordaanvallei voor de Israëlische veiligheid is duidelijk opgenomen in de Israëlische publieke opinie. In het afgelopen decennium verklaarden telkens grote meerderheden van de Israëlische kiezers,  soms wel 81 procent, dat Israël in ieder vredesakkoord zijn soevereiniteit over de Jordaanvallei moet behouden (peilingen in opdracht van het Jeruzalem Centrum voor Publieke Zaken, uitgevoerd door Dahaf en Midgam). De steun voor de Jordaanvallei leek soms even sterk als de steun voor het behoud van een verenigd Jeruzalem. Zelfs in een land waarvan de politiek extreem gepolariseerd is, is een sterke consensus ontstaan over het belang van de Jordaanvallei.

 Dit artikel verscheen eerder in The American Interest als ‘American Withdrawal and the Future of Israeli Security’  op 16 oktober 2019.

Wilt u meer weten over de discussie in Israel over de mogelijke oplossingen van het conflict? Lees deze uiteenzetting van Yaakov Amidror: Israel’s opties op de Westbank: terugtrekking, annexatie en conflictmanagement

******************************

ENGLISH:

In the run-up to the March 2020 Israeli elections, both Prime Minister Netanyahu and Blue-White leader Benny Gantz made the election promise to annex the Jordan Valley. This is also reportedly part of Trump's "Deal of the Century," the peace plan that the two Israeli politicians will discuss in Washington this week. Although their approach is different, it is clear that both leaders, like a majority of Israelis, endorse the importance of the Jordan Valley for Israel's security. According to Palestinian sources, Mahmud Abbas, the president of the Palestinian Authority - after Oslo the recognized representative of the Palestinians - has rejected an invitation from Trump to come to Washington and discuss the plan.

Source: CIDI

The following piece, by Dore Gold, provides insight into the strategic importance of the Jordan Valley for Israel.

Dore Gold, now affiliated with the Jerusalem Center for Public Affairs, was Israel's ambassador to the UN and later DG of the Ministry of Foreign Affairs. The document also makes its political position clear, which is why CIDI brings you a translation of this. The views of the author remain his responsibility.

The views of Dore Gold are NOT those of CIDI, but the article well illustrates the strategic importance of the Jordan Valley. The CIDI argues for constructive peace negotiations between Israel and the Palestinian leadership and is emphatically not in favor of unilateral annexation of the Jordan Valley.

DORE GOLD - Towards the end of the Israeli election campaign of September 2019, Prime Minister Benjamin Netanyahu promised to extend Israeli law and jurisdiction to the Jordan Valley and the Northern Dead Sea immediately after the elections. This was conceived as a promise to annex the most important part of the West Bank for the protection of Israel as a whole.

It is not known how this area was widely regarded as so important to Israel's security. It is also unclear how and why the Jordan Valley is still the front line of Israeli defense, despite so many developments in military technology and politics in the Middle East. What has remained the same for years is the idea that Israel should be able to defend itself and not accept external guarantees in exchange for its own self-defense capabilities, not even from the United States. This applies in particular to the discussion about the preservation of the Jordan Valley.

Israel conquered the valley and the rest of the West Bank inthe Six-Day War of 1967. Almost immediately, the Jordan Valley zone was integrated into Israel's eastern lines of defense. The idea that Israel had the right to change its borders immediately became the subject of diplomatic discussion after the battle. The Israeli Foreign Minister Abba Eban wrote in his memoirs that the pre-war lines were formed by ceasefire agreements based on military considerations; they were not international political boundaries. New boundaries were needed.

This was laid down in the language of UN Security Council Resolution 242, whose territorial clause did not call for a full Israeli withdrawal from the old ceasefire lines. Reference was made to an Israeli withdrawal "from the territories," but not to "all territories," to new lines that were to be "safe boundaries." The British ambassador to the UN, Lord Caradon, who helped draft UNSCR 242 at the time, commented on the PBS: "We all knew that the 1967 borders were not drawn as permanent ones." previous military lines through new international borders opened the door for the revision of the pre-war lines.

The most important advocate of the Jordan Valley as Israel's new front line was the then Deputy Prime Minister Yigal Allon, who had served in 1948 as commander of the Palmach, the elite state strike forces. His deputy was a young commander named Yitzchak Rabin. Allon emerged as his mentor, and when Rabin served as prime minister, a portrait of Allon hung on a wall in Rabin's office.

