17 april 2020

2020-04-17: Zeven Israëlische oplossingen voor mondkapjes en gezichtsbescherming tegen het coronavirus - Seven Israeli mask and face shield solutions for coronavirus

Een medewerker van het Shaare Zedek Medisch Centrum in Jeruzalem, 2 april 2020. Foto door Nati Shohat / Flash90

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nu we allemaal ons gezicht bedekken om COVID-19 te vermijden, intensiveren Israëlische innovators de uitvinding van antivirale mondkapjes, schermen en stickers.

Door: Abigail Klein Leichman - Israel21c
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Het lijkt tijden geleden dat ISRAEL21c voor het eerst rapporteerde over twee antivirale mondkapjes die in ontwikkeling waren in Israël, maar het was pas 28 januari j.l.

Sindsdien zijn allerlei soorten mondkapjes onderdeel geworden van ieders garderobe vanwege de alarmerende verspreiding van de nieuwe coronavirus pandemie.

Laat ons vertellen wat in die korte tijd meerdere Israëlische ondernemers en onderzoekers aan mondkapjes en gezicht beschermende uitvindingen hebben geïntroduceerd.

Laten we beginnen met een update van dat eerste artikel over wasbare mondkapjes van Sonovia en van Argaman . Elk gebruikt zijn eigen gepatenteerde technologie om microbe-dodende metaaldeeltjes in textiel te verwerken.

Het anti-microbe mondkapje van Sonovia. Credit voor de foto.

"We kunnen nu tot 3.000 mondkapjes per dag produceren", vertelt Shay Hershcovici van Sonovia aan ISRAEL21c.

"We hebben 120 werkloze fabrieksarbeiders ingehuurd om ze te produceren in Kiryat Motzkin en we schenken de kapjes met de hulp van gulle gevers die ons ondersteunen", zegt hij.

Zorginstellingen in Nahariya behoorden tot de eersten die er honderd toegezonden kregen.

“Deze week hebben we 400 mondkapjes naar een academisch ziekenhuis in Duitsland gestuurd en 400 gedoneerd om te worden gedistribueerd via [Israelische non-profitorganisatie] Latet . De Israëlische politie krijgt een onbeperkt aantal. We hebben persoonlijke licenties gekregen om onze kantoren en fabrieken open en draaiend te houden, zodat we veilig aan deze broodnodige missie kunnen werken. ”

Sonovia was een van de twee Israëlische bedrijven (de andere is CLEW ) op de Startus Insights-lijst van ' s werelds vijf grootste startups in de COVID-19-pandemie.

Wat Argaman betreft, vertelt oprichter en CEO Jeff Gabbay aan ISRAEL21c dat een land voorbehandelde stof van Argaman heeft gekocht om 1 miljoen gelaagde Bio-Block-mondkapjes te maken en dat er andere deals in de maak zijn.

MedCu Technologies heeft een iets andere benadering, die de antimicrobiële eigenschappen van zuurstofrijk koper benut om geavanceerd wondverband te maken.

MedCu heeft nu een contract getekend met Shanghai Medical Technology, een dochter van het Chinese Ministerie van Volksgezondheid, voor de productie en distributie van mondkapjes waarin koper verwerkt zit.

Mondkapjes met buiten- en binnenlagen waarin antimicrobieel koperoxide. Foto ter beschikking gesteld door MedCu Technologies

De zelf-steriliserende, virale-deactiverende mondkapjestechnologie zal ook op de markt worden gebracht in andere landen.

"Studies tonen aan dat 99,99 procent van de virussen die in contact kwamen met onze mondkapjes in slechts 30 minuten werden vernietigd", zegt MedCu-microbioloog Gadi Borochov.

Fabrikanten van mondkapjes kunnen het met koper behandelde polypropyleenweefsel van MedCu, gemaakt in Israël en elders, gebruiken als vervanging voor de binnen- en buitenlagen van hun producten.

"Het is een plug-and-play-technologie die kan worden gebruikt om antivirale eigenschappen toe te voegen aan elk chirurgisch of N95-masker," vertelt Danny Lustiger, CEO en medeoprichter van MedCu aan ISRAEL21c.

Wanneer de mondkapjes na het dragen, meestal een paar dagen, worden weggegooid, vormen ze geen gevaar voor het milieu omdat eventuele achtergebleven virale deeltjes worden geneutraliseerd.

