30 september 2020

2020-09-30: Abraham-akkoorden tegen het licht gehouden. - Abram Accords exposed.

Fotocredit: Eitan Elhadez-Barak / TPS

Nederlands - Englis

NEDERLANDS:

 Redactie IsraelCNN.
1 Thessalonicenzen 5:3. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. (HSV)

Misschien wel het meest schokkende aspect van het schijnvredesverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), is dat zo veel Joden zijn gevallen voor wat neerkomt op een slimme Arabische list, die al eerder populair werd door wijlen Anwar Sadat. In een recent artikel ben ik hier al op ingegaan. Sadat ‘s blauwdruk voor Israël‘s gefaseerde vernietiging ’ werd minutieus beschreven in Paul Eidelberg ‘s boek , ‘De Strategie van Sadat’. Menachem Begin sloeg geen acht op die waarschuwing.  

Door Jewish Press -  Donny Fuchs

Ironisch genoeg wordt dit akkoord gevierd door velen die zichzelf rechts noemen, terwijl velen aan de linkerkant (in het bijzonder veel linkse Amerikaanse Joden) het afkraken. Iedereen met gezond verstand weet dat ze een dergelijke deal zouden vieren als deze werd bemiddeld door Barack Obama. Met de belofte van F35s expliciet gegarandeerd! Zulke mensen die lijden aan de nieuwe ziekte TDS, reageren instinctief op alles wat Trump doet met een tegengesteld geluid. Maar als je je tegen deze deal verzet omdat links het aanvalt, is het nog niet persé rechts. Het laat gewoon zien dat er in Israël maar weinigen principieel rechts zijn. 

De strategie van Sadat leeft voort. Vandaag de dag volgen de slimste Arabische landen Sadat’s blauwdruk. Bahrein en de VAE zijn de laatsten die zich bij de club voegen. Ze hebben een waardevolle les geleerd: Zeg aardige dingen ( die je niet hoeft te menen ) en win waardevolle prijzen uit de VS en Israël. 

Tot aan zijn moord, schepte Sadat op over het krijgen van de Sinai, olie, wapens, enz., Terwijl “arme Menachem” alleen een stuk papier kreeg . Sadat had gelijk . Vanaf het begin van de jaren tachtig had Egypte al elke clausule van het verdrag afgeschaft, tot aan net nog geen totale oorlog. Begin had een stuk papier. Tegenwoordig heeft Egypte een krachtig modern leger. Zoals we enkele jaren geleden zagen, heeft de Moslimbroederschap diepe wortels in de Egyptische samenleving, en op een dag zullen ze de kop weer opsteken. Het laatste hebben we nog niet van hen gezien. Maar wat Israël heeft is een stuk papier. 

 Wij Joden zijn de levende belichaming van Santayana's waarschuwing dat we niets leren van de geschiedenis. We winnen niets bij vredesverdragen met onstabiele Arabische / islamitische naties . We krijgen een vel papier met handtekeningen. Onze vijanden winnen alles.  

 Vanuit een oppervlakkig perspectief gezien lijkt de keerzijde van het meest recente akkoord niet zo ongehoord (aangezien er geen daadwerkelijke fysieke landconcessies hebben plaatsgevonden) als eerdere deals met Egypte, Jordanië en de PLO. Maar door toe te geven aan de Arabische eisen, verklaarde Israël onze morele door God gegeven rechten onwettig en belemmerde de noodzaak en de morele verplichting om al onze bevrijde gebieden te annexeren, onafhankelijk van “toestemming ” van de VS.  Arabische politici en krachtige Arabische persoonlijkheden die betrokken zijn bij de akkoorden dringen er allemaal op aan dat duurzame vrede 'gerechtigheid voor de Palestijnen' vereist.  

