06 april 2021

2021-04-06: De onverwachte geschiedenis achter de straatnamen van Jeruzalem - The unexpected history behind Jerusalem’s street names

In 1923 noemde de Britse militaire gouverneur van Jeruzalem de elkaar kruisende straten in het centrum naar koning George V en de Hebreeuwse lexicograaf Eliezer Ben-Yehuda. Foto door Nati Shohat

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Straatnamen in Jeruzalem eren Bijbelse, middeleeuwse en moderne persoonlijkheden die een belangrijke rol speelden in de lokale en joodse geschiedenis.

Door: Israel21c - Tess Levy  

Jeruzalem is een stad van geschiedenis. Veel van die geschiedenis is terug te vinden in de oude bouwwerken van de oude stad.

Er is echter een aspect van de geschiedenis van Jeruzalem dat veel subtieler is geïntegreerd in de geografie: de straatnamen.

Talloze wegen door de hoofdstad zijn vernoemd naar belangrijke figuren uit de lokale en joodse geschiedenis. Hoewel er voor de hand liggende zijn, zoals Herzl Street en Balfour Street, zijn veel namen op straatnaamborden een eerbetoon aan minder bekende persoonlijkheden.

ISRAEL21c beschrijft 10 straten in Jeruzalem, genoemd naar invloedrijke personen uit het verleden.

1. Ben Yehuda Street

Ben Yehuda Street in Jeruzalem. Foto door Tess Levy

Deze voetgangersstraat, een centrum van eten, winkelen en kunst, is vernoemd naar Eliezer Ben-Yehuda, de Hebreeuwse lexicograaf die de gesproken Hebreeuwse taal nieuw leven heeft ingeblazen.

Hij werd geboren in een Litouws dorp en begon in zijn vroege jeugd Hebreeuws te leren. Na te zijn geïnspireerd door historische heroplevingen van andere klassieke talen, werd Ben-Yehuda een fervent zionist. Hij verhuisde naar Palestina, waar de meeste inwoners Ladino, Jiddisch of Arabisch spraken. Hij begon zijn plan te introduceren om gesproken Hebreeuws te re-integreren in de samenleving.

Ben-Yehuda's drie opwekkingsmethoden waren "Hebreeuws thuis", "Hebreeuws op school" en "Woorden, woorden, woorden." Door zijn invloed kon het Joodse volk verbonden blijven en geworteld blijven in hun historische en Bijbelse taal.

Een gigantische eend is een van de attracties die je in de Ben Yehuda-straat in Jeruzalem zult zien. Foto door Tess Levy

De straat met zijn naam is een bruisende, vermakelijke bestemming die veel bezienswaardigheden biedt, waaronder een gigantische eend midden op straat en kleurrijke muurschilderingen op winkelmuren. In deze straat wordt de erfenis van Ben-Yehuda herdacht in elk gesprek dat in het Hebreeuws wordt gesproken tussen Israëli's en toeristen.

2. Nissim Behar-street

Deze straat in de wijk Nachlaot in Jeruzalem is genoemd naar een man die een nieuwe manier heeft bedacht om gesproken Hebreeuws te onderwijzen. Foto door Tess Levy

Behar was een andere cruciale figuur bij het herleven van gesproken Hebreeuws in Israël. Als leerling van Ben-Yehuda werd hij van jongs af aan uitgekozen vanwege zijn natuurlijke vaardigheid in taalstudies.

Na zijn opleiding in Constantinopel en Parijs te hebben voortgezet, keerde Behar terug naar Jeruzalem en werd de oprichtende directeur van een plaatselijke afdeling van de in Parijs gevestigde Alliance Israelite Universelle, waar hij een nieuwe methode introduceerde om Hebreeuws te onderwijzen.

In 1901 werd hij naar Amerika gestuurd om de Alliantie daar te vertegenwoordigen. Daar richtte hij de National Liberal Immigration League op om te pleiten tegen wetten die immigratie beperkten en sprak hij voor het Congres over de kwestie. De lijst van zijn betrokkenheid bij verschillende joodse en seculiere organisaties is lang.

