31 juli 2020

2020-07-31: In de wereldkerk van paus Franciscus is plaats voor alle religies (Het Zoeklicht)

Maker: Giuseppe Lami Bronvermelding: AP

NEDERLANDS:

Dit artikel gaat over de paus en het instituut de rooms-katholieke kerk. Het gaat niet om ware gelovigen binnen de katholieke kerk.

Door de coronacrisis zou je bijna vergeten dat er zich nog een andere crisis afspeelt. Ook hier is de werkelijke vijand onzichtbaar en zien we alleen de gevolgen. Ik bedoel de antichrist die zijn wereldkerk bouwt. Een wereldkerk met een katholiek fundament, waarop met stenen van allerhande religieuze makelij een steeds belangrijker wordende geestelijke tempel verrijst. Het is een bouwwerk van waaruit pais en vree wordt verkondigd. De grote voortrekker van deze wereldkerk is paus Franciscus.

Bron Zoeklicht

Inmiddels trekt hij alweer zo’n 4 jaar aan allerlei touwtjes die de denkpatronen wereldwijd langzaam maar zeker bijsturen. Humane- en klimaattouwtjes voor het bespelen van de massa, politieke touwtjes voor de wereldleiders en spirituele touwtjes om de neuzen van geestelijke leiders naar Rome te laten wijzen.

En de paus weet zich te presenteren! Met zijn minzame glimlach, rustige gebaren en menselijke woorden wekt hij alom vertrouwen.

Laten we eens kijken wat Franciscus de laatste twee jaar zoal ondernam om zijn droom ‘kerkelijkheid’ te laten worden. Let hierbij vooral op de pauselijke citaten, die laten zien uit welke geestelijke bron er wordt getapt.

De paus en de Wereldraad van Kerken

We beginnen op 23 augustus 2018, toen de Wereldraad van Kerken (WvK) haar 70e verjaardag vierde. De paus onderhoudt een warme relatie met deze organisatie. Deze band is gebaseerd op hun gemeenschappelijke speerpunt: de oecumene, die Gods Woord aan flarden schiet.

In de Geneefse kapel van de WvK zei de paus tijdens de verjaardagspreek het volgende: “Onze verschillen mogen geen excuus meer zijn. We kunnen nu al samen op weg, geleid door de Heilige Geest: we kunnen samen bidden, evangeliseren en samenwerken. Dat is de belangrijkste weg waartoe we geroepen zijn. En die weg heeft een duidelijk doel, namelijk eenheid.” 1

Verdrag met China

En dan China, dat grote land waar de almachtige Communistische Partij leerstellige christenen en Oeigoerse moslims vervolgt. Omwille van zijn wereldkerk goot de paus daar een enorme scheut communistisch water bij de wijn: hij erkende officieel de zeven Chinese staatsbisschoppen, die eerder door het Vaticaan waren geëxcommuniceerd omdat ze niet rooms genoeg waren. 2 Zo kreeg ‘de plaatsbekleder van Jezus op aarde’ er een baantje bij: zetbaas van partijbons Xi Jinping en consorten.

De paus paste bij de onderhandelingen zijn geliefde tactiek toe: vredelievende politiek, die in werkelijkheid dient als breekijzer om een wereldkerk te forceren.

Bezoek van Abbas

In december 2018 ontmoette Franciscus de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas. Deze terrorist werd met alle pauselijke egards behandeld. Franciscus noemde hem eerder al eens ‘een engel van de vrede’. 3

Bij dat bezoek in december werd de vrede in het Midden-Oosten besproken. De paus is een warm voorstander van een tweestatenoplossing, met Jeruzalem als heilige stad voor zowel christenen, moslims en joden. 4

Bezoek Verenigde Arabische Emiraten

De paus grijpt alles aan om te bouwen aan zijn wereldkerk. Zo accepteerde hij maar wat graag de uitnodiging van de minister van Tolerantie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), om in februari 2020 zijn land te bezoeken ‘ter verbroedering der gelovigen’.

De VAE hebben de islam als staatsgodsdienst. Toch worden andersgelovenden er onder voorwaarden gedoogd. Zoals de ongeveer 1 miljoen katholieke arbeidsmigranten. De VAE vormen dus een ideaal bruggenhoofd voor de paus om vandaaruit zijn invloed in de islamitische wereld verder uit te breiden.

In een videoboodschap richtte Franciscus zich tot de bevolking van de VAE: “Ik ben blij een nieuwe pagina te kunnen schrijven in de geschiedenis van de relaties tussen de godsdiensten. Het is een bevestiging dat wij ondanks alle verschillen broeders zijn.” 5

Document over de Menselijke Broederschap

Dat het geloof van de paus niet gebaseerd is op Christus Die verlost van zonde en oordeel, bleek op 4 februari 2019 toen hij en de grootimam van al-Azhar in Abu Dhabi (VAE) een eerste versie van het ‘Document over de Menselijke Broederschap voor Wereldvrede en Samenleven’ ondertekenden.