MedCu is in gesprek met andere fabrikanten over de hele wereld en zal een fabriek in Israël openen om de lokale markt te bevoorraden.

'De vraag is tegenwoordig eindeloos', zegt Lustiger. "De hele westerse wereld zoekt mondkapjes, die mensen in staat stellen weer aan het werk te gaan terwijl ze worden beschermd tegen blootstelling aan het virus."

Antivirale sticker voor chirurgische mondkapjes

Een nieuwe antivirale sticker die aan gewone chirurgische mondkapjes wordt bevestigd, wordt getest in het Galilee Medical Center in Nahariya, zoals we op 2 april al meldden.

De 3D-geprinte sticker "Maya" bevat nanometrische vezels bedekt met antiseptica. Ze vangen de virale deeltjes op en neutraliseren ze.

De Maya antivirale sticker wordt getest in Galilee Medical Center. Credit voor de foto.

De sticker is ontwikkeld door een samenwerking tussen Prof. Eyal Zussman van het Nano-Engineering Lab van het Technion-Israel Institute of Technology en Dr. Dan Greenstein's COVID-19 National Emergency Team van het Ministerie van Defensie, Directoraat Defensie R&D, in samenwerking met Dr. Samer Srouji, hoofd kaakchirurgie in het Galilee Medisch Centrum.

“Dit is een beschikbare en snelle oplossing gebaseerd op geavanceerde technologie. We hopen dat het proefproject zal slagen en dat deze unieke innovatie zal worden geïntroduceerd in vele andere ziekenhuizen in het hele land ”, aldus Srouji.

ViriMASK

Preorders worden nu geaccepteerd voor de ViriMASK Protective Oculo-Respirator waarover we op 15 maart al berichtten .

ViriMASK is beschikbaar voor pre-order in heren- en damesmaten. Credit voor de foto.

ViriMASK, ontwikkeld door de Israëlische arts en uitvinder van seriële medische hulpmiddelen Dr. Noam Gavriely, is om het hoofd gebonden en bedekt de ogen met een doorzichtige (motor) bril en de neus en mond met een filtermechanisme dat virussen blokkeert, waaronder COVID-19.

Het draagbare onderdeel kan worden gewassen of gedesinfecteerd voor hergebruik. De filters moeten na 12 uur gebruik worden vervangen en in een speciale envelop met desinfectiemiddel worden gedaan.

Op 5 april opende het bedrijf van Gavriely een fabriek in Tirat Carmel om de filters te produceren. Pre-orders moeten eind april worden verzonden. Een subsidie van de Israeli Innovative Authority zal de commercialisering helpen versnellen.

Elk masker kost $ 69, inclusief een pakket van twee filters en wegwerpenveloppen. Extra filter-envelopverpakkingen van 10 kosten $ 39. Er zijn twee maten (voor mannen en vrouwen) beschikbaar.

Gavriely vertelt ISRAEL21c dat hun artikel heeft geleid tot vragen uit vele landen, waaronder Bangladesh en Tanzania.

3D-geprinte gelaatsschermen voor gezondheidswerkers

Herbruikbare 3D-geprinte gelaatsschermen voor gezondheidswerkers worden nu vervaardigd door een filantropisch initiatief van 3D-printbedrijf Stratasys , met het hoofdkantoor in Rehovot (Israël) en Minnesota.

De verstelbare schermen zijn gemaakt van biocompatibele materialen en kunnen tussen gebruiksperioden worden gedemonteerd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd.

Stratasys vormde een coalitie met meer dan 150 Amerikaanse bedrijven en universiteiten om aan de vraag voor honderdduizenden schermen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen tegemoet te komen. Op 25 maart ging de eerste zending naar een ziekenhuis de deur uit.

Gelaatsschermen voor medisch personeel worden 3D geprint. Foto ter beschikking gesteld door Stratasys

In Israël worden de beschermende gelaatsschermen gemaakt in samenwerking met Synergy3DMed, IT-bedrijf Matrix en kunststoffabrikant Su-Pad.

Stratasys heeft de ontwerpbestanden openbaar gemaakt,  zodat de gelaatsschermen overal kunnen worden geproduceerd. Voor de langere termijn ontwikkelt Stratasys antivirale mondkapjes die voldoen aan de wettelijke richtlijnen.