 Zoals dit artikel uit de Arab Times duidelijk maakt, verwachten Arabieren dat Israël land opgeeft en zich blijft inzetten voor een onafhankelijke Palestijnse staat. Zelfs onder Arabieren die het akkoord steunen, is er anti-Israëlische vooringenomenheid. De Arabische zakenman die het artikel hierboven geschreven heeft steunt het akkoord, en toch kan hij zijn Jodenhaat niet verbergen. In zijn ogen reageerden Joden (Israëli's) in het verleden agressief om één reden: omdat 'ze in staat waren'. Hij is schrikbarend welbespraakt als hij beweert dat Israël op de agressie van Hamas historisch reageert met disproportioneel geweld. Dit is een veel voorkomend refrein onder vriendelijke Arabieren. Ze houden er niet van dat joden zichzelf verdedigen. Hier vindt hetzelfde morele dilemma plaats dat vroeger al in Sodom gebeurde, waar slachtoffers van moorddadige aanvallen werden gedemoniseerd omdat ze terugvochten.  

 Hebben we echt zulke vriendschappen nodig met degenen die zouden eisen dat we onze ledematen amputeren in ruil voor de beloften van dieven en leugenaars? Wij erkennen principes en veiligheid en zij krijgen wapens. En alles wat ze hoeven te doen is het openen van hun hotels voor Israëli’s, open een of twee Chabadhuizen en begin met het serveren van ‘Badatz’ . In ruil daarvoor ontvangen de VAE  geavanceerde wapens uit de VS , ondanks herhaalde verzekering dat deze deal niet over wapens gaat.  

 Wat een gruwelijke grap. Ze willen heel graag F35’s hebben en ik denk dat ze die uiteindelijk zullen krijgen. En als ze die krijgen, wat gaat Bahrein dan doen? De Saoedi's ? Dit akkoord is niet alleen gevaarlijk omdat verdragen met Arabische / islamitische landen onstabiel zijn. Het zal ook een wapenwedloop met Arabische landen op gang brengen. Dit komt Israël niet ten goede.  

Facebook Fools & Twitter Twits 

Facebook en Twitter worden overspoeld met gevoelens van duizelingwekkende verderf uitingen, die met veel lawaai achter de liefde van de wereld aan gaan. Je kunt het gekrijs van deze online activisten horen die aan boord van het Abraham karretje zijn gesprongen, ook al is een analyse van wat we wel weten over het akkoord reden genoeg om alarm te slaan.  

Ambassadeur van de VAE, Al Otaiba, heeft zijn standpunt expliciet vermeld in de volgende video . Het is een gelikte boodschap, dus velen zullen zijn nauwelijks verhulde waarschuwing naar Israël missen, namelijk dat Israël niet zou moeten proberen af te wijken van de twee-staten-oplossing.  

In een artikel in  Yediot Ahronot, waarschuwde Otaiba voor de gevolgen van annexatie van land. 

"Annexatie zal zeker en onmiddellijk de Israëlische aspiraties voor verbeterde veiligheid, economische en culturele banden met de Arabische wereld en met de Verenigde Arabische Emiraten onderuithalen." 

In het geval dat het punt verloren ging in de wettische jungle van diplomatieke woordenstromen en gekonkel, verduidelijkte hij de steun van de VAE voor de "Palestijnen":  

"We blijven de hele tijd een fervent pleitbezorger voor het Palestijnse volk en al geruime tijd voorvechter van het Arabische vredesinitiatief." 

En dan was er dit, waaruit bleek dat de VAE steungaven aan een "Palestijnse staat":  

"Als je in die richting verdergaat, kom je in een zeer negatieve spiraal terecht en wordt het erg moeilijk om jezelf los te maken en wordt de tweestatenoplossing nog ongrijpbaarder." 

Vertaling: 'Waag het niet om iets te annexeren of soevereiniteit daarover te verklaren. Dit zijn landen die deel gaan uitmaken van een toekomstige Palestijnse staat. ' 

Mocht Israël de bevrijde landen annexeren, dan zullen deze deals van de ene op de andere dag verdwijnen.  