Kleurrijke structuren geven een beeld van Nissim Behar Street in Jeruzalem. Foto door Tess Levy

Nissim Behar Street in de  wijk Nachlaot is een van de kleurrijkste van Jeruzalem. De verouderde muren zijn in geel, roze en blauw geschilderd. De geest van vroeger is daar nog steeds te vinden door zijn mix van commercieel en residentieel leven. Hoewel de straat slechts een paar blokken verwijderd is van de energieke Machane Yehuda-markt, geeft de artistieke sfeer het gevoel alsof het in zijn eigen bubbel zit.

3. Queen Shlomzion Street

Een straat genoemd naar een koningin in Jeruzalem. Foto door Tess Levy

Deze straat is genoemd ter nagedachtenis aan de Judese koningin die regeerde van 76-67 v. Chr. Koningin Shlomzion (Salome Alexandra) was een van de slechts twee vrouwen die het oude rijk leidde en probeerde vrede te sluiten terwijl ze aan de macht was.

Ze regelde de geschillen tussen de Farizeeën en Sadduceeën die haar koninkrijk binnendrongen tijdens het bewind van haar man Alexander Jannaeus. Haar successen bij het versterken van de grenzen en steden van Judea resulteerden in haar titel van Shlomzion, wat zich vertaalt naar 'vrede van Zion'. Er werd vaak gezegd dat er tijdens haar heerschappij alleen regen over Judea viel op Sjabbat, om het werk van de bewoners de rest van de week niet te verstoren.

Een café aan de Queen Shlomzion Street in Jeruzalem. Foto door Tess Levy

Shlomzion (ook wel gespeld als Shlomziyon) HaMalka Street herbergt een multiculturele mix van eten en tradities. Tijdens een korte wandeling door deze met bomen omzoomde straat, vind je een Frans café, twee Mexicaanse restaurants, een hamburgertent, een falafelkraampje en boekhandels die literatuur in meer dan vijf talen verkopen.

Het is gemakkelijk voor te stellen hoe trots de koningin zou zijn geweest als ze vandaag door deze straat liep; zij, een vrouw die haar macht gebruikte om conflicten tussen strijdende culturele groepen op te lossen, wist heel goed hoe belangrijk co-existentie is.

4. Ben Maimon (Rambam) Boulevard

Deze straat in Jeruzalem is genoemd naar een middeleeuwse wijze. Foto door Tess Levy

Moshe Ben Maimon, ook wel bekend als Maimonides of onder de afkorting Rambam, wordt algemeen beschouwd als de grootste joodse filosoof van de middeleeuwen. Hij speelde een enorme rol bij het vastleggen van de Joodse wet, wat hij tot stand bracht door zijn publicatie van Mishneh Torah . Ben Maimon kreeg ook respect van zowel joodse als moslimgemeenschappen na het schrijven van Guide of the Perplexed, een theologische tekst die de snijpunten van rabbijns judaïsme en rationalisme onderzocht.

Demonstranten staan vaak langs de Ben Maimon Boulevard buiten de residentie van de premier. Foto door Tess Levy

De straat die naar Ben Maimon is vernoemd, is ook belangrijk in de geschiedenis van Israël. Het grenst aan de residentie van de premier en is als zodanig vaak gevuld met politieke activisten.

Terwijl je over deze grandioze boulevard loopt, heb je het gevoel dat je op de plek wandelt waar geschiedenis is en nog steeds wordt geschreven. Met sierlijke standbeelden bovenop gebouwen, heerst er een sfeer van waardigheid en achting; dus bootst het de reputatie van Ben Maimon zelf na.

5. Beruriya-street

Een straat in Jeruzalem genoemd naar een zeldzame vrouwelijke Talmoedische figuur. Foto door Tess Levy

Beruriya wordt meerdere keren genoemd in de Babylonische Talmoed en andere oude teksten. Of ze echt of fictief was, is de vraag, hoewel de verhalen rond haar naam uitzonderlijk zijn. Ze was een geleerde die al sinds haar jeugd grote intelligentie aan de dag legde.

