10 augustus 2020

2020-08-10: Beiroet's Verwoestende Explosie: 'Een noodzaak voor de komst van de Messias'.- Beirut’s Earth-Shattering Explosion: ‘A Necessity for Messiah’s Arrival’

Explosie in Beiroet (screenshot)

Beiroet's Verwoestende Explosie: 'Een noodzaak voor de komst van de Messias'.

Bijbeltekst: Want zo zei Hasjem over het koninklijk paleis van Jehoeda: U bent als Gilad voor Mij, als de top van Libanon; Maar Ik zal u tot een woestijn maken, onbewoonde steden. Jeremia 22:6 (De Israëlische BijbelTM)

Op dinsdagmiddag zijn er om 6.07 uur lokale tijd twee enorme explosies in de haven van Beiroet geweest, waarbij honderden mensen omkwamen en nog eens duizenden mensen gewond raakten. Vanaf woensdagochtend meldde het Rode Kruis dat het dodental minstens 100 doden bedroeg, met de vrees dat het nog veel hoger zou kunnen oplopen. Minstens 4.000 mensen raakten gewond.  De explosie veroorzaakte een enorme schokgolf die in de video's zichtbaar was. Gebouwen tot 6 mijl van de bron van de explosie werden beschadigd. Straten werden gevuld met verbrijzeld glas.  

 

VERLOSSING VOORAFGEGAAN DOOR EEN GOLF VAN OORDEEL

Rabbijn Yosef Berger, de rabbijn van het graf van koning David op de berg Zion, merkte op dat er duidelijk sprake was van een hoge mate van oordeel bij de explosie.

"De Israëlische regering zou nooit zoiets doen," zei Rabbi Berger. "Het Joodse hart verwerpt het idee om een explosie in het midden van een stad te veroorzaken. Maar het feit is dat Hezbollah raketten op Israëlische steden heeft afgevuurd en meer dan 100.000 raketten klaar heeft staan om op Israël te vuren. Sinds haar oprichting heeft Hezbollah zich gewijd aan de vernietiging van Israël en de moord op de Joden. Deze explosie bevatte zeker een hoog niveau van rechtvaardigheid, een niveau dat Israël niet zou willen uitvoeren."

"En dit moest nu komen, omdat we in het tijdperk van de Messias zijn," zei Rabbi Berger. "En er moet totale gerechtigheid komen om de wereld in de juiste conditie te brengen om de Messias te ontvangen."

De rabbi haalde de profeet Jesaja aan en merkte op dat dit harde oordeel het jaar van de verlossing markeerde.

Want ik had een dag van wraak gepland, en mijn jaar van verlossing kwam. Toen keek ik, maar er was niemand om te helpen; ik staarde, maar er was niemand om te helpen- Dus mijn eigen arm maakte de triomf, en mijn eigen woede was mijn hulp. Jesaja 63:4-5  

MESTSTOFEXPLOSIE?

Volgens één versie van de gebeurtenissen werd de explosie veroorzaakt door een brand in een havenmagazijn waarin een grote hoeveelheid vluchtige meststoffen was opgeslagen. 

De meststof, 2.750 ton ammoniumnitraat, was onderweg van Georgië naar Mozambique in september 2013 toen het schip, de m/v Rhosus die onder Moldavische vlag vaart, technische problemen ondervond, waardoor het in Beiroet moest stoppen. Havenfunctionarissen besloten dat het schip onveilig was om te varen en de bemanning werd gerepatrieerd. Het schip werd door de eigenaars achtergelaten en de lading werd in verband met de veiligheid naar een opslagplaats gebracht. Het schip stond de afgelopen zes jaar leeg, in afwachting van de verkoop bij opbod, samen met de lading. 

Ammoniumnitraat wordt voornamelijk gebruikt in de landbouw als stikstofhoudende meststof. De andere belangrijke toepassing is als bestanddeel van explosieve mengsels die worden gebruikt in de mijnbouw, steengroeven en de civiele bouw. Het is het belangrijkste bestanddeel van ANFO, een populair industrieel explosief dat goed is voor 80% van de explosieven die in Noord-Amerika worden gebruikt; soortgelijke samenstellingen zijn gebruikt in geïmproviseerde explosiemiddelen. In veel landen wordt het gebruik ervan in consumententoepassingen geleidelijk aan afgeschaft vanwege de bezorgdheid over het potentieel voor misbruik. Hoewel het geen explosief is in de vorm waarin het gewoonlijk wordt verkocht, kan verwarming of een andere ontstekingsbron een heftige verbranding of explosie veroorzaken.