Gezondheidswerkers bedanken Stratasys voor hun herbruikbare gelaatsschermen. Credit voor de Foto.

Een ander filantropisch initiatief voor 3D-geprinte gelaatsbescherming werd gelanceerd als reactie op de COVID-19-pandemie door Massivit 3D Printing Technologies van Lod in samenwerking met zijn meer dan 100 klanten en distributeurs wereldwijd.

De unieke, supersnelle additieve productietechnologie van Massivit 3D kan 200 schermen produceren in elke dienst van acht uur.


Massivit's 3D-geprinte gelaatsschermen worden met duizenden geproduceerd voor gezondheidswerkers in verschillende landen. Credit voor de foto
.

Massivit-gelaatsschermen worden momenteel geproduceerd voor gezondheidswerkers in Italië, Ierland, Spanje, Portugal, de Verenigde Staten, Canada, België, Thailand en Australië. Partners in het project ontvangen een gratis levering van Massivit's eigen 3D-printgel.

Net als Stratasys heeft Massivithas de geoptimaliseerde 3D-printbestanden voor zijn gelaatsschermen openbaar gemaakt.

"We werden ons bewust van het ernstige tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen over de hele wereld en de dringende noodzaak om medische teams te helpen zichzelf te beschermen", aldus de CEO van Massivit 3D, Erez Zimerman. "Ons team is er trots op dat het in deze moeilijke periode aanzienlijke hulp kan bieden. Al onze inspanningen zijn nu op dit doel gericht. “

 

 

****************************************
ENGLISH:

A worker at Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem, April 2, 2020. Photo by Nati Shohat/Flash90

Now that we’re all covering our faces to avoid COVID-19, Israeli innovators are stepping up invention of antiviral masks, shields and stickers

By Abigail Klein Leichman  APRIL 10, 2020, 10:00 AM

It seems like eons since ISRAEL21c first reported on two antiviral facemasks under development in Israel — but it was only January 28.

Since then, facemasks of all kinds have become part of everybody’s wardrobe due to the alarming spread of the novel coronavirus pandemic.

And in that short time, additional Israeli entrepreneurs and researchers have introduced facemask and face shield inventions we want to tell you about.

Let’s begin with an update on that first article highlighting washable masks from Sonovia and from Argaman. Each uses its own proprietary technology to embed microbe-killing metallic particles into textiles.

Sonovia’s antimicrobial facemask. Photo: courtesy

“We can produce now up to 3,000 masks per day,” Shay Hershcovici of Sonovia tells ISRAEL21c.

“We hired 120 unemployed factory workers to produce them at Kiryat Motzkin and we are donating the masks with the help of philanthropic supporters,” he says.

Healthcare facilities in Nahariya were among the first to receive a consignment of hundreds.

“This week we sent 400 masks to a teaching hospital in Germany and donated 400 to be distributed through [Israeli nonprofit aid organization] Latet. The Israeli police forces are receiving an unlimited supply. We have been given personal licenses to keep our offices and factories open and running so that we are able to work safely on this ardent mission.”

Sonovia was one of two Israeli companies (the other is CLEW) on Startus Insights’ list of the world’s top five impacting startups in the COVID-19 pandemic.

As for Argaman, founder and CEO Jeff Gabbay tells ISRAEL21c that one country has bought treated fabric from Argaman to make 1 million Bio-Block layered masks and other deals are in the works.

A slightly different approach is offered by MedCu Technologies, which leverages the antimicrobial properties of oxygenated copper to make advanced wound dressings.

Now, MedCu has signed a contract with Chinese Ministry of Health subsidiary Shanghai Medical Technology to manufacture and distribute copper-embedded facemasks. 

Facemasks with outer and inner layers embedded with antimicrobial copper oxide. Photo courtesy of MedCu Technologies

The self-sterilizing, viral-deactivating facemask technology will also be marketed to other countries.

“Studies show that 99.99 percent of the viruses that came in contact with our mask were destroyed in only 30 minutes,” said MedCu microbiologist Gadi Borochov.

Facemask manufacturers can use MedCu’s copper-treated polypropylene fabric, made in Israel and elsewhere, as a replacement for the inner and outer layers of their products.

“It’s a plug-and-play technology that can be used to add antiviral properties to any surgical or N95 mask,” MedCu CEO and cofounder Danny Lustiger tells ISRAEL21c.