In feite beschrijft de Talmud hoe Beruriya elke dag 300 onderwerpen van de Joodse wet bestudeerde. Vanwege haar diepgaande kennis hebben de wijzen van haar tijd haar regelmatig geraadpleegd en zij was een van de weinige vrouwen die autoriteit kreeg in dit compendium van de Joodse wet.

Ze werd zelfs gezien als intelligenter en wijzer dan haar broer, een zeldzame uitzondering op de patriarchale structuur van de Talmoed. Hoewel Beruriya vaak alleen wordt erkend vanwege haar connectie met de beroemde mannen in haar leven (inclusief haar man en vader), is ze op zichzelf opmerkelijk.

6. Sultan Suleiman-street

Sultan Suleiman Street, gezien vanaf de oude stadsmuren van Jeruzalem. Foto via Wikipedia Commons

Gelegen in de moslimwijk van de oude stad, is deze straat een herdenking aan een historische sultan die van 1520-1566 over het Ottomaanse rijk regeerde. De heerser wordt gewoonlijk "Suleiman de Grote" genoemd vanwege zijn langdurige regering en zijn militaire en culturele prestaties.

Suleiman breidde de geografische grenzen van zijn rijk uit door frequente oorlogen tegen buurlanden, waaronder Perzië, Griekenland en Egypte te voeren. De sultan maakte ook indrukwekkende binnenlandse vorderingen; deze omvatten de bouw en decoratie van moskeeën, aquaducten, bruggen en andere infrastructuur.

De straat die vernoemd is naar de sultan is de grootste, meest bruisende weg in de buurt en heeft naast het mooie Palms Plaza vele historische monumenten.

7. Huldah the Prophetess Street

De schilderachtige straat genoemd naar Huldah de profetes. Foto door Tess Levy

Huldah was een van de zeven vrouwelijke profeten van Israël, het meest bekend om de profetieën die ze uitsprak nadat de Torah herontdekt was in de tempel van Salomo tijdens het bewind van koning Josia (rond 640-610 v. Chr.).

Ze vertelde de mannen die haar benaderden voor raad dat God "rampspoed zou brengen over deze plaats en over haar inwoners, alle woorden van het boek dat de koning van Juda heeft gelezen" (2 Koningen 22: 14-16).

Een rabbijnse legende beweert dat Huldah een school voor meisjes opende in Jeruzalem, waar ze leerde hoe het woord van God moet worden toegepast op het leven van een vrouw.

Huldah's invloed op de Joodse geschiedenis en Israël is nog steeds aanwezig; een ingang die naar de Tempelberg leidt, wordt de Huldah-poorten in de Misjna genoemd, wat betekent dat "De twee Huldah-poorten in het zuiden worden gebruikt voor het binnengaan en weggaan" (Middot 1: 3).

8. Salah a-Din-street

Het WF Albright Instituut voor Archeologisch Onderzoek aan de Salah a-Din-straat in Jeruzalem. Foto via Wikimedia Commons

Salah a-Din, de figuur naar wie deze straat in Oost-Jeruzalem is vernoemd, blijft een van de belangrijkste moslimfiguren en -helden. Hij was een soennitische Koerd die leefde van 1137-1193, hij stierf in Damascus. Hij was de stichter van de Ayyubid-dynastie en sultan over Egypte, Syrië, Jemen en Palestina.

In 1187 veroverde hij Jeruzalem op de christelijke kruisvaarders in de slag bij Hattin. Deze verovering markeerde een keerpunt in de controle over het Midden-Oosten. Nadat hij zichzelf als militair en politiek leider had bewezen, werd Salah a-Din algemeen beschouwd als een van de meest consequente figuren in de geschiedenis; Dante ging zelfs zo ver om hem te omschrijven als een 'deugdzame heiden'.