Ammoniumnitraat is gebruikt bij terroristische bomaanslagen en de bomaanslag op het Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City in 1995, waarbij 169 mensen omkwamen en 467 gewond raakten, werd uitgevoerd met behulp van twee US ton van het materiaal.

AFWIJKENDE MENINGEN

CNN citeerde Robert Baer, een voormalig CIA-agent met veel ervaring in het Midden-Oosten, die zei dat hij niet gelooft dat de explosie alleen door ammoniumnitraat veroorzaakt kan zijn. Baer zei dat van wat hij observeerde in video's van de explosie. er militaire munitie en drijfgassen aanwezig waren. Hij speculeerde dat het een wapenopslagplaats kon zijn, maar het is onduidelijk van wie het is.

"Je kijkt naar die oranje vuurbal, en het is duidelijk, zoals ik al zei, een militair explosief."

Baer merkte op dat wit poeder, gezien in de video's van het incident voor de grote ontploffing, waarschijnlijk een indicator is dat er ammoniumnitraat aanwezig was en dat het brandde. Hij zag ook veel munitie afgaan voor de grotere explosie. Baer zei dat hoewel hij gelooft dat de explosie er niet uitziet alsof er alleen maar ammoniumnitraat ontplofte, er nog steeds geen bewijs is dat dit een aanval was. 

"Het lijkt bijna op een ongeluk," zei hij. "Het was incompetentie, en misschien was het corruptie, maar de vraag is of het militaire explosieven waren, naar wie ging het of waarom was het daar opgeslagen?"  

Tony May, een voormalig onderzoeker op het gebied van explosieven voor het Amerikaanse Ministerie van Alcohol, Tabak en Vuurwapens, die nu werkt als beveiligings- en explosievenadviseur, vertelde CNN dat het kenmerk van een explosief op basis van ammoniumnitraat een gele rookwolk is. De roze of rode wolk die werd gezien, zei hij, was "niet in overeenstemming met ammoniumnitraat."

May zei dat dat niet noodzakelijkerwijs betekent dat er geen ammoniumnitraat bij betrokken was. Het kan betekenen dat er ook "andere zaken" waren, zei hij.

TRUMP SUGGEREERT DAT HET EEN "AANVAL" WAS..

Het Witte Huis heeft zijn medeleven betuigd aan de bevolking van Libanon, waarbij het heeft opgemerkt dat de Libanese regering nog steeds onderzoek doet naar de oorzaak van de explosie. Maar in een persconferentie stelde de president een andere oorzaak voor de catastrofe voor en zei: "het lijkt op een vreselijke aanval".

"Het lijkt daarop kijkend naar de explosie," zei de president. "Ik heb een aantal van onze grote generaals gesproken en ze lijken het gevoel te hebben dat het zo was. Dit was niet een soort   productie probleem. Dit lijkt , volgens hen, en ze zouden het beter weten dan ik, een aanval te zijn. Het was een soort bom.

ISRAEL BIEDT HULP 

De Libanese president Michel Aoun heeft een rouwperiode van drie dagen afgekondigd en de noodtoestand in Beiroet voor twee weken. Op het Twitter-account van de president zei Aoun dat het "onaanvaardbaar" was dat ammoniumnitraat zes jaar lang zonder veiligheidsmaatregelen in een opslagplaats werd opgeslagen en hij zwoer dat de verantwoordelijken de "zwaarste straffen" zouden krijgen.

Premier Benjamin Netanyahu zei dat hij zijn Nationale Veiligheidsraad had opgedragen contact te leggen met de VN-gezant voor het Midden-Oosten, Nickolay Mladenov, "om te verduidelijken hoe Israël Libanon verder kan bijstaan". Minister van Defensie Benny Gantz en minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi zeiden dat Israël "de Libanese regering - via internationale tussenpersonen - medische en humanitaire hulp en onmiddellijke noodhulp heeft aangeboden".