Immediately after the Six Day War, Allon became the architect of a plan to set up a chain of mainly agricultural settlements in the Jordan Valley and along the hills that dominate the valley. Today there are nearly 30 Israeli settlements in this area. Allon's map became known as the Allon plan.

Before 1967, the old ceasefire line with the Jordanians made Israel extremely vulnerable. Only 15 kilometers separated the city of Tulkarm on the West Bank from the Israeli city of Netanya on the Mediterranean Sea. It didn't take a big imagination to think that an invading army from the east could cut Israel in half at this point. Israeli planners had to avert such a scenario.

Israel's structural problem in providing its own defense is the gross asymmetry between its own standing army and that of its neighbors. While the Arab states were able to form international war coalitions, Israel fought alone. Moreover, the Arab states based their armies on units of soldiers in permanent service, while the Israeli Defense Forces (IDF) depended mainly on reserve troops. To cope with the quantitative force majeure of its neighboring countries, Israel had to mobilize its reserve troops, which could take up to 48 hours.

The terrain that Israel conquered in the West Bank, especially in the Jordan Valley, provided Israel with a strong barrier for the first time that would allow the IDF to cope with an attack and to gain the precious time it needed to to call up reserves. How does that work exactly? To the east of Israel is the Hashemite Kingdom of Jordan. Jordan in itself did not constitute an existential threat to Israel. In addition, the Jordanians signed a formal peace treaty with Israel in 1994.

Israel's eastern challenge has historically come from other states that have exploited Jordan as a platform to attack Israel. In 1948 and 1967, for example, an Iraqi expedition force consisting of a third of the Iraqi ground forces crossed Jordan to attack Israel. (In 1973, the same expedition force decided to cross Syria instead to attack Israel.) Today, there are still multiple sources of instability in eastern Israel. For example, Iran is projecting its military power over the region through heavily armed Shiite militias that it has successfully deployed to defeat conventional armies in Syria and Iraq.

What the Jordan Valley gave to Israel was not strategic depth, but rather strategic height. Remember that the point where Jordan flows into the Dead Sea is the lowest point on earth; it is around 400 meters below sea level. But this area also borders the steep eastern slopes of the mountains of the West Bank, which reach a maximum height of 1000 meters. Together, the lowest parts of the Jordan Valley and the ridge form a virtual strategic wall with a net height of around 1400 meters.

This steep barrier posed an enormous challenge for armored and mechanized units, which were used on a large scale at that time by modern armies in the Middle East. In 1973, when the IDF was fully engaged in fighting along two fronts on the Golan Heights and on the Sinai Peninsula, Israel only had small formations to defend the hilly terrain of the West Bank against a ground attack. It was instructive that the Jordanians did not open this front, but instead sent their troops to the Golan area, where they could supplement the Syrians and the Iraqis.

In the years that followed, Israel insisted on a military doctrine that viewed the Jordan Valley as a cornerstone of its defense. Even after the signing of the Oslo Accords between Israel and the Palestinian Liberation Organization (PLO) in 1993, Prime Minister Yitzhak Rabin reiterated a vision for a definitive peace settlement that kept the Jordan Valley under Israel. In a speech to the Knesset (the Israeli Parliament) on 5 October 1995, Rabin stated: “The borders of the state of Israel will, after the permanent settlement, be beyond the borders of before the Six Day War. We will not be returning to the line of June 4, 1967.

Rabin gave special treatment to the Jordan Valley in the same speech. He emphasized that "the security boundary of the state of Israel will be in the Jordan Valley, in the broadest sense of the word." Rabin wanted to be sure that the geography he described was understood. He defined the Jordan Valley not only on the basis of the width of the Jordan. He did not want a future Israeli border that stretched to the edge of the water. What he had in mind was that Israel would continue to control the high ground along the eastern slopes of the ridge descending to the Jordan. Israel called the north-south route that ran along this plateau the Allon Road. It recalled that the Allon plan was not just about the Jordan.

The Israelis learned to appreciate the Allon plan in a different context. In October 1976, as Israel's Foreign Minister, Allon wrote an article in Foreign Affairs entitled "Israel": The Case for Defensible Borders. "It essentially defined the strategic logic of his plan. While some claimed that in an era of advanced military technology, defensive ground preservation had lost its importance, Allon was convinced that wars were still ruled by the movement of ground forces. He wrote: ". . . with regard to conventional war, the following basic principle remains: without an attack by ground forces physically overriding the country concerned, no war can be decided. As long as that was the case, he believed that factors such as topography, terrain, and strategic depth still determined Israel's national security.