Ik maak me geen illusies dat de VAE of welk ander Arabisch land dan ook geeft om "Palestijnen". Dit is een slimme politieke kunstgreep in een antisemitische Arabische / islamitische wereld waar veel spelers diplomatie principieel afwijzen, ook al is het slechts een tactisch masker. Nog geen Jood met ruggengraat en Tora-waarden, moet een dergelijke overeenkomst ondersteunen. 

De VAE haalt het akkoord nu aan als bewijs dat we hen kunnen vertrouwen. Ik vertrouw hen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ze ons zullen bijten op het moment dat we even afgeleid zijn. Of op het moment dat we handelen in ons beste belang, dat niet hun belang is. Zij willen F35 straaljagers, en als ze ze niet ontvangen, zullen ze ons hun ware gezicht tonen. Onthoud dit! Arabische / islamitische samenlevingen kunnen van de ene op de andere dag instorten .  

Veel van de dezelfde personen die het nu mogelijk maken dat “De Protocollen van de Wijzen van Zion”, en andere antisemitische stukken tijdens de VAE beroemde jaarlijkse boekenmarkten in Sarjha te krijgen zijn, vieren nu deze deal om politieke redenen. Dezelfde gezichten die lachen om antisemitische karikaturen van joden met haakneuzen op de Arabische TV, lezen ons nu de les over de voorwaarden voor het handhaven van de vrede. Joden die aan zo'n list deelnemen, tonen zwakheid jegens dictators. Het is de Joodse Achilles hiel: de overtuiging dat je geweld kunt voorkomen door fatsoenlijk te handelen tegenover onfatsoenlijke mensen. De vrede van verzoening die naar het graf leidt.  

Velen in ons eigen kamp houden vol dat dit niet over F35's gaat. Luister naar de Golf-dictators zelf. Lees het nieuws. Zij begrijpen dat geslepen kromzwaarden tegenwoordig niet genoeg zijn. Echte militaire macht komt uit de lucht.  

De vredestrein  

Duizelt je het nog steeds vanwege de Abraham-akkoorden? Wil je nog steeds de VAE bezoeken? Misschien denk je dat ik gewoon een bevooroordeelde fanatiekeling ben, die een nieuw Midden-Oosten niet kan accepteren? Tegen zulke mensen wil ik met klem zeggen dat het geen nieuw Midden-Oosten is. Dit is de strategie van Sadat. Vertel eens: ga je op vakantie in de VAE en reis je naar Sarjah, de op twee na grootste en meest bevolkte regio in de Emiraten? Zo ja, rijdt u met uw huurauto over de beruchte “Intifada Road” , of over een andere straat in de Emiraten die genoemd is naar ‘martelaren’ die joden vermoordden?  

Ik betwijfel of één op de honderd Joden begrijpt wat ik zojuist heb geschreven. Doe wat onderzoek. De Emiraten hebben straten die zijn vernoemd naar degenen die joden hebben vermoord. Deze en andere verontrustende weetjes zijn tegenwoordig natuurlijk niet gemakkelijk te vinden. Net als de nuances van hun wetboek van strafrecht, is de VAE goed in het verbergen van dingen die lastig kunnen zijn voor westerse gevoeligheden (de ADL zal waarschijnlijk geen serieuze uiteenzetting geven over het resterende antisemitisme in de VAE. ) 

Je zou denken dat de eis aan de VAE om straten te hernoemen ter ere van joodse moordenaars een voorwaarde zou zijn voor vrede. Net zoiets als de eis dat ze moeten stoppen met de financiering van Hamas-terreur via donaties aan UNRWA. Wacht tot Israël wordt gedwongen te doen wat het lang geleden had moeten doen. Vernietig Hamas en herover Gaza. Hoe gaan de VAE en Bahrein daarmee om? 

 “Ach, mijn normen voor de vrede lijken te hoog gegrepen te zijn”.  

Donny Fuchs
Donny Fuchs maakte in 2006 alijah van Long Island naar de Negev, waar hij met zijn gezin woont. Hij heeft een grote passie voor de flora en fauna van Israël en wandelt graag door de Negev-woestijn. Zijn religieuze perspectief is diepgeworteld in de Rambam’s rationele benadering van het jodendom.