"VRIENDELIJK ZIJN VOOR DE WREDE"

Bezalel Smotrich, de leider van de Tkuma-partij en lid van de Knesset voor de Yamina (rechtse) alliantie, stond kritisch tegenover het aanbod van zijn regering om een gezworen vijand te helpen. 

"Wat betreft de hulpvoorstellen aan Libanon moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen twee niveaus", tweet Smotrich. "Als we hier een politiek voordeel aan ontlenen en we krijgen punten in de internationale arena en het is in ieder geval in ons belang - geweldig. Maar moreel gezien hebben we geen plicht of noodzaak om hulp te verlenen aan een duidelijke vijandelijke staat."

Smotrich parafraseerde een idioom uit Midrash Tanchuma: "Wie medelijden heeft met de wreedaardige zal uiteindelijk wreed zijn tegen de barmhartige."

Moshe Feiglin, leider van de libertaire zionistische partij Zehut, was het eens met de beoordeling, en merkte op dat de explosie plaatsvond op de Hebreeuwse datum van de 14e Av. Feiglin haalde de Talmoed (Taanit 30a) aan die verklaarde: "Er waren geen betere dagen voor Israël dan de 15e van Av en Jom Kippoer."

"Je kunt niet echt geloven dat het een of ander rommelig pakhuis van brandstof was. - Ja...? Je begrijpt dat de hel op ons zou vallen als een regen van raketten ?! Ik heb een beetje ervaring met explosieven. De grootste explosie waar ik ooit aan heb deelgenomen was 2,5 ton TNT. Wat we gisteren in de haven van Beiroet zagen was veel groter. Het vernietigende effect (zonder de straling) was dat van een miniatuur kernbom."

Feiglin merkte op dat de dreiging vanuit het noorden drastisch is toegenomen sinds Israël zich in 2000 terugtrok uit Zuid-Libanon.

"Jarenlang heb ik gewaarschuwd dat de terugtrekking uit Libanon en het nieuwe strategische evenwicht tegen Hezbollah (met dank aan Ehud Barak), Israël in een evenwicht van dreigingen bracht dat gelijk staat aan een kernbom in de handen van een terroristische organisatie aan onze noordelijke grens."

Andere Israëli's waren het daarmee eens, waarbij ze opmerkten dat de explosie mogelijk veroorzaakt werd door wapens of materiaal dat bestemd was voor gebruik tegen Israël. 

"Kijk eens goed naar de vernietiging en verwoesting in de haven van Beiroet en vergeet niet dat het allemaal bedoeld was om te exploderen op ons," tweette journalist Arnon Segal.  "En onze vijanden die nu kreunen, zouden zich toen verheugen. Hoeveel kwaad is er, hoeveel duisternis, en hoeveel goed is de Schepper van de wereld voor ons geweest".


 DE JERUSALEM-LEBANONVERBINDING

Er is een impliciete maar duidelijke Bijbelse connectie tussen de Tempelberg in Jeruzalem en Libanon in Deuteronomium.

Laat me, ik bid, oversteken en het goede land aan de andere kant van de Yarden, dat goede heuvelland, en de Libanon zien". Deuteronomium 3:25  

De Yalkut Shimoni, een compilatie van rabbinaal commentaar op de Bijbel die vermoedelijk in de 13e eeuw is samengesteld, merkte op dat in dit vers 'berg' verwijst naar de Tempelberg in Jeruzalem, omdat koning David er in Pslams naar verwees. 

Wie mag de berg Hasjem beklimmen? Wie mag er in zijn heilige plaats staan? Psalmen 24:3

De Yalkut Sjimon merkt vervolgens op dat de Tempel door de profeten Libanon wordt genoemd. 

Want zo zei Hasjem over het koninklijk paleis van Jehoeda: U bent als Gilad voor Mij, als de top van Libanon; maar Ik zal u tot een woestijn maken, onbewoonde steden. Jeremia 22:6

De reden om de tempel 'Libanon' te noemen is dat het 'de zonden van Israël witmaakt als sneeuw', zoals beschreven door Jesaja.