Op 11 september 2019 kwam er een belangrijk vervolg. Op die dag werd namelijk de uitgewerkte versie van het document gepresenteerd door een zevenkoppig comité, bestaande uit belangrijke roomse en islamitische geestelijken. De paus noemde hen ‘Ambachtslieden van broederschap’. 6

Toekomstige leiders van de wereldkerk

En omdat de paus weet dat de kinderen van nu, de toekomstige leiders van de wereldkerk zijn, heeft hij voor 15 oktober van dit jaar een belangrijke bijeenkomst gepland om te komen tot een ‘wereldwijd opvoedkundig verdrag’. Dit is volgens de paus nodig ‘om ons te onderwijzen in universele solidariteit en een nieuw humanisme.’ 7

De paus en de coronacrisis

En dan hebben we nog de coronacrisis die het pauselijke stokpaardje aanspoort. Zo zei Franciscus te hopen dat de pandemie ‘iedereen zal doen inzien dat we de broederlijke en zusterlijke banden moeten aanhalen als leden van de menselijke familie.’ 8

Om de crisis het hoofd te bieden, pleit de paus niet alleen voor goede werken, maar bedient hij zich ook van gebed. Op zondag 26 april bezocht hij twee kerken in Rome. In de ene bad hij bij een Maria-icoon tot de maagd Maria en in de andere bij een magisch kruisbeeld, dat ooit werd gebruikt om de pest te bestrijden. 9

In een Italiaanse krant gaf de paus een speciaal corona-interview, waarin hij eigenhandig Gods familie uitbreidt met ongelovigen: “Ze zijn allemaal kinderen van God en worden door Hem bekeken. Ook zij die God nog niet hebben ontmoet, zij die niet de gave van het geloof hebben, kunnen hun weg vinden in de goede dingen waarin zij geloven: zij kunnen kracht vinden in de liefde voor hun kinderen, voor hun gezin, voor hun broers en zussen. Je kunt zeggen: ‘Ik kan niet bidden omdat ik niet geloof’. Maar tegelijkertijd kun je geloven in de liefde van de mensen om je heen, en daar hoop uit putten.”
10

Ook noem ik nog een livestream, waarin paus Franciscus de coronapatiënten bemoedigde: “Samen met mijn bisschoppen moedig ik de gelovigen aan om dit moeilijke moment met de kracht van het geloof, de zekerheid van de hoop en de vurigheid van de liefdadigheid te beleven.” 11

Het is tekenend voor deze paus hoe hij die de bijbelse kernwaarden geloof, hoop en liefde subtiel verdraait door Gods liefde te vervangen door humanistische liefdadigheid. Daarmee maakt hij het geloof tot een losgeslagen anker en de zekere Bijbelse hoop tot een onzekere menselijke hoop.

Bouwpaus van de wereldkerk

Al met al is het niet verwonderlijk dat ongelovigen deze menselijke paus heel acceptabel vinden. Acteur Jonathan Pryce, die Franciscus speelt in de populaire Hollywoodfilm The Two Popes, verwoordde het heel treffend: “Voor mij komt een goede interpretatie van het geloof in de buurt van socialisme. En dat geldt zeker voor de huidige paus Franciscus. Wat hij over milieubescherming en de economische verhoudingen in de wereld te melden heeft, is pure politiek. Als mensen ergens in willen geloven, en dat geldt al zolang wij bestaan, dan heb ik er geen moeite mee als het paus Franciscus is.” 12

Bedenk daarbij dat ook veel christenen gecharmeerd zijn van paus Franciscus en het zal duidelijk zijn dat hij, aangestuurd door de tijdgeest van de antichrist, de ideale bouwmeester van de aanstaande wereldkerk is. Een kerk gebouwd op broederschap en wereldvrede.

Een andere boodschap

Het klinkt allemaal mooi, maar is door en door misleidend. Waarom? Omdat het voorbijgaat aan de kern van het Evangelie. Namelijk dat ieder mens een zondaar is en dat alleen Jezus’ bloed verzoent met God.

Kijk, dít is de boodschap die mensen Gods vrede geeft en hen tot broeders en zusters in Christus maakt. Iedere andere lering drijft mensen in de tentakels van de antichrist.

Daarom klinkt nog steeds de boodschap: bekeer u en geloof in Jezus Christus, dan zal God u nieuw leven geven. Wie dit doet hoeft niet bang te zijn voor heden of toekomst, doordat de Here Jezus aan het kruis voorgoed zegevierde over het kwaad!

Henk van Blijderveen

1. https://www.trouw.nl/religie-f...

2. https://www.kn.nl/nieuws/vatic...

3. https://www.bbc.com/news/world...

4. https://www.reuters.com/articl...

5. https://www.topics.nl/paus-fra...

6. https://www.kn.nl/vaticaan/pau...

7. https://www.lifesitenews.com/n...

8. https://www.metronieuws.nl/in-...

9. https://www.topics.nl/paus-ste...

10. https://www.topics.nl/paus-ste...

11. https://www.topics.nl/paus-fra...

12. https://www.topics.nl/ongelovi...