 


 **********************************

ENGLISH:

Photo Credit: Eitan Elhadez-Barak/TPS

Editors IsraelCNN.
1 Thessalonians 5:3.“For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.” (KJV)

Perhaps the most shocking aspect of the sham peace treaty with the United Arab Emirates (UAE), is that so many Jews have fallen for what amounts to a clever Arab ruse, first popularized by the late Anwar Sadat. As I noted in a recent article, Sadat’s template for Israel’s “phased destruction” was meticulously detailed in Paul Eidelberg’s book, “Sadat’s Strategy”. Menachem Begin failed to heed the warning.  

By: Jewish Press -  Donny Fuchs

Ironically, this accord is being celebrated by many who self-identify as right- wing, whereas many on the left (particularly many left-wing American Jews) are lambasting it. Anyone with common sense knows that they would be celebrating such a deal if it was brokered by Barack Obama. With the promise of F35s explicitly guaranteed! Such people suffering from the new malady called TDS react instinctively to anything Trump does with a contrary position. Yet opposing this deal because the left is attacking it does not make it a right-wing position. It simply shows that there are few principled right wingers in Israel. 

 Sadat’s strategy lives on. Today, the smartest Arab nations follow Sadat’s blueprint. Bahrain and the UAE are the latest to join the club. They have learned a valuable lesson: Say nice things (that you do not truly mean) and win valuable prizes from the US and Israel. 

 Until his assassination, Sadat bragged how he received the Sinai, oil, weapons, etc., whereas “poor Menachem” only received a piece of paper. Sadat was correct. As of the early 1980’s, Egypt had already abrogated every clause of the treaty short of total war. Begin had a piece of paper. Today, Egypt has a powerful modern military. As we saw several years ago, the Muslim Brotherhood has deep roots in Egyptian society, and they will rear their head again one day. We have not seen the last of them. But Israel has a piece of paper. 

 We Jews are the living embodiment of Santayana’s warning about the failure to learn from history. We gain nothing from peace treaties with unstable Arab/Islamic nations. We gain a piece of paper with signatures. Our enemies gain everything.  

 From a superficial perspective, the downside of the most recent accord does not seem as egregious (since no actual physical land concessions occurred) as past deals with Egypt, Jordan, and the PLO. Yet by caving to Arab demands, Israel delegitimized our moral God given rights and impeded the necessity and moral obligation to annex ALL our liberated territories, independent of “permission” from the US. Arab politicians and powerful Arab personalities involved in the accord all insist that sustained peace requires ‘justice for the Palestinians’.  

 As this article from the Arab Times makes clear, Arabs expect Israel to give up land and remain committed to an independent Palestinian state. Even among Arabs supporting the accord, anti-Israel bias is apparent. The Arab businessman who penned the article above supports the accord, and yet he cannot hide his Jew hatred. In his eyes, Jews (Israelis) reacted aggressively in the past for one reason: because ‘they could’, and he is shockingly glib in his claim that Israel historically reacts to Hamas violence with disproportionate force. This is a common refrain among friendly Arabs. They do not like to see Jews defend themselves. There is a moral equivalency right out of Sodom expressed here, where victims of murderous attacks are demonized for fighting back.  

 Do we really need such friendships with those who would demand that we amputate our limbs for the promises of thieves and liars? We concede principle and security and they get weapons. And all they have to do is open their hotels to Israelis, open a Chabad house or two, and start serving badatz. In return, the UAE receives sophisticated weaponry from the U.S., despite repeated assurances that this deal is not about weapons.  

 What a grisly joke. They are dying for F35’s and I believe they will ultimately get them. And if they get them, what will Bahrain do? The Saudis? Not only is this accord dangerous because treaties with Arab/Islamic countries are unstable, it will start an arms race with Arab countries. None of this benefits Israel.  

Facebook Fools & Twitter Twits 

Facebook and Twitter are flooded with the sentiments of giddy lemmings who clamor after the world’s love. You can hear the squeals of delight from these online activists who jumped aboard the Abraham Bandwagon, even though an analysis of what we do know about the accord is reason enough to sound the alarm.  

UAE ambassador, Al Otaiba, explicitly stated his position in the following video. He is polished, so many will miss his thinly veiled warnings to Israel, should Israel stray from the two-state solution.  

In an article in Yedioth Ahronoth, Otaiba warned about the consequence of annexing land. 

“Annexation will certainly and immediately upend Israeli aspirations for improved security, economic and cultural ties with the Arab world and with UAE.” 

In case the point was lost in the legalistic jungle of diplomatic verbiage and machinations, he clarified UAE support for the “Palestinians”:  

“All the time, we remain an ardent advocate for the Palestinian people and a long-time champion of the Arab Peace Initiative.” 

And then there was this, which showed UAE support for a “Palestinian state”:  

“If you proceed in that direction, you get into a very negative spiral and it becomes very difficult to pull yourself away from and makes the two-state solution even more elusive.” 

Translation: ‘Don’t you dare annex anything or declare sovereignty. These are lands that will be part of a future Palestinian State.’ 

Should Israel annex the liberated lands, these deals will wither away overnight.  

I am under no illusion that the UAE or any Arab country care about “Palestinians”. This is shrewd political artifice in an anti-Semitic Arab/Islamic world where many players reject diplomacy on principle, even if it is merely a tactical mask. Yet no Jew with a spine and Torah values, should support such a deal. 

The UAE is now citing the accord as proof that we can trust them. I trust them. I have full confidence that they will bite us the moment we look away. Or the moment we act in our best interest which is no interest of theirs. They want F35 fighter jets, and if they do not receive them, they will show us their faces. Remember! Arab/Islamic societies can crumble overnight.  

Many of the same personalities that allow “The Protocols of the Elders of Zion”, and other antisemitic tracts to be distributed during the UAE’s famous annual book fairs in Sarjha, are now celebrating the deal for political reasons. The same faces who laugh at antisemitic caricatures of hook-nosed Jews on Arabic TV are lecturing us about conditions for maintaining peace. Jews who partake of such a ruse display weakness towards dictators. It is the Jewish Achilles heel. The belief that you can prevent violence by acting decent towards indecent people. The peace of appeasement which leads to the grave.  

Many in our own camp insist that this isn’t about F35’s. Listen to the Gulf dictators themselves. Read the news. They understand that sharpened scimitars are not enough today. True military prowess comes from the skies.  

The Peace Train  

Are you still giddy about the Abraham Accords? Do you still want to visit the UAE? Perhaps you think that I am just some biased zealot, who cannot accept a new Middle East? To such people I want to emphasize that it is not a new Middle East. This is Sadat’s strategy. Tell me: Will you vacation in the UAE and travel to Sarjah, the third largest and most populous region in the Emirates? If so, will you drive your rental car on the infamous “Intifada Road”, or any other street in the Emirates named after shaheeds who murdered Jews?  

I doubt one in a hundred Jews understands what I just wrote. Do some research. The Emirates have streets named after those who murdered Jews. Of course, these and other unsettling tidbits are not easy to find these days. Much like the nuances of their penal code, the UAE is great at hiding things that might be troublesome to western sensibilities (The ADL is not likely to do a serious expose on residual antisemitism in the UAE.) 

One would think that requiring the UAE to re-name streets honoring Jew killers would be a prerequisite for peace. Kind of like demanding that they stop funding Hamas terror via donations to UNWRA. Wait until Israel is forced to do what it should have done long ago. Destroy Hamas and retake Gaza. How will the UAE and Bahrain handle that? 

 Alas my standards for peace appear to be too high.  

Donny Fuchs
Donny Fuchs made aliyah in 2006 from Long Island to the Negev, where he resides with his family. He has a keen passion for the flora and fauna of Israel and enjoys hiking the Negev desert. His religious perspective is deeply grounded in the Rambam's rational approach to Judaism.