"Kom, laten we tot overeenstemming komen." Zegt Hasjem. Al zijn je zonden als karmijnrood, ze kunnen sneeuwwit worden, al zijn ze rood worden als geverfde wol, ze kunnen worden als een schapenvacht." Jesaja 1:18

Deze analogie had een praktische basis, want Libanon speelde een integrale rol in de bouw van Salomo's Tempel. Koning Hiram zorgde voor de befaamde Ceders van Libanon en voor bekwame ambachtslieden. Een brand in Libanon doet denken aan de brand die Salomo's Tempel verwoestte. De Talmoed (Baba Kama 60b) merkte op dat de Tempel die door brand werd verwoest, door brand weer zal worden opgebouwd.

Ik, God, stak een vuur aan in Sion, zoals men zegt: "De Heer heeft zijn woede volbracht, Hij heeft zijn woeste woede uitgestort; en Hij heeft een vuur in Sion aangestoken, dat de fundamenten ervan heeft verslonden" (Klaagliederen 4:11). 

En ik zal het in de toekomst met vuur opbouwen, zoals het wordt gezegd: "Want Ik, zegt de Heer, zal voor haar een muur van vuur rondom zijn; en Ik zal de heerlijkheid in haar midden zijn" (Zacharia 2:9).

"Israël heeft altijd al zijn vrienden overleefd", merkte rabbi Berger op. "Het was door Gods wil en genade dat we erin slaagden ons militair te verdedigen. Maar nu zien we een ander stadium. Er zijn al deze explosies in Iran en nu deze explosie in Libanon. Nu bevinden we ons in het stadium waarin God optreedt tegen onze vijanden en Israël geen vinger hoeft uit te steken. Alle verschrikkingen die worden voorspeld voor de definitieve verlossing zijn oordelen, zelfs de oorlog van Gog en Magog die uit het noorden zal komen. Het is geen oorlog met militaire doelen en waarin de sterken zullen zegevieren. Het zal op een oorlog lijken, maar het zal in feite een oordeel zijn dat al diegenen die tegen Israël zijn gekomen, zal doden".    

 


*******************************

ENGLISH:

 Explosion in Beirut (screenshot)

Beirut’s Earth-Shattering Explosion: ‘A Necessity for Messiah’s Arrival’  For thus said Hashem concerning the royal palace of Yehuda: You are as Gilad to Me, As the summit of Lebanon; But I will make you a desert, Uninhabited towns. Jeremiah 22:6 (The Israel BibleTM)

by Adam Eliyahu Berkowitz - Breaking Israel News

On Tuesday afternoon, two huge explosions ripped through the port of Beirut at 6:07 local time, killing hundreds and wounding thousands more. As of Wednesday morning, the Red Cross reported the death toll to be at least 100 dead with fears that it could go much higher. At least 4,000 people were injured.  The explosion generated an enormous shock wave that was actually visible in the videos. Buildings as far away as 6 miles from the source of the explosion were damaged. Streets were filled with shattered glass.    

REDEMPTION PRECEDED BY A WAVE OF JUDGMENT

Rabbi Yosef Berger, the rabbi of King David’s Tomb on  Mount Zion, noted that there was clearly a high level of judgment involved in the explosion.

“The Israeli government would never do such a thing,” Rabbi Berger said. “The Jewish heart rejects the idea of setting an explosion in the middle of a city. But the fact is that Hezbollah has fired rockets at Israeli cities and has more than 100,000 rockets standing ready to fire at Israel. Since its inception, Hezbollah has dedicated itself to the destruction of Israel and the murder of Jews. This explosion certainly contained a high level of justice, one that Israel would be unwilling to enact.”

“And this had to come now since we are well-into the era of the Messiah,” Rabbi Berger said. “And total justice must be enacted for the world to be in the proper condition to recieve the Messiah.”

The rabbi cited the Prophet Isaiah, noting that this harsh judgment marked the year of redemption.

For I had planned a day of vengeance, And My year of redemption arrived. Then I looked, but there was none to help; I stared, but there was none to aid— So My own arm wrought the triumph, And My own rage was My aid. Isaiah 63:4-5  


FERTILIZER EXPLOSION?