9. Ibn Ezra Street

Ibn Ezra Street in de wijk Rehavia in Jeruzalem. Foto door Tess Levy

Abraham Ibn Ezra van Spanje was een van de belangrijkste bijbelcommentatoren van de middeleeuwen. Hij was ook een dichter, astroloog, wetenschapper en Hebreeuwse grammaticus. Zijn beroemdste bijdrage aan de Bijbelse analyse was zijn nauwkeurige lezing van de grammaticale en letterlijke betekenis van de tekst.

Een ouder echtpaar in de Ibn Ezra-straat in Jeruzalem. Foto door Tess Levy

De straat die naar deze beroemde figuur is vernoemd, is een oase van rust van huizen en gezinnen in de wijk Rehavia. Door simpelweg door deze woonstraat te lopen, zou je nooit weten hoe geprezen zijn naamgenoot was.

10. Binyamin mi-Tudela St.

Een rustige straat in Jeruzalem genoemd naar een middeleeuwse wereldreiziger. Foto door Tess Levy

Benjamin van Tudela (Spanje) reisde over de hele wereld in de 12 e eeuw naar diverse joodse gemeenschappen om te observeren en te schrijven over hun demografie en levensstijl. Zijn avonturen strekten zich uit van Frankrijk tot Constantinopel en van Syrië tot Noord-Afrika; hij bezocht meer dan 300 steden en verstrekte informatie waarop historici en wetenschappers tot op de dag van vandaag vertrouwen. Zijn observaties werden gepubliceerd in zijn boek Travels of Tudela, dat sindsdien uit het Hebreeuws in tientallen talen is vertaald.

Een landelijke scène in de Binyamin mi-Tudelastraat, Jeruzalem. Foto door Tess Levy

Deze straat in de wijk Rehavia in Jeruzalem is niet alleen naar hem vernoemd, maar ook een straat in Spanje in de stad waar hij werd geboren. Binyamin mi-Tudela Street is een romantische, bochtige weg. Het biedt een paar eetopties (waaronder Pizza Tudela), maar wordt meestal omzoomd door woongebouwen en biedt niet de intriges van iets dat de avonturen van zijn naamgenoot weerspiegelt.


 

****************************************
ENGLISH:

In 1923, the British military governor of Jerusalem named intersecting downtown streets after King George V and Hebrew lexicographer Eliezer Ben-Yehuda. Photo by Nati Shohat

Street names in Jerusalem honor biblical, medieval and modern personalities who played significant roles in local and Jewish history.

By: Israel21c - Tess Levy  

Jerusalem is a city of history. Much of that history can be found in the ancient structures of the Old City.

However, there’s an aspect of Jerusalem’s history that is much more subtly integrated into its geography: its street names.

Countless roads throughout the capital city are named after important figures in local and Jewish history. While there are obvious ones such as Herzl Street and Balfour Street, many names on street signs pay tribute to lesser-known personalities.

ISRAEL21c brings to you 10 streets in Jerusalem named after influential individuals of the past.

1. Ben Yehuda Street

Ben Yehuda Street in Jerusalem. Photo by Tess Levy

This pedestrian street, a hub of food, shopping and art, is named after Eliezer Ben-Yehuda, the Hebrew lexicographer credited with reviving the spoken Hebrew language.

He was born in a Lithuanian village and began learning Hebrew in his early childhood. After being inspired by historical revivals of other classical languages, Ben-Yehuda became a staunch Zionist. He moved to Palestine, where most residents spoke Ladino, Yiddish or Arabic. He began introducing his plan to reintegrate spoken Hebrew into society.

Ben-Yehuda’s three methods of revival were “Hebrew in the Home,” “Hebrew in the School” and “Words, Words, Words.” The Jewish people were able to remain connected and rooted in their historical and biblical language because of his influence.

A giant ducky is among the attractions you’ll see on Jerusalem’s Ben Yehuda Street. Photo by Tess Levy

The street bearing his name is a bustling, entertaining destination that offers many attractions, including a giant duck in the middle of the street and colorful murals on shop walls. On this street, Ben-Yehuda’s legacy is remembered in every conversation spoken in Hebrew between Israelis and tourists alike.

