08 mei 2018

2018-05-08 ​Abbas was altijd al antisemitisch (Morton A. Klein)

Door Morton A. Klein

Plotseling lijkt een groot deel van de wereld zich bewust te zijn geworden van het feit dat de president van de Palestijnse Autoriteit en de voorzitter van de Fatah-partij, Mahmoud Abbas aka Abu Mazen, een virulent antisemiet is. In een verachtelijke toespraak voor de Palestijnse Nationale Raad beriep Abbas zich op de canards dat Europeanen Joden niet vervolgden vanwege hun religie, maar vanwege hun sociale functie in verband met woekeren en bankieren, en dat de Ashkenazi-Joden uit Khazar kwamen, zonder enig verband met het Midden-Oosten. Abbas vertrapte en negeerde de gevestigde geschiedenis en de genetische mapping die de oorsprong van de Asjkenazische Joden in het Midden-Oosten/Israëlisch aantoonde. Zelfs linkse en tegen Israël gerichte groeperingen en individuen veroordeelden de toespraak van Abbas, waaronder de New York Times, J Street, voormalig minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, voormalig ambassadeur van de VS in Israël Dan Shapiro, en de Europese Unie. (Zie “Palestijns leider Mahmoud Abbas beschuldigd van antisemitisme" van Ian Lee, CNN, 2 mei 2018.) Ook de veel te vaak zwijgzame mainstream-fracties hebben zich aangesloten bij de veroordeling van Abbas.

Maar waar waren al die mensen die nu Abbas veroordelen, in de afgelopen decennia? Waarom hebben ze Abbas zo lang absurd afgeschilderd als een "vredespartner", ondanks bergen bewijs dat Abbas al zestig jaar geweld en haat uitlokt tegen het Joodse volk? Abbas' virulente belastering van het Joodse volk is niets nieuws.

Dit is dezelfde Mahmoud Abbas die een scriptie over holocaustontkenning schreef.

Dit is dezelfde Mahmoud Abbas die de financiering organiseerde voor de sadistische martelingen van Black September (waaronder brute mishandelingen en castratie) en de afslachting van de elf Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München. (Zie bijvoorbeeld "Abba's: Betaalmeester van 1972 München Massacre Terroristen: Abbas is trots op zijn rol in het bloedbad van München," door Mark Langfan, Israel Nat'l News, 10 april 2013; "Widows Reveal Gruesome München Massacre Details verborgen door Duitsland: Vooruitlopend op documentaires over terreuraanslagen die door Mahmoud Abbas worden gefinancierd, stellen weduwen zich open over gruwelijke martelingen die twintig jaar lang verborgen zijn gebleven," door Ari Yashar, 1 dec. 2015.)

En dat is dezelfde Mahmoud Abbas, die via de partij die hij leidt (Fatah), de Olympische Spelen van München is blijven aanjagen als een "heroïsche operatie" en "een van de belangrijkste acties in de moderne geschiedenis". "("Palestijnse viering van het Olympisch bloedbad in München: Ze zijn niet klaar voor vrede", door Michael Oren," Nieuwsweek, 22 september 2016.)

Dit is dezelfde Mahmoud Abbas die nog steeds tientallen scholen, straten, sportteams, zomerkampen en openbare pleinen noemt naar terroristen die onschuldige Joden hebben vermoord. Hij is dezelfde leider die terroristen eert met televisiespecials, dagen van viering en rouw, en 355 miljoen dollar per jaar aan financiële betalingen aan moordenaars van Joden en hun families. Dezelfde week dat de Verenigde Staten de Taylor Force Act hebben aangenomen, heeft de Palestijnse Autoriteit van Abbas haar begroting voor 2018 gepubliceerd, waaruit blijkt dat de Palestijnse Autoriteit, in openlijke weerwil van de Amerikaanse wetgeving, doorgaat met haar afschuwelijke “betalingen aan Palestijnse Arabieren om Joden te vermoorden. "("PMW: PA Publiceert nieuwe begroting; gaat door met het trotseren van de VS en Europa door het belonen van terreur," door Itamar Marcus, Palestinian Media Watch, 28 maart 2018.)

Het is dezelfde Abbas die de afschuwelijke “mes intifada" golf van terreur heeft aangewakkerd, waarin Palestijnse Arabieren 65 onschuldige Joden vermoordden en bijna duizend onschuldige Joden verwondden, door in september 2015 de zegeningen van Abbas uit te zenden en herhaaldelijk uit te zenden op hen die bloed vergieten voor Allah, om de Al-Aqsa moskee en de kerk van het Heilige Graf te "beschermen" tegen aantasting door Joodse (en vermoedelijk christelijke) "vuile voeten". “Abbas: We staan ‘de vuile voeten van Joden‘ niet toe,” door Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik, Palestinian Media Watch, 17 sept. 2015).

Dit is dezelfde Abbas die, via de partij die hij leidt ‘, opschepte op de Facebook pagina van het doden van meer Joden dan Hamas gedaan heeft. “(“Fatah schept op: We hebben 11.000 Israëli's gedood: Voorzitter Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit gaat er prat op dat 11.000 Israëli's zijn gedood en 170.000 'martelaren' zijn opgeofferd door Hillel Fendel, Israel Nat'l News, 3 aug, 2016.