According to one version of events, the explosion was caused by a fire in a portside warehouse in which a large quantity of volatile fertilizer was stored. 

The fertilizer, 2,750 tons of ammonium nitrate, was en route from Georgia to Mozambique in September 2013 when the ship, the m/v Rhosus flying the Moldovian flag, experienced technical difficulties, forcing it to stop in Beirut. Port officials decided the vessel was unsafe to sail and the crew was repatriated. The ship was abandoned by its owners and the cargo offloaded to a warehouse due to safety concerns. The vessel stood empty fro the past six years, awaiting sale by auction along with the cargo. 

Ammonium nitrate is predominantly used in agriculture as a high-nitrogen fertilizer. Its other major use is as a component of explosive mixtures used in mining, quarrying, and civil construction. It is the major constituent of ANFO, a popular industrial explosive that accounts for 80% of explosives used in North America; similar formulations have been used in improvised explosive devices. Many countries are phasing out its use in consumer applications due to concerns over its potential for misuse. Though it is not an explosive in the form it is commonly sold, heating or any ignition source may cause violent combustion or explosion.

Ammonium nitrate has been used in terrorist bombings and the bombing of the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City in 1995, which killed 169 people and injured 467, was carried out using two US tons of the material.

DISSENTING OPINIONS

CNN cited Robert Baer, a former CIA operative with extensive experience in the Middle East, as saying that he does not believe the explosion could have been caused solely by ammonium nitrate. Baer said that from what he observed in videos of the explosion. there were military munitions and propellants present. He speculated it could have been a weapons cache, but it’s unclear who it belongs to.

“You look at that orange ball (of fire), and it’s clearly, like I said, a military explosive.”

Baer noted that white powder seen in the videos of the incident before the major blast is likely an indicator that ammonium nitrate was present and burning. He also noticed a lot of munitions going off ahead of the larger explosion. Baer said while he believes the explosion does not look like solely ammonium nitrate, there’s still no evidence that this was an attack. 

“It almost looks like an accident,” he said. “It was incompetence, and maybe it was corruption, but the question is whether it was military explosives, who was it going to or why was it stored there?”

Tony May, a former explosives investigator for the US Department of Alcohol, Tobacco and Firearms who now works as a security and explosives consultant, told CNN the telltale sign of an ammonium nitrate explosive was a yellow smoke cloud. The pink or red cloud that was seen, he said, was “not consistent with ammonium nitrate.”

May said that doesn’t necessarily mean ammonium nitrate wasn’t involved. It could just mean there were “other items as well,” he said.

TRUMP SUGGESTS IT WAS “ATTACK”

The White House sent its condolences to the people of Lebanon, noting that the Lebanese government is still investigating the cause of the explosion. But in a press conference, the president suggested a different cause for the catastrophe, saying “it looks like a terrible attack.”

“It would seem like it based on the explosion,” the president said. “I’ve met with some of our great generals and they just seem to feel that it was. This was not some kind of a manufacturing type of event. This seems to be, according to them, and they would know better than I would, they seem to think it was an attack. It was a bomb of some kind.”

ISRAEL OFFERS AID 

Lebanese President Michel Aoun declared a three-day mourning period and a state of emergency in Beirut for two weeks. On the President’s Twitter account, Aoun said it was “unacceptable” that ammonium nitrate was stored in a warehouse for six years without safety measures and vowed that those responsible would face the “harshest punishments”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said he had instructed his National Security Council to make contact with UN Middle East envoy Nickolay Mladenov “in order to clarify how Israel can further assist Lebanon.” Defense Minister Benny Gantz and Foreign Minister Gabi Ashkenazi said Israel had “offered the Lebanese government — via international intermediaries — medical and humanitarian aid, as well as immediate emergency assistance”.

“BEING KIND TO THE CRUEL”

Bezalel Smotrich, the leader of the Tkuma party and a member of the Knesset for the Yamina (right) alliance, was critical of his government’s offer of assistance to a sworn enemy. 

“Regarding the aid proposals to Lebanon, a clear distinction must be made between two levels,” Smotrich tweeted. “If we derive a political benefit from this and we get points in the international arena and it is in our interest anyway – great. But morally we have no duty or need to extend aid to a distinct enemy state.”