When the masks are disposed after wearing out – usually a few days – they pose no environmental hazard because any viral particles on them are neutralized.

MedCu is in discussions with other manufacturers around the globe and will open a factory in Israel to supply the local market.

“The demand today is endless,” says Lustiger. “The entire Western world is looking for masks now as a way for people to start going back to work while being protected from exposure to the virus.”

Antiviral sticker for surgical masks

A new antiviral sticker that attaches to regular surgical masks is being tested at Galilee Medical Center in Nahariya, as we reported on April 2.

The 3D-printed “Maya” sticker contains nanometric fibers coated with antiseptics. They trap the viral particles and neutralize them.  

The Maya antiviral sticker being tested at Galilee Medical Center. Photo: courtesy

The sticker was developed through a partnership between Prof. Eyal Zussman of the Nano-Engineering Lab at the Technion-Israel Institute of Technology and Dr. Dan Greenstein’s COVID-19 National Emergency Team of the Defense Ministry’s Directorate of Defense R&D, in collaboration with Dr. Samer Srouji, chief of oral surgery at Galilee Medical Center.

“This is an available and fast solution based on sophisticated technology. We hope that the pilot project will succeed and that this unique innovation will be introduced to many other hospitals around the country,” said Srouji.

ViriMASK

Preorders are now being accepted for the ViriMASK Protective Oculo-Respirator we reported about on March 15.

 ViriMASK is available for preorder in men’s and women’s sizes. Photo: courtesy

Developed by Israeli physician and serial medical-device inventor Dr. Noam Gavriely, ViriMASK is strapped around the head, covering the eyes with a see-through visor and the nose and mouth with a filtering mechanism that blocks viruses including COVID-19.

The wearable part can be washed or disinfected for reuse. The filters must be replaced after 12 hours of use and disposed into a special envelope containing disinfectant.

On April 5, Gavriely’s company opened a factory in Tirat Carmel to produce the filters. Preorders should start shipping at the end of April. A grant from the Israeli Innovative Authority will help expedite commercialization.

Each mask costs $69, including a pack of two filters and disposal envelopes. Additional filter-envelope packs of 10 cost $39. Two sizes (for men and women) are available.

Gavriely tells ISRAEL21c that our article led to inquiries from many countries, including Bangladesh and Tanzania.

3D-printed face shields for healthcare workers

Reusable 3D-printed face shields for healthcare workers are now being manufactured through a philanthropic initiative of 3D printing firm Stratasys, co-headquartered in Rehovot (Israel) and Minnesota.

Made of biocompatible materials, the adjustable shields can be disassembled, disinfected and sterilized between uses.

Stratasys formed a coalition with more than 150 US companies and universities to fill requests for hundreds of thousands of shields from hospitals and other healthcare organizations. The first hospital shipment went out on March 25.  

Face shields for medical personnel being 3D printed. Photo courtesy of Stratasys

In Israel, the protective face shields are being made in partnership Synergy3DMed, IT company Matrix and plastics manufacturer Su-Pad.

Stratasys made the design files public so that the face shields can be produced anywhere. For the longer term, Stratasys is developing antiviral facemasks that will meet regulatory guidelines.  

Healthcare workers thank Stratasys for their reusable face shields. Photo: courtesy

Another philanthropic 3D-printed face shield initiative was launched in response to the COVID-19 pandemic by Massivit 3D Printing Technologies of Lod in partnership with its more than 100 customers and distributors worldwide.

Massivit 3D’s unique, high-speed additive manufacturing technology can produce 200 shields in every eight-hour shift.

 Massivit’s 3D-printed face shields are being produced by the thousands for healthcare workers in several countries. Photo: courtesy

Massivit face shields are currently being produced for healthcare workers in Italy, Ireland, Spain, Portugal, the United States, Canada, Belgium, Thailand and Australia. Partners in the project receive a free supply of Massivit’s proprietary 3D printing gel.

Like Stratasys, Massivithas made public the optimized 3D print files for its face shields.

“We became aware of the dire shortage of personal protective equipment worldwide and the urgent need to help medical teams protect themselves,” said Massivit 3D’s CEO, Erez Zimerman.“Our team is proud to be able to offer significant help during this difficult period. All our efforts are now dedicated to this cause.”