Het is dus verbijsterend hoeveel mensen tot nu toe weigerden de waarheid te erkennen. De standpunten van Abbas zijn een tragische afspiegeling van die van de Palestijnse Arabieren. Het is hoog tijd om te beseffen dat Israël niet meer concessies durft te doen op het land of een Palestijnse staat durft te creëren die het vermogen van de Palestijnen om de Joodse staat Israël in gevaar te brengen alleen maar zou versterken.

Abbas was Always Anti-Semitic – Why are People Shocked by His New Anti-Semitic Speech?

By Morton A. Klein

Suddenly, much of the world seems to have woken up to the fact that Palestinian Authority President and Fatah Party Chairman Mahmoud Abbas a/k/a Abu Mazen is an virulent anti-Semite. In a vile speech to the Palestinian National Council, Abbas invoked the canards that Europeans persecuted Jews not because of their religion, but rather their social function related to usury and banking, and that Ashkenazi Jews came from Khazar, with no relation to the Middle East. Abbas trampled on and ignored established history and the genetic mapping demonstrating Ashkenazi Jews’ Middle Eastern/Israeli origins. Even left wing and hostile-to-Israel groups and individuals condemned Abbas’s speech, including the New York Times, J Street, former Secretary of State John Kerry, former US Ambassador to Israel Dan Shapiro, and the European Union. (See “Palestinian leader Mahmoud Abbas Accused of Anti-Semitic Speech,” by Ian Lee, CNN, May 2, 2018.) Many too-often-silent mainstream groups also joined in the condemnation of Abbas.

But where were all these people who are now condemning Abbas, throughout the past decades? Why did they absurdly portray Abbas as a “peace partner” for so long, despite mountains of evidence that Abbas has been fomenting violence and hatred towards the Jewish people for the past sixty years? Abbas’s virulent vilification of the Jewish people is nothing new.

This is the same Mahmoud Abbas who wrote a Holocaust denial doctoral thesis.

This is the same Mahmoud Abbas who arranged the financing for Black September’s sadistic torture (including brutal beatings and castration) and massacre of the eleven Israeli athletes at the Munich Olympics. (See, e.g., “Abbas: Paymaster of 1972 Munich Massacre Terrorists: Abbas is proud of his role in the Munich Massacre,” by Mark Langfan, Israel Nat’l News, Apr. 10, 2013; “Widows Reveal Gruesome Munich Massacre Details Hidden By Germany: Ahead of documentary about terror attack funded by Mahmoud Abbas, widows open up about horrific torture covered up for 20 years,” by Ari Yashar, Dec. 1, 2015.)

And this is the same Mahmoud Abbas, who via the party he leads (Fatah), has continued to hail the Munich Olympics Massacre as an “heroic operation” and “one of the most important actions in modern history.” (“Palestinian Celebration Of Munich Olympic Massacre Shows They Are Not Ready For Peace,” by Michael Oren,” Newsweek, Sept. 22, 2016.)

This is the same Mahmoud Abbas who has continued to name dozens of schools, streets, sports teams, summer camps, and public squares after terrorists who murdered innocent Jews. He’s the same leader who honors terrorists with television specials, days of celebration and mourning, and $355 million per year of financial payments to Jew killers and their families. Indeed, the very same week that the United States enacted the Taylor Force Act, Abbas’s Palestinian Authority published its 2018 budget showing that, in open defiance of U.S. law, the PA is continuing to make its heinous “pay to slay” payments to Palestinian Arabs to murder Jews. (“PMW: PA Publishes New Budget; Continues To Defy US And Europe By Rewarding Terror,” by Itamar Marcus, Palestinian Media Watch, Mar. 28, 2018.)

This is the same Abbas who incited the horrendous “knife intifada” wave of terror, in which Palestinian Arabs murdered 65 innocent Jews and wounded close to a thousand innocent Jews, by broadcasting in September 2015 and repeatedly rebroadcasting Abbas’s blessings on those who spill blood for Allah, to “protect” the Al-Aqsa Mosque, and the Church of the Holy Sepulchre from being defiled by Jews’ (and presumably Christians’) “filthy feet.” “Abbas: We Won’t Allow Jews’ ‘Filthy Feet,” by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik, Palestinian Media Watch, Sept. 17, 2015).

This is the same Abbas who, via the party he leads’ Facebook page, bragged of killing more Jews than Hamas has. (“Fatah Brags: We Killed 11,000 Israelis: Party of Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas boasts of killing 11,000 Israelis, sacrificing 170,000 ‘martyrs’,” by Hillel Fendel, Israel Nat’l News, Aug. 3, 2016.)

It’s thus mind-boggling how too many refused to acknowledge the truth until now. Abbas’s views tragically reflect the views of the Palestinian Arabs. It’s high time to realize Israel doesn’t dare make any more land concessions or create a Palestinian state which would only strengthen the ability of the Palestinians to endanger the Jewish State of Israel.

Source: http://www.jewishpress.com/indepth/opinions/abbas-...


Morton A. Klein is national president of the Zionist Organization of America.