Smotrich paraphrased an idiom from Midrash Tanchuma: “He who has mercy on the cruel will end up being cruel to the merciful.”

Moshe Feiglin, leader of libertarian Zionist party Zehut, agreed with the assessment, noting that the explosion took place on the Hebrew date of the 14th of Av. Feiglin cited the Talmud (Taanit 30a) which stated: “There were no better days for Israel than the 15th of Av and Yom Kippur.”

“You can’t really believe it was some messy warehouse of fuel – yes…? You understand that hell was supposed to fall on us as a rain of rockets ?! I have a little experience with explosives. The biggest explosion I’ve ever taken part in was 2.5 tons of TNT. What we saw yesterday at teh Beirut Harbor was much bigger. The destruction effect (without the radiation) was of a miniature nuclear bomb.”

Feiglin noted that the threat from the north has increased drastically since Israel retreated from southern Lebanon in 2000.

“For years I’ve been warning that the withdrawal from Lebanon and the new strategic balance against Hezbollah (special thanks to Ehud Barak), put Israel into a balance of threats that is equivalent to a nuclear bomb in the hands of a terrorist organization on our northern border.”

Other Israelis agreed, noting the possibility that the explosion may have been caused by weapons or materiel designated for use against Israel. 

“Take a good look at the destruction and devastation at the port of Beirut and remember that it was all meant to explode on us,” journalist Arnon Segal tweeted.  “And our enemies who are groaning  now would be rejoicing then. How much evil is there, how much darkness, and how much kindness the Creator of the world has done with us.”


THE JERUSALEM-LEBANON CONNECTION

There is an implicit but clear Biblical connection linking the Temple Mount in Jerusalem to Lebanon in Deuteronomy.

Let me, I pray, cross over and see the good land on the other side of the Yarden, that good hill country, and the Lebanon.” Deuteronomy 3:25

 

The  Yalkut Shimoni, a compilation of rabbinic commentary on the Bible believed to have been composed in the 13th century, noted that in this verse, ‘mountain’ refers to the Temple Mount in Jerusalem since King David referred to it as such in Pslams. 

Who may ascend the mountain of Hashem? Who may stand in His holy place? Psalms 24:3

The Yalkut Shimon then notes that the Temple is referred to as Lebanon by the prophets. 

For thus said Hashem concerning the royal palace of Yehuda: You are as Gilad to Me, As the summit of Lebanon; But I will make you a desert, Uninhabited towns. Jeremiah 22:6

The reason for referring to the Temple as ‘Lebanon’ is that it “whitens the sins of Israel like snow” as described by Isaiah.

“Come, let us reach an understanding, —says Hashem. Be your sins like crimson, They can turn snow-white; Be they red as dyed wool, They can become like fleece.” Isaiah 1:18

This analogy had a practical basis as Lebanon played an integral part in the construction of Solomon’s Temple. King Hiram provided the famed Cedars of Lebanon as well as skilled craftsmen. A fire in Lebanon is reminiscent of the fire that destroyed Solomon’s Temple. The Talmud (Baba Kama 60b) noted that the Temple which was destroyed by fire will be rebuilt by fire.

I, God, kindled a fire in Zion, as it is stated: “The Lord has accomplished His fury, He has poured out His fierce anger; and He has kindled a fire in Zion, which has devoured its foundations” (Lamentations 4:11).  And I will build it with fire in the future, as it is stated: “For I, says the Lord, will be for her a wall of fire round about; and I will be the glory in her midst” (Zechariah 2:9).

“Israel has always been survived by enemies,” Rabbi Berger noted. “It was through God’s will and grace that we succeeded in defending ourselves militarily. But now, we are seeing a different stage. There are all these explosions in Iran and now this explosion in Lebanon. Now, we are in the stage where God is acting against our enemies and Israel doesn’t have to lift a finger. All of the horrors that are prophesied to come before the final redemption are judgments, even the War of Gog and Magog that will come from the north. It is not a war with military objectives and in which the strong will be victorious. It will look like a war but it will in fact be a judgment that will kill all those who came up against Israel.”