09 juli 2020

2020-07-09: Heeft Israël net zoveel olie als Saoedi-Arabië? - Israel Has as Much Oil as Saudi Arabia, Knesset Told

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Er zit ongeveer 250 miljard vaten olie in olieschalie (leisteen) in de bodem van Israël, vergelijkbaar met de hoeveelheid olie die Saoedi-Arabië heeft, zei professor Eugene Kendall tegen de Knesset, en hij riep deze op om de hulpbronnen te exploiteren.

Bron: IsraelToday.nl

'Wij weten waar het ligt,' vertelde Kendall, vroeger hoofd van de Nationale Economische Raad in het Bureau van de premier, dinsdag aan de Speciale Knesset­commissie voor toezicht op het Fonds voor het beheren van de Opbrengsten van de Staat van de Belasting op Winsten van Gas en Olie, en zei dat een commissie, die niet bevoegd was inzake olie, besliste zelfs een experiment van 5 hektare niet goed te keuren. 'Tientallen miljarden dollars liggen onder de grond en niemand doet er iets mee,' voegde hij eraan toe.

Avi Dichter, lid van de knessetcommissie, bevestigde dat de onthulling van Kendall 'dramatisch was en veel gewicht heeft'.

Olieschalie is een organisch-rijk fijnkorrelig sedimentair gesteente dat kerogeen bevat, een vast mengsel van organische chemische verbindingen, waaruit vloeibare koolwaterstoffen kunnen worden geproduceerd. Olieschalie is vergelijkbaar met aardolie en kan worden geraffineerd tot veel verschillende stoffen, waaronder dieselbrandstof, benzine en vloeibaar petroleumgas (LPG).

Olieschalie in Israël is wijdverspreid en bedekt ongeveer 15% van zijn grondgebied. Het is echter een onontwik­kelde hulpbron, grotendeels als gevolg van economische en technologische beperkingen. Volgens het Geologisch Onderzoek van Israël bevinden de afzettingen, die het grootste economische potentieel kunnen hebben, zich in het noorden van Negev.

De ontwikkeling van olieschalie in Israël heeft geleid tot protesten bij milieuorganisaties. Maar Dichter zei tijdens de commissievergadering dat 'de economische problemen en de bescherming van de Staat niet minder belangrijk zijn dan de bescherming van het milieu'.


***************************
ENGLISH:

There are about 250 billion barrels of oil in oil shale in Israel, similar to the amount of oil Saudi Arabia has, Professor Eugene Kendall told the Knesset, calling on it to exploit the resources.Source: IsraelToday.co.il

“We know where they lie,” Kendall, former head of the National Economic Council in the Prime Minister’s Office, told the Knesset’s Special Committee for Overseeing the Fund for Managing State Revenues from the Tax on Profits from Gas and Oil on Tuesday, and said that a committee that was not authorized to deal with oil decided not to approve even a 20-acre experiment either.

“Tens of billions of dollars lie underground and nobody is doing anything with it,” he added.

Committee head Member of Knesset (MK) Avi Dichter said Kendall’s revelation was “dramatic and has a lot of weight.”

Oil shale is an organic-rich fine-grained sedimentary rock containing kerogen, a solid mixture of organic chemical compounds, from which liquid hydrocarbons can be produced.

Oil shale is similar to petroleum and can be refined into many different substances, including diesel fuel, gasoline, and liquid petroleum gas.

Oil shale in Israel is widespread covering approximately 15% of its territory, but is an undeveloped resource, largely because of economic and technological constraints.

According to the Geological Survey of Israel, deposits that could have the biggest economic potential are located in the northern Negev.

Oil shale development in Israel has caused protests among environmental organizations.

However, Dichter said during the committee session that “the economic and state protection problems are no less important than the environmental protection problems.”