2. Nissim Behar Street

This street in Jerusalem’s Nachlaot neighborhood is named for a man who innovated a new way to teach spoken Hebrew. Photo by Tess Levy

Behar was another crucial figure in reviving spoken Hebrew in Israel. A student of Ben-Yehuda, he was singled out from a young age because of his natural skill in language studies.

After furthering his education in Constantinople and Paris, Behar returned to Jerusalem and became the founding headmaster of a local branch of the Paris-based Alliance Israelite Universelle, where he introduced a new method of teaching Hebrew.

In 1901, he was sent to represent the Alliance in America. There, he founded the National Liberal Immigration League to advocate against laws that limited immigration and spoke before Congress about the matter. The list of his involvements with various Jewish and secular organizations is a lengthy one.

Colorful structures line Nissim Behar Street in Jerusalem. Photo by Tess Levy

Nissim Behar Street in the Nachlaot neighborhood is one of Jerusalem’s most colorful. Yellows, pinks and blues paint the aged walls. It holds onto the spirit of older days in its blend of commercial and residential life. Though the street is located only a few blocks from the energetic Machane Yehuda Market, the artistic vibe makes it feel as if it exists in its own bubble.

3. Queen Shlomzion Street

A street named for a queen in Jerusalem. Photo by Tess Levy

This street is named to honor the memory of the Judean queen who ruled from 76-67 BCE. Queen Shlomzion (Salome Alexandra) was one of only two women to lead the ancient empire and sought to make peace while in power.

She settled the disputes between the Pharisees and Sadducees that permeated her kingdom during her husband Alexander Jannaeus’s rule. Her successes in strengthening the borders and towns of Judea resulted in her title of Shlomzion, which translates to “peace of Zion.” It was often said that during her rule, rain only fell over Judea on Shabbat, so as not to disturb the residents’ work during the rest of the week.

A café on Queen Shlomzion Street in Jerusalem. Photo by Tess Levy

Shlomzion (also spelled Shlomziyon) HaMalka Street hosts a multicultural blend of food and traditions. During a short stroll down this tree-lined street, one can find a French café, two Mexican restaurants, a burger spot, a hole-in-the-wall falafel stand, and bookstores selling literature in more than five languages.

It’s easy to imagine how proud the queen might be if she walked down this street today; she, a woman who used her power to resolve conflict between battling cultural groups, knew quite well the importance of coexistence.

4. Ben Maimon (Rambam) Boulevard

This Jerusalem street is named for a medieval sage. Photo by Tess Levy

Moshe Ben Maimon, also known as Maimonides or by the acronym Rambam, is widely regarded as the medieval age’s greatest Jewish philosopher. He played an enormous role in codifying Jewish law, which he accomplished through his publication of Mishneh Torah. Ben Maimon also earned respect from both Jewish and Muslim communities after writing Guide of the Perplexed, a theological text that explored the intersections of rabbinical Judaism and rationalism.

Protestors often line Ben Maimon Boulevard outside the Prime Minister’s Residence. Photo by Tess Levy

The street named after Ben Maimon is also significant in Israel’s history. It borders the Prime Minister’s Residence, and as such is often filled with political activists.

As you walk down this grandiose boulevard, there is a sense that you are walking in the very spot where history has been and continues to be made. With ornate statues atop buildings, there is an atmosphere of dignity and esteem; thus, it mimics Ben Maimon’s reputation itself.

5. Beruriya Street

A Jerusalem street named for a rare female Talmudic figure. Photo by Tess Levy

Beruriya is mentioned multiple times in the Babylonian Talmud and other ancient texts. Whether she was real or fictional has been debated, though the stories surrounding her name are exceptional. She was a scholar who displayed great intelligence since her childhood.

In fact, the Talmud describes how Beruriya studied 300 topics of Jewish law every day. Due to her profound knowledge, the sages of her time frequently consulted her and she was one of the few women given authority in this compendium of Jewish law.