Allon also explained that every area from which Israel would withdraw to the West Bank should be demilitarized. The question he asked was how demilitarization would be guaranteed. There was a barren zone that included the Judea desert, to the east of where most of the Palestinian population lived. Allon estimated this safety zone to be approximately 1800 square kilometers. He therefore offered a second argument for maintaining the line he proposed that ran above the Jordan. That line would secure the demilitarization that he had in mind.

Why such a line was absolutely necessary was demonstrated in 2005, when Prime Minister Ariel Sharon implemented his unilateral withdrawal plan from the Gaza Strip, which entailed a complete withdrawal from the area. Critics of the plan, like the former deputy chief of staff, General Uzi Dayan, stressed that Israel should at least preserve the border zone between the Gaza Strip and Egyptian Sinai, which is known in Israel as the Philadelphi route. What clearly happened in the aftermath of the Israeli withdrawal was a huge increase in arms smuggling by Hamas and other Palestinian terrorist organizations from Egypt to the Gaza Strip. This had a direct impact on the pace of rocket fire on Israel.

In 2005, the year of the withdrawal from the Gaza Strip, a total of 179 Palestinian rockets were fired on Israeli territory. One could expect that after the Israeli withdrawal the number of rocket attacks would fall sharply, along with the motivation to fire at Israel. But the exact opposite happened: in 2006, the number of Palestinian rocket attacks on Israel rose to 946, an increase of more than 500 percent in the number of rockets fired. In 2008, 1,730 rockets were shot at Israel from the Gaza Strip. Hamas had built a system of tunnels over the years that allowed Palestinian terrorist organizations to smuggle huge amounts of artillery missiles and even portable anti-aircraft missiles. Three wars were the result of this escalation of the Palestinian rocket fire.

For the West Bank, the Jordan Valley was what the Philadelphi route was for the Gaza Strip. It was the outer edge of the area and borders on a neighboring Arab state. In the case of Gaza, Palestinian terror groups not only smuggled weapons but also built up a military presence in northern Sinai in close cooperation with ISIS, which subsequently undermined Egyptian sovereignty in that area. The Egyptian army soon had to fight an uprising on its own territory. By analogy, a similar process can be expected in Jordan itself if Israel were to lose control of the Jordan Valley.

The most important factors that opposed Israel's position in the Jordan Valley were diplomatic. When the Israeli elites believed that a negotiated peace agreement was imminent, political leadership in Israel was prepared to consider throwing Rabin's legacy overboard. This happened during the negotiations at Camp David in 2000, under Prime Minister Ehud Barak, and a few years later during the talks that Prime Minister Ehud Olmert had with the President of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas.

There was also American input in this process. At the beginning of 2001, President Bill Clinton defined the "Clinton Parameters", which summarized the negotiations between Israel and the Palestinians. The Jordan Valley was not assigned to Israel. In 2014, General John Allen, who retired after commanding the US forces in Iraq and Afghanistan, worked on a security model for the Jordan Valley based on an Israeli withdrawal.

But the Israeli public was not convinced by the considerations of their elites or by the latest American proposals. The idea that the latest military technology or international order guards could reliably replace the Israeli army did not apply to most Israelis.

The importance of the Jordan Valley for Israeli security is clearly included in Israeli public opinion. Over the past decade, large majority of Israeli voters, sometimes as high as 81 percent, have stated that Israel must retain its sovereignty over the Jordan Valley in every peace agreement (polls commissioned by the Jerusalem Center for Public Affairs, conducted by Dahaf and Midgam). Support for the Jordan Valley sometimes seemed as strong as support for the preservation of a united Jerusalem. Even in a country whose politics are extremely polarized, a strong consensus has emerged about the importance of the Jordan Valley.

 This article appeared previously in The American Interest as "American Withdrawal and the Future of Israeli Security"on October 16, 2019.

Do you want to know more about the discussion in Israel about the possible solutions to the conflict? Read this explanation of Yaakov Amidror:Israel's options on the West Bank: withdrawal, annexation and conflict management


Google Translate