26 mei 2021

2021-05-26: ​Barry Shaw: Kristallnacht in Lod - ​Barry Shaw: Kristallnacht in Lod

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Na een raketaanval op de stad Lod werden een vader en zijn 16-jarige dochter gedood.

Bron: Israelseen

Het was geen toeval dat Hamas zich op Lod richtte nadat enkele van de Arabische inwoners van de stad op rooftocht waren gegaan en tientallen voertuigen in brand hadden gestoken en, wat nog belangrijker was, drie synagogen in brand hadden gestoken.

In Lod werd de noodtoestand afgekondigd en speciale troepen kwamen naar de stad om de daders uit te schakelen en de openbare orde te handhaven.

Dit incident onderstreept het antisemitische motief van een maandenlange campagne van Arabisch geweld tegen Joden.

Het begon met Israëlische Arabieren die een rabbi in Jaffa sloegen en schopten. Ze promoten hun "meesterwerk" op Tik Tok. Hun video ging viral en werd gekopieerd door andere Arabische bendes in Hebron, Akko, en Jeruzalem den namen kwetsbare Israëlische Joden als doelwit voor laffe aanvallen.

Het is duidelijk een groeiende demonstratie van Jodenhaat door Arabieren.

De waarheid is dat dit al tientallen jaren de kern is van de Palestijnse ziekte. Ideologisch antisemitisme heeft de Palestijnen ervan weerhouden de weg naar vrede en welvaart in te slaan.

Het heeft hen ervan weerhouden het goede voorbeeld te volgen van gematigde Arabische en moslimstaten die de akkoorden van Abraham inzake erkenning en normalisatie met de Joodse staat hebben ondertekend.

Het recente geweld werd zowel door Hamas in Gaza als door Mahmoud Abbas in Ramallah aangegrepen om te verhullen dat zij er niet in geslaagd waren Palestijnse verkiezingen te houden.

De ironie van het Arabische geweld in Lod was dat het echtpaar dat werd gedood door de Hamas-raket, die op die Joods-Arabische Israëlische stad was gericht, beide Israëlische Arabieren waren. Een vader en zijn mooie zestienjarige dochter, Nadine Awad.

In de inleiding van mijn boek 'Bestrijding van Hamas, BDS en antisemitisme,' dat zes jaar geleden in 2016 werd gepubliceerd, schreef ik: "Wanneer een anti-Israël obsessie wordt gekoppeld aan Jodenhaat moet dit onvermijdelijk ontploffen in geweld en terreurdaden."

Dit is precies waar we vandaag getuige van zijn in Israël.

Barry Shaw,

Israël Instituut voor Strategische Studies.Auteur van het boek 'Bestrijding van Hamas, BDS en antisemitisme'.*******************
ENGLISH:

A rocket attack on the town of Lod, a father and his 16-year-old daughter were killed.

Source: Israelseen

It was not coincidental that Hamas targeted Lod after some of the town’s Arab residents went on the rampage setting fire to dozens of vehicles and, more significantly, torching three synagogues.

A state of emergency was declared on Lod as special forces arrived in the town to root out the perpetrators and enforce law and order.

This incident underlines the anti-Semitic motive of a month long campaign of Arab violence against Jews.

It began with Israeli Arabs punching and kicking a rabbi in Jaffa. They promoted their handiwork on Tik Tok. Their video went viral and was copied by other Arab gangs in Hebron, Akko, and Jerusalem who targeted vulnerable Israeli Jews for cowardly attacks.

Clearly a growing exhibition of Jew hatred by Arabs.

Truth be told, this is what has been at the heart of the Palestinian sickness for decades. Ideological anti-Semitism has prevented the Palestinians from progressing to peace and prosperity.

It has prevented them from following the good examples of moderate Arab and Muslim states who signed the Abraham Accords of recognition and normalization with the Jewish state.

The recent violence was exploited by both Hamas in Gaza and Mahmoud Abbas in Ramallah, to cover up for their failure to hold Palestinian elections.

The irony of the Arab violence in Lod was that the couple killed by the Hamas rocket that was directed at that mixed-race Israeli town were both Israeli Arabs. A father and his beautiful sixteen-year-old daughter whose name was Nadine Awad.

In the introduction to my book ‘Fighting Hamas, BDS and Anti-Semitism,’ published six years ago in 2016, I wrote, “When an anti-Israel obsession is linked to Jew-hatred this inevitably must explode into violence and acts of terrorism.”

This is precisely what we are witnessing in Israel today.

Barry Shaw,

Israel Institute for Strategic Studies.

Author of the book ‘Fighting Hamas, BDS and Anti-Semitism.’