08 juli 2020

2020-07-08: Drones, vervuilingssensoren zijn o.a. bedoeld om het werk in de haven van Ashdod beter functionerend te maken - Drones, pollution sensors aim to make work at Ashdod port smarter

Haven van Ashdod in Israël (Avi Rokeach)

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Ashdod Port Company Ltd selecteert 18 startups voor een innovatieprogramma dat de werkmethoden wil reorganiseren aan de hand van nieuwe technologie

Door SHOSHANNA SOLOMON - The Times of Israel

De haven van Ashdod, aan de zuidkust van Israël, heeft 18 startups uitgekozen voor een tweede cohort van een programma dat tot doel heeft innovatie te brengen in eeuwenoude, low-tech werkmethoden die worden gebruikt door een van de twee grootste vrachthavens van het land.

De geselecteerde startups krijgen toegang tot havenfaciliteiten en arbeiders om hun producten te testen en de haven kan hun technologieën aanpassen voor eigen gebruik. In een verklaring afgelopen maandag zei de Ashdod Port Company Ltd., die de dokken runt, dat ze uit de domeinen van cyberveiligheid, kunstmatige intelligentie en diepteonderwijs komen.

Een van de geselecteerde bedrijven is een maker van drones die regelmatig in de haven patrouilleren om de veiligheid van activiteiten te waarborgen. Een andere startup heeft een systeem ontwikkeld om nieuw geïmporteerde auto's vanuit alle hoeken te fotograferen terwijl ze  worden geladen en gelost om eventuele schade tijdens de reis en op bestemming te documenteren. Een derde startup ontwikkelt sensoren om lucht- en zeeverontreiniging tijdens het lossen van vracht te detecteren. Een vierde heeft een manier ontwikkeld om voertuigen die in de haven opereren autonoom te maken, zodat ze zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Voor de pilot wordt het systeem geïmplementeerd op vrachtwagens die vracht vervoeren in de haven, aldus de verklaring. Een andere technologie probeert elektriciteit op te wekken uit golven.

Terwijl Israël de coronaviruscrisis aanpakt, is de functie van de Ashdod-haven van cruciaal belang geweest, zei Orna Hozman-Bechor, de voorzitster van de firma, in de verklaring. De haven is "de belangrijkste ader van de Israëlische economie" en van strategische waarde, zei ze. "Het vermogen om technologie te integreren om deze te beschermen tegen wereldwijde problemen is van cruciaal belang."

De haven, die in 2019 meer dan 1,5 miljoen twintig-voet-equivalente eenheden (TEU) vrachtcapaciteit en bijna 24 miljoen ton vracht behandelde, lanceerde vorig jaar zijn innovatieprogramma en drie startups werden geselecteerd als onderdeel van het eerste cohort.

 

 ****************************** 
ENGLISH:

Israel's Ashdod Port (Avi Rokeach)

Ashdod Port Company Ltd selects 18 startups for an innovation program that seeks to shake up work methods with new tech

By SHOSHANNA SOLOMON - The Times of Israel

The port of Ashdod, on Israel’s southern coast, has chosen 18 startups for a second cohort of a program that aims to bring innovation to centuries-old, low-tech work methods used by one of the nation’s two largest cargo ports.

The selected startups will get access to port facilities and workers to test out their products and the port may adapting their technologies for its own use. They come from the fields of cybersecurity, artificial intelligence and deep learning, the Ashdod Port Company Ltd., which runs the docks, said in a statement on Monday.

Among the firms selected is a maker of drones that will regularly patrol the port to ensure its security and operations. Another startup has developed a system to photograph newly imported cars from all angles as they are loaded and unloaded to and from the vessels to document any damage incurred during the journey and at destination. A third startup is developing sensors to detect air and sea pollution caused during the unloading of cargo, and a fourth has developed a way to turn vehicles operating in the port autonomous, so they can perform tasks independently. For the pilot, the system will be implemented on trucks that carry cargo within the port, the statement said. Another technology seeks to generate electricity from waves.

As Israel deals with the coronavirus crisis, the function of the Ashdod port has been critical, said Orna Hozman-Bechor, the chairwoman of the firm, in the statement. The port is “the main artery of the Israeli economy” and a strategic asset, she said. “The ability to integrate technology to protect it against global challenges is critical.”

The port, which handled over 1.5 million twenty-foot equivalent units (TEU) of cargo capacity in 2019 and almost 24 million tons of cargo, launched its innovation program last year and three startups were selected as part of the first cohort.