She was even seen as more intelligent and wiser than her brother, a rare exception to the patriarchal structure of the Talmud. Although Beruriya is often only recognized for her connection to the famous men in her life (including her husband and father), she is noteworthy in her own right.

6. Sultan Suleiman Street

Sultan Suleiman Street, viewed from Jerusalem’s Old City Walls. Photo via Wikipedia Commons

Located in the Muslim Quarter of the Old City, this street commemorates a historic sultan who ruled over the Ottoman Empire from 1520-1566. The ruler is commonly referred to as “Suleiman the Magnificent” because of his long-lasting reign and his military and cultural achievements.

Suleiman expanded his empire’s geographical boundaries through frequent wars against neighboring countries, including Persia, Greece and Egypt. The sultan also made impressive domestic advances; these included the construction and decoration of mosques, aqueducts, bridges and other infrastructure.

The street named after the sultan is the largest, most bustling road in the neighborhood and boasts the lovely Palms Plaza alongside many historical monuments.

7. Huldah the Prophetess Street

The quaint street named for Huldah the prophetess. Photo by Tess Levy

Huldah was one of seven female prophets of Israel, most known for the prophesies she delivered after the Torah was rediscovered in Solomon’s Temple during the reign of King Josiah (around 640-610 BCE).

She told the men who approached her for counsel that God would “bring calamity on this place and on its inhabitants — all the words of the book which the king of Judah has read” (2 Kings 22:14-16).

A rabbinic legend maintains that Huldah opened a school for girls in Jerusalem where she taught how the word of God must be applied to a woman’s life.

Huldah’s influence on Jewish history and Israel is still present today; an entrance leading to the Temple Mount is referred to as the Huldah Gates in the Mishnah, which states that “The two Huldah Gates to the south are used for entering and leaving” (Middot 1:3).

8. Salah a-Din Street

The W.F. Albright Institute of Archaeological Research on Salah a-Din Street in Jerusalem. Photo via Wikimedia Commons

Salah a-Din, the figure after whom this street in East Jerusalem is named, remains one of the most significant Muslim figures and heroes. He was a Sunni Kurd who lived from 1137-1193, when he died in Damascus. He was the founder of the Ayyūbid dynasty and sultan over Egypt, Syria, Yemen, and Palestine.

In 1187, he captured Jerusalem from the Christian Crusaders at the Battle of Hattin. This conquest marked a turning point in control over the Middle East. After proving himself as a military and political leader, Salah a-Din has been widely regarded as one of the most consequential figures in history; Dante went as far as to describe him as a “virtuous pagan.”

9. Ibn Ezra Street

Ibn Ezra Street in the Rehavia neighborhood of Jerusalem. Photo by Tess Levy

Abraham Ibn Ezra of Spain was one of the most significant biblical commentators of the Middle Ages. He also was a poet, astrologist, scientist and Hebrew grammarian. His most famous contribution to biblical analysis was his close reading of the text’s grammatical and literal meaning.

An elderly couple on Ibn Ezra Street in Jerusalem. Photo by Tess Levy

The street named after this famous figure is a quiet haven of homes and families in the Rehavia neighborhood. By simply walking down this residential street, one would never know just how acclaimed its namesake is.

10. Binyamin mi-Tudela St.

A quiet Jerusalem street named for a medieval world traveler. Photo by Tess Levy

Benjamin of Tudela (Spain) traveled across the world in the 12th century to various Jewish communities to observe and write about their demographics and lifestyle. His ventures spanned from France to Constantinople to Syria to Northern Africa; he visited over 300 cities and provided information that historians and scholars rely on to this day. His observations were published in his book Travels of Tudela, which has since been translated from Hebrew into dozens of languages.

A bucolic scene on Binyamin mi-Tudela Street, Jerusalem. Photo by Tess Levy

Not only is this street in Jerusalem’s Rehavia neighborhood named after him, but so is a street in Spain in the town in which he was born. Binyamin mi-Tudela Street is a romantic, curved road. It offers a few food options (including Pizza Tudela) but is mostly lined by residential buildings and does not offer the intrigue of anything reflective of its namesake